Ehitusfüüsika, sisekliima
Ehitusfüüsika, sisekliima, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, .
Ehitusfüüsika, sisekliima
Building physics, indoor climate
  • {{row.Name}}
Ehitusfüüsikalised ja sisekliima uuringud Hoonete niiskustehniline analüüs Hoonepiirete õhupidavus, -õhutihedus Termograafia, külmasillad
targo.kalamees@ttu.ee