Vanemad uudised  


Rahvusvahelisel konverentsil on arutluse all bioenergeetika ja säästlik tootmine


10.05.2017       FirstName_1170962 LastName_1170962

11.-13. mail toimub Eesti Maaülikoolis kaheksas rahvusvaheline teaduskonverents „Biosystems Engineering 2017“. Sel aastal on fookuses bioenergeetika.
“Tegemist on konkreetses biomajanduse valdkonnas Balti- ja Põhjamaades suurima konverentsiga. Juba kaheksas konverents näitab järjepidevust - ettekannete ja publikatsioonide tase on kõrge, igal aastal on lisandunud ka osalejaid uutest riikidest ja ülikoolidest,” ütles Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktor Margus Arak.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris tarbijakultuuri rolli rahvusliku identiteedi tekkimises


05.05.2017       FirstName_1146065 LastName_1146065

28. aprillil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Oleksandra Seliverstova, kelle töö uuris tarbijakultuuri rolli rahvusliku identiteedi tekkimises. Vaatluse all olid kaks postsovetlikku ühiskonda – Eesti ja Ukraina. Töö näitab, kuidas mõlema kogukonna esindajad väljendavad oma rahvuslikku suhtumist tarbimise läbi ning mida võime tarbijakultuuri abil rahvuse kohta teada saada. Oleksandra Seliverstova on esimene Tallinna Ülikooli doktorant, kellele omandati pärast kaitsmist kaks doktorikraadi. 

Loe lähemalt....

TTÜ keemikud leiutasid uudsed aerogeelid


04.05.2017       FirstName_1117016 LastName_1117016

Viimased kolm aastat on TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi juhtivteadur Mihkel Koeli uurimisrühm personaalse uurimistoetuse (PUT, ehk riiklik rahastustoetus võimekamatele teadusprojektidele) abil uurinud aerogeele.

Loe lähemalt....

Avanes ERA.NET RUS Plus teine teadusprojektide konkurss


02.05.2017       FirstName_1089994 LastName_1089994

2. mail avanes ERA-NET RUS Pluss teine teadusprojektide konkurss. Eesti teadlastel on võimalik osaleda järgmistes konkursi valdkondades:

Nanotehnoloogia
arenenud nanoandurid keskkonna ja tervise jaoks
disainil ja modelleerimisel põhinevad uudsed funktsionaalsed nanomaterjalid
Keskkond/kliimamuutused
kliimamuutuste ja äärmuslike ilmastikutingimuste mõju keskkonnale
veesüsteemide reostuse ennetamine ja reostatud veesüsteemide tervendamine
Sotsiaal- ja humanitaarteadused
demograafia, konfliktid ja turvalisus
traditsioonilised ja mittetraditsioonilised kultuuriväärtused
regionaalarengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse võimalused ja väljakutsed

Loe lähemalt....

Konverents „Sooteadliku kultuuriuurimise suundi Eestis”


02.05.2017       FirstName_1089881 LastName_1089881

Reedel, 5. mail 2017 toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis konverents „Sooteadliku kultuuriuurimise suundi Eestis”. Konverentsil kogunevad erinevate kultuuriuurimise suundade esindajad, kes arutlevad sootundlike meetodite kasutamise üle kirjanduses, filosoofias, kultuuriajaloos ja teistes valdkondades.

Loe lähemalt....

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber keskendub loodusteadusliku hariduse ja haridustehnoloogia teemadele


28.04.2017       FirstName_1064565 LastName_1064565

  • eha.jpg
1. mail ilmub Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) uus number, mis annab ülevaate loodusteadusliku hariduse ja haridustehnoloogia hetkeolukorrast ning pakub antud teema valguses esile kerkivatele probleemidele võimalikke lahendusi.

Loe lähemalt....

Algas konkurss Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuringu elluviija leidmiseks


27.04.2017       FirstName_1055219 LastName_1055219

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise uuringuga „Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades.“.

Loe lähemalt....

Konkurss personaalmeditsiini kliiniliste juhtprojektide elluviija leidmiseks


26.04.2017       FirstName_1045797 LastName_1045797

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise uuringuga „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“.

Loe lähemalt....

Maaülikooli teadlased aitasid kaasa viie uue putukaliigi avastamisele Lõuna- ja Kesk-Ameerikas


26.04.2017       FirstName_1045791 LastName_1045791

Eelmisel nädalal avaldati maailma juhtivas biosüstemaatika ajakirjas ZooKeys artikkel, kus kirjeldati viit teadusele uut putukaliiki Colombiast ja Costa Ricast. Uurimus sai teoks Eesti Maaülikooli zooloogia osakonna, Turu Ülikooli (Soome) ja São Paulo Ülikooli (Brasiilia) teadlaste koostöös.
Uute liikide näol on tegemist väikeste, ligi 2 mm pikkuste sääskedega. „Eesti teadlased aitasid juba püütud putukaid kirjeldada - suurem osa kasutatud materjalist on kogutud Kentucky Ülikooli (USA) initsiatiivil,“ nentis Eesti Maaülikooli zooloogia osakonna vanemteadur Olavi Kurina, kes on ka teadusartikli juhtiv autor.

Loe lähemalt....

150 teadlast arutlevad kõrgetasemelisel konverentsil funktsionaalsete materjalide ja nanotehnoloogia alaste arengute teemal


26.04.2017       FirstName_1045789 LastName_1045789

  • pilt.jpg
24.-27. aprillini toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses funktsionaalsete materjalide ja nanotehnoloogia alane rahvusvaheline konverents FM&NT-2017.

Loe lähemalt....

TTÜ õiguse instituudi juhtimisel ilmus Balti riikide õiguse alane raamat


25.04.2017       FirstName_1040451 LastName_1040451

Tegemist on esimese raamatuga (publitseeritud Springer Verlag poolt), mis esitleb Balti riikide õigussüsteeme ühes kokkuvõtlikus inglisekeelses teoses.

Loe lähemalt....

Kultuuri-uurijate konverents „Across Borders VII: Cultures in Dialogue“ 27.04-29.04


24.04.2017       FirstName_1027262 LastName_1027262

27.-29. aprillini 2017 toimub Tartus kultuuri-uurijate konverents „Across Borders VII: Cultures in Dialogue“, mis kutsub teadlasi arutama keele ja kirjanduse kongnitiivsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste aspektide üle.
27. ja 28. aprillil toimub konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja 29. aprillil Eesti Rahva Muuseumis.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
24.04.2017       FirstName_1022444 LastName_1022444
Eesti teadusagentuuril valmisid ülevaated ülikoolide pingeridadest ja konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis   Eesti teadusagentuuri kodulehel on nüüd kõigile huvilistele kättesaadavad kaks eestikeelset ülevaadet, millest esimene on koostatud rahvusvahelistest ülikoolide pingeridadest ning teine konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis perioodil 2008-2017.
Loe lähemalt....
11.05.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
NUTIKAS meetme esimene voor toetas ettevõtete arendusplaane 3,5 miljoni euroga  

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme (NUTIKAS) esimeses taotlusvoorus sai toetust 15 ettevõtet, et viia oma arenguplaane ellu koostöös teadusasutustega. Toetust saanud...

The post NUTIKAS meetme es ...
Loe lähemalt....


24.04.2017       FirstName_1022432 LastName_1022432
Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris Balti riikide erakonnasüsteemide kujunemist   20. aprillil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Tõnis Saarts, kelle töö uuris ühiskondlike lõhede ja tuumkonfliktide mõju Balti riikide erakonnasüsteemidele ja nende kujunemisele. Doktoritöö näitab, et nende riikide ühiskondlik struktuur, demograafilised mustrid ning ajalooline taustsüsteem vormivad olulisel määral erakonnasüsteeme.
Loe lähemalt....
17.05.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Tallinnas arutatakse Euroopa teaduse, tehnoloogia ja inseneeria tuleviku üle  

Täna, 17. mail algab Tallinnas kahepäevane Euroopa STEM Koalitsiooni üldkogu, mis toob kokku 14 riigi ja mitme üleeuroopalise organisatsiooni esindajad....

The post Tallinnas arutatakse Euroopa teaduse, tehnoloogia ja i ...
Loe lähemalt....


21.04.2017       FirstName_1004198 LastName_1004198
Stipendiumiprogramm noorteadlastele   Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida-Euroopa keskkonnateemadega seotud inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides.
Loe lähemalt....
19.05.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Ukraina eksperdid tutvusid Eesti kogemusega ELi raamprogrammi komiteedes  

Eesti Teadusagentuur korraldas 17. mail  Kiievis koolitusseminari Ukraina ekspertidele, kes hakkavad esindama oma riiki EL raamprogrammi Horisont 2020 programmikomiteedes. Ukraina...

The post Ukraina eksperdid tutvusi ...
Loe lähemalt....


20.04.2017       FirstName_998980 LastName_998980
ConhIT ettevõtlusmessil Berliinis tutvustatakse esimest korda Eesti teadust   25. – 27. aprillini toimub Saksamaal Berliinis tervishoiualase infotehnoloogia erialamess conhIT, kus Eesti osaleb ühisstendiga „Estonia – eHealth Society“. Esimest korda on messil ettevõtete kõrval esindatud ka Eesti teadus. IT-tervishoiu alast tippsündmust Berliinis külastavad erialainimesed rohkem kui 40st riigist üle maailma.
Loe lähemalt....
26.05.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Neljas preemia maailma suurimalt õpilaste teaduskonkursilt tuli Eestisse  

14.-19. maini  USA-s Los Angeleses toimunud maailma suurimal õpilaste teaduskonkursil Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) sai maa- ja...

The post Neljas preemia maai ...
Loe lähemalt....