Struktuur

Asutuse üldandmed

70000869
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Estonian Crop Research Institute
riigiasutus
Mati Koppel
FirstName_36710 LastName_36710

Kontakt

Eesti Vabariik
Jõgeva
J.Aamisepa 1
48309
+37 2776 6901
+37 2776 6902
  • Leitud 48 kirjet
PerenimiEesnimiCV
LastName_36710FirstName_36710EST
LastName_36836FirstName_36836EST / ENG
LastName_36871FirstName_36871EST / ENG
LastName_36874FirstName_36874EST / ENG
LastName_37132FirstName_37132EST / ENG
LastName_37224FirstName_37224EST
LastName_37259FirstName_37259EST / ENG
LastName_37629FirstName_37629EST / ENG
LastName_38134FirstName_38134EST / ENG
LastName_38177FirstName_38177EST / ENG
LastName_38207FirstName_38207EST / ENG
LastName_38311FirstName_38311EST / ENG
LastName_38420FirstName_38420EST / ENG
LastName_38421FirstName_38421EST / ENG
LastName_38437FirstName_38437EST / ENG
LastName_38439FirstName_38439EST / ENG
LastName_38526FirstName_38526EST / ENG
LastName_43699FirstName_43699EST / ENG
LastName_43716FirstName_43716EST / ENG
LastName_43719FirstName_43719EST / ENG
LastName_43721FirstName_43721EST / ENG
LastName_43723FirstName_43723EST / ENG
LastName_43725FirstName_43725EST / ENG
LastName_43728FirstName_43728EST / ENG
LastName_43732FirstName_43732EST / ENG
  • Leitud 164 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU616215780031 Kvaliteetse maheseemne tootmine, efektiivne mahetootmine ja viljakas muld.01.01.201631.12.2019FirstName_963818 LastName_963818Eesti Taimekasvatuse Instituut124 483,00 EUR
MEMRUPPA1-RUP-018Agrometeoroloogilised prognoosid ja kokkuvõtted01.01.201531.12.2018FirstName_1155025 LastName_1155025Eesti Taimekasvatuse Instituut84 000,00 EUR
MUU3.4-23/340 1.5Agrometeoroloogiliste prognooside ja kokkuvõtete koostamine01.01.200531.12.2007FirstName_714154 LastName_714154Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut14 060,56 EUR
MEMRUP3.4-23/110 1.6Agrometeoroloogiliste prognooside ja kokkuvõtete koostamine 01.01.200831.12.2012FirstName_729279 LastName_729279Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut20 386,15 EUR
MUUPA1-RUP-011 (8.5-3.1/684 2.2)Agroökoloogiliste vahekultuuride kasutuselevõtmine tootmise tõhustamiseks ja mullaomaduste parandamiseks maheköögiviljade kasvatamisel01.02.201531.01.2018FirstName_710214 LastName_710214Eesti Taimekasvatuse Instituut102 800,00 EUR
MUUPA1-RUP-028Aiakultuuride sertifitseeritud materjali tootmise majanduslik analüüs01.03.201731.12.2017FirstName_983194 LastName_983194Eesti Taimekasvatuse Instituut5 000,00 EUR
MUUEU 38846Baltimaade mahekartul maailmaturule BALTORGPOTATO01.07.201130.06.2013FirstName_710215 LastName_710215Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut29 969,00 EUR
MUU171012780032Biofumigatsiooni ja bioloogiliselt aktiivsete ainete kasutamine kartulihaiguste tõrjel16.04.201215.11.2014FirstName_722286 LastName_722286Eesti Taimekasvatuse Instituut139 270,00 EUR
MEMRUP50401016 (3.4-23/552 1.7)Biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti ohutu kasutamine põllumajanduses19.05.201101.12.2014FirstName_729296 LastName_729296Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut59 628,00 EUR
MEMRUPPA1-RUP-024 (10.1-2/430 1.2)Eesti maheseemnekasvatuse olukorra hindamine ja ettepanekud maheseemnekasvatuse arendamiseks01.03.201630.11.2016FirstName_729282 LastName_729282Eesti Taimekasvatuse Instituut10 000,00 EUR
MUU3.4-23/155 1.7Eesti Sordilehes oleva nelja põldkaunviljade sordi omaduste säilitamine vastavalt OECD juhistele01.01.200931.12.2016FirstName_714225 LastName_714225Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut42 440,00 EUR
MUUPA1-SORT-014 (10.1.-3/239 1.14)Eesti Sordilehes olevate liblikõieliste heintaimede sortide säilitusaretus01.01.201431.12.2016FirstName_722545 LastName_722545Eesti Taimekasvatuse Instituut104 319,00 EUR
MUU3.4-23/152.1.1Eesti teravilja kvaliteeti ja ohutust mõjutavad hallitusseened ja nende negatiivse mõju vähendamine01.01.200631.12.2010FirstName_714504 LastName_714504Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut287 602,42 EUR
ETFETF6154Eesti teravilja nakatatus hallituseentest ning selle sõltuvus agroökoloogilistest teguritest01.01.200531.12.2008FirstName_723299 LastName_723299Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut37 092,82 EUR
MUU616215780025Eesti tingimustesse sobivate sojaoa sortide viljelustehnoloogiate väljatöötamine kõrge valgusisaldusega seemne kasvatamiseks02.02.201631.12.2017FirstName_733295 LastName_733295Eesti Taimekasvatuse Instituut156 400,00 EUR
MUU3.4-23/1455Eesti-Armeenia põllumajandussektori vahelise arengukoostöö süvendamine01.10.200717.10.2007FirstName_714507 LastName_714507Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut1 597,79 EUR
MEMRUPPA1-RUP-006 (10.1-2/45)Era- ja avaliku sektori koostöö karjamaa-raiheina eelaretuse alal01.01.201231.12.2018FirstName_710216 LastName_710216Eesti Taimekasvatuse Instituut84 120,00 EUR
RPPA1-RUP-022 (10.1-2/45 p.2)Ergotalkaloididesaadavuse hindamine toidus01.03.201601.12.2018FirstName_729484 LastName_729484Eesti Taimekasvatuse Instituut25 500,00 EUR
MUU2002-2006: 1.11 (PM-i 14.03.2006.a. kiri nr 3.7-3.1/466)Erinevate mullaharimise ja külvitehnoloogiate mõju uuring tera- ja kaunviljade saagikusele viljavahelduslikus ja monokultuurses külvikorras01.01.200231.12.2006FirstName_714510 LastName_714510Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut57 918,33 EUR
MUU50401018 (3.4-23/552 1.5)Erinevate viljelusmeetodite (sh otsekülv) rakendusteaduslik kompleksuuring01.01.201231.12.2014FirstName_710231 LastName_710231Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut404 348,00 EUR
MUUES1106Euroopa põllumajanduse veekasutuse ja (varjatud) kaubanduse hinnang kliimamuutuse tingimustes (EURO-AGRIWAT)18.04.201217.04.2016FirstName_714808 LastName_714808; FirstName_714808 LastName_714808Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut0,00 EUR
MUU229827FLAVOURE01.02.200931.01.2012FirstName_710217 LastName_710217; FirstName_710217 LastName_710217Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut843 269,98 EUR
MUUCOBRAGeneetilise mitmekesisuse suurendamisele suunatud mahesordiaretuse koordineerimine01.03.201328.02.2016FirstName_710218 LastName_710218; FirstName_710218 LastName_710218Eesti Taimekasvatuse Instituut27 170,00 EUR
RPPA1-RUP-021 (10.1-2/430.6)Geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) seemnetes esinemise riskide hindamine 2016. aastal01.03.201630.11.2016FirstName_729483 LastName_729483Eesti Taimekasvatuse Instituut11 958,00 EUR
RPPA1-RUP-021 (8.5-3/1516)Geneetiliselt muundatud organismide (GMO’de) seemnetes esinemise riskide hindamine aastal 201501.07.201516.11.2015FirstName_729482 LastName_729482Eesti Taimekasvatuse Instituut10 988,00 EUR