Maaülikool aitab koolitada säästva energia eksperte


28.02.2017       FirstName_285472 LastName_285472

Sel nädalal, kuni 3. märtsini koolitavad Tartu ülikool ja Eesti Maaülikool koostöös mitmete külaliskoolitajatega Kesk- ja Ida-Euroopa säästva energia eksperte kommunikatsiooni ja poliitika kujundamise teemadel. Koolitusel osalejad hakkavad saadud teadmisi rakendama oma töös kohalike kogukondade ja omavalitsustega, luues uusi võimalusi säästvale ja kohalikule energiale üleminekuks.

Koolitused toimuvad PANEL 2050 projekti raames. PANEL 2050 eesmärk on luua kestvad ja kopeeritavad säästva energia võrgustikud kohalikul (omavalitsuse, kogukonna) tasemel. Asjakohased sidusrühmad teevad omavahel koostööd, et luua kohaliku energia visioonid, strateegiad ja tegevuskavad üleminekuks madala süsinikujäljega kogukondadele aastaks 2050. Ennekõike keskendutakse nn rohujuure tasandilt algavatele muudatustele. 

Koolitusel osalevad partnerid Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Austriast, Sloveeniast, Rumeeniast, Tšehhist, Makedooniast, Bulgaariast ja Ungarist. ​

Rohkem infot PANEL 2050 kohta leiab: https://ceesen.org/panel2050/