Identification of eukaryotic taxons from raw sequencing data using taxon-specific k-mers

Kairi Raime, doktorant, (juh) Maido Remm, Identification of eukaryotic taxons from raw sequencing data using taxon-specific k-mers (Eukarüootsete taksonite detekteerimine DNA sekveneerimise toorandmetest takson-spetsiifiliste k-meeride abil), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, Bioinformaatika õppetool.
FirstName_676041 LastName_676041
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
31.08.2015
Inglise
Identification of eukaryotic taxons from raw sequencing data using taxon-specific k-mers
Eukarüootsete taksonite detekteerimine DNA sekveneerimise toorandmetest takson-spetsiifiliste k-meeride abil
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudT490 Biotehnoloogia
3. Terviseuuringud3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatikaB110 Bioinformaatika, meditsiiniinformaatika, biomatemaatika, biomeetrika