FirstName_8535 LastName_8535

11.06.1976
00372 521 2339

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...    Tallinna Ülikool, Avatud akadeemia Juhataja (1,00)
2014–2015    Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2015-2020 meeskond/ana (1,00)
01.01.2011–31.12.2015    Technopolis Group Eesti OÜ; Vanemkonsultant
01.01.2009–31.12.2011    Technopolis Group Belgia, Tallinna kontor; Vanemkonsultant/Juht
01.01.2006–31.12.2009    Technopolis Group Belgia, Tallinna kontor; Assotsieerunud konsultant/Juht
2003–2009    Tartu Ülikool, Avatud ülikool; Külalislektor ainekursus "Tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitikad", "Ettevõtlus- ja (1,00)
01.01.2003–31.12.2005    Sussex'i Ülikool, Freeman'i Keskus; Külalisteadur
2000–2003    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika ekspert (1,00)
2000–2000    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Innovatsioonitalitus; Praktikant (1,00)
 
 
Haridustee
2001–2006    Tartu Ülikool, Doctor Philosophiae majandusteaduse erialal
1998–1999    Lõuna-Taani Ülikool, õpingud magistratuuri raames, Post-graduate Diploma of European Studies
1998–2001    Tartu Ülikool, Magister Artium majandusteaduse erialal
1994–1998    Tartu Ülikool, Baccalaureus Artium majandusteaduse erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Euroopa Komisjon; Teadus- ja innovatsioonipoliitika ekspert (ühtekuuluvuspoliitika, regionaalareng)
2015−...    Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik; Tallinna Ülikooli esindaja
2015−...    European University Continuing Education Network (EUCEN), Tallinna Ülikooli esindaja
2012−...    Majandusmõtlejate klubi; Liige
2015−2015    Eesti Hindamise Ühing (ESTES); Juhatuse liige
2008−2011    Euroopa Hindamise Ühing (EES); Liige
2001−2004    MAP (Multi Actors and Multi Measures Programmes) koostöövõrgustik; Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, FirstName_8535 LastName_8535, Technopolis Group - Paper Award
2006, FirstName_8535 LastName_8535, Eesti Panga teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika; PÕHISUUND: Teadmus- ja tehnoloogiasiire, ettevõtete rahvusvahelistumine, T&A ja innovatsioonisüsteemid ja poliitika

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2014
6.7.
2014
3.2.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.6.
2008
6.7.
2008
2.2.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
3.3.
2005
3.3.
2005
3.3.
2004
3.4.
2004
3.3.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2002
6.8.
2002
6.8.
2002
6.6.
2001
6.8.
2001
6.8.
2001
6.7.
2000
6.8.
2000
6.8.
2000

FirstName_8535 LastName_8535

11.06.1976
00372 521 2339

Career

Institution and position
2015–...    Tallinn University, Head of Open Academy (1,00)
2014–2015    Estonian Academy of Sciences, Team of the Estonian Health System R&D and Innovation Strategy 2015-2020/analyst (1,00)
01.01.2011–31.12.2015    Technopolis Group Eesti OÜ; Senior Consultant
01.01.2009–31.12.2011    Technopolis Group Belgia, Tallinn office; Senior consultant/Manager
01.01.2006–31.12.2009    Technopolis Group Belgium, Tallinn office; Associated consultant/Manager
2003–2009    University of Tartu, Open university; Visiting teacher course lecture "Technology and innovation policies", “Master in En (1,00)
01.01.2003–31.12.2005    University of Sussex, The Freeman Centre, Science and Technology Policy Research (SPRU); Research and study fellow
2000–2003    Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Technology and innovation policy expert (1,00)
2000–2000    Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Innovation Division; Trainee (1,00)
 
 
Education
2001–2006    University of Tartu, Faculty of Economics and Business Adminisration, Doctor Philosophiae in economics
1998–1999    University of Southern Denmark, Post-graduate Diploma of European Studies
1998–2001    University of Tartu, Facultyr of Economics and Business Adminisration, Magister Artium in economics
1994–1998    University of Tartu, Facultyr of Economics and Business Adminisration, Baccalauerus Artium in economics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    European Commission; External expert to support Cohesion Policy, regional and urban development
2015−...    Network of Estonian Academic Continuing Education; Representative Tallinn University
2015−...    European University Continuing Education Network (EUCEN), Representative Tallinn University
2012−...    Ecomic Expert Club; Member
2015−2015    Estonian Evaluation Society (ESTES); Board Member
2008−2011    European Evaluation Society (EES); Member
2001−2004    MAP (Multi Actors and Multi Measures Programmes) Thematic Network (MAP-TN); Representative Ministry of Economic Affairs abd Communications

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, FirstName_8535 LastName_8535, Technopolis Group - Paper Award
2006, FirstName_8535 LastName_8535, Bank of Estonia, Research Award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S180 Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy ; SPECIALITY: Knowledge and technology transfer, internationalisation of companies, R&D and innovation systems and policies
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2014
6.7.
2014
3.2.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.6.
2008
6.7.
2008
2.2.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
3.3.
2005
3.3.
2005
3.3.
2004
3.4.
2004
3.3.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2002
6.8.
2002
6.8.
2002
6.6.
2001
6.8.
2001
6.8.
2001
6.7.
2000
6.8.
2000
6.8.
2000
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182577s03Eesti jätkusuutliku ja tasakaalustatud arengu strateegiad ühinemisel Euroopa Liiduga01.01.200331.12.2007FirstName_1069374 LastName_1069374Tartu Ülikool, Majandusteaduskond219 057,17 EUR
ETFETF6493Tehnoarenduse ja arenduskoostöö roll eesti töötleva tööstuse konkurentsivõime säilitamisel: Eesti puidusektori näitel01.01.200531.12.2008FirstName_1069375 LastName_1069375Tartu Ülikool, Majandusteaduskond45 790,83 EUR
1.1.5.3.4.2.1.TRU16201 „Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis" 01.11.201631.12.2017FirstName_919089 LastName_919089Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut12 590,00 EUR
  • Leitud 33 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Männik, Katrin; Kosk, Kristel (Technopolis Group) (2015). Ettevõtete huvi ja potentsiaali uuring ühisalgatuste valdkondades (mereteadus, kllima, veeteadus). EV Keskkonnaministeeriumile. .6.7.
Kuusisto, Jari; Männik, Katrin; Rijnders-Nagle, Monique (Technopolis Group) (2015). Reaching out for knowledge innovation and markets. The impact evaluation of Tekes overseas offices. 1.6.7.
Kuusisto, Jari; Andres, Annamaria; Mogensen Tina Rud; Männik, Katrin; Izsak, Kincso; Keller, Jonas; Janssen, Matthijs; Lubos, Beata; Stare, Metka; Modig, Sara; MacAulay, Brian (2015). Service Innovation Policy - A Benchmarking Review. 6.7.
Katrin Männik (kaasautor). Töörühma juht Kitty Kubo (2015). Teadus ja innovatsioon tervise teenistusse. Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015-2020. 6.7.
Flora Giarracca and Alasdair Reid (Technopolis Group) with contributions from Nelly Bruno, Laura Delgado Garcia, Agis Evrigenis, Elina Griniece, Charlotte Knowles, Patrice Léger, Katrin Männik, Claire Nauwelaers, Laura Roman, Cristina Rosemberg, Janne Sylvest (2014). Evaluation. Cluster Initiatives managed by DG Enterprise and Industry. Final report. 6.7.
Jari Romanainen, Katre Eljas-Taal, John Rigby, Paul Cunningham, Kincsö Izsak, Katrin Männik, Jelena Angelis, Kristel Kosk, Johanna Vallistu (Technopolis Group) (2014). Feasibility study for the design and implementation of demand-side innovation policy instruments in Estonia. 6.7.
Terk, Erik; Männik, Katrin; Lassur, Silja (2013). Innovatsioon. Heidmets M. (peatoimetaja), Sepp J. (ptk toimetaja) (_EditorsAbbr). Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013. Eesti maailmas (166-174). Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Männik, Katrin; Pärna, Ott (Technopolis Group, ESTCORP) (2013). "Estonia - The Business Paradise". Kuidas ühendada jõud, et muuta Eesti rahvusvahelise äritegemise keskuseks – talendikate inimeste, tasuvate töökohtade ja väärtust loovate välisinvesteeringute sihtriigiks? 6.7.
Leon, Lorena Rivera; Männik, Katrin; MacAulay, Brain (Technopolis Group) (2013). Summary Assessment of Northern Ireland. ESIC European Service Innovation Centre Report. European Commission. 6.7.
Männik, K.; Reid, A.; Allison, R.; Van der Veen, G.; Bruno, N.; Varblane, U. (2008). Ettevõtete tehnoloogiainvesteeringu teostatavuse analüüsi lõppraport. Innovation Studies– Creating an Innovative Estonia, 11, 1−121.6.6.
Arnold, Erik; Männik, Katrin; Rannala, R; Reid, Alasdair; Bayer, Berghold; Ljungström, S (Technopolis Group) (2008). Mid-term evaluation of the Competence Centre Programme. Final report. 12.6.7.
Männik, K.; Hannula, H.; Varblane, U. (2006). Foreign Subsidiary Autonomy and Performance in Five Central and East European Countries. In: Hannula, H.; Radoševic, S.; von Tunzelmann, N. (_EditorsAbbr). Estonia, the New EU Economy. Building a Baltic Miracle? (258−284). England: Ashgate Publishing. (Transition and development).3.1.
Männik, Katrin; von Tunzelmann, Nick (2006). Multinational Subsidiaries and Innovation Policy in Central and Eastern Europe: Alignment and Autonomy. In: Teixeira, A.A.C., Tavares, A.T. (_EditorsAbbr). Multinationals, Clusters and Innovation: Does Public Policy Matter? (255−271). New York : Palgrave Macmillan.3.1.
Varblane, U.; Männik, K.; Hannula, H. (2006). The Autonomy of Managers by Business Functions in the Foreign Subsidiaries from Transition Countries. In: Mets, T. et al. (_EditorsAbbr). Entrepreneurship in Estonia: policies, practices, education and research (172−193). Tartu: Tartu University Press.3.2.
Rozeik, Helena; Varblane, Urmas; Vahter, Priit; Pihor, Katrin; Varblane, Urmas; Masso, Jaan; Eamets, Raul; Philips, Kaia; Ukrainski, Kadri; Varblane, Urmas; Vedina, Rebekka; Vadi, Maaja; Kallas, Elina; Vadi, Maaja; Roots, Harry; Vissak, Tiia; Reiljan, Ele; Männik, Katrin; Rozeik, Helena; Varblane, Urmas ... Roolaht, Tõnu (2006). Estonia, the new EU economy : building a Baltic miracle? Aldershot ;: Ashgate.2.2.
Männik, K.; Hannula, H.; Varblane, U. (2005). Country, Industry and Firm Size Effects on Foreign Subsidiary Strategy: An Example of Five CEE Countries. The ICFAI Journal of Business Strategy, 4, 32−61.1.2.
Männik, K; Varblane, U; Hannula, H (2005). The Role of Country, Industry and Firm Specific Effects on the Autonomy of A Multinational Corporation's Subsidiary in Central and East European Countries. East-West Journal of Economics and Business, 8, 101−133.1.2.
Varblane, U.; Männik, K.; Hannula, H. (2005). Autonomy and Performance of Foreign Subsidaries in Five Transition Countries. In: William Davidson Institute Working Paper (1−32). Michigan: Michigan University.3.3.
Varblane, U.; Männik, K.; Hannula, H. (2005). Autonomy and Performance of Foreign Subsidaries in Transition Countries. In: Working paper series. University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration (1−38). Tartu: Tartu University Press.3.3.
Varblane, U.; Männik, K.; Hannula, H. (2004). The Role of Country, Industry and Firm Specific Effects on the Foreign Subsidiary Autonomy and Performance in Five Central and East European Countries. <i>30th Annual EIBA Conference - Enlarged European Union. Challenges to International Business and Management; Ljubljana, Slovenia; December 5-8, 2004.</i> Ljubljana: Ljubljana University, 1−32.3.4.
Männik, K.; Hannula, H.; Varblane, U. (2004). Country, industry and firm size effects on foreign subsidary strategy. An exmple of five CEE countries. Tartu: Tartu University Press.3.3.
Männik, K. (2003). Ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamine koostöös teadusasutustega. Innovaatika, SA Archimedes Euroopa Liidu Innovatsioonikeskus. Tartu.6.7.
Männik, K. (2003). Overview of Research, Technology Development and Innovation (RTDI) policy in Estonia. In: The Ministry of Economic Affairs and Communications. Tallinn.6.7.
Varblane, U.; Hannula, H.; Männik, K. (2003). Mechanisms of productivity growth through inward foreign direct investment. In: Johannes, S. (scientific coordinator) (_EditorsAbbr). EU Integration and the Prospects for Catch-up Development in CEEC-s. The Determinants of the Productivity Gap (elektr.). Prague: Halle Institute for Economic Research .3.3.
Männik, K. (kaasautor EV Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis) (2002). Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002-2006 «Teadmistepõhine Eesti». Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002-2006 «Teadmistepõhine Eesti». Tallinn.6.7.
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
FirstName_709541 LastName_709541; FirstName_709541 LastName_709541; FirstName_709541 LastName_709541; FirstName_709541 LastName_709541; FirstName_709541 LastName_709541Arendus- ja koolitusteenused terviklahendusena ettevõteteleTallinna Ülikool, Avatud Akadeemia