FirstName_39114 LastName_39114

5.12.1954
737 5348

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, võõrkeelte didaktika dotsent (1,00)
01.01.2011–31.12.2014    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, võõrkeelte didaktika dotsent (1,00)
04.07.2007–31.12.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, võõrkeelte didaktika dotsent (1,00)
29.05.2007–03.07.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, võõrkeelte didaktika dotsent (1,00)
01.01.2006–31.12.2012    Tartu Ülikool, saksa keele ja kirjanduse bakalaureuse- ja magistriõppekavade programmijuht
01.01.2006–28.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, võõrkeelte didaktika dotsent (1,00)
01.01.2005–31.12.2012    Tartu Ülikool, saksa filoloogia osakonna juhataja
1994–2005    Tartu Ülikool, Lektor (1,00)
1989–1994    Tartu Ülikool, Assistent (1,00)
01.01.1980–31.12.1984    Inturist, mittekoosseisuline giid
01.01.1979–31.12.1984    Eesti Riiklik Kunstiinstituut (ERKI), saksa keele 1,0 vanemõpetaja
01.01.1979–31.12.1981    Tallinna Pedagoogiline Instituut (TPedI), saksa keele õppejõud (tunnitasulisena)
01.01.1978–31.12.1982    Tallinna 42. Keskkool (praegune Kadrioru Saksa Gümnaasium), saksa keele õpetaja
01.01.1978–31.12.1979    Eesti Televisioon, mittekoosseisuline diktor
 
 
Haridustee
1997–2002    Tartu Ülikool, doktorantuur pedagoogika ja saksa filoloogia erialadel; 2005 - TÜ, doctor philosophiae (saksa keel ja kirjandus)
1985–1988    Tartu Riiklik Ülikool, aspirantuur pedagoogika kateedri juures; 1993 - Tartu Ülikool, kasvatusteaduse magister (M.A., teadusmagister)
1973–1978    Tartu Riiklik Ülikool, saksa filoloogia (lõpetanud cum laude)
1962–1973    J. Semperi nim Tartu 8. Keskkool, lõpetanud eesti keele ja kirjanduse süvaõppega klassi
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    Rahvusvahelise Germanistika Ühingu (keskus Varssavis) liige
2006−...    TÜ saksa filoloogia alase perioodiliselt ilmuva teaduskogumiku "Humaniora: Germanistica" rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2005−...    HTM-i juures tegutseva üleriigilise saksa keele ainenõukogu liige
1991−...    Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) liige
1991−...    Johannes Käisi Seltsi liige
2007−2012    Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna õppekomisjoni liige
2007−2012    TÜ germaani-romaani ja slaavi filoloogia instituudi õppeprogrammide nõukogu liige
2005−2012    TÜ filosoofiateaduskonna nõukogu liige
1994−2012    TÜ filosoofiateaduskonna germaani-romaani filoloogia doktorinõukogu sekretär
1994−2012    TÜ filosoofiateaduskonna germaani-romaani ja slaavi filoloogia instituudi nõukogu liige/ sekretär
 
 
Loometöö
Tõlkinud saksa keelest eesti keelde (ja eesti keelest saksa keelde) peamiselt kasvatusteaduslikke ja -filosoofilisi teadustekste (artiklikogumikud ja monograafiad, mis ilmunud kirjastuses Peter Lang) ;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendanud end Tübingeni Ülikoolis (1991), Göttingeni Ülikoolis (1993, 1997), Marburgi Ülikoolis (1995), Konstanzi Ülikoolis (2005, 2006, 2007), Helsingi Ülikoolis (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Dublini Iiri Rahvuslikus Ülikoolis (2006), Frankfurt am Mainis Goethe Instituudis (1994), Baseli Ülikoolis (2009), Viini Ülikoolis (2011), Müncheni Ludwig-Maximiliani Ülikoolis (2011), Uppsala Ülikoolis (2012), Berliini Humboldti-Ülikoolis (2014);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, FirstName_39114 LastName_39114, Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi võõrkeeles publitseeritud teadustöö preemia
1994, FirstName_39114 LastName_39114, Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi H. Liimetsa nim preemia aasta parima magistritöö eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S270 Pedagoogika ja didaktika; PÕHISUUND: Võõrkeelte integratiivne didaktika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia ; PÕHISUUND: Kirjanduslik antropoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia ; PÕHISUUND: Interkultuuriline biograafiline noorsoouurimus

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2014
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
2.2.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
2.3.
2005
2.3.
2005
4.1.
2005
6.6.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.5.
2002
3.1.
2001
3.5.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
3.2.
2000
3.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
4.2.
1998
3.2.
1997
6.2.
1997
5.2.
1996
5.2.
1995
6.3.
1995
1.3.
1994
1.3.
1991
1.3.
1990
5.2.
1990
1.3.
1988
6.3.
1988
1.3.
1985
2.2.
1985

FirstName_39114 LastName_39114

5.12.1954
737 5348

Career

Institution and position
01.01.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, College of Foreign Languages and Cultures, Associate Professor of Didactics of Foreign Languages (1,00)
01.01.2011–31.12.2014    University of Tartu, Faculty of Philosophy, College of Foreign Languages and Cultures, Institute of Germanic, Romance and Slavonic Languages and Literatures, Associate Professor in Didactics of Foreign Languages (1,00)
04.07.2007–31.12.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, College of Foreign Languages and Cultures, Institute of Germanic, Romance and Slavonic Languages and Literatures, Associate Professor (1,00)
29.05.2007–03.07.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, College of Foreign Languages and Cultures, Institute of Germanic, Romance and Slavonic Languages and Literatures, Associate Professor (1,00)
01.01.2006–31.12.2012    programme manager of BA and MA curricula of German Language and Literature, University of Tartu
01.01.2006–28.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, College of Foreign Languages and Cultures, Institute of Germanic, Romance and Slavonic Languages and Literatures, Associate Professor (1,00)
01.01.2005–31.12.2012    head of the Department of German Philology, University of Tartu
1994–2005    University of Tartu, Lecturer (1,00)
1989–1994    University of Tartu, Assistant (1,00)
01.01.1980–31.12.1984    contract-based guide, Intourist
01.01.1979–31.12.1984    senior teacher of German (full-time), Estonian State Institute of Arts (ERKI)
01.01.1979–31.12.1981    lecturer of German (on hourly basis), Tallinn Pedagogical Institute (TPedI)
01.01.1978–31.12.1982    teacher of German, Tallinn 42nd Secondary School (at present Kadrioru German Gymnasium)
01.01.1978–31.12.1979    contract-based newsreader, Estonian Television
 
 
Education
1997–2002    University of Tartu, doctoral programme on Pedagogy and German Philology; 2005 - TU Ph.D. (on German Language and Literature)
1985–1988    Tartu State University, postgraduate student at the Chair of Pedagogy; 1993 - Tartu University, MA on educational science
1973–1978    Tartu State University, German Philology (cum laude)
1962–1973    Tartu 8th Secondary School after J. Semper, a class for advanced studies on Estonian Language and Literature
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    member of the International Society of Germanistic centering in Warsaw
2006−...    member of the international editorial board of the periodical collection of research papers "Humaniora: Germanistica" of the TU German Philology
2005−...    member of the subject board of German at the Ministry of Education and Science
1991−...    member of the Estonian Academic Society of Pedagogy (EAPS)
1991−...    member of the Johannes Käis Society
2007−2012    member of the TU Board of Studies of Faculty of Philosophy
2007−2012    member of the board for study programmes of the University of Tartu (TU) Institute of Germanic-Romance and Slavic Philology
2005−2012    member of the Council of the TU Faculty of Philosophy
1994−2012    secretary of the Council for the defence of doctoral dissertations of German-Romance Philology of Tartu University, Faculty of Philosophy
1994−2012    member/secretary of the council of the TU Institute of German-Romance and Slavic Philology
 
 
Creative work
Translated scholarly texts, primarily in the fields of educational science and philosophy of education, from German into Estonian and from Estonian into German (article collections and monographs published by Peter Lang);
 
 
Additional career information
In the years 1991-2009 in-service training at the universities of Tübingen (1991), Göttingen (1993,1997), Marburg (1995), Konstanz (2005,2006,2007), Helsinki (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Basel (2009) and Dublin Irish State (2006) universities, Frankfurt am Main (1994) Goethe Institute. ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2002, FirstName_39114 LastName_39114, Reet Liimets; National competition in educational sciences, an award for the publication of the best research paper in a foreign language
1994, FirstName_39114 LastName_39114, Reet Liimets; National competition in educational sciences an H. Liimets`research award for the best MA thesis of the year
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIALITY: Integrative foreign language didactics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology ; SPECIALITY: Literary anthropology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology ; SPECIALITY: Intercultural biographical youth research
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
2.3.
2005
2.3.
2005
4.1.
2005
6.6.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.5.
2002
3.1.
2001
3.5.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
3.2.
2000
3.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
4.2.
1998
3.2.
1997
6.2.
1997
5.2.
1996
5.2.
1995
6.3.
1995
1.3.
1994
1.3.
1991
1.3.
1990
5.2.
1990
1.3.
1988
6.3.
1988
1.3.
1985
2.2.
1985
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7378Muusika osa Eesti, Saksa ja Soome koolinoorte elustiili ja Mina-identsuse kujunemises01.01.200831.12.2011FirstName_971338 LastName_971338Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut71 018,93 EUR
  • Leitud 55 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Liimets, Reet; Liimets, Airi (2016). Zum Problem der Entwicklungsperspektiven der Fremdsprachlernforschung. Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./Ed.). Strategien der Lehrerbildung = Strategies for Teacher Training: Zur Steigerung von Lehrkompetenzen und Unterrichtsqualität = Concepts for improving skills and quality of teaching (455−460). Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Verlag.3.1.
Liimets, Airi; Liimets, Reet (2016). Über verschiedene Möglichkeiten auf dem Weg zum Verstehen des Lernstils als Konstrukt. Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./Ed.). Strategien der Lehrerbildung = Strategies for Teacher Training: Zur Steigerung von Lehrkompetenzen und Unterrichtsqualität = Concepts for improving skills and quality of teaching (369−384). Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Verlag.3.1.
Liimets, Reet; Liimets, Airi (2014). Über das Unvermögen der Sozialwissenschaften, den Menschen zu bestimmen. Gerd-Bodo von Carlsburg; Thomas Vogel . Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt. Education and Academic Self-concept in the Globalized World (Reihenherausgeber: von Carlsburg, Gerd-Bodo; Gaižutis, Algirdas; Liimets, Airi) (149−170). Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft (Reihenherausgeber: Gerd-Bodo von Carlsburg, Algirdas Gaizutis, Airi Liimets); 28).3.1.
Liimets, Reet (2014). Deutsche Identität in der Rezeption der estnischen Studentinnen und Studenten. Marita Gareis; Anne-Christin Zeng. Bildung und Ausbildung in Deutschland, dem Baltikum und Schweden gestern und heute (58−68). Uppsala: Uppsala Universitet.3.2.
Liimets, Airi; Liimets, Reet (2013). Das Fragen nach der (Nicht-)Identität der Wissenschaft am Beispiel der estnischen Musikpädagogik, Musik- und Erziehungswissenschaft. Gerd-Bodo von Carlsburg. Bildungswissenschaft auf der Suche nach globaler Identität. Educational Sciences in Search of Global Identity (519−537). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft; 26).3.1.
Liimets, Reet; Liimets, Airi (2013). Zum Problem der Identität in der Lehr-Lernforschung. Gerd-Bodo von Carlsburg. Bildungswissenschaft auf der Suche nach globaler Identität. Educational Sciences in Search of Global Identity (345−351). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft; 26).3.1.
Liimets, Reet (2012). Ich als raumzeitliches Konstrukt: Die Fiktionen vom Leben der estnischen und deutschen Jugendlichen. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften.2.2.
Jõgi, Svetlana; Liimets, Airi; Liimets, Reet (2011). Reflection on the development of the autobiographical Self in the process of piano practice. In: Liimets, Airi; Mäesalu, Marit (_EditorsAbbr). Music Inside and Outside the School (399−415). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft; 21).3.1.
Liimets, Airi; Liimets, Reet (2011). Zum fachzentrierten Denken der MusiklehrerInnen und MusiklehrerstudentInnen in Estland. Gerd-Bodo von Carlsburg. Enkulturation durch sozialen Kompetenzerwerb. Enkulturation by Acquiring of Social Competences (397−409). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft; 22).3.1.
Liimets, Reet (2010). Die Lebensfiktionen der ost-deutschen Jugendlichen in den Jahren 1960-1980. Liimets, Airi. Denkkulturen. Selbstwerdung des Menschen. Erziehungskulturen: Festschrift für Professor Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Heino Liimets (189−209). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft).3.1.
Liimets, Reet (2010). Ich-Identität als intra- und intersubjektive Fiktion. Liimets, Airi. Denkkulturen. Selbstwerdung des Menschen. Erziehungskulturen: Festschrift für Professor Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Heino Liimets (177−188). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft).3.1.
Liimets, R., Liimets, A. (2009). Inimene ruumajalisena lugusid jutustades aega otsimas. Koostanud ja toimetanud Airi Liimets (_EditorsAbbr). Muusikalise kontegelikkuse ühendused identiteedi ja diferentsiga (179−205). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.3.2.
Liimets, A., Liimets, R. (2008). Der Mensch auf dem Weg zu sich selbst: Reflexionen über das Werk von Patrick Süskind und Friedrich Nietzsche. Humaniora: Germanistica (Reihe der Universität Tartu), 3, 122−131.1.2.
Liimets, A.; Liimets, R. (2008). Was und wo ist Heimatort des Menschen oder über die Germanistenerziehung. Estudios Filologicos Alemanes: Revista del Grupo de Investigacion Filologia Alemana, 143−152.1.2.
Liimets, R.; Liimets, A. (2008). Zum Problem der Identität in der Sprachlehrforschung. Estudios Filologicos Alemanes: Revista del Grupo de Investigacion Filologia Alemana, 135−142.1.2.
Liimets, R.; Liimets, A. (2008). Zum Problem der Lernstrategien und der Sprachlernforschung - Kontroversen und Entwicklungsperspektiven. Vera Hyhlikova. Interkulturní dimenze v cizích jazycích (165−170). Pardubice: Univerzita Pardubice, Filozoficka fakulta.3.2.
Loogus, T.; Liimets, R. (2008). Germanistik als Kulturvermittler: Vergleichende Studien. Vorträge der III. Germanistenkonferenz an der Universität Tartu. Tartu : Tartu University Press.4.1.
Liimets, A.; Liimets, R. (2007). Zum Problem der Selbstwerdung des Menschen im Werk von F. Nietzsche und P. Süskind. Estudios Filológicos Alemanes, 13, 431−438.1.2.
Liimets, A.; Liimets, R. (2007). Was und wo ist Heimatort des Menschen oder über die Germanistenerziehung. <i>Zusammenfassungen der Vorträge: III. Congreso International de Estudios Filologicos Alemanes. Sevilla: Universidad de Sevilla.</i> _EditorsAbbr Magallanes, F. jt. Sevilla: Univerisidad de Sevilla, 20−20.5.2.
Liimets, R.; Liimets, A. (2007). Zum Problem der Identität in der Sprachlehrforschung. <i>Zusammenfassungen der Vorträge : III. Congreso International de Estudios Filologicos Alemanes.</i> _EditorsAbbr Magallanes, F. jt. Sevilla: Universidad de Sevilla, 20−20.5.2.
Liimets, R.; Liimets, A. (2006). Zum Problem der Identität der Jugendlichen in der deutschen und estnischen Literatur in den Jahren 1960 - 1980. Estudios Filológicos Alemanes, 12, 591−607.1.2.
Liimets, A., Liimets, R. (2006). Zum Problem der Selbstwerdung und der Verschwindung des Menschen im Werk von F.Nietzsche und P.Süskind. <i>Zusammenfassungen der Vorträge: II Congreso Internacional de Estudios Filologicos Alemanes: 12.-15. Dezember.</i> Sevilla: Universidad de Sevilla, 9.5.2.
Liimets, Reet (2005). Mina kui ruumilis-ajaline konstrukt: eesti ja saksa noorte elufiktsioonid. (Tartu Ülikool.; Filosoofiateaduskond.; Tartu Ülikool.; Germaani-romaani filoloogia osakond.; ). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Liimets, R. (2005). Mina kui ruumilis-ajaline konstrukt: eesti ja saksa noorte elufiktsioonid. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Liimets, A. (Aut.); Liimets, R. (Toim.) (2005). Bestimmung des lernenden Menschen auf dem Wege der Reflexion über den Lernstil. Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wein: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.4.1.
  • Leitud 20 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"Wiederholen und Verfestigen als methodische Verfahren in der Fremdsprachendidaktik Deutsch als Fremdsprache - eine Bestandsaufnahme anhand von Lehrwerksanalyse und Unterrichtsbeobachtung"LastName_687881, FirstName_687881doktorikraadFirstName_687881 LastName_687881; FirstName_687881 LastName_687881JuhendamiselTartu Ülikool
Die Anwendbarkeit des selbstentdeckenden Lernens beim Design von Grammatiklehrmaterialien magistrikraadFirstName_675297 LastName_675297Kaitstud2012Tartu Ülikool
Die Asperger-Autisten und FremdsprachenerwerbMaila ToomsalumagistrikraadFirstName_675303 LastName_675303Kaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Die Effektivität und Professionalität der Lehrerpersönlichkeit als Faktor der Interation im FremdsprachenunterrichtmagistrikraadFirstName_675299 LastName_675299Kaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, Saksa filoloogia osakond
Die Generation Golf als Objekt der Biographieforschung und der gesellschaftliche Wertewandelmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_675296 LastName_675296Kaitstud2010Tartu Ülikool
Grammatische Kenntnisse als Komponente im Fremdsprachunterricht der GermanistikstudentenmagistrikraadFirstName_675302 LastName_675302Kaitstud2009Tartu Ülikool
Input versus Outcome-Based Curriculum am Beispiel der Universität TartumagistrikraadFirstName_675298 LastName_675298Kaitstud2012Tartu Ülikool
Lernmotivation. Konzepte und heutiger Stand am Beispiel des Deutscherwerbs in DänemarkMairi VentmagistrikraadFirstName_675304 LastName_675304Kaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Lesestrategien der estnischen GymnasiastenMonika MetsarumagistrikraadFirstName_675362 LastName_675362JuhendamiselTartu Ülikool
Pedagoogilise psühholoogia terminoloogia saksa-eesti seletav valiksõnastikmagistrikraadFirstName_633666 LastName_633666Kaitstud2010Tartu Ülikool
Psühhoanalüüsi saksa-eesti seletav sõnaraamatMerike TallimagistrikraadFirstName_675306 LastName_675306Kaitstud2006Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Saksa keele didaktika terminoloogia valiksõnastikKadri PuuseppmagistrikraadFirstName_675305 LastName_675305Kaitstud2006Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Saksa keele didaktika terminoloogia valiksõnastikPille SahkumagistrikraadFirstName_675307 LastName_675307Kaitstud2006Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Saksamaa Liitvabariigi haridussüsteemi põhistruktuuri seletav sõnastikÜlle KramermagistrikraadFirstName_675308 LastName_675308Kaitstud2004Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Võõrkeelte õppimise mõjust maimiku ja kainiku kognitiivsele arengule - doktorikraadFirstName_675309 LastName_675309JuhendamiselTartu Ülikool
Wiederholen und Verfestigen als methodische Verfahren in der Fremdsprachendidaktik Deutsch als Fremdsprache - eine Bestandsaufnahme anhand von Lehrwerkanalyse und UnterrichtsbeobachtungLastName_675310, FirstName_675310doktorikraadFirstName_675310 LastName_675310; FirstName_675310 LastName_675310JuhendamiselTartu Ülikool
Wortschatzarbeit und Entwicklung der Lernstrategien im UnterrichtmagistrikraadFirstName_675300 LastName_675300Kaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, Saksa filoloogia osakond
Zum Erwerb der theologischen Fachsprache in den Auffassungen der TheologiestudentenmagistrikraadFirstName_675311 LastName_675311JuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, Slaavi filoloogia osakond
Zum Status der Fremdsprachen und des Fremdsprachenlernens in den Auffassungen von estnischen HauptschulschülernmagistrikraadFirstName_639851 LastName_639851Kaitstud2007Tartu Ülikool
Zur Bedeutung der Motivation im Fremdsprachenunterricht und die Rolle des Schüleraustausches bei der MotivationsbildungmagistrikraadFirstName_675301 LastName_675301Kaitstud2010Tartu Ülikool