Tehnikaülikool otsib rahvusvahelise konkursiga esimesi tenuuriprofessoreid


11.04.2017       FirstName_974921 LastName_974921

Tehnikaülikool otsib rahvusvahelise konkursiga esimest kümmet tenuuri-professorit, neist seitse on seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga.

“Tallinna tehnikaülikool võtab kasutusele tenuuril põhineva teadlaste karjäärisüsteemi, et motiveerida noori valima teadlase elukutset ning pakkuda teadlastele tööle keskendumiseks nii vajalikku kindlust tuleviku suhtes,” ütles TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo. “On märgilise tähendusega, et esimesest kümnest tenuuri ametikohast tervelt seitse on seotud IKT-ga.”

TTÜ otsib rahvusvahelise konkursiga võimekaid teadlasi andmeteaduse, kommunikatsioonitehnoloogiate, ehitusinfo modelleerimise, energiamajanduse, vee- ja keskkonnatehnoloogia, kihtlisandustehnoloogiate, mikrofluidika, bioinformaatika, rahvusvahelise ärikorralduse ja sotsiaalteaduslike suurandmete professorite ametikohtadele.

Konkurss Eesti esimestele tenuuriraja ametikohtadele kestab 15. augustini. Seejärel hindavad kandidaatide sobivust ametikohale valimiskomisjon ja eksperdid väljastpoolt Eestit. Professorid valib ametisse ülikooli nõukogu. Täpsete kandideerimistingimustega saab tutvuda TTÜ kodulehel www.ttu.ee/tuletoole.

Tehnikaülikool muudab oma akadeemilise karjääri mudelit ning tugevdab IKT lõimumist kõikide Tehnikaülikooli võtmevaldkondadega – inseneri-, majandus- ja loodusteadustega.

Lähema viie aasta jooksul loob TTÜ ligi 250 tenuuri ametikohta. Uutel professoritel on suur roll Eesti majanduse ja ühiskonna jaoks oluliste küsimuste sõnastamisel ja neile vastuste otsimisel. Tenuuri- professorite töö eesmärgiks on arendada välja tippkompetents oma valdkonnas nii teadustöös kui teadmiste edasiandmisel üliõpilastele.


www.ttu.ee/tuletoole