FirstName_36786 LastName_36786

3.09.1950
620 4376

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut, Professor (1,00)
2001–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool, Professor (1,00)
1997–31.08.2001    Tallinn University of Technology, Alates 1974.a. töötan TTÜ Keemia Instituudis (varem TA ja HM alluvuses). Olen olnud vaneminseneri, nooremteaduri, vanemteaduri ja juhtivteaduri ametikohal. Alates 1997.a. bioorgaanilise keemia osakonna juhataja. Alates 01.09.2001.a. TTÜ keemiainstituudi bioorgaanilise keemia õppetooli juhataja, korraline professor (1,00)
20.03.1993–10.04.1993    Vanderbilti Ülikool, Meditsiinikeskus, Külalisteadur (0,50)
01.02.1986–30.04.1986    Keemia Instituut, Ungari Teaduste akadeemia ja Chinoin Keemia ja Farmaatsiatehas, Uurimiskeskus, Järeldoktor (1,00)
 
 
Haridustee
Tallinna Tehnikaülikool (TPI) keemiatööstuse protsesside ja keemiaküberneetika erialal, 1974.a.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituut, nõukogu liige
2017−...    TTÜ nõukogu tenuurikomisjoni liige
2015−...    Eesti Farmaatsiaettevõtete Koda, juhatuse liige
2005−...    TÜ/TTÜ biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli nõukogu liige
2004−...    American Society for Biochemistry and Molecular Biology, liige
2001−...    Retsenseerinud ajakirjadele J. of Lipid Res., Biochim. Biophys. Acta, Lipids, Gene, Comp. Biochem. Physiol., etc
2009−2012    TTÜ nõukogu liige
2009−2012    Eesti Teadusfond, bio- ja keskkonnateaduste ekspertgrupi liige
2007−2012    Teadus- ja arendusprodekaan, TTÜ Matemaatika-loodusteaduskond
2005−2010    Eesti Vabariigi Teaduspreemiate komisjoni liige
2004−2016    TTÜ geenitehnoloogia instituudi nõukogu liige
2003−2009    Eesti Biokeemia Seltsi juhatuse liige; TTÜ Akadeemilise Raamatukogu nõukogu liige
2003−2016    TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu liige
2002−2016    TTÜ keemiainstituudi nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetöö:
YKL3311, YKL0060 - Biokeemia, 4h (loeng/harjutus) nädalas
YKL0010, YKL0070 - Looduslike ühendite keemia, 2h (loeng) nädalas
YKL0050, YKL0090 - Meditsiiniline keemia, 2h (loeng) + 1h (harjutus) nädalas, magistriõppe kursus
YKX9011 - Erialase keemia süvakursus doktorantidele;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, FirstName_36786 LastName_36786, Valgetähe teenetemärk, IV klass
2002, FirstName_36786 LastName_36786, Riigi Teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli “Prostaglandiinide biosüntees korallides" eest (teaduskollektiivi juht)
1987, FirstName_36786 LastName_36786, Riigi Teaduspreemia töödekogumiku “Prostaglandiinide süntees, uurimine ja rakendused” eest (teaduskollektiivi liige).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS ERIALA: P310 Proteiinid, ensümoloogia; PÕHISUUND: Uute looduslike bioaktiivsete ühendite (oksülipiinid, steroidid) otsing, nende biosünteesi- ja metabolismiradade välja selgitamine ning neis osalevate ensüümide struktuur-funktsioon uuringud. Olulisemateks teadustulemused: polüeenhapete metabolismi tsüklooksügenaasiraja tõestamine selgrootutes organismides, esimeste mitteselgroogsetest pärit tsüklooksügenaaside iseloomustamine ning uue 15R-spetsiifilise tsüklooksügenaasi avastamine.
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS ERIALA: P340 Lipiidid, steroidid, membraanid
 
 
Lisainfo
Keemiakandidaat orgaanilise keemia erialal
Eesti TA Keemia Instituut, 1983.a.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.3.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.3.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2003
1.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
2.3.
2001
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
5.1.
1996
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993

FirstName_36786 LastName_36786

3.09.1950
620 4376

Career

Institution and position
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology, Professor (1,00)
2001–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Bioorganic Chemistry, Professor (1,00)
1997–31.08.2001    Tallinn University of Technology, Since 1974 at the Institute of Chemistry, Estonian Academy of Sciences on positions of engineer, junior-, senior- and leading research scientist. (1,00)
20.03.1993–10.04.1993    Vanderbilt University Medical Center, Visiting Researcher (0,50)
01.02.1986–30.04.1986    Central Research Institute for Chemistry, Hungarian Academy of Sciences and Chinoin Chemical and Pharmaceutical Plants, Research Center, Post-Doc (1,00)
 
 
Education
Faculty of Chemistry, Tallinn University of Technology (TPI). Dipl. Engineer in Chemical Technology, 1974
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Council Member, Department of Chemistry and Biotechnology
2017−...    Tenure Committee at the University Council, Member
2015−...    Estonian Chamber of Pharmaceutical Companies, Board member
2005−...    UT/TUT Doctoral School for Biomedicine and Biotechnology, Board member
2004−...    American Society for Biochemistry and Molecular Biology, member
2001−...    Reviewed for journals J. of Lipid Res., Biochim. Biophys. Acta, Lipids, Gene, Comp. Biochem. Physiol., etc
2009−2012    Member of the University Council
2009−2012    Estonian Science Foundation, expert
2007−2012    Vice-Dean for Research and Development, Faculty of Science
2005−2010    Committee of National Prizes for Science and Technology, Member;
2004−2016    Council Member, Department of Gene Technology at TUT
2003−2009    Estonian Biochemical Society, Board member; Member of the Council of the Library of TUT
2003−2016    Council Member of the Faculty of Science
2002−2016    Council Member, Department of Chemistry at TUT
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, FirstName_36786 LastName_36786, Order of the White Star, Class IV
2002, FirstName_36786 LastName_36786, National Prize in Chemistry and Molecular Biology for studies on "Biosynthesis of prostaglandins in coral" (Head of the research team)
1987, FirstName_36786 LastName_36786, National Prize in Science and Technology for studies on "Prostaglandins - synthesis, characterization and applications" (Member of the research team)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS SPECIALTY: P310 Proteins, enzymology ; SPECIALITY: Search for new bioactive natural products (oxylipins, sterols), study their metabolic pathways, and structure-function characterisation of enzymes involved in catalysis. Main scientific attainments: establishment of prostaglandin synthesis pathway in marine invertebrates, cloning and characterelaboration of first non-vertebrate cyclooxygenases, and discovery of a unique 15R-specific cyclooxygenase.
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS SPECIALTY: P340 Lipids, steroids, membranes
 
 
Additional information
A Candidate of Science degree (Ph.D.) in organic chemistry
17.06.1983, Institute of Chemistry at the Estonian Academy of Sciences

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.3.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.3.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2003
1.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
2.3.
2001
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
5.1.
1996
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
  • Leitud 15 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUBF2Analüütilise baasi kaasajastamine bioorgaanilise keemia õppetoolis17.06.200531.12.2007FirstName_713884 LastName_713884Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool17 256,15 EUR
MUU449LAnalüütiliste meetodite valideerimine ja ravimpreparaadi VASOXAN stabiilsusuuringud09.07.200409.01.2005FirstName_713581 LastName_713581Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool26 203,78 EUR
SFSF0140010s08Bioaktiivsed lipiidid - metabolism, signaaliülekanne ja regulatsioon01.01.200831.12.2013FirstName_731545 LastName_731545Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond893 128,26 EUR
MUUIN555Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool01.07.200530.06.2008FirstName_715425 LastName_715425Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut94 950,92 EUR
MUUBF106Biomolekulaarsete interaktsioonide uurimislabori väljaarendamine01.11.200831.01.2009FirstName_719527 LastName_719527Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool9 107,41 EUR
ETFETF6197Esimene mitte-loomset päritolu tsüklooksügenaas punavetikast Gracilaria asiatica01.01.200531.12.2008FirstName_727063 LastName_727063Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond24 969,00 EUR
IUTIUT19-9Lipiidide ja lipoproteiinide metabolismi struktuursed ja regulatoorsed aspektid01.01.201431.12.2019FirstName_1025298 LastName_1025298Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut788 000,00 EUR
MUUV204NIH GM Grant - Arahhidoonhappe uut tüüpi oksüdatsioonid01.09.200231.08.2006FirstName_716331 LastName_716331Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool103 536,87 EUR
ETFETF7941Prostaglandiinide biosüntees punavetikates01.01.200931.12.2012FirstName_726537 LastName_726537Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond49 689,18 EUR
ETFETF9410Rasvappedioksügenaaside ekspressioon ja oksülipiinide süntees korallis stressitingimustes01.01.201231.12.2015FirstName_1104639 LastName_1104639Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond69 600,00 EUR
MUUT314 (0350314s98)Rasvhapete dioksügenaasid ja eikosanoid-hormoonid01.01.199831.12.2002FirstName_718092 LastName_718092Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool93 311,01 EUR
SFSF0142499s03Rasvhappe dioksügenaasid ja eikosanoidhormoonid01.01.200331.12.2007FirstName_728873 LastName_728873Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond424 245,52 EUR
ETFETF6911Tsüklooksügenaasi katalüüsi ja inhibeerimise iseärasused01.01.200731.12.2010FirstName_726455 LastName_726455Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond63 073,14 EUR
MUUG3783 (ETF3783)Uus prostaglandiinsüntetaas - võrdlus imetajate tsüklooksügenaasidega01.01.199931.12.2002FirstName_719904 LastName_719904Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool22 049,52 EUR
ETFETF5639Uute tsüklooksügenaaside mehhanismiuuringud01.01.200331.12.2006FirstName_724016 LastName_724016Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond44 696,05 EUR
  • Leitud 66 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kukk, K.; Samel, N. (2016). Enhanced expression of human prostaglandin H synthase-2 in the yeast Pichia pastoris and removal of the C-terminal tag with bovine carboxypeptidase A. Journal of Biotechnology, 231, 224−231, 10.1016/j.jbiotec.2016.06.015.1.1.
Kobzar, G.; Mardla, V.; Samel, N. (2016). Glucose activates NOX signalling pathway in platelets. <i>Primary Care Diabetes , 10.</i> Elsevier, e5. (Supplement 1).5.2.
Eek, P.; Põldemaa, K.; Kasvandik, S.; Järving, I.; Samel, N. (2016). Investigation of 11R-lipoxygenase quaternary structure. <i>Book of Abstracts: 6th European Workshop on Lipid Mediators, Goethe University in Frankfurt am Main, Germany, 27-30.09.2016.</i> Frankfurt am Main, Saksamaa: Goethe University, 112.5.2.
Teder, T.; Lõhelaid, H.; Samel, N. (2016). Structural and functional studies of lipoxygenase-hydroperoxide lyase fusion protein in the soft coral Capnella imbricata. <i>International Conference on the Bioscience of Lipids: 57th ICBL, Mont-Blanc, 4th-8th September 2016.</i> France: INSA-Lyon, France, 134.5.2.
Teder, T.; Lõhelaid, H.; Boeglin, W. E.; Calcutt, W. M.; Brash, A. R.; Samel, N. (2015). A Catalase-related Hemoprotein in Coral Is Specialized for Synthesis of Short-chain Aldehydes: Discovery of P450-Type Hydroperoxide Lyase Activity in a Catalase. Journal of Biological Chemistry, 290 (32), 19823−19832, 10.1074/jbc.M115.660282.1.1.
Eek, P.; Piht, M.-A.; Rätsep, M.; Freiberg, A.; Järving, I.; Samel, N. (2015). A conserved &pi;-cation and an electrostatic bridge are essential for 11<em>R</em>-lipoxygenase catalysis and structural stability. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851 (10), 1377−1382, 10.1016/j.bbalip.2015.07.007.1.1.
Lõhelaid, H.; Teder, T.; Samel, N. (2015). Lipoxygenase-allene oxide synthase pathway in octocoral thermal stress response. Coral Reefs, 34 (1), 143−154, 10.1007/s00338-014-1238-y.1.1.
Kobzar, G.; Mardla, V.; Samel, N. (2014). Lactate is a possible mediator of the glucose effect on platelet inhibition. Platelets, 25 (4), 239−245, 10.3109/09537104.2013.816670.1.1.
Kukk, Kaia; Kasvandik, Sergo; Samel, Nigulas (2014). N-glycosylation site occupancy in human prostaglandin H synthases expressed in Pichia pastoris. SpringerPlus, 3 (436), 436, 10.1186/2193-1801-3-436.1.1.
Hansen, K.; Varvas, K.; Järving, I.; Samel, N. (2014). Novel membrane-associated prostaglandin E synthase-2 from crustacean arthropods. Comparative Biochemistry and Physiology. B-Biochemistry and Molecular Biology, 174, 45−52, 10.1016/j.cbpb.2014.05.004.1.1.
Villo, L.; Metsala, A.; Tamp, S.; Parve, J.; Vallikivi, I.; Järving, I.; Samel, N.; Lille, Ü.; Pehk, T.; Parve, O. (2014). <em>Thermomyces lanuginosus</em> Lipase with Closed Lid Catalyzes Elimination of Acetic Acid from 11-Acetyl-Prostaglandin E<sub>2</sub>. ChemCatChem, 6, 1998−2010.1.1.
Lõhelaid, H.; Teder, T.; Tõldsepp, K.; Ekins, M.; Samel, N. (2014). Up-Regulated Expression of AOS-LOXa and Increased Eicosanoid Synthesis in Response to Coral Wounding. PLoS ONE, 9 (2), e89215− , 10.1371/journal.pone.0089215.1.1.
Mardla, V.; Rooks, E.; Kobzar, G.; Samel, N.. (2014). Glükoosi pidurdav toime trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimisele COXi inhibiitorite ja L-arginiiniga in vitro. Eesti Arst, 93 (5), 263−267.1.3.
Teder, T., Brash. A. R., Lõhelaid, H., Samel, N. (2014). Characterization of the lipoxygenase-allene oxide synthase pathway in stress responses of coral. <i>LIPID MAPS Annual Meeting 2014, Lipidomics Impact on Cell Biology, Inflammation and Metabolic Diseases: LIPID MAPS Annual Meeting 2014, La Jolla, California, May 13-14.</i> 5.2.
Varvas, K., Kasvandik, S., Hansen, K., Järving, I., Morell, I., Samel, N. (2013). Structural and catalytic insights into the algal prostaglandin H synthase reveal atypical features of the first non-animal cyclooxygenase. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1831 (4), 863−871, 10.1016/j.bbalip.2012.11.010.1.1.
Järving, R.; Lõokene, A.; Kurg, R.; Siimon, L.; Järving, I.; Samel, N. (2012). Activation of 11R-lipoxygenase is fully Ca(2+)-dependent and controlled by the phospholipid composition of the target membrane. Biochemistry, 51 (15), 3310−3320, 10.1021/bi201690z.1.1.
Kukk, Kaia; Järving, Reet; Samel, Nigulas (2012). Purification and characterization of the recombinant human prostaglandin H synthase-2 expresssed in Pichia pastoris. Protein Expression and Purification, 83 (2), 182−189.1.1.
Eek, P.; Järving, R.; Järving, I.; Gilbert, N. C.; Newcomer, M. E.; Samel, N. (2012). Structure of a Calcium-dependent 11<i>R</i>-Lipoxygenase Suggests a Mechanism for Ca<sup>2+</sup> Regulation. Journal of Biological Chemistry, 287 (26), 22377−22386, 10.1074/jbc.M112.343285.1.1.
Kobzar, G.; Mardla, V.; Samel, N. (2012). Glucose prevents inhibition of platelets caused by NOS activation. <i>1st EUPLAN Platelet Conference, Maastricht The Netherlands, September 19-21th 2012.</i> 108.5.2.
Kukk, K.; Järving, R.; Samel, N. (2012). Purification and characterization of the recombinant human prostaglandin H synthase-2 expressed in Pichia pastoris. <i>FEBS Journal, 279: 22nd IUBMB &amp; 37th FEBS Congress, Sevilla, Hispaania, 4.-9. september 2012.</i> 555. (Supplement s1).5.1.
Kobzar, G.; Mardla, V.; Samel, N. (2011). Short-term exposure of platelets to glucose impairs inhibition of platelet aggregation by cyclooxygenase inhibitors. Platelets, 22, 338−344.1.1.
Karelson, M.;Koppel, I.A.;Leito, I.;Kaljurand, M.;Samel, N.;Lopp, M.;Pehk, T. (2011). Chemistry in Estonia-Review and Outlook. In: Engelbrecht, J. (Ed.). Research in Estonia. Present and Future (319−345). Tallinn: Estonian Academy of Sciences.3.2.
Eek, P.; Järving, R.; Järving, I.; Newcomer, M. E.; Samel, N. (2011). 11<i>R</i>-lipoksügenaasi kristallstruktuuri mudel. <i>Teaduskonverentsi teesid: XXXII Eesti keemiapäevad, Tartu, 14.-15. aprill 2011.</i> Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 18.5.2.
Parve, O.; Järving, I.; Martin, I.; Metsala, A.; Vallikivi, I.; Aidnik, M.; Pehk, T.; Samel, N. (2010). Lipase-Catalysed Acylation of Prostanoids. ChemInform, On-Line, -, 10.1002/chin.199945282.1.2.
Mardla, V.; Rätsep, I.; Kobzar, G.; Samel, N. (2010). COX inhibiitorite nimesuliidi, paratsetamooli ja metamisooli toime aspiriinresistentsete koronaarhaigete trombotsüütidele enne ja pärast aortokoronaarset šunteerimist. Eesti Arst, 89, 470−476.1.3.
  • Leitud 13 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
3D structure and regulation of 11R-lipoxygenasePriit EekdoktorikraadFirstName_652163 LastName_652163; Reet JärvingJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
8R-lipoksügenaas-alleenoksiidsüntetaas liitvalk korallist Gersemia fruticosa - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_671593 LastName_671593; FirstName_671593 LastName_671593Kaitstud2003Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Allene Oxide Synthase-lipoxygenase Pathway in Coral Stress Response - doktorikraadFirstName_671599 LastName_671599Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Enzymatic Oxidation of Arachidonic Acid in the Coral Gersemia fruticosa - doktorikraadFirstName_671596 LastName_671596Kaitstud1999Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
Expression of human prostaglandin H synthases in the yeast Pichia pastoris - doktorikraadFirstName_670813 LastName_670813; FirstName_670813 LastName_670813Kaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
N-terminal domain in Anabaena lipoxygenase fusion protein - novel activity of a catalase-related enzyme - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_671595 LastName_671595Kaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Novel Fatty Acid Dioxygenases from the Corals Plexaura homomalla and Gersemia fruticosa - doktorikraadFirstName_671597 LastName_671597; FirstName_671597 LastName_671597Kaitstud2001Tallinna Tehnikaülikool
Photosensitized inactivation of tumor cells by porphyrins and chlorins - doktorikraadFirstName_645233 LastName_645233; FirstName_645233 LastName_645233Kaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Prostaglandin Synthesis in Marine Arthropods and Red Algae - doktorikraadFirstName_671598 LastName_671598; FirstName_671598 LastName_671598Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Prostaglandin synthesis in the coral Plexaura homomalla: Control of prostaglandin stereochemistry at carbon 15 by cyclooxygenases - doktorikraadFirstName_645234 LastName_645234Kaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Structure, specificity and regulation of lipoxygenasesLastName_699120, FirstName_699120doktorikraadFirstName_699120 LastName_699120JuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut
Structure-function analysis of coral AOS-LOX and HPL-LOX fusion proteins - doktorikraadFirstName_655529 LastName_655529; FirstName_655529 LastName_655529JuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Tromboksaan A2 metaboliitide ja looduslike E prostaglandiinide süntees - doktorikraadFirstName_671594 LastName_671594; FirstName_671594 LastName_671594Kaitstud1991Eesti Teaduste Akadeemia Keemia Instituut
  • Leitud 2 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisSU1991490282715.01.1991Rahvusvaheline (IPC)1,3-Динитроглицериновые эфиры простагландина Е1 или 9- оксима простагландина Е1, обладающие вазодилататорной и антиагрегационной активностями Igor Serkov; Vladimir Bezuglov; Lidia Pacheva; Galina Petruhhina; FirstName_705826 LastName_705826; Vladimir Makarov; Vladimir Malõgin; FirstName_705826 LastName_705826; Ravil Gafurov; Lev BergelsonИнститут Биоорганической Химии Им.М.М.Шемякина;
Институт Физиологически Активных Веществ АH СCCP;
Всесоюзный Гематологический Научный Центр;
Институт Химии АH Эстонской Республики
Patentne leiutisSU34890503.09.1982Rahvusvaheline (IPC)Способ получения концентратов арахидоновой кислотыFirstName_705827 LastName_705827; Teet Saks; Avo Männik; Ivar Martin; FirstName_705827 LastName_705827; FirstName_705827 LastName_705827; FirstName_705827 LastName_705827TA Keemia Instituut