Struktuur

Asutuse üldandmed

74001073
Usuteaduskond
Faculty of Theology
avalik-õiguslik juriidiline isik
Riho Altnurme

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
Ülikooli 18
50090
(+372) 737 5300
(+372) 737 5301
  • Leitud 17 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6754Algkristlus hilisantiikaja religiooni ja kultuuri kontekstis ning selle mõju tänapäevale01.01.200631.12.2008FirstName_1069480 LastName_1069480Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond11 504,10 EUR
ETFETF6624Kirikute ja riigi suhted Eestis 20. sajandil01.01.200631.12.2009FirstName_1069603 LastName_1069603Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond18 222,49 EUR
ETFETF6625Kultuurilised koostoimed ja usulised mõjud Lähis-Idas ja Vahemere aladel esimesel aastatuhandel e.m.a.01.01.200631.12.2009FirstName_1069382 LastName_1069382Tartu Ülikool, Usuteaduskond35 260,50 EUR
ETFETF9108Noorte usuliste veendumuste ja usulisse mitmekesisusse suhtumise kontekstuaalsed tegurid 01.01.201231.12.2015FirstName_973144 LastName_973144Tartu Ülikool, Usuteaduskond46 440,00 EUR
ETFETF6626Religiooni ja riigivõimu vahekord varatotalitaarses ühiskonnas01.01.200631.12.2009FirstName_1069506 LastName_1069506Tartu Ülikool, Usuteaduskond19 741,03 EUR
ETFETF5839Religiooniõpetuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme Eesti üldhariduskoolis01.01.200431.12.2007FirstName_1069669 LastName_1069669Tartu Ülikool, Usuteaduskond18 188,51 EUR
ETFETF9279Religioossete gruppide formaalsed ja teoloogilised markerid hilises Vana Testamendi ja lähedases kirjanduses01.01.201231.12.2015FirstName_1047948 LastName_1047948Tartu Ülikool, Usuteaduskond46 440,00 EUR
SFSF0182580s03Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis01.01.200331.12.2007FirstName_1069947 LastName_1069947Tartu Ülikool, Usuteaduskond159 747,17 EUR
SFSF0180026s11Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani01.01.201131.12.2016FirstName_982787 LastName_982787Tartu Ülikool, Usuteaduskond240 840,00 EUR
ETFETF7712Sõda ja religioon Lähis-Ida kultuurides: Püha sõja kontseptsiooni areng kõige varajasematest allikatest Mesopotaamia kultuurides kuni tänapäevase islamini01.01.200831.12.2011FirstName_1069701 LastName_1069701Tartu Ülikool, Usuteaduskond31 352,82 EUR
ETFETF6042Tartu teoloogia 19. sajandil: keiserliku Tartu ülikooli usuteaduskonna roll Eesti kiriku- ja kultuuriloos01.01.200531.12.2008FirstName_1070536 LastName_1070536Tartu Ülikool, Usuteaduskond21 369,05 EUR
MUUSUSUS11101Teoloogilise terminoloogia oikumeeniline komisjon01.07.201131.12.2011FirstName_718768 LastName_718768Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond900,00 EUR
MUUSUSUS10052/1Väliseesti kirikute ajaioolis-kultuurilise pärandi kaardistamine Põhja-Ameerika arhiivides01.04.201130.04.2012FirstName_718238 LastName_718238Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond3 310,00 EUR
MUUSUSUS10052Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika arhiivides.04.05.201001.05.2011FirstName_717014 LastName_717014Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond5 656,18 EUR
MUUSUSUS13035/1Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika ja Euroopa arhiivides01.04.201420.12.2014FirstName_720247 LastName_720247Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond2 400,00 EUR
MUUSUSUS12071Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika ja Euroopa arhiivides.11.04.201215.01.2013FirstName_713446 LastName_713446Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond3 792,00 EUR
MUUSUSUS13035Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Rootsis ja Inglismaal07.03.201330.12.2013FirstName_716287 LastName_716287Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat1 700,00 EUR
  • Leitud 115 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Bahja ibn Paquda eetika antiiksel ja judaistlikul taustal - magistrikraad (teaduskraad)Kalle KasemaaKaitstud2006Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Usuõpetuse diskursus(ed) 1923. aasta üleriigilistes Eesti päevalehtedes Postimees ja PäewalehtmagistrikraadFirstName_697461 LastName_697461Kaitstud2014Tartu Ülikool, Usuteaduskond
1 Clemens 40-45 pärimuslugu - doktorikraadFirstName_571114 LastName_571114; Hermann LichtenbergerJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
19. sajandi Tartu usuteaduskond - doktorikraadFirstName_546066 LastName_546066JuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
1902. aasta Agenda eel- ja järellugu: eestikeelsete luterlike liturgia käsiraamatute tõlkimisest, koostamisest ja redigeerimisest 1834-1991 - doktorikraadFirstName_606211 LastName_606211; Toomas PaulJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Abt Suger - gooti valgusesteetika looja?magistrikraadFirstName_638891 LastName_638891Kaitstud2009Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Afganistani puštude religioosne-, etniline ja hõimuidentiteet kui elustiil ja selle erinevus Talibani ideoloogiast - magistrikraadFirstName_649322 LastName_649322Kaitstud2011Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Ajalooline Jeesus: teaduse probleem religiooni kontekstis - doktorikraadFirstName_696872 LastName_696872; FirstName_696872 LastName_696872Kaitstud2011Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Ancient Near Eastern Gods Enki and Ea: Diachronical Analysis of Texts and Images from the Earliest Sources to the Neo-Sumerian Period, - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_641930 LastName_641930; Walther SallabergerKaitstud2006Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Antiookia Ignatiose kristoloogia käsitletuna ajaloolistes seostes postliberaalse teoloogia perspektiivis - magistrikraad (teaduskraad)Toomas PaulKaitstud1998Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Aquino Thomase "Sententia libri Ethicorum" ja kontemplatsioon - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_628994 LastName_628994Kaitstud2004Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Ateismi ajaloost Eestis (XIX sajandi lõpust kuni aastani 1989) - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_650897 LastName_650897Kaitstud2004Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Avatud sõna ja sakramendi osadus. Admissiooni küsimus Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.LastName_664148, FirstName_664148doktorikraadFirstName_664148 LastName_664148JuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Canterbury Anselmi palvekogumik "Orationes sive meditationes": enesetundmine palves - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_628988 LastName_628988Kaitstud2006Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Critique of Neo-liberalism in Liberation TheologymagistrikraadFirstName_668993 LastName_668993Kaitstud2013Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Damaskuse kirja kommenteeritud tõlge - magistrikraadFirstName_642453 LastName_642453Kaitstud2014Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Die apostolische Vollmacht und deren Sukzession in Lukasevangelium-Apostelgeschichte unter besonderer Berücksichtigung Apg 20,17-38 - magistrikraad (teaduskraad)Hermann Lichtenberger; FirstName_606209 LastName_606209Kaitstud1998Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Digitaalantropoloogia: visuaalne, auditiivne ja narratiivne religioonikäsitlus loopõhistes arvutimängudes - magistrikraadFirstName_578895 LastName_578895Kaitstud2013Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Ecclesiological Dimension of the Strategic Practical TheologyDace DolacedoktorikraadFirstName_606205 LastName_606205JuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 1919-1940: ajalooline ülevaadeToomas SchvakFirstName_665635 LastName_665635JuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti EKB Koguduste Liidu pastorite ja olulisemate töötegijate leksikon alates 1884doktorikraadFirstName_701166 LastName_701166; FirstName_701166 LastName_701166JuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välissuhted aastatel 1919-1940 - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_665632 LastName_665632Kaitstud2006Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Nõukogude riik 1944-1949 - doktorikraadFirstName_641354 LastName_641354; Mathijs LamberigtsKaitstud2000Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon - doktorikraadFirstName_606206 LastName_606206; Markku PyysiäinenKaitstud2002Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti libahunt Euroopa rahvaste uskumuste kontekstis - doktorikraadFirstName_641358 LastName_641358JuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond