FirstName_37003 LastName_37003

13.03.1940
52 51095

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–2009    Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Keskkonnauuringute osakond, Vanemteadur (0,50)
2005–2007    Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Juhtivteadur (0,50)
1993–2009    Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Professor (0,50)
01.01.1992–31.12.2005    Ökoloogia Instituut, direktor
01.01.1990–31.12.1992    TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituut, direktor
01.01.1990–31.12.1992    professor
01.01.1987–31.12.1990    asedirektor ENSV TA TEFI
01.01.1970–31.12.1987    sektorijuhataja ENSV TA Geoloogia Instituudis
01.01.1963–31.12.1970    Insener ja vaneminsener Eesti NSV Geoloogia Valitsuses
 
 
Haridustee
1958–1963    Tartu Riiklik Ülikool, mat-loodusteaduskond,
1951–1958    Tartu, A.H. Tammsaare nim Tartu I Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−2009    Estonian Journal of Earth Sciences, peatoimetaja
2007−2008    Eesti TA Toimetiste "Bioloogia*Ökoloogia" ja "Geoloogia" toimetuskollegiumi esimees
2006−2009    Tallinna Ülikooli loodusteaduste valdkonna nõukogu esimees
2005−2009    Ökoloogia Instituudi teadusnõukogu liige
2003−2009    EV Haridusministeeriumi keskkonnaõppe ainenõukogu liige;
2002−2009    Eesti TA Akadeemiliste seltside assotsiatsiooni esimees;.
2002−2007    Eesti Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige
2000−2009    Ajakirja "Oil Shale" Toimetuskolleegiumi liige;
1998−2005    TPÜ teadusnõukogu liige ja arenduskomisjoni esimees;
1996−2009    Eesti Kliimakomisjoni aseesimees.
1995−2009    TPÜ (TLÜ) doktorikraadi kaitsmisnõukogu esimees;
1994−2009    Eesti Rohelise Risti juhatuse liige;
1992−2009    Rahvusvahelise Geograafia Liidu Peaassamblee liige;
1990−2007    Eesti TA Toimetiste seeriate "Bioloogia*Ökoloogia" ja "Geoloogia" toimetuskollegiumite liige;
1990−2005    ÖI teadusnõukogu esimees;
1985−2009    Eesti Geograafia Seltsi President

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, FirstName_37003 LastName_37003, Eesti Vabariigi Preidendi tänukiri
2005, FirstName_37003 LastName_37003, Keskonnaministri aukiri
2005, FirstName_37003 LastName_37003, Vene Geograafia Seltsi auliige
2003, FirstName_37003 LastName_37003, Eesti Geograafia Seltsi auliige
2003, FirstName_37003 LastName_37003, Ida-Virumaa teenetemärk
2001, FirstName_37003 LastName_37003, Valgetähe IV klassi orden
1999, FirstName_37003 LastName_37003, Tallinna Pedagoogikaülikooli teenetemedal
1998, FirstName_37003 LastName_37003, Teaduste Akadeemia Medal
1995, FirstName_37003 LastName_37003, Eesti Vabariigi teaduspreemia bio-, geo- ning põllumajandusteaduste alal
1992, FirstName_37003 LastName_37003, Karl Ernst von Baer Medal
1988, FirstName_37003 LastName_37003, Akadeemik Sergei Vavilovi Medal
1974, FirstName_37003 LastName_37003, Helsingi Ülikooli Medal
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused
 
 
Lisainfo
Geol.-min. teaduste kandidaat 1968 a.; geogr. doktor, 1981
kand: Tallinn, Eesti TA; doktor: Moskva, NSVL TA Geograafia Instituut (VAK)

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
4.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.7.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.2.
1998
5.1.
1998
5.1.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.3.
1998
6.7.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.2.
1997
3.2.
1997
6.4.
1997
1.2.
1996
2.2.
1996
2.2.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.5.
1996
4.1.
1996
6.2.
1996
3.2.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.2.
1994
1.3.
1994
2.2.
1994
3.1.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
4.1.
1994
6.7.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.3.
1993
6.3.
1993

FirstName_37003 LastName_37003

13.03.1940
52 51095

Career

Institution and position
2005–2007    Tallinn University, Institute of Ecology, Research Professor (0,50)
01.01.1992–31.12.2005    Institute of Ecology, director
01.01.1990–31.12.1992    Institute of Ecology and Marine research, director
01.01.1990–31.12.1992    Tartu Ülikool
01.01.1987–31.12.1990    Tartu University, professor
01.01.1970–31.12.1987    Institute ofGeology, head of laboratory
01.01.1963–31.12.1970    Estonian Geological Survey
 
 
Education
1958–1963    Tartu State University, Faculty of Natural Sciences, 1963
1951–1958    A.H. Tammsaare named Tartu I Basic School, 1958

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, FirstName_37003 LastName_37003, Roofer from the President of Estonian Republic
2005, FirstName_37003 LastName_37003, Certificate of merit of the Minister of Environment
2005, FirstName_37003 LastName_37003, Honoured member Russian Geographical Society
2003, FirstName_37003 LastName_37003, Honoured memeber Estonian Geographical Society
2003, FirstName_37003 LastName_37003, Order of merit of Ida-Viru County
2001, FirstName_37003 LastName_37003, White Star orden
1999, FirstName_37003 LastName_37003, The Medal of Merit of TPU
1998, FirstName_37003 LastName_37003, Medal of Merit Academy of Sciences
1995, FirstName_37003 LastName_37003, The Science award of the Estonian Republic in bio-, geo and agricultural sciences
1992, FirstName_37003 LastName_37003, Karl Ernst v Baer Medal
1988, FirstName_37003 LastName_37003, Academician Sergey Vavilov Medal
1974, FirstName_37003 LastName_37003, Medal of Helsinki University
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies
 
 
Additional information
Cand. geol.-min. sci, 1968; doctor of geogr., 1981
Cand: Tallinn, Acad Sci; DR Sci, Moscow, Inst of Geogr.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
4.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.7.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.2.
1998
5.1.
1998
5.1.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.3.
1998
6.7.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.2.
1997
3.2.
1997
6.4.
1997
1.2.
1996
2.2.
1996
2.2.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.5.
1996
4.1.
1996
6.2.
1996
3.2.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.2.
1994
1.3.
1994
2.2.
1994
3.1.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
4.1.
1994
6.7.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.3.
1993
6.3.
1993
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUAU,05905 (018543 (GOCE))ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring01.09.200528.02.2007FirstName_1128068 LastName_1128068Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut77 567,27 EUR
ETFETF6857Eesti väikejärvede pindmiste setete litoloogilise koostise muutus sõltuvana järvepõhja topograafiast01.01.200631.12.2009FirstName_969632 LastName_969632Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut35 151,60 EUR
ETFJDJD55Eesti väikejärvede veetasemete fluktuatsioonid pärastjääajal: põhjused ja mõju järve ökosüsteemile01.01.200731.12.2008FirstName_722992 LastName_722992Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut19 173,49 EUR
SFSF0282120s02Järvede troofsustaseme looduslikud ja antropogeensed arenguteed Holotseenis:rekonstruktsioonid ja projektsioonid01.01.200231.12.2006FirstName_969625 LastName_969625Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut386 090,27 EUR
SFSF0280016s07Järvede veetasemete fluktuatsioonid pärastjääajal: põhjused ja mõju järve ökosüsteemile01.01.200731.12.2011FirstName_969717 LastName_969717Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut314 265,84 EUR
MUUÕA,12906 (06-06-2/343)Keskkonnaeriala üliõpilaste koostöö Peipsi - Pihkva järve uurimisel01.04.200601.10.2006FirstName_721698 LastName_721698Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond4 473,82 EUR
MUUPEIPSI II (KIK) (08-08-3/1097)Peipsi järve fosfori jaotus pindmistes põhjasetetes. "Veemajandus, mittetehnilised tööd" programmi projekt nr. 104.04.09.200804.10.2009FirstName_969671 LastName_969671Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut29 704,86 EUR
MUUPEIPSI (KIK) (06-06-3/381)Peipsi järve seisundi hindamine kasutades paleouuringuid."Veekaitse, mittetehnilised tööd" programmi projekt nr. 51.01.04.200601.04.2007FirstName_969673 LastName_969673Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut14 835,36 EUR
ETFETF7392Peipsi põhjasetete kujunemine ja nende paleolimnoloogiline indikatiivsus01.01.200831.12.2011FirstName_969699 LastName_969699Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut78 856,60 EUR
ETFETF5584Põhjasette formeerumise ajalis-ruumilised seaduspärasused Eesti väikejärvedes01.01.200331.12.2006FirstName_969719 LastName_969719Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut35 680,89 EUR
MUUAU30908 (TLÜ teadusprorektori korraldus nr. 39, 27.05.2008)Tippkeskuse "Loodus- ja tehiskeskkonna uuringud" töölerakendamine01.09.200830.05.2009FirstName_969609 LastName_969609Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut31 955,82 EUR
MUUAU7109 (TLÜ senati teaduskomisjoni otsus 26.10.09, TLÜ teaduskomisjoni otsus 06.10.2010)TLÜ loodusteaduste tippkeskuse "Loodus- ja tehiskeskkonna uuringud" doktoriõppe toetusprojekt01.09.200928.02.2011FirstName_718778 LastName_718778Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut31 955,82 EUR
APSF0280016s07APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0280016s07 raames01.01.201031.12.2011FirstName_730129 LastName_730129Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut38 068,97 EUR
  • Leitud 152 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Mihkel Kangur, Tiiu Koff, Jaan-Mati Punning, Marko Vainu, Egert Vandel (2009). Lithology and biostratigraphy of the succesion of Lake Kuzi, Vidzeme Heights (Central Latvia). Geological Quarterly, 53 (2), 199−208.1.1.
Punning, Jaan-Mati; Raukas, Anto; Terasmaa, Jaanus; Vaasma, Tiit (2009). Surface sediments of transboundary Lake Peipsi: composition, dynamics and role in matter cycling. Environmental Geology, 57 (4), 943−951, 10.1007/s00254-008-1378.1.1.
Raukas, Anto; Punning, J.-M. (2009). Environmental problems in the Estonian oil shale industry. Energy & Environmental Science, 2, 723−728, 10.1039/b819315k.1.2.
Punning, Jaan-Mati, Kapanen, Galina (2009). Phosphorous flux in Lake Peipsi sensu stricto, Eastern Europe. Estonian Journal of Ecology, 58 (1), 3−17.1.2.
Punning, J.-M.; Kapanen, G.; Hang, T.; Davydova, N.; Kangur, M. (2008). Changes in the water level of Lake Peipsi and their reflection in a sediment core. Hydrobiologia, 599 (1), 97−104, 10.1007/s10750-007-9192-0.1.1.
Koff, T., Punning, J.-M. (2008). Development of vegetation and human activities on the new emergent coastal areas of northwestern Estonia. Annales Botanici Fennici, 45, 33−43.1.1.
Punning, Jaan-Mati; Terasmaa, Jaanus; Vaasma, Tiit; Kapanen, Galina (2008). Historical changes in the concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Lake Peipsi. Environmental Monitoring and Assessment, 144, 131−141, 10.1007/s10661-007-9951-4.1.1.
Punning, J.-M. (2008). Polüaromaatsed süsivesinikud Peipsi põhjasetetes. Peipsi (201−204). Tartu: Eesti Loodusfoto.3.2.
Raukas, A.; Punning, J-M.; Tavast, E. (2008). On the formation of the bottom deposits of Lake Peipsi in North-Eastern Europe. In: Roosaare, J.; Mander, Ü. (_EditorsAbbr). Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis (121−133). Tartu: Tartu University Press.3.2.
Punning, J.-M., Koff, T. (2008). Recherchers Paleolimnologiouse pour la Realisation de la directive de la Directive cadre de L´ue sur les ressourses en eau: exemple de L`Estonie. 5−13.3.4.
Punning, J.-M. (2008). Editor`s preface. Estonian Journal of Ecology, 57 (1), 3−3.4.1.
Punning, Jaan-Mati; Boyle, J. F.; Terasmaa, Jaanus; Vaasma, Tiit; Mikomägi, Annika (2007). Changes in lake sediment structure and composition caused by human-impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia. The Holocene, 17 (1), 145−151.1.1.
Kangur, M.; Kangur, K.; Laugaste, R.; Punning, J.-M.; Möls, T. (2007). Combining limnological and palaeolimnological approaches in assessing degradation of Lake Pskov. Hydrobiologia, 584 (1), 121−132.1.1.
Punning, J.-M., Puusepp, L. (2007). Diatom assemblages in sediments of Lake Juusa, Southern Estonia with an assessment of their habitat. Hydrobiologia, 586, 27−41, 10.1007/s10750-006-0474-8.1.1.
Punning, Jaan-Mati; Koff, Tiiu; Sakson, Maire; Kangur, Mihkel (2007). Holocene pattern of organic carbon accumulation in a small lake in Estonia. Polish Journal of Ecology, 55 (1), 5−14.1.1.
Mikomägi, A., Punning, J.-M (2007). Fossil pigments in surface sediments of some Estonian lakes. Proc. Estonian Acad. Sci. Biol. Ecol., 56 (3), 239−250.1.2.
Kapanen, G.; Punning, J.-M.; Blinova, I.; Kangur, K. (2007). The Roles of Natural and Anthropogenic Factors of Ecological State in the Lake Peipsi. Proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 22, 133−138.1.2.
Punning, Jaan-Mati; Terasmaa, Jaanus; Vaasma, Tiit (2007). The Impact of Lake-Level Fluctuations on the Sediment Composition. In: Kronvang, Brian; Faganeli, Jadran; Ogrinc, Nives (_EditorsAbbr). The Interactions Between Sediments and Water (151−158). Springer.3.1.
Punning, J.-M. (2007). Aeg ja ruum paleoökoloogias. Punning, J.-M. (_EditorsAbbr). Keskkonnauuringute nüüdisprobleeme. Ökoloogia Instituudi Publikatsioonid 10/2007 (74−104). Tallinn : : Tallinna Ülikooli Kirjastus. (10).3.2.
Punning, J.-M. (2007). Quo vadis, kliima? Kägu, 15, 3−10.3.2.
Kuld, Piret; Punning, Jaan-Mati; Ilomets, Mati. (2007). The impact of Atmospheric Pollution on the Sphagnum Cover Deacay of Ombrotrophic Peatlands in Northeastern Estonia. <i>2nd International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control Wetpol 2007., 2: 2nd International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control Wetpol 2007..</i> _EditorsAbbr Mander, Ü.; Kõiv, M.;Vohla, C. Tartu University Press, 451−452.5.2.
Punning, J.-M. (2007). Keskkonnauuringute nüüdisprobleeme. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.4.2.
Perens, Rein; Punning, Jaan-Mati; Reinsalu, Enno (2006). Water problems connected with oil shale mining in north-east Estonia. Oil Shale, 23 (3), 228−235.1.1.
Terasmaa, Jaanus; Punning, Jaan-Mati (2006). Sedimentation Dynamics in a Small Dimictic Lake in Northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology, Ecology, 55 (3), 228−242.1.2.
Punning, Jaan-Mati; Terasmaa, Jaanus; Vaasma, Tiit (2006). The Impact of Lake-level Fluctuations on the Sediment Composition. Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 6, 515−521.1.2.
  • Leitud 26 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
210Pb meetodi kasutamine settimisprotsesside uurimiseks Kirde-Eesti järvedes. Tallinn, 1994.M. Varvasmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_679841 LastName_679841Kaitstud1994Tallinna Ülikool
Mõningate välisõhu saasteainete kontsentratsioonide kujunemine Tallinna linnasJoel Valgemagistrikraad (teaduskraad)FirstName_611267 LastName_611267Kaitstud2003Tallinna Ülikool
Noarootsi poolsaare looduse ja inimasustuse kujunemislugu viimase tuhande aasta jooksulI. Nõulikmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_679842 LastName_679842Kaitstud2001Tallinna Ülikool
Atmosfäärse sissekande jaotus Kurtna mõhnastiku soosetetesmagistrikraadFirstName_679993 LastName_679993Kaitstud2007Tallinna Ülikool
Co-operation between environmental institutions and public participation in management of transboundary water: the Lake Peipsi case - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_656064 LastName_656064Kaitstud2002Matemaatika-loodusteaduskond, Tallinna Pedagoogikaülikool
Diatomeeanalüüsi kasutamine keskkonnatingimuste rekonstruktsioonidesRines Tannmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_686179 LastName_686179Kaitstud1995Tartu Ülikool
Eesti rahvusvahelist keskkonnaalast koostööd määravad tegurid 1990ndatel aastateldoktorikraadFirstName_679840 LastName_679840Kaitstud2003Tallinna Ülikool
Formirovanije izotopnovo sostava kisloroda atmosfernõh osadkov Arktiki - doktorikraadFirstName_643631 LastName_643631; Vladimir KotljakovKaitstud1981NSVL TA Geograafia Instituut, Moskva
Fosfori jaotus järvesetetes - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_545984 LastName_545984Kaitstud1999Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut
Grain-size analysis of lake sediments: research methods and applications - doktorikraadFirstName_648506 LastName_648506; FirstName_648506 LastName_648506Kaitstud2010Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond
Influence of large-scale atmospheric patterns on the ice conditions in the Baltic SeaSvetlana JevrejevadoktorikraadFirstName_611270 LastName_611270Kaitstud2002Tallinna Ülikool
JÄRVELUBJA JA LÄÄNEMERE SUBFOSSIILSETE MOLLUSKIKODADE HAPNIKU JA SÜSINIKU ISOTOOPKOOSTIS - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_632610 LastName_632610Kaitstud1998Tallinna Pedagoogikaülikool
Linnatranspordi mõju Tallinna atmosfääri kvaliteedilemagistrikraadFirstName_679995 LastName_679995Kaitstud2007Tallinna Ülikool
Morfomeetriliste parameetrite mõju sette kujunemisele mõnedes Eesti väikejärvedes - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_611266 LastName_611266Kaitstud2001Tallinna Ülikool
Perifüütsete ja planktiliste diatomeede jaotus Väike-Juusa järve pindmistes setetes - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_661252 LastName_661252Kaitstud2004Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Geoökoloogia õppetool
Phosphorus in the bottom sediments of the large shallow Lake Peipsi: environmental factors and anthropogenic impact on the lake ecosystemGalina KapanendoktorikraadFirstName_684566 LastName_684566; FirstName_684566 LastName_684566Kaitstud2012Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut
Pühajõe veereziimi muutused ja veebilansi koostamine - magistrikraadFirstName_611210 LastName_611210; FirstName_611210 LastName_611210Kaitstud2005Tallinna Ülikool
Radiosüsiniku meetodi edasiarendus - doktorikraadFirstName_611269 LastName_611269Kaitstud1982Tallinna Ülikool
Radooni emanatsioonKrista JüriadomagistrikraadFirstName_679847 LastName_679847JuhendamiselTallinna Ülikool
Seston fluxes and sedimentation dynamics in small Estonian lakes - doktorikraadFirstName_639185 LastName_639185Kaitstud2005Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond
Spatial and temporal variability of the distribution of spherical fly-ash particles in sediments in Estonia - doktorikraadFirstName_952178 LastName_952178Kaitstud2000Tallinna Ülikool
Spatio–temporal variability of diatom assemblages in lake sediments - doktorikraadFirstName_648498 LastName_648498; Jan Risberg; FirstName_648498 LastName_648498Kaitstud2011Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond
Spherical fly-ash particles and their application to environmental research - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_644226 LastName_644226Kaitstud1996Tallinna Ülikool
Sulfaatiooni jaotus järves vee ja sette piirpinnal ning selle seos redoksreaktsioonidegaKaire Tõugumagistrikraad (teaduskraad)FirstName_611268 LastName_611268Kaitstud1998Tallinna Ülikool
Taimkatte areng ja inimmõju ilmingud lõuna-Eesti mosaiikmaastikus - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_679973 LastName_679973; FirstName_679973 LastName_679973Kaitstud1998Tallinna Ülikool
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
FirstName_709052 LastName_709052; FirstName_709052 LastName_709052; FirstName_709052 LastName_709052; FirstName_709052 LastName_709052Säästev Eesti 21Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut