Struktuur

Asutuse üldandmed

74001050
Ökoloogia Instituut
Institute of Ecology
avalik-õiguslik juriidiline isik
Mihkel Kangur
FirstName_36989 LastName_36989

Kontakt

Eesti Vabariik
Tallinn
Uus-Sadama 5
10120
(+372) 619 9800
(+372) 619 9801
  • Leitud 4 kirjet
PerenimiEesnimiCV
LastName_62960FirstName_62960EST
LastName_63722FirstName_63722
LastName_68856FirstName_68856EST / ENG
LastName_76234FirstName_76234EST / ENG
  • Leitud 268 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUTRU16162A Georadari uuringud Veetoru asukoha ja sügavuse määramiseks 11.10.201618.10.2016FirstName_963812 LastName_963812Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU15014A (211-15/82-15 ) LHK projekti 2016. a täiendaminine14.09.201519.09.2015FirstName_963819 LastName_963819Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUKA/9214"Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele"01.07.201431.12.2015FirstName_710388 LastName_710388Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz; Tallinna Ülikool, Terviseteaduste ja Spordi Instituut; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut181 192,50 EUR
MUURU5-9.2/87 setteproovi diatomee analüüs22.03.201330.04.2013FirstName_714702 LastName_714702Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut791,00 EUR
MUU17-7.4/159Aegna maastikukaitseala koormustaluvuse uuring12.07.201015.11.2010FirstName_714726 LastName_714726Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut9 586,74 EUR
MUUTRU13015 (2656)Ammendatud freesturbaväljade taastaimestamise tehnoloogiate efektiivsuse võrdlev analüüs20.06.201315.11.2015FirstName_717614 LastName_717614Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut33 056,50 EUR
MUURU,06605 (85)ASTRA - Kliimamuutustega seotud poliitikate ja adaptsioonistrateegiate arendamine Baltimere regioonis01.06.200531.12.2007FirstName_969653 LastName_969653Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut109 653,73 EUR
MUUAU,05905 (018543 (GOCE))ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring01.09.200528.02.2007FirstName_1128068 LastName_1128068Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut77 567,27 EUR
ETFETF5583Atmosfäärse lämmastiku saastemõju rabamändide kasvule, okaste elueale ja morfoloogiale okaste mõõtmete retrospektiivsete määramiste alusele01.01.200331.12.2005FirstName_728335 LastName_728335Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut17 530,58 EUR
MUU153-11Benzoflekside tootmise seadme poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine06.05.201126.05.2011FirstName_713007 LastName_713007Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUU118-08Benzoflekside tootmise seadme poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine ja keskkonnakompleksloa taotluse materjalide koostamine välisõhu saastamise osas.18.11.200818.05.2009FirstName_714948 LastName_714948Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut12 443,60 EUR
SFSF0281770Bs01CO2 looduslikud vood Eestis01.01.200131.12.2005FirstName_729230 LastName_729230Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut38 474,81 EUR
MUUTRU14020Connecting European Connectivity Research (Connecteur)01.05.201431.12.2018FirstName_714020 LastName_714020Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUCostAction E38CostAction E38 Forests and Forestry Products01.09.200331.01.2008Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUCostAction 639CostAction 639 “Greenhouse gas budget of soils under changing climate and land use” (BurnOut). In: Earth System Science and Environmental Management (ESSEM). "Kllima muutustest ja maa kasutusest tulenevate kasvuhoone gaaside büdžett".20.09.200610.12.2010Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUCostAction FP0601CostAction FP0601 "Forest Management and Water Cycle” (FORMAN). In: Forests, their Products and Services (FPS). "Metsamajandamine ja vee ringkäik"28.03.200728.05.2011Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MTTMTT3Dynamic Landscape Analysis in Southern Estonia (DYLAN-Estonia): Spatial Dynamics of Vegetation and Land Cover through Time01.09.200901.09.2014FirstName_729851 LastName_729851Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut479 337,36 EUR
MUUECOREGION-Forestry and Water NetworkECOREGION-Forestry and Water Network18.05.2011FirstName_717731 LastName_717731Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUNigula (T2004/01)Eeluuring looduslähedase veerežimi taastamiseks Nigula soostikus09.09.200410.12.2004FirstName_714486 LastName_714486Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut1 821,48 EUR
MUUTRU15082 Eesti allikasood - seisund ja kaitseväärtused09.06.201508.06.2017FirstName_722574 LastName_722574Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut39 900,52 EUR
MUU18-20/227Eesti aruandlus ÜRO säästva arengu komisjoni 18/19 istungiks 2010-201114.09.200916.11.2009FirstName_969606 LastName_969606Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut14 610,20 EUR
MUUTRU14004A (5-2.1/14/7061-1)Eesti JPI vei arendustegevus: Eesti osalus WATER JPI 2014. aasta tegevustes22.08.201401.10.2014FirstName_719176 LastName_719176Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut2 080,00 EUR
MUUTAU12009 (30.7-7.1/2172-3; TLÜ teaduskomisjoni otsus 15.10.2012 nr 32)Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)01.01.201231.12.2014FirstName_721892 LastName_721892Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus125 167,00 EUR
ETFETF7564Eesti kuhjerandade areng globaalsete muutuste ja kasvava inimmõju tingimustes01.01.200831.12.2011FirstName_727705 LastName_727705Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut76 119,54 EUR
ETFETF6856Eesti rahvusmaastiku kuvand01.01.200631.12.2008FirstName_734819 LastName_734819Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut20 975,79 EUR