FirstName_36780 LastName_36780

21.04.1969
7313124

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2003–31.08.2018    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Dotsent (1,00)
1999–2003    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Lektor (0,50)
1995–1999    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Lektor (1,00)
1995–1995    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Vanemteadur (0,50)
1994–1994    Eesti Maaülikool, Teadur (0,25)
1993–1995    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
1999–2003    Maaülikool, PhD (Eng)
1992–1994    Eesti Põllumajandusakadeemia, tehnikamagister geodeesias
1987–1992    Eesti Põllumajandusülikool, bakalaureus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...    VÕTA komisjoni liige
2010−...    Eesti teaduse infrastruktuuri teekaart Kesknonnaobservatoorium vastuatv isik EMÜ Geomaatika ja geoinformaatika moodulis
2004−...    Euroopa raskuskiirenduse ja geoidi projekti (The Europan Gravity and Geoid Project) rahvuslik liige
1995−...    Eesti geodeetide Ühing;
1999−2003    Rahvusvahelise Geodeesiaassotsatsiooni (IAG) kolmanda sektsiooni (Determination of the Gravity Field) XIII komisjoni (International Gravity and Geoid Commission) delegaat, kuni 2004
 
 
Loometöö
Randjärv, J., Jürgenson, H., Ilves, E. Geodeesia. II osa. 289 lk. Tartu, 1998;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P515 Geodeesia ; PÕHISUUND: Geoid, koordinaatsüsteemid, elektrontahhümeetria, füüsikaline geodeesia, gravimeetria
 
 
Lisainfo
Suurim tähelepanu on olnud Eesti koordinaatsüsteemidel ja geoidi mudelil.
Magistritöös välja arendatud kaardiprojektsioon Lambert-Est ja doktoritöös välja arendatud mudel Est-Geoid2003 on keskkonnaministri määrusega ("Geodeetilise süsteemi kehtestamine" 2004, 2008) seadusandlikult kehtestatud kasutamiseks L-Est97 koordinaatide ja normaalkõrguste arvutamisel.
tehnikateaduse doktor PhD (Eng)
Eesti Põllumajandusülikool, 2003

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2016
6.3.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2007
6.3.
2007
3.5.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
2.3.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
3.1.
2001
6.6.
2001
6.3.
1999
6.6.
1999
6.2.
1998
6.6.
1998
6.6.
1998
6.2.
1995

FirstName_36780 LastName_36780

21.04.1969
7313124

Career

Institution and position
2003–31.08.2018    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Associate Professor (1,00)
1999–2003    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Lecturer (0,50)
1995–1999    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Lecturer (1,00)
1995–1995    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Senior Researcher (0,50)
1994–1994    Estonian University of Life Sciences, Researcher (0,25)
1993–1995    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Assistant (1,00)
 
 
Education
1999–2003    University of Life Sciences, PhD (Eng)
1992–1994    Estonian Agricultural University, M.Sc
1987–1992    Estonian Agricultural University, bachelor
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...    Member of RPL (Recognition of Prior Learning)
2010−...    Estonian Research Infrastructures Roadmap "ESTONIAN ENVIRONMENTAL OBSERVATORY" responsible person in branch of Geomatics and geoinformatics in ELS
2004−...    National member of the Europan Gravity and Geoid Project
1995−...    Estonian Association of Surveyors;
1999−2003    Delegate of the International Gravity and Geoid Commission, Commission XIII, International Association of Geodesy, until 2004
 
 
Creative work
Randjärv, J., Jürgenson, H., Ilves, E. Geodesy. II volume. 289 p. Tartu, 1998. In estonian.;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P515 Geodesy ; SPECIALITY: Geoid, coordinate systems, digital instruments in geodesy, physical geodesy, gravimetry,
 
 
Additional information
Main research areas have been coordinate systems and geoid computations.
Estonian state plane coordinate system L-Est97 have been developed and defended as master thesis. It is adopted as official reference model in Estonia (The Minister of The Environment’s… 2004, 2008, 2011).

Estonian geoid model Est-Geoid2003 have been developed as mean goal of my doctoral studies. This model was called as Est-Geoid2003 and it have been adopted as official reference model in Estonia for transforming ellipsoidal heights to BK77 system in Estonia (The Minister of The Environment’s… 2004, 2008).
PhD (Eng)
Estoninan Agricultural University, 2003

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2016
6.3.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2007
6.3.
2007
3.5.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
2.3.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
3.1.
2001
6.6.
2001
6.3.
1999
6.6.
1999
6.2.
1998
6.6.
1998
6.6.
1998
6.2.
1995
  • Leitud 19 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T5164MIMI05Balti kõrgussüsteemi BK77 kõrguste arvutamine Tartu linna geodeetilise põhivõrgu punktidele19.12.200523.12.2005FirstName_718945 LastName_718945Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut1 278,23 EUR
ETFETF8749Eesti rannikumere kõrgusraamistiku määramine veetaseme monitooringu ja laserskanneerimise andmetest01.01.201131.12.2013FirstName_724168 LastName_724168Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut33 120,00 EUR
MUU8-2/T10212MIMIGeoidi mudeli Est-Geoid2003 uuendatud versioon, selle kohandamine kasutuseks Sokkia instrumentidega01.11.201015.12.2010FirstName_715739 LastName_715739Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut345,12 EUR
MUU8-2/T10211MIMIGeoidi mudeli Est-Geoid2003 versiooni uuendamine01.12.201016.12.2010FirstName_716223 LastName_716223Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut383,47 EUR
MUU8-2/T6100MIMI06GPS reaalaja parandite kättesaadavus interneti protokolli kaudu20.06.200620.07.2006FirstName_720857 LastName_720857Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut1 357,48 EUR
MUU8-2/T7184MIMIGPS reaalaja parandite kättesaadavus ühel mobiiltelefoni numbril EMÜ Geomaatika osakonna GPS baasjaamast (Kreutzwaldi 5, Tartu)01.11.200701.11.2008FirstName_714095 LastName_714095Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut677,46 EUR
MUU8-2/T6148MIMI06GPS reaalaja parandite kättesaadavus ühel mobiiltelefoni numbril EMÜ Geomaatika osakonnas GPS baasjaamast (Kreutzwaldi 5, Tartu) ja interneti protokolli kaudu.01.09.200601.09.2007FirstName_715878 LastName_715878Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut678,74 EUR
MUU8-2/T7004MIMIGPS reaalaja parandite kättesaadavus ühel mobiiltelefoni numbril EMÜ Geomaatika osakonnas GPS baasjaamast (Kreutzwaldi 5, Tartu) ja interneti protokolli kaudu.29.09.200629.09.2007FirstName_716963 LastName_716963Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut603,33 EUR
MUU8-2/T11024MIMMGPS reaalaja RTK kasutamine Geomaatika osakonna GPS baasjaamast01.02.201101.07.2011FirstName_715807 LastName_715807Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut480,00 EUR
MUU8-2/T7119MIMIGPS reaalaja RTK parandite kättesaadavaks tegemine kahele GPS seadmele21.06.200721.06.2008FirstName_713234 LastName_713234Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut1 357,48 EUR
MUU8-2/T8180MIMIGPS tugijaama teenuse osutamine01.11.200831.10.2009FirstName_719067 LastName_719067Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut2 601,84 EUR
ETFETF5731Gravimeetriliste anomaaliate mõju geoidile Riia- ja Soome lahel01.01.200431.12.2007FirstName_725185 LastName_725185Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut19 030,77 EUR
MUU8-2/T14001MIGOJärvselja Õppe- ja Katsemetskonna maadel 15 tähelepanuväärse puu kõrguste mõõtmismetoodika välja töötamine ja puude kõrguste ning puude asukohtade mõõdistamine elektrontahhümeetriga19.12.201331.01.2014FirstName_717212 LastName_717212Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut2 100,00 EUR
MUU8-2/T10079MIMIKontrollimine ja hinnangu andmine Eesti piirikoordinaatide ümberarvutamisele L-est97 ristkoordinaatide süsteemist ETR89(WGS84) geodeetilisteks koordinaatideks17.05.201021.05.2010FirstName_720489 LastName_720489Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut383,47 EUR
ETFETF7356Kosmosetehnoloogia rakendused geoidi ja gravitatsioonivälja täpsustamiseks Eesti alal 01.01.200831.12.2010FirstName_725860 LastName_725860Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond47 134,58 EUR
MUU8P160012MIGOLäänemere veetaseme tõusu mõju rannajoone muutustele ja kinnistupiiridele 01.02.201631.01.2017FirstName_721143 LastName_721143Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut30 000,00 EUR
MUU8-2/T6131MIMI06Tartu linna geodeetilise põhivõrgu II järgu punktide plaanilise ja kõrgusliku täpsuse hindamine05.07.200631.10.2006FirstName_713550 LastName_713550Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut3 067,76 EUR
MUU8-2/T5029MIMI05Tartu linna geodeetilise võrgu rekonstrueerimise korraldamine, juhendamine ja kontrollimine koostöös Tartu Linnavalitsusega17.01.200530.12.2005FirstName_720384 LastName_720384Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut5 199,59 EUR
MUU8-2/T7109MIMIÜlevaade GIS GPS ja RTK GPS seadmetest, nende tööpõhimõtetest ja vigade allikatest ning GIS GPS tehnoloogilise lahenduse analüüs18.06.200701.08.2007FirstName_718546 LastName_718546Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut5 279,10 EUR
  • Leitud 53 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ellmann, A.; Oja, T.; All, T.; Jürgenson, H.; Kall, T.; Liibusk, A. (2016). Raskuskiirenduse anomaalvälja ja geoidi mudelpinna täpsustamine Eestis. Post, P.; Järvet, A.; Tammiksaar, E. (Toim.). Publicationes Geophysicales Universitatis Tartuensis (152−164). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.1.
Kangur, Ahto; Märdla, Silja; Arumäe, Tauri; Jürgenson, Harli; Kask, Priit (2015). Üksikpuu kõrguse mõõtmine. Eesti Mets, 2, 34−39.6.3.
Talvik, S.; Oja, T., Ellmann, A.; Jürgenson, H. (2014). Improving and validating gravity data over ice-covered marine areas. In: International Association of Geodesy Symposia (1−8). Springer.3.1.
Märdla, S.; Oja, T.; Ellmann, A.; Jürgenson, H. (2014). Modelling the influence of terraced landforms to the Earth’s gravity field. In: U. Marti (Ed.). Gravity, Geoid and Height Systems: Proceedings of the IAG Symposium GGHS2012, October 9-12, 2012, Venice, Italy (157−162). Springer. (International Association of Geodesy Symposia; 141).3.1.
Talvik, Silja; Oja, Tõnis; Ellmann, Artu; Jürgenson, Harli (2014). Regional models of the gravity field from terrestrial gravity data of heterogeneous quality and density. Geophysical Research Abstracts, 16.5.2.
Liibusk, A.; Ellmann, A.; Kõuts, T.; Jürgenson, H. (2013). Precise Hydrodynamic Leveling by Using Pressure Gauges. Marine Geodesy, 36 (2), 138−163, 10.1080/01490419.2013.771594.1.1.
Gruno, A.; Liibusk, A.; Ellmann, A.; Oja, T.; Vain, A.; Jürgenson, H. (2013). Determining sea surface heights using small footprint airborne laser scanning. In: Bostater, C.; Mertikas, S.; Neyt, X. (Ed.). Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions 2013 (Conference 8888); Dresden, Germany, September 23, 2013 (88880R-1−88880R-13). Spie - International Society For Optical Engineering. (Proceedings of SPIE; 8888).3.1.
Oja, T.; Bloom, A.; S. Talvik, S.; Jürgenson, H.; Ellmann, A. (2013). Relative gravity measurements on ice-covered water bodies. <i>150th Anniversary of the IAG, Book of Abstracts: International Association of Geodesy Scientific Assembly 2013, Potsdam, Sept. 01-06, 2013 .</i> Potsdam, Germany, 379−379.5.2.
Jürgenson, H.; Ellmann, A. (2013). Aive Liibusk kaitses filosoofiadoktori kraadi geodeesia erialal. Geodeet, 92−93.6.7.
Jürgenson, H.;Türk, K.;Randjärv, J. (2011). Determination and Evaluation of the Est-Geoid2003. Geodezija Ir Kartografia / Geodesy and Cartography, 37, 1, 15−21.1.2.
Jürgenson, Harli; Türk, Kristina; Randjärv, Jüri (2011). Determination and evaluation of the Estonian fitted Geoid model EST-GEOID 2003. Geodezija Ir Kartografia / Geodesy and Cartography, 37 (1), 15−21.1.2.
Türk, K.; Sulaoja, M.; Oja, T.; Ellmann, A.; Jürgenson, H. (2011). PRECISE GRAVITY SURVEYS IN SOUTH ESTONIA FROM 2009 TO 2010. In: 8th International Conference on Environmental Engineering (1499−1505). Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Press &quot;Technika&quot;.3.1.
Oja, T.; Ellmann, A.; Jürgenson, H.; Kall, T. (2011). Mudelpindade EST-GEOID2011 ja EST-GEOID2003 omavahelistest erinevustest ning võimalikust üleminekust uuele kõrgussüsteemile. Geodeet, 41, 31−37.6.3.
Liibusk, Aive; Kall, Tarmo; Jürgenson, Harli (2010). Height transfer over the sea using the short and long-term tide gauge data. Geophysical Research Abstracts, 12.5.2.
Kall, Tarmo; Torim, Ants; Jürma, Helju; Liibusk, Aive; Jürgenson, Harli (2010). Results of 4th repeated levelling survey in Estonia. Geophysical Research Abstracts, 12.5.2.
Jürgenson, Harli (2010). Mudelist Est-Geoid2003. Geodeet, 40, 6−10.6.6.
Ellmann, A.; Kaminskis, J.; Parseliunas, E.; Jürgenson, H.; Oja, T. (2009). Evaluation results of the Earth Gravitational Model EGM08 over the Baltic countries. Newton&#39;s Bulletin, 4, 110−121.1.2.
Oja, T.; Gruno, A.; Bloom, A.; Mäekivi, E.; Ellmann, A.; All, T.; Jürgenson, H.; Michelson, M. (2009). Improving the terrestial gravity dataset in South-Estonia. Geophysical Research Abstracts, 11.5.2.
Ellmann, A.; Kaminskis, J.; Parseliunas, E.; Jürgenson, H.; Oja, T. (2009). Performance of the Earth Gravitational Model EGM08 over the Baltic countries. Geophysical Research Abstracts, 11.5.2.
Jürgenson, H.; Liibusk, A.; Ellmann, A. (2008). Geoid profiles on the Baltic Sea determined using GPS and sea level surface. Geodezija Ir Kartografia / Geodesy and Cartography, 34 (4), 109−115, 10.3846/1392-1541.2008.34.109-115.1.1.
Ellmann, A.; Jürgenson, H. (2008). Evaluation of a GRACE based combined geopotential model over the Baltic countries. Geodezija Ir Kartografia / Geodesy and Cartography, 34 (2), 35−44.1.2.
Liibusk, Aive; Jürgenson, Harli. (2008). CONNECTION OF GULF OF RIGA ISLANDS TO THE BALTIC HEIGHTS SYSTEM 1977. <i>7th International Conference on Environmental Engineering, Selected papers: 7th International Conference on Environmental Engineering, Vilnius, Lithuania, 22–23, Mai, 2008..</i> Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Press &quot;Technika&quot;,.3.1.
Liibusk, Aive; Jürgenson, Harli (2008). Detecting the Baltic Sea Level Surface with GPS-measurements and Comparing it with the Local Geoid Model. In: Proceedings (125−134). Springer-Verlag Heidelberg. (International Associatrion of Geodesy Symposia; 133).3.1.
Kall, Tarmo; Jürgenson, Harli (2008). Postglacial Land Uplift In Estonia Based On Geodetic Measurements On Põltsamaa-Lelle Levelling Line. In: D. Cygas, K.D. Froehner (_EditorsAbbr). The 7th International Conference on Environmental Engineering, selected papers (1325−1333). Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Press &quot;Technika&quot;.3.1.
Jürgenson, Harli; Liibusk, Aaive; Türk, Kristina (2008). Comparison of the Gravimetric geoid NKG04 against the geoid surface tracked by GPS on some areas of the Baltic Sea. <i>Proceedings of the 15th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission: 15th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission, Denmark, Copenhagen, May 29 to June 2, 2006.</i> _EditorsAbbr Knudsen, Per. Copenhagen, 131−136.3.4.
  • Leitud 17 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eesti geoidi mudelite ja nende korrigeerimispunktide hindamine uue kõrgtäpse nivelleerimise andmetega - magistrikraadFirstName_653273 LastName_653273Kaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
EESTI GEOIDI MUDELITE KONTROLLIMINE UUE KÕRGTÄPSE NIVELLEERIMISE ANDMETEGA - magistrikraadFirstName_653276 LastName_653276Kaitstud2012Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Eesti viimaste aastate gravimeetriliste marsruutmõõtmiste analüüsmagistrikraadFirstName_653279 LastName_653279Kaitstud2008Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Gravimeetrilise anomaalvälja mõõdistamine Lääne-Eestis - magistrikraadFirstName_653275 LastName_653275Kaitstud2012Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
GRAVIMEETRILISE ANOMAALVÄLJA TÄPSUSTAMINE TARTUMAAL - magistrikraadFirstName_653274 LastName_653274Kaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Valga maakonnas Urmas KõrgveemagistrikraadFirstName_656933 LastName_656933Kaitstud2016Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Gravimeetrilise anomaalvälja uuringud Tartu- ja VõrumaalAnna-Liisa PehlakmagistrikraadFirstName_653272 LastName_653272Kaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Gravimeetrilise geoidi NKG04 võrdlemine loodpinnaga Läänemerelmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_653271 LastName_653271Kaitstud2005Eesti Maaülikool
Height reference based on GNSS, levelling, tide gauge data and geoid modelling on Gulf of RigaAndres MaranikdoktorikraadFirstName_639649 LastName_639649; FirstName_639649 LastName_639649JuhendamiselEesti Maaülikool
Maaülikooli geomaatika osakonna GPS tugijaama funktsionaalsusmagistrikraadFirstName_653280 LastName_653280Kaitstud2007Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Maaülikooli geomaatika osakonna GPS tugijaama funktsionaalsusmagistrikraadFirstName_653281 LastName_653281Kaitstud2007Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Precise hydrodynamic levelling using pressure gauges with application to improvement of the Estonian National Levelling NetworkAive LiibuskdoktorikraadFirstName_636818 LastName_636818; FirstName_636818 LastName_636818Kaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Raadio- ja GSM-side kasutamine RTK GPS-mõõtmisel - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_639641 LastName_639641; FirstName_639641 LastName_639641Kaitstud2004Eesti Põllumajandusülikool
Raskuskiirenduse anomaalvälja analüüs Eesti-Läti piirialaAigar NõgenemagistrikraadFirstName_656937 LastName_656937; FirstName_656937 LastName_656937Kaitstud2016Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Raskuskiirenduse mõõtmine ja tasandamine Puhja – Rõngu – Tõrva piirkonnas aastatel 2009–2010 - magistrikraadFirstName_653278 LastName_653278Kaitstud2010Eesti Maaülikool
Uued globaalsed geopotentsiaalsed sfäärilis-harmoonilised mudelid, nende mõju Eesti geoidi mudelile - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_634576 LastName_634576Kaitstud2007Eesti Maaülikool
Viljandimaa gravimeetrilise anomaalvälja täpsusta­mine ja SRTM-mudeli täpsuse hindamine - magistrikraadFirstName_653277 LastName_653277Kaitstud2010Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
  • Leitud 2 kirjet
PealkiriValdkondKontaktisikAsutus
Geodeetiliste koordinaatsüsteemide vahelised teisendused4. Loodusteadused ja tehnika, 4.2. MaateadusedFirstName_995226 LastName_995226Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond
Geoidi arvutus4. Loodusteadused ja tehnikaFirstName_1169723 LastName_1169723Eesti Maaülikool