Struktuur

Asutuse üldandmed

74001073
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Institute of Physics, University of Tartu
avalik-õiguslik juriidiline isik
Jaak Kikas

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
Ravila 14c
50411
( 372) 742 8102
( 372) 738 3033
  • Leitud 243 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0180037s07 Kiiritusnähtused laia keelutsooniga funktsionaalmaterjalides01.01.200731.12.2012FirstName_963817 LastName_963817Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut1 423 152,37 EUR
MUULLOFY10207110 põhjaveeproovi Ra-226 ja Ra-228 aktiivsuse kontsentratsiooni analüüsimine16.12.201031.12.2012FirstName_719783 LastName_719783Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut19 656,67 EUR
ETFETF8666Aatomkontrollitud kaitsvad katted01.01.201131.12.2012FirstName_725609 LastName_725609Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut22 080,00 EUR
MTTMTT83Advanced oxide-based scintillation materials for application in science and technology01.08.201230.11.2015FirstName_729858 LastName_729858Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut426 668,00 EUR
MUULLOFY15040Aeroioonide ja nanoosakeste spektromeetrite NAIS ja aerosooliosakeste spektromeetrite EAS kalibreerimine TÜ Füüsika Instituudis olemasolevate seadmetega16.02.201531.12.2015FirstName_721367 LastName_721367Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut3 333,33 EUR
ETFETF8417Aerosooli nanoosakeste suurusjaotuse mõõtmise teoreetilised ja tehnoloogilised probleemid.01.01.201031.12.2012FirstName_727022 LastName_727022Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut41 414,52 EUR
SFSF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria01.01.200231.12.2006FirstName_734792 LastName_734792Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut775 120,48 EUR
ETFETF6660Aineosakeste vaheliste vastasmõjude selgitamine multifunktsionaalsete (tööstus-) materjalide väljatöötamiseks.01.01.200631.12.2009FirstName_709926 LastName_709926Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond51 934,09 EUR
MUULLOFY14023Alumiiniumsulami 5754 detailide anodeerimise modelleerimine ning konsultatsioonid anodeerimisprotsessi läbiviimiseks03.02.201401.06.2014FirstName_719754 LastName_719754Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut4 000,00 EUR
ETFETF9283Alusuuringud grafeeni rakendusteks optoelektroonikas ja optilises gaasisensoorikas01.01.201231.12.2015FirstName_1168450 LastName_1168450Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut54 825,60 EUR
MUUMLOFY13147RARCADIA - Piirkondlike võimaluste integreeritud hinnang uute reaktorite arendamiseks01.11.201331.10.2016FirstName_715542 LastName_715542Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut55 490,20 EUR
ETFETF8342Atmosfääri ioon-aerosoolprotsesside analüüs vaatlusandmetele ja füüsikalis-keemilisele teooriale tuginevate mudelite abil 01.01.201031.12.2013FirstName_726881 LastName_726881Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut47 856,26 EUR
ETFETF8779Atmosfääriaerosooli nanomeeterdiapasooni osakeste tekkepuhangute statistiline uurimine, selleks vajaliku metoodika ja aparatuuri täiustamine01.01.201131.12.2014FirstName_1084242 LastName_1084242Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut47 040,00 EUR
ETFETF6988Atmosfääriaerosooli optiliste omaduste ja osakeste mõõtmespektri modaalstruktuuri täpsustamine Balti piirkonnas ja vastavate mõõteseadmete mõõtmistäpsuse suurendamine01.01.200731.12.2010FirstName_726595 LastName_726595Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond61 030,00 EUR
ETFETF7347ATMOSFÄÄRISAMBA VEEAURU JA AEROSOOLISISALDUSE FÜÜSIKALISE ANALÜÜSI MEETODITE ARENDAMINE LÄÄNEMERE PIIRKONNA KESKKONNASEISUNDI UURIMISEKS01.01.200831.12.2011FirstName_709883 LastName_709883Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond55 124,94 EUR
ETFETF5543Autolokaliseerunud eksitonid ja eksimerid fotosünteesis: Füüsikalised mehanismid ja praktilised rakendused01.01.200331.12.2006FirstName_723348 LastName_723348Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut70 658,15 EUR
SFSF0382147s02Biofüüsikalised elementaarprotsessid ja nende dünaamika01.01.200231.12.2006FirstName_728629 LastName_728629Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut355 220,93 EUR
SFSF0180055s07Bioloogiliselt oluliste molekulide ja molekulaarkomplekside füüsikalised uuringud01.01.200731.12.2012FirstName_729258 LastName_729258Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut702 925,86 EUR
MUULLOFY14202Callefiks OÜ poolt paigaldatava Kambrium-Vendi veehaarde vett töötleva Saku linna Nurme veepuhastusjaama radionukliidide Ra-226 ja Ra-228 ärastusvõime ja Ra-226 ja Ra-228 isotoopide ärastusvõime uuringute jaoks vajalike mõõtmiste ja analüüside läbivi10.11.201415.04.2015FirstName_717373 LastName_717373Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut5 000,00 EUR
ETFJDJD162Controlled manipulation of nanowires by AFM combined with SEM-FIB01.10.200930.09.2012FirstName_722966 LastName_722966Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut100 341,29 EUR
ETFETF6652Defektitekke mittelöökmehhanismid metallioksiidides ja -fluoriidides01.01.200631.12.2008FirstName_732494 LastName_732494Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond74 776,62 EUR
ERMOSERMOS107Development of a computational model for transmutation and minimization of nuclear waste within the scope of advanced nuclear fuel cycles01.10.201230.09.2015FirstName_730627 LastName_730627Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut100 580,00 EUR
MJDMJD166Development of novel scintillators based on thin nanocrystalline films23.09.201122.09.2014FirstName_729504 LastName_729504Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut100 480,00 EUR
MUULLOFY08001/4Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamine AS Järvamaa Haiglas15.10.200824.11.2008FirstName_714847 LastName_714847Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut3 095,05 EUR
MUULLOFY08001/3Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamine AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas.10.03.200831.05.2008FirstName_720687 LastName_720687Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut1 744,34 EUR
  • Leitud 219 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Atmosfääri läbipaistvuse muutlikkus Tiirikojal 1955-1994 - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_682927 LastName_682927Kaitstud1995Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Implementation and validation of the nonhydrostatic adiabatic core of the numerical weather prediction model HIRLAM - doktorikraadFirstName_669690 LastName_669690Kaitstud2003Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Meetod objekti kiirgusvõime hindamiseks meditsiinilistes rakendustes - magistrikraadFirstName_649190 LastName_649190; FirstName_649190 LastName_649190; FirstName_649190 LastName_649190Kaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Pool-Lagrange'i kahe-ajatasemeline integreerimisalgoritm atmosfääri potentsiaalse pöörisvälja võrrandile - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_660533 LastName_660533Kaitstud2003Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
210Pb in Estonian air: long term study of activity concentrations and origin of radioactive leadKadri IsakardoktorikraadFirstName_988774 LastName_988774; FirstName_988774 LastName_988774Kaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Aatomkihtsadestatud kroom-titaanoksiidkiled gaasisensorrakendusteks - magistrikraadFirstName_652443 LastName_652443; FirstName_652443 LastName_652443; FirstName_652443 LastName_652443Kaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Aatomkihtsadestatud ternaarsete oksiidide ellipsomeetriaKristjan KalammagistrikraadFirstName_676642 LastName_676642Kaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Aerosooli kiire mõõtmine deltasigma muundiga - magistrikraadFirstName_695286 LastName_695286; FirstName_695286 LastName_695286Kaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Aerosooliosakeste suurusjaotuse kiire mõõtmine - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_658066 LastName_658066Kaitstud2006Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Air ion mobility spectrum at a rural area - doktorikraadFirstName_651115 LastName_651115; FirstName_651115 LastName_651115Kaitstud2001Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Alumiiniumsulamite kaitsmine oksiidikiledega - magistrikraadFirstName_655136 LastName_655136Kaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Analysis of Methods of Air Quality Assessment. Applications in Estonia - doktorikraadFirstName_650901 LastName_650901Kaitstud2002Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Application of Software Defined Radio (SDR) for reliable telecommunication with nanosatellitesdoktorikraadFirstName_681740 LastName_681740JuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Application of sol-gel technology for production of ceramic nanocomposites and functional coatings - doktorikraadFirstName_649009 LastName_649009; FirstName_649009 LastName_649009; FirstName_649009 LastName_649009Kaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Assessment of dose components to Estonian population - doktorikraadFirstName_649012 LastName_649012; FirstName_649012 LastName_649012Kaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Atmosfääri aerosooli spektraalse optilise paksuse modelleerimine - magistrikraadFirstName_678711 LastName_678711Kaitstud2007Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Atmosfääri piirkihi parametriseerimine õhusaastelevi numbrilises mudelis - doktorikraadFirstName_669664 LastName_669664Kaitstud2000Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Atmosfääriaerosooli mõõtmespektri iseloomu ja osakeste kogukontsentratsiooni seose uurimine õhumassi päritoluga - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_656015 LastName_656015Kaitstud2004Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Atomic layer deposition and characterization of epitaxial structures based on SnO2, Cr2O3, and TiO2 thin filmsAivar TarredoktorikraadFirstName_664560 LastName_664560JuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Atomic layer deposition of HfO2 - nucleation, growth and structure development of thin films - doktorikraadFirstName_655129 LastName_655129; FirstName_655129 LastName_655129Kaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Atomic layer deposition study of HfO2 thin films - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_655133 LastName_655133; FirstName_655133 LastName_655133Kaitstud2005Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Materjaliteaduse instituut
Browni liikumine magnet- ja elektriväljas anisotroopse keskkonna juhul - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_676939 LastName_676939Kaitstud2007Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Teoreetilise füüsika instituut
Ca-fosfaatapatiitide süntees ja optilised omadused - magistrikraadFirstName_653602 LastName_653602; FirstName_653602 LastName_653602Kaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Characterization of surface nanostructures of nanocomposite materialsLastName_651409, FirstName_651409doktorikraadFirstName_651409 LastName_651409JuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Clarification and optimization of the mechanism of luminescence based gas sensing in oxide nanomaterials - doktorikraadFirstName_652838 LastName_652838; FirstName_652838 LastName_652838JuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut