Lehiste kasvu analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul

Evar Dubolazov, magistrikraad, 2014, (juh) Maris Hordo, Lehiste kasvu analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul, Eesti Maaülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2012
2014
Eesti
Lehiste kasvu analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul
Lehiste kasvu analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul
Analyzing larch growth on abandoned oil shale quarries in Sirgala
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia