"Wiederholen und Verfestigen als methodische Verfahren in der Fremdsprachendidaktik Deutsch als Fremdsprache - eine Bestandsaufnahme anhand von Lehrwerksanalyse und Unterrichtsbeobachtung"

Maive Meister, doktorant, (juh) Silke Pasewalck; Reet Liimets, "Wiederholen und Verfestigen als methodische Verfahren in der Fremdsprachendidaktik Deutsch als Fremdsprache - eine Bestandsaufnahme anhand von Lehrwerksanalyse und Unterrichtsbeobachtung" (Kordamine ning kinnistamine meetoditena saksa keele kui võõrkeele didaktikas - hetkeolukorra kaardistamine õpikute analüüsi ja tunnivaatluse põhjal), Tartu Ülikool.
FirstName_687881 LastName_687881
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
31.08.2009
Saksa
"Wiederholen und Verfestigen als methodische Verfahren in der Fremdsprachendidaktik Deutsch als Fremdsprache - eine Bestandsaufnahme anhand von Lehrwerksanalyse und Unterrichtsbeobachtung"
Kordamine ning kinnistamine meetoditena saksa keele kui võõrkeele didaktikas - hetkeolukorra kaardistamine õpikute analüüsi ja tunnivaatluse põhjal
Practice and Consolidation as Methods in the Didactics of Teaching German as a Foreign Language - Mapping the Current Situation on the Basis of Textbook Analysis and Classroom Observation
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH520 Germaani filoloogia