Struktuur

Asutuse üldandmed

74000122
Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus
Institute for International Social Studies
avalik-õiguslik juriidiline isik
Marge Unt
FirstName_60254 LastName_60254

Kontakt

Eesti Vabariik
Tallinn
Uus-Sadama 5
10120
(+372) 6199 860
  • Leitud 30 kirjet
PerenimiEesnimiCV
LastName_36886FirstName_36886EST / ENG
LastName_36968FirstName_36968EST / ENG
LastName_37156FirstName_37156EST / ENG
LastName_37442FirstName_37442EST / ENG
LastName_37667FirstName_37667EST / ENG
LastName_37892FirstName_37892EST / ENG
LastName_38064FirstName_38064EST / ENG
LastName_38190FirstName_38190EST / ENG
LastName_38440FirstName_38440EST / ENG
LastName_38750FirstName_38750EST / ENG
LastName_44133FirstName_44133
LastName_45966FirstName_45966EST / ENG
LastName_46547FirstName_46547EST / ENG
LastName_46767FirstName_46767
LastName_48930FirstName_48930EST
LastName_50356FirstName_50356EST
LastName_51738FirstName_51738EST / ENG
LastName_52326FirstName_52326EST
LastName_55339FirstName_55339EST / ENG
LastName_56873FirstName_56873EST / ENG
LastName_56938FirstName_56938EST / ENG
LastName_58065FirstName_58065EST / ENG
LastName_59646FirstName_59646
LastName_60605FirstName_60605EST
LastName_62867FirstName_62867
  • Leitud 136 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT31-10 Kumulatiivsed protsessid haridustee ja töökarjääri kujunemisel seletamaks ebavõrdsust neoliberaliseerumise kontekstis01.01.201531.12.2020FirstName_1025765 LastName_1025765Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus209 100,00 EUR
SFSF0130111s08 Muutused Eesti elanike hoiakutes ja elustiilides aastatel 1985 - 2013: horisontaalne kihistumine01.01.200831.12.2013FirstName_1128072 LastName_1128072Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut387 289,25 EUR
ETFETF59501990ndate aastate kultuuritrauma Eestis, selle ajaloolised paralleelid ja toimetulemise strateegiad01.01.200431.12.2006FirstName_1071770 LastName_1071770Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut22 857,82 EUR
MUUF/4012 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 Nr38)7 RP projekti "Youth Labour Market Integration in Europe: The Role of Structural, Cyclical and Institutional Factors and Consequences for Economic and Social Participation." ettevalmistustoetus12.12.201231.12.2013FirstName_715121 LastName_715121Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut4 450,00 EUR
MUUAR/14514 (IS1402)Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective14.11.201414.11.2018FirstName_714812 LastName_714812Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus10 000,00 EUR
MUUAU32508 (No 2007308)Alkoholiga seotud probleemide mõõtmise standartiseerimine01.09.200831.10.2010FirstName_1127761 LastName_1127761Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut13 967,89 EUR
PUTPUT106Alternatiivsed karjäärid ja töökorraldus: postkommunistlike riikide paindlikkus01.01.201331.12.2016FirstName_1027711 LastName_1027711Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus175 040,00 EUR
MUUAU,24907 (RRC VII-06)Avalik arvamus sotsiaalse mobiilsuse võimalustest Eestis: Hariduse olulisuse tajumine01.01.200730.06.2008FirstName_1127994 LastName_1127994Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Sotsiaalse stratifikatsiooni osakond4 921,20 EUR
MUUF/2912Avalike teenistujate pädevuse tõstmine Eesti ühiskonna arengute analüüsimisel 01.09.201231.03.2013FirstName_722247 LastName_722247Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut1 411,20 EUR
MUURU,15606 (71-14/309)Avaliku sektori ja kodanikualgatuse konplementaarsed suhted15.09.200615.01.2007FirstName_1127842 LastName_1127842Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus6 288,91 EUR
MUURU/410 Avatud noortekeskuste olukorra kordusuuring 01.01.201030.09.2010FirstName_722553 LastName_722553Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut8 948,00 EUR
MUUTKA15022 (IS1409)COST Tööea pikendamise poliitikate mõju erinevused sooti ja tagajärjed tervisele lääne riikides22.01.201527.01.2019FirstName_721021 LastName_721021Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut10 000,00 EUR
ETFJDJD56Demokraatia kinnistumine mitmekultuurilises ühiskonnas01.01.200731.12.2008FirstName_1127961 LastName_1127961Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut16 617,03 EUR
SFSF0402739s06Demokraatia kinnistumine mitmekultuurilises ühiskonnas01.01.200631.12.2011FirstName_1127987 LastName_1127987Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut431 366,50 EUR
MUURU, 20007 (9.6-4/2234)Diskrimineerimine Eestis: elanikkonnaküsitlus02.04.200707.12.2007FirstName_1127861 LastName_1127861Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus11 231,64 EUR
MUUTAU16076 Edendades elukestvat õpet ärksama ja kaasavama Euroopa heaks01.10.201601.10.2019FirstName_722886 LastName_722886Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus175 341,00 EUR
MUURU,15406Eesti Inimarengu Aruanne 200601.08.200630.11.2006FirstName_1128234 LastName_1128234Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut6 710,72 EUR
MUURU,25107Eesti Inimarengu Aruanne 200701.11.200715.01.2008FirstName_1127862 LastName_1127862Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut5 112,93 EUR
ETFETF8646Eesti kodanikeühenduste strateegilised valikud: avalik huvi, eestkoste ja professionaliseerumine01.01.201131.12.2013FirstName_726745 LastName_726745Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut34 200,00 EUR
MUUTA,09206 (7.1-14/338)Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendumise indikaatorid29.12.200510.03.2006FirstName_1127836 LastName_1127836Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus3 195,58 EUR
MUURU/3609 (Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping)Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) eesmärkide mõju hindamise ja saavutamise indikaatorid01.06.200915.11.2009FirstName_1128267 LastName_1128267Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus15 977,91 EUR
MUUTA, 19407 (E06-20.06-04-02-03)Eesti kodanikuühiskonna arengut ja kodanikualgatuse institutsionaliseerumist analüüsivate artiklite kogumik (KÜ-kogumik)27.11.200631.05.2007FirstName_1127917 LastName_1127917Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus4 154,26 EUR
MUUTA, 17707 (E07-20.06-04-02-02)Eesti kodanikuühiskonna arengut ning EKAK-I rakendamist analüüsiv statistikakogumik01.01.200731.05.2007FirstName_1128162 LastName_1128162Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus3 195,58 EUR
MUURU/6110 (Nr. 1.1.10/63)Eesti lõimumiskava üldindikaatorite 2008-2009 aasta täitmise hindamise küsitluse metodoloogia ja analüüs06.05.201025.10.2010FirstName_716147 LastName_716147Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut11 504,10 EUR
MUUF/2212 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 15 23.04.2012)Eesti riik ja tema kodanik 03.09.201231.08.2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut6 220,00 EUR
  • Leitud 71 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"Naise" konstrueerimise diskursiivsed vastuolud naisteajakiri "Dilemma" näitelmagistrikraadFirstName_697277 LastName_697277Kaitstud2009Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
A study of utopia in Zygmunt Bauman´s sociology: humanist sociology and citizen´s incomeMartin AidnikdoktorikraadFirstName_697222 LastName_697222JuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Adopting reform policies in vocational education and training: the case of post-Soviet Estonia - doktorikraadFirstName_667902 LastName_667902; FirstName_667902 LastName_667902Kaitstud2015Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Ametiühingute ja tööandjate liitude esindajate nägemus ametiühingute rollist Eestis - magistrikraadEpp KallasteKaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Beyond the root: Inclusion or exclusion - doktorikraadFirstName_670602 LastName_670602JuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Determinants of Youth Inactivity on the Labour Market and Impact of Unemployment on Social ExclusionLastName_642158, FirstName_642158doktorikraadFirstName_642158 LastName_642158; FirstName_642158 LastName_642158JuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
DIFFERENT YET EQUAL? Green Ideology and Gender Roles - magistrikraadFirstName_599999 LastName_599999; FirstName_599999 LastName_599999Kaitstud2008Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Drinking culture among young Estonian adults: perceptions of the 'limit' and mechanisms to stay 'within-limits' - doktorikraadFirstName_652949 LastName_652949; Betsy ThomKaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
EESTI DEMOKRAATIA ARENGULUGU: VAADE MINEVIKKUMarion LuhasalumagistrikraadFirstName_608368 LastName_608368JuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Eesti klassikaline alusväärtusstruktuur Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal - magistrikraadFirstName_654488 LastName_654488Kaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Eesti väärtusrühmitused ja nende struktuurne eripära - magistrikraadFirstName_599996 LastName_599996Kaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Eestisisesest tööalasest pendelrändest töö-ja pereelu ühitamise kontekstis: tööjaotus partnerite vahelKadi SiimermagistrikraadFirstName_642151 LastName_642151Kaitstud2015Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Eestlaste alusväärtused ning nende korrelaadid Euroopa võrdlustes, personaalne aspekt - doktorikraadFirstName_573074 LastName_573074JuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Elu võimalikkusest Vormsi saarel: noorte ja vanemate inimeste identiteetide kujunemisestKaisa KivinukkmagistrikraadFirstName_571070 LastName_571070Kaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Elukoha, sotsiaal-demograafilise tausta ja sotsiaalse kapitali seosed tervise enesehinnangu, alkoholi riskitarvitamise ja suitsetamisegaKarl ViilmannmagistrikraadFirstName_642154 LastName_642154; FirstName_642154 LastName_642154Kaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Enese identifitseerimise ja välise kategoriseerimise vaheline dialektika eestivenelaste ja eestlaste identiteediloomesIgor LjapinmagistrikraadFirstName_638215 LastName_638215JuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Enesetapud 15-24 aastaste seas globaliseeruvas maailmas: trendid ja seosedUku Adrian IlvesmagistrikraadFirstName_642153 LastName_642153; FirstName_642153 LastName_642153Kaitstud2014Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Erakonna juhi imagoloogiline samastus erakonnagaLastName_674769, FirstName_674769doktorikraadFirstName_674769 LastName_674769; FirstName_674769 LastName_674769JuhendamiselTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus
Estonian Private Sector Trade Unions in Post-2008 Economy: From Marginalisation towards (Re)vitalisation - doktorikraadFirstName_636055 LastName_636055; Nathan Lillie, Jyväskylä ülikool (Cotutelle)JuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Ethno-national Identity of Estonian and Russian Youth in Respect of Their Primordialist or Situationalist Orientations - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_667016 LastName_667016; FirstName_667016 LastName_667016Kaitstud2012Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Feminiinsuse konstrueerimisest Eesti popmuusika maastikulHannaliisa UusmamagistrikraadFirstName_697417 LastName_697417; FirstName_697417 LastName_697417Kaitstud2011Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Hip-hop kultuur Rakveres - magistrikraadFirstName_600000 LastName_600000Kaitstud2009Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Image Sharing, Self-Making and Significant Relationships: Understanding Selfie-Practices - doktorikraadFirstName_671316 LastName_671316; Nancy BaymKaitstud2015Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Industriaalpiirkondade taaselustamisprotsess Tallinnas: teisenevad elamisviisid ja muutuv residentaalne ruum konverteeritud tehasehoonete näitelLiisa MüürseppmagistrikraadFirstName_699356 LastName_699356Kaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Infotöötlusoskuste nõudluse ja pakkumise mõju osalusele mitte-formaalses elukestvas õppes - magistrikraadFirstName_698339 LastName_698339Kaitstud2014Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut