Geoidi arvutus
Geoidi arvutus, Eesti Maaülikool, FirstName_36780 LastName_36780.
Geoidi arvutus
Geoid determination
  • {{row.Name}}
Geoidi arvutus FFT meetodil (Gravsoft)
Geoid determiantion by FFT (Gravsoft)
+3727313119
harli@emu.ee