FirstName_068ebeb4-d9cd-4422 LastName_068ebeb4-d9cd-4422

23.05.1991

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.12.2016–...    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Nooremteadur (1,00)
 
 
Haridustee
2014–2016    KTH Royal Institute of Technology
2010–2014    Tallinna Tehnikaülikool

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia

FirstName_068ebeb4-d9cd-4422 LastName_068ebeb4-d9cd-4422

23.05.1991

Career

Institution and position
01.12.2016–...    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Junior Researcher (1,00)
 
 
Education
2014–2016    KTH Royal Institute of Technology
2010–2014    Tallinn University of Technology

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS SPECIALTY: P260 Condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic and optical properties, supraconductors, magnetic resonance, relaxation, spectroscopy