Otsi klassifikaatorielementi (Frascati Manuali teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator)

Algus
Hajus
Täpne
Tühjenda
  • Leitud 58 kirjet
Ülemvaldkond ESTKoodEesti keelesÜlemvaldkond ENGInglise keeles
3. Arsti- ja terviseteadused3.4Meditsiiniline biotehnoloogia3. Medical and health sciencesMedical biotechnology
5. Sotsiaalteadused5.6Politoloogia5. Social SciencesPolitical science
3. Arsti- ja terviseteadused3.5Teised arstiteadused3. Medical and health sciencesOther medical science
1. Loodusteadused1.1Matemaatika1. Natural SciencesMathematics
1. Loodusteadused1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)1. Natural SciencesMathematics and computer sciences [mathematics and other allied fields: computer sciences and other allied subjects (software development only hardware development should be classified in the engineering fields)]
1. Loodusteadused1.2Arvutiteadus ja informaatika1. Natural SciencesComputer and information sciences
1. Loodusteadused1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)1. Natural SciencesPhysical sciences (astronomy and space sciences, physics, other allied subjects)
1. Loodusteadused1.3Füüsikateadused1. Natural SciencesPhysical sciences
1. Loodusteadused1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)1. Natural SciencesChemical sciences (chemistry, other allied subjects)
1. Loodusteadused1.4Keemiateadused1. Natural SciencesChemical sciences
1. Loodusteadused1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia1. Natural SciencesEarth and related environmental sciences (geology, geophysics, mineralogy, physical geography and other geosciences, meteorology and other atmospheric sciences including climatic research, oceanography, vulcanology, palaeoecology, other allied sciences)
1. Loodusteadused1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt1. Natural SciencesBiological sciences (biology, botany, bacteriology, microbiology, zoology, entomology, genetics, biochemistry, biophysics, other allied sciences, excluding clinical and veterinary sciences)
1. Loodusteadused1.5Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused1. Natural SciencesEarth and related environmental sciences
1. Loodusteadused1.6Bioteadused1. Natural SciencesBiological sciences
2. Tehnika ja tehnoloogia2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)2. Engineering and technologyCivil engineering (architecture engineering, building science and engineering, construction engineering, municipal and structural engineering and other allied subjects)
1. Loodusteadused1.7Teised loodusteadused1. Natural SciencesOther natural sciences
2. Tehnika ja tehnoloogia2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)2. Engineering and technologyElectrical engineering, electronics [electrical engineering, electronics, communication engineering and systems, computer engineering (hardware only) and other allied subjects]
2. Tehnika ja tehnoloogia2.1Ehitusteadused2. Engineering and technologyCivil Engineering
2. Tehnika ja tehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).2. Engineering and technologyOther engineering sciences (such as chemical, aeronautical and space, mechanical, metallurgical and materials engineering, and their specialised subdivisions forest products applied sciences such as geodesy, industrial chemistry, etc. the science and technology of food production specialised technologies of interdisciplinary fields, e.g. systems analysis, metallurgy, mining, textile technology and other allied subjects)
2. Tehnika ja tehnoloogia2.2Elektrotehnika, elektroonika, infotehnika2. Engineering and technologyElectrical engineering, electronic engineering, information engineering
3. Arsti- ja terviseteadused3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)3. Medical and health sciencesBasic medicine (anatomy, cytology, physiology, genetics, pharmacy, pharmacology, toxicology, immunology and immunohaematology, clinical chemistry, clinical microbiology, pathology)
2. Tehnika ja tehnoloogia2.3Mehaanika / masinaehitus2. Engineering and technologyMechanical engineering
2. Tehnika ja tehnoloogia2.4Keemiatehnika2. Engineering and technologyChemical engineering
3. Arsti- ja terviseteadused3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)3. Medical and health sciencesClinical medicine (anaesthesiology, paediatrics, obstetrics and gynaecology, internal medicine, surgery, dentistry, neurology, psychiatry, radiology, therapeutics, otorhinolaryngology, ophthalmology)
2. Tehnika ja tehnoloogia2.5Materjalitehnika2. Engineering and technologyMaterials engineering