FirstName_36756 LastName_36756

16.09.1931
6204383
56218718
vt. publikatsioone failides LILLE rmd ja LILLErmx

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.1997–...    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, emeriitprofessor (1,00)
Teenistuskäik: Kiviõli Põlevkivikeemia Kombinaat,insener,1955-1957, Põlevkivi Instituut, vanemteadur,1960 -1975, HM (TA ) Keemia Instituut, osakonna (labori) juh., 1975 –1997,TTÜ, org. keemia prof., 1992-1997, alates 1997 emeriitprofessor ja vanemteadur
01.01.2006–31.12.2011    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Füüsikalise keemia õppetool, erakorraline vanemteadur (0,75)
01.09.2002–31.12.2013    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool, vanemteadur (0,25)
01.01.1992–31.12.1997    Tallinna Tehnikaülikool, professor, 0rg.keemia õppetooli juhataja
01.01.1975–31.12.1997    Eesti TA Keemia Instituut, osakonna juhataja
01.01.1960–31.12.1975    NL Naftatööstuse Min. Põlevkivi Instituut, vanemteadur ja sektori juhataja;
01.01.1957–31.12.1999    Tallinna Polütehniline Instituut, aspirant
01.01.1955–31.12.1957    Kiviõli Keemiakiombinaat, vahetusmeister, tsehhi tehnoloog
 
 
Haridustee
Tallinna Polütehniline Instituut(TPI), 1950-1955, insener-keemik-tehnoloog; aspirant 1957-1959
7
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2000−...    Eesti TA Kirjastusnõukogu liige
1993−...    Eesti TA Toimetuste Keemia seeria toimetuskoleegiumi esimees
Eesti TA Toimetiste Keemia seeria Redkollegiumi esimees, Eesti TA Kirjastusnõukogu liige
2001−2004    USA-Eesti põlevkivialase ekspertkomisjoni liige
1998−2001    ETF Keemia ja mol. bioloogia ekspertkomisjoni liige1998

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, FirstName_36756 LastName_36756, Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest
1987, FirstName_36756 LastName_36756, Eesti teaduspreemia
1987, FirstName_36756 LastName_36756, Eesti teaduspreemia
0, FirstName_36756 LastName_36756, Eesti TA liige, 1983; Eesti Teaduspreemia 1987
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; PÕHISUUND: makromolekulide omaduste simuleerimine arvutil
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus
 
 
Lisainfo
tehnikakandidaat
keemiadoktor
TPI, 1960
NSVL Kõrgem Attestatsiooni Komisjon, 1976

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2013
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
3.4.
2007
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
3.3.
2000
6.7.
2000
1.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
3.3.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
1.3.
1996
3.5.
1996
5.2.
1996
1.1.
1995
1.3.
1995
3.5.
1995
5.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.2.
1992
1.1.
1991
1.1.
1990
1.2.
1989
1.2.
1989
1.3.
1989
1.3.
1989
1.3.
1988
1.3.
1988
1.2.
1987
1.3.
1979

Tööstusomand

Tööstusomand
Patentne leiutis: 1,3-Динитроглицериновые эфиры простагландина Е1 или 9- оксима простагландина Е1, обладающие вазодилататорной и антиагрегационной активностями ; Omanikud: Институт Биоорганической Химии Им.М.М.Шемякина, Институт Физиологически Активных Веществ АH СCCP, Всесоюзный Гематологический Научный Центр, Институт Химии АH Эстонской Республики; Autorid: Igor Serkov, Vladimir Bezuglov, Lidia Pacheva, Galina Petruhhina, Nigulas Samel, Vladimir Makarov, Vladimir Malõgin, Ülo Lille, Ravil Gafurov, Lev Bergelson; Prioriteedi number: SU19914902827; Prioriteedi kuupäev: 15.01.1991.

FirstName_36756 LastName_36756

16.09.1931
6204383
56218718

Career

Institution and position
01.09.1997–...    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Professor emeritus (1,00)
Kivioli Oil Shale Works, engineer,1955-1957;; Oil Shale Research Institute, senior scientist,1960-1975;Institute of Chemistry(Estonian Academy), head of dep.,1975-1997;TTU, prof. of org. chem.,1992-1997;now prof. emeritus and senior researcher; as visiting scientist: Munich Technical University,1993(three months), Exeter University,1994(two months), University of Liverpool,1998
01.01.2006–31.12.2011    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Physical Chemistry, Extraordinary Senior Researcher (0,75)
01.09.2002–31.12.2013    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Bioorganic Chemistry, Senior Researcher (0,25)
 
 
Education
Tallinn Technical University(TTU) 1950-1955, engineer-chemist-technologist;TTU, graduate-student,1957-1959

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, FirstName_36756 LastName_36756, National Science Award
1987, FirstName_36756 LastName_36756, Estonian award: Prostaglandins: synthesis and applications
1987, FirstName_36756 LastName_36756, Prostaglandins: synthesis and application
0, FirstName_36756 LastName_36756, Member of Estonian Academy of Sci.1983, Estonian Award in Sci.1987.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science
 
 
Additional information
Cand of technical sci.
Dr. of Sci. (chemistry) Technical University,1960;
Acad.Sci.USSR,1973

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2013
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
3.4.
2007
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
3.3.
2000
6.7.
2000
1.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
3.3.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
1.3.
1996
3.5.
1996
5.2.
1996
1.1.
1995
1.3.
1995
3.5.
1995
5.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.2.
1992
1.1.
1991
1.1.
1990
1.2.
1989
1.2.
1989
1.3.
1989
1.3.
1989
1.3.
1988
1.3.
1988
1.2.
1987
1.3.
1979

Industrial property

  • Leitud 11 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0140133s08Biokatalüütiline stereokeemiline süntees.01.01.200831.12.2013FirstName_731322 LastName_731322Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond553 019,95 EUR
SFSF0142498s03Biokatalüütiline, stereokeemiline süntees01.01.200331.12.2007FirstName_728635 LastName_728635Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond266 192,02 EUR
MUUT315 (0350315s98)Biokatalüütiliste enantioselektiivsete ja stereoselektiivsete sünteesimeetodite ning neil baseeruvate kemoensümaatiliste protsesside väljatöötamine01.01.199831.12.2002FirstName_714108 LastName_714108Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool68 385,46 EUR
MUUG5624 (ETF5624)Eesti kukersiidi kerogeeni ja ta komponentide molekulaarne modelleerimine01.01.200331.12.2005FirstName_720574 LastName_720574Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool8 628,07 EUR
MUUG4182 (ETF4182)Eesti kukersiidi kerogeeni molekulaarne mudel01.01.200031.12.2001FirstName_713243 LastName_713243Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Füüsikalise keemia õppetool8 308,51 EUR
SFSF0142714s06Elektrit juhtivate polümeermaterjalide omaduste uurimine ja modifitseerimine kasutamiseks funktsionaalsete materjalidena ning elektronseadiste komponentidena01.01.200631.12.2011FirstName_728622 LastName_728622Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond1 011 673,18 EUR
MUUBF31Elektronjuhtivate polümeeride morfoloogia multi-skaalas modelleeerimine30.09.200531.12.2008FirstName_718816 LastName_718816Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut14 060,56 EUR
ETFETF6633Elektronjuhtivate polümeeride morfoloogia multi-skaalas modelleerimine01.01.200631.12.2009FirstName_727430 LastName_727430Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond22 210,57 EUR
MUUBF103Elektronjuhtivate polümeeride morfoloogia multiskaalas modelleerimine01.01.200931.12.2011FirstName_720732 LastName_720732Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool11 313,38 EUR
SFSF0140033s12Kaasaegsed funktsionaalsed materjalid ja seadised molekulaarselt jäljendatud polümeeride ja orgaaniliste/anorgaaniliste hübriidsete struktuuride baasil01.01.201231.12.2012FirstName_728589 LastName_728589Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond73 170,00 EUR
MUUG4758 (ETF4758)Prostanoidide ja steroidide lipaas-katalüütilised reaktsioonid ning kemoensümaatiline modifitseerimine01.01.200131.12.2004FirstName_719298 LastName_719298Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool18 853,94 EUR
  • Leitud 57 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kaevand, T.; Villo, L.; Metsala, A.; Parve, O.; Lille, Ü. (2015). Lipase-catalysed acyl transfer in deoxysugars: a computational study. International Journal of Engineering and Applied Sciences (EAAS), 7 (4), 1−7.1.2.
Villo, L.; Metsala, A.; Tamp, S.; Parve, J.; Vallikivi, I.; Järving, I.; Samel, N.; Lille, Ü.; Pehk, T.; Parve, O. (2014). <em>Thermomyces lanuginosus</em> Lipase with Closed Lid Catalyzes Elimination of Acetic Acid from 11-Acetyl-Prostaglandin E<sub>2</sub>. ChemCatChem, 6, 1998−2010.1.1.
Metsala, Andrus; Tamp, Sven; Danilas, Kady; Lille, Ülo; Villo, Ly; Vija, Sirje; Pehk, Tõnis; Parve, Omar (2014). An Assessment of Alternative Low Level Calculation Methods for the Initial Selection of Conformers of Diastereomeric Esters. Journal of Theoretical Chemistry, 2014, 1−10, 10.1155/2797.1.2.
Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Lille, Ülo (2013). On the charge carrier time-of-flight mobility and the ordering effects in the microcrystalline PEDOT/PSS complex: a morphology-based simulation study. International Journal of Renewable Energy and Biofuels, 2013, 1−13, 10.5171/2013.181762.1.3.
Kim, B.-G., Ahn, J.-H., Sello, G., Di Gennaro, P., van Herk, T., Hartog, A. F., Wever, R., Oroz-Guinea, I., Sánchez-Moreno, I., García-Junceda, E., Wu, B., Szymanski, W., Feringa, B. L., Janssen, D. B., Villo, L., Kreen, M., Kudryashova, M., Metsala, A., Tamp, S., Lille, Ü., Pehk, T., Parve, O., McClean, K., Eddowes, P. (2012). Tandem and Sequential Multi-Enzymatic Syntheses. In: J. Whittall, P. W. Sutton (Ed.). Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations 2 (311−342). USA, Canada, Euroopa, Austraalia, Aasia: Wiley-Blackwell.3.1.
Villo, L.; Kreen, M.; Kudryashova, M.; Metsala, A.; Tamp, S.; Lille, Ü.; Pehk, T.; Parve, O. (2011). A Chemoenzymatic Synthesis of Deoxy Sugar Esters Involving Stereoselective Acetylation of Hemiacetals Catalyzed by CALB. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 68 (1), 44−51, 10.1016/j.molcatb.2010.09.008.1.1.
Kaevand, T.; Kalda, J.; Kukk, V.; Öpik, A.; Lille, Ü. (2011). Correlation of the morphology and electrical conductivity in thin films of PEDT/PSS complex: an integrated meso-scale simulation study. Molecular Simulation, 37 (6), 495−502, 10.1080/08927022.2011.554549.1.1.
Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Öpik, Andres; Lille, Ülo (2010). Anisotropic percolating pathways in the thin films of polymeric PEDT/PSS complex and their relation to the electrical conductivity as revealed by the mesoscale simulation. <i>Technological Developments in Networking, Education and Automation: International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 09), December 4 - 12, 2009.</i> _EditorsAbbr Elleithy, Khaled; Sobh, Tarek; Iskander, Magued et al. Dordrecht: Springer, 263−268.3.1.
Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Öpik, Andres; Lille, Ülo (2010). On the percolation behavior of the thin films of the PEDT/PSS complex: a mesoscale simulation study. In: Iskander, M., Kapila, V., Karim, M. A. (_EditorsAbbr). Technological Developments in Education and Automation (103−108). Dordrecht: Springer.3.1.
Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Öpik, Andres; Lille, Ülo (2009). Correlated percolating networks in the thin film of polymeric PEDT/PSS complex as revealed by the mesoscale simulation. Macromolecules, 42 (4), 1407−1409, 10.1021/ma802160x.1.1.
Kaevand, T.; Öpik, A.; Lille, Ü. (2008). A mesoscale simulatioin of the morphology of the PEDT/PSS complex in the water dispersion and thin film: the use of the MesoDyn simulation code. In: Sobh, T. (_EditorsAbbr). CISSE Book Proceedings (540−546). Springer. (Advances in Computer and Information Science and Engineering; XVIII).3.1.
Kaevand, T.; Öpik, A.; Lille, Ü. (2008). A mesoscale simulation of the morphology of the PEDT/PSS complex in the water dispersion and thin film:the use of the MesoDyn simulation code. <i>CISSE Book Proceedings: CISSE Online 2007 conference, Bridgeport, USA, Dec. 2007.</i> Springer,.3.1.
Savest, N.; Oja, V.; Kaevand, T.; Lille, Ü. (2007). Interaction of Estonian kukersite with organic solvents: A volumetric swellling and molecular simulation study. Fuel, 86, 17−21.1.1.
Kaevand, T.; Öpik, A.; Lille, Ü. (2007). Mesoscale simulation of morphology of PEDT/PSS complex in water dispersion and in thin film: The use of MesoDyn simulation code. <i>CISSE 2007 Online E-conference.</i> 3.4.
Kaevand, T.; Lille, U (2005). Atomistic molecular simulation of thermal volume expansion of Estonian kukersite kerogen. Oil Shale, 22 (3), 291−303.1.1.
Lille, U (2004). Behavior of Estonian kukersite kerogen in molecular mechanical force field. Oil Shale, 21 (2), 99−114.1.1.
Lille, Ü. (2004). Effect of water on the hydrogen bond formation in Estonian kukersite kerogen as revealed by molecular modelling. Fuel, 83, 1267−1268.1.1.
Lille, U. (2003). Current knowledge on the origin and structure of Estonian kukersite kerogen. Oil Shale, 20 (3), 253−263.1.1.
Vallikivi, I.; Lille, Ü.; Lõokene, A.; Metsala, A.; Sikk, P.; Tõugu, V.; Vija, H.; Villo, L.; Parve, O. (2003). Lipase action on some non-triglyceride substrates. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 22, 279−298, 10.1016/S1381-1177(03)00043-2.1.1.
Lille, U.; Heinmaa, I.; Pehk, T. (2003). Molecular model of Estonian kukersite kerogen evaluated by C-13 MAS NMR spectra. Fuel, 82 (7), 799−804.1.1.
Lille, Ü.; Heinmaa, I.; Muurisepp, AM.; Pehk, T. (2002). Investigation of kukersite structure using NMR and oxidative cleavage: On the nature of phenolic precursors in the kerogen of Estonian kukersite. Oil Shale, 19 (2), 101−116.1.1.
Jäälaid, Raissa; Järving, Ivar; Pehk, Tõnis; Parve, Omar; Lille, Ülo (2001). Short synthesis of novel 9,11-secosterols. Natural Product Letters, 221−228.1.1.
Karik, H.; Erelt, T.; Hödrejärv, H.; Kann, J.; Lille, Ü.; Mikkal, V.; Mölder, L.; Past, V.; Pehk, T.; Raukas, M.; Tamm, L.; Tenno, T.; Timotheus, T.; Tuulmets, A. (2000). Keemia nomenklatuur. .. Eesti Entsüklopeediakirjastus.6.7.
Karik, H.; Hödrejärv, H.; Kann, J.; Lille, Ü.; Mikkal, V.; Mölder, L.; Past, V.; Pehk, T.; Raukas, M.; Tamm, L.; Tenno, T.; Timotheus, H.; Tuulmets, A. (2000). Keemianomenklatuur. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.3.3.
Lille, Ülo (1999). Two decades of the chemistry of prostanoid and related compounds in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 2, 51−79.1.2.
  • Leitud 11 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Bitsüklilised oksiraanid ja liitium/BF3 reagent prostaglandiinide enantiomeersete vaheühendite sünteesil - doktorikraadFirstName_692570 LastName_692570; FirstName_692570 LastName_692570Kaitstud1990Eesti Teaduste Akadeemia
Preparativnõi biocintez prostaglandinov - doktorikraadFirstName_699346 LastName_699346Kaitstud1983Eesti TA Keemiainstituut, Tallinn
Prostaglandiin I2 karbotsükliliste analoogide süntees - doktorikraadFirstName_641705 LastName_641705; FirstName_641705 LastName_641705Kaitstud1990Eesti Teaduste Akadeemia
Prostaglandiinide, nende analoogide ja vaheühendite isomeerse koostise uurimine vedelikkromatograafilisel meetodilMadis LõhmusdoktorikraadFirstName_690469 LastName_690469; FirstName_690469 LastName_690469Kaitstud1989Eesti Teaduste Akadeemia
Põlevkivi raskeõli fenoolide koostisLuule BitterdoktorikraadFirstName_563833 LastName_563833Kaitstud1976Põlevkivi Uurimise Instituut
Põlevkivi veeslahustuvate fenoolide koostisHelmut KundeldoktorikraadFirstName_563830 LastName_563830Kaitstud1969Põlevkivi Uurimise Instituut
Põlevkiviõli koksistamisdestillaatide fenoolide koostisTiit PurredoktorikraadFirstName_563832 LastName_563832Kaitstud1974Põlevkivi Uurimise Instituut
Selective hydrogenation of triple bond using Zn-Cu catalyst - doktorikraadFirstName_695638 LastName_695638Kaitstud1985Tartu Ülikool
Synthesis of 11-deoxyprostaglandins using cuprate method - doktorikraadFirstName_661691 LastName_661691Kaitstud1981Eesti Teaduste Akadeemia
Synthesis of oligomers of prostaglandin 16,16-dimethyl-15-keto-B1 and their action on the oxidative phosphorylation in the mitochondriaIvar MartindoktorikraadFirstName_690475 LastName_690475Kaitstud1991Eesti Teaduste Akadeemia
Tromboksaan A2 metaboliitide ja looduslike E prostaglandiinide süntees - doktorikraadFirstName_671594 LastName_671594; FirstName_671594 LastName_671594Kaitstud1991Eesti Teaduste Akadeemia Keemia Instituut
  • Leitud 3 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisSU1991490282715.01.1991Rahvusvaheline (IPC)1,3-Динитроглицериновые эфиры простагландина Е1 или 9- оксима простагландина Е1, обладающие вазодилататорной и антиагрегационной активностями Igor Serkov; Vladimir Bezuglov; Lidia Pacheva; Galina Petruhhina; FirstName_705826 LastName_705826; Vladimir Makarov; Vladimir Malõgin; FirstName_705826 LastName_705826; Ravil Gafurov; Lev BergelsonИнститут Биоорганической Химии Им.М.М.Шемякина;
Институт Физиологически Активных Веществ АH СCCP;
Всесоюзный Гематологический Научный Центр;
Институт Химии АH Эстонской Республики
Patentne leiutisSU1983363180312.08.1983Rahvusvaheline (IPC)Derivates of endo-3-hydroxy-anti-2-(4-phenoxy-3-hydroxy-1E-butenyl)-bicyclo/3,2,0/heptan-6-one as semiproduct for synthesis of 16-phenoxysubstituted analogues of F2 alpa prostaglandin and (4-phenoxy-3-alkoxy-1E-butenyl)-1-pentynylcuprates of lithium as raw material for producing derivatives of endo-3-hydroxy-anti-2(4-phenoxy-3-hydroxy-1E-butenyl)-bicyclo-/3,2,0/-heptane-6-oneFirstName_703613 LastName_703613; FirstName_703613 LastName_703613; FirstName_703613 LastName_703613; FirstName_703613 LastName_703613; Madis Närep; Toomas VälimäeTA Keemia Instituut
Patentne leiutisSU34890503.09.1982Rahvusvaheline (IPC)Способ получения концентратов арахидоновой кислотыFirstName_705827 LastName_705827; Teet Saks; Avo Männik; Ivar Martin; FirstName_705827 LastName_705827; FirstName_705827 LastName_705827; FirstName_705827 LastName_705827TA Keemia Instituut