Struktuur

Asutuse üldandmed

74000323
Tööstuspsühholoogia instituut
Department of Industrial Psychology
avalik-õiguslik juriidiline isik
Mare Teichmann

Kontakt

Eesti Vabariik
Tallinn
Akadeemia tee 3
  • Leitud 49 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Isiklike kokkulepete sõlmimise valmidus ja innovaatilise käitumise seos avalikus sektoris.Eleen LilienthalmagistrikraadFirstName_608244 LastName_608244Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Tähtajaliste töölepingute kasutamise eesmärgid Eesti organisatsioonides. Tuuli MeimagistrikraadFirstName_631569 LastName_631569Kaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Absentism ja presentism Eesti TöötukassasAnu TammmagistrikraadFirstName_640371 LastName_640371Kaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Ametnike ja töötajate töömotivatsiooni kujundamise võimalused valitsusasutuses Kaja PalmsemagistrikraadFirstName_582615 LastName_582615Kaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Avalikus teenistuses töötavate sotsiaaltöötajate lojaalsuskonfliktid. Juhanson, AlinamagistrikraadFirstName_1008623 LastName_1008623; FirstName_1008623 LastName_1008623Kaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna tööandjate värbamismaine ja IKT valdkonna Y generatsiooni värbamise võimalused. Raine KuningasmagistrikraadFirstName_608242 LastName_608242; Helo TammeKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Eestvedamine, organisatsioonile pühendumine ja ebakindlusemäär, nende omavahelised seosed AS Eesti Posti jaeäriüksuse näitel.Kerli SudermagistrikraadFirstName_608243 LastName_608243Kaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Employment situation of people with mental health disorders Shkuropat, Kateryna magistrikraadFirstName_608241 LastName_608241Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Human Factors and Safety in ParatroopersKonstantinos StephanoumagistrikraadFirstName_655596 LastName_655596JuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Human Resorces Managing System in a start-up company – example of Crystalsol OÜElina TasamagistrikraadFirstName_640381 LastName_640381Kaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni üliõpilaste ootused tööle ja tööandjateleKadri LippmagistrikraadFirstName_583346 LastName_583346Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Isiklike tööalaste kokkulepete sõlmimise võimalused avalikus teenistuses. Ingrid VäinmagistrikraadFirstName_608245 LastName_608245Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Kompetentsimudel tuleohutusjärelvalve inspektoritele PäästeametisKülli KaldmamagistrikraadFirstName_583345 LastName_583345Kaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Läbipõlemine ning töö- ja eraelu tasakaal infotehnoloogia personali hulgas AS SEB Pank näitelKärt AlamagistrikraadFirstName_640380 LastName_640380Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Mentorlusprogrammi kasutamise tulemuslikkus Statistikaameti näitelElo SagormagistrikraadFirstName_689048 LastName_689048Kaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Mulje kujundamine töövestlusel, selle seosed enda töö kaudu määratlemise, võimete ja töö sobivuse ning enesetõhususega. Kivila JaanamagistrikraadFirstName_608246 LastName_608246Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
ORGANISATSIOONI PSÜHHOSOTSIAALNE TERVIS NING PSÜHHOSOTSIAALSED FAKTORID MUPO NÄITEL Kaie PaasmagistrikraadFirstName_651664 LastName_651664Kaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Organisatsiooniline pühendumus, psühhosotsiaalsed ohutegurid töös ja kontrollkese ning nende seosedKati PeensalumagistrikraadFirstName_582614 LastName_582614Kaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Oskustööliste tööga seotus ja seda mõjutavad tegurid. Kaidi LipasaarmagistrikraadFirstName_608247 LastName_608247Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Personali värbamise kanalid ja valikumeetodid, isiklike kontaktide ja soovitajate osa valikul ja värbamisel Egle EllermagistrikraadFirstName_582624 LastName_582624Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Politseiametnike jaoks oluliste töö väärtuste ja karjäärivõimaluste seos lahkumiskavatsustega Politsei- ja PiirivalveametisAnneli VillemsonmagistrikraadFirstName_582613 LastName_582613Kaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Potential Benefits of a Stress Reduction Program Based on Relaxation Methods Jenni Maria PitkänenmagistrikraadFirstName_608240 LastName_608240Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Psychosocial work stressors and their influence to employee psychological well-beingMari-Ann KruusmagistrikraadFirstName_640385 LastName_640385Kaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Psüühikahäiretest tingitud vähese töövõimega inimeste tööturule integreerumine Otepää Ravikeskus OÜ klientide näitelKatriin LaanmagistrikraadFirstName_583347 LastName_583347Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut
Sisekommunikatsioonikanalite eelistused ning sisekommunikatsiooniga rahulolu ja selle seosed rollikonflikti ja rolli ebamäärasusega Eesti ettevõte AS-isJana LaarmagistrikraadFirstName_582611 LastName_582611Kaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut