SMEAR Eesti seirejaama neelualade puistute kirjeldus ja majandamine

Sandra Saar, magistrant, (juh) Ahto Kangur; Steffen Manfred Noe, SMEAR Eesti seirejaama neelualade puistute kirjeldus ja majandamine, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond.
magistrikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2014
Eesti
SMEAR Eesti seirejaama neelualade puistute kirjeldus ja majandamine
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia