FirstName_36955 LastName_36955

11.09.1949
620 2808

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1997–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool, Professor (1,00)
01.01.1986–31.12.1991    Keemia Instituut, juhtiv teadur
01.01.1981–31.12.1986    Keemia Instituut, vanemteadur
01.01.1976–31.12.1981    Keemia Instituut, nooremteadur
01.01.1973–31.12.1976    Keemia Instituut, vaneminsener
 
 
Haridustee
1989–1990    East Anglia Ülikool
1977–1981    TA Keemia Instituudi aspirantuur
1977–1977    Budapesti Keemiainstituut
1968–1973    TRÜ Füüsika-keemiateaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liige
2014−2017    Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär
2012−2014    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi Teadusnõukogu esimees
2004−2009    Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika loodusteaduskonna dekaan
1997−2004    Tallinna Tehnikaülikooli alus-ja rakenduskeemia instituudi (alates 2002 keemiainstituut) direktor
1992−2002    Keemia Instituudi orgaanilise sünteesi osakonna juhataja
1981−1992    Keemia Instituudi prostanoidide sektori sünteesigrupi juht
 
 
Loometöö
Üle 200 eadusliku artikli;
Asümeetrilised keemilised muundumised, asümmeetriline katalüüs, biaktiivsete ühendite süntees;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, FirstName_36955 LastName_36955, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
2004, FirstName_36955 LastName_36955, Eesti Vabariigi teaduspreemia
1987, FirstName_36955 LastName_36955, ENSV Riiklik teaduspreemia
1986, FirstName_36955 LastName_36955, NSVL RMSN hõbemedal
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; PÕHISUUND: asümeetriline keemiline süntees, asümmeetriline katalüüs, bioaktiivsete ja looduslike ühendite süntees

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
2.4.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
5.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
5.1.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
1.1.
1996
5.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1991

Tööstusomand

Tööstusomand

FirstName_36955 LastName_36955

11.09.1949
620 2808

Career

Institution and position
1997–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Organic Chemistry, Professor (1,00)
01.01.1986–31.12.1991    Institute of Chemistry, Director researcher
01.01.1981–31.12.1986    Institute of Chemistry, senior researcher
01.01.1976–31.12.1981    Institute of Chemistry, junior researcher
01.01.1973–31.12.1976    Institute of Chemistry, senior engineer
 
 
Education
1989–1990    University of East Anglia, visiting researcher
1977–1981    Institute of Chemistry, post-graduate
1977–1977    Budapest Central Institute for Chemistry, visiting researcher, 3 month
1968–1973    Tartu Universitry, Faculty of Physics and Chemistry, undergraduate
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Member of the Board of Gouvernors of the Tallinn University of Technology
2014−2017    General Secretary of the Estonian Academy of Sciences
2012−2014    Head of the Scientific Council of the Institute of Chemical Physics and Biophysics
2004−2009    Dean of the Faculty of Science
1997−2004    Director of the Department of Chemistry, Tallinn University of Technology
1992−2002    Institute of Chemistry, Head of the Department of Organic Synthesis
1981−1992    Institute of Chemistry, Head of the group of the chemical synthesis of prostaglandins
 
 
Creative work
More than 200 scientific publications;
Asymmetric chemical transformations, asymmetric catalysis, synthesis of bioactive compounds.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, FirstName_36955 LastName_36955, Member of the Estonian Academy of Sciences
2004, FirstName_36955 LastName_36955, State Award for Science
1987, FirstName_36955 LastName_36955, Award for Science of ESSR
1986, FirstName_36955 LastName_36955, Siver medal of Central Exhibition of USSR
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
 
 
Additional information
Ph.D
Institute of Chemistry, Estonian Academy of Sciences

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
2.4.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
5.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
5.1.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
1.1.
1996
5.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1991

Industrial property

Industrial property
  • Leitud 21 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU449LAnalüütiliste meetodite valideerimine ja ravimpreparaadi VASOXAN stabiilsusuuringud09.07.200409.01.2005FirstName_713581 LastName_713581Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool26 203,78 EUR
ETFETF7114Asendatud 1,2-diketoonide asümmeetrilised reaktsioonid ja nende rakendused bioaktiivste ühendite sünteesil01.01.200731.12.2010FirstName_727351 LastName_727351Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond48 854,06 EUR
MUUBF42Balticum Organicum Syntheticum 200601.05.200501.10.2006FirstName_718558 LastName_718558Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool6 391,16 EUR
MUUAR12171Development of Trk antagonists as drug candidates for the treatment of neuropathic pain01.09.201231.08.2015FirstName_961863 LastName_961863Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaarbioloogia õppetool226 100,00 EUR
ETFETF5628Karbonüülühendite asümmeetrilised muundumised01.01.200331.12.2006FirstName_734226 LastName_734226Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond53 894,06 EUR
SFSF0140060s12Katalüütilise asümmeetriline sünteesi ja stereokeemilise analüüsi meetodid ja rakendused 01.01.201231.12.2013FirstName_734240 LastName_734240Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond285 640,00 EUR
TKTAR8103Keemilise bioloogia tippkeskus28.03.200830.11.2015FirstName_961864 LastName_961864Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool198 497,44 EUR
TKTK143Molekulaarse Rakutehnoloogia Tippkeskus01.01.201601.03.2023FirstName_946522 LastName_946522Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tehnoloogiainstituut3 917 568,00 EUR
ETFETF5906Mõningate fotoaktiivsete tetrapürroolide ja dendrimeeride kompleksite süntees ja iseloomustamine01.01.200431.12.2007FirstName_726897 LastName_726897Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond23 352,57 EUR
MUUBF1Orgaaniliste ainete analüüsi töögrupi loomine. Kõrglahutusega mass-spektromeetria ja elementanalüüsi võimaluste tagamine TTÜ-s17.06.200531.12.2005FirstName_718116 LastName_718116Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool9 586,75 EUR
MJDMJD105Structure-reactivity relationships in reactions at atoms of the third period elements01.09.201030.11.2014FirstName_729492 LastName_729492Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond90 776,53 EUR
IUTIUT19-32Suunatud asümmeetriline katalüütiline süntees: kompleksne integreeritud käsitlus01.01.201431.12.2019FirstName_1025297 LastName_1025297Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut832 000,00 EUR
SFSF0351761s01Uued selektiivsed asümmeetrilise sünteesi meetodid ja nende kasutamine bioaktiivsete ühendite saamiseks01.01.200131.12.2005FirstName_734239 LastName_734239Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond345 250,71 EUR
SFSF0142725s06Uued asümmeetrilise sünteesi strateegiad ja meetodid01.01.200631.12.2011FirstName_734241 LastName_734241Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond749 371,30 EUR
MUUG3781 (ETF3781)Uued kiraalsed lähteühendid ja katalüsaatorid asümmeetrilises sünteesis01.01.199931.12.2002FirstName_734242 LastName_734242Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool27 162,45 EUR
ETFETF8698Uute asümmeetriliste iminofosfatraanide süntees, analüüs ja rakendamine01.01.201131.12.2014FirstName_1084006 LastName_1084006Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond28 800,00 EUR
MUULep7059Vähivastased sahhariidide ja nukleoosiidide analoogid. MS meetodid05.04.200730.06.2009FirstName_716676 LastName_716676Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut5 112,93 EUR
MUULep7058Vähivastased sahhariidide ja nukleoosiidide analoogid. TMR meetodid05.04.200730.06.2009FirstName_719624 LastName_719624Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut25 564,66 EUR
MUU590LVähivastased sahhariidide ja nukleosiidide analoogid01.09.200530.06.2009FirstName_719716 LastName_719716Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool88 293,94 EUR
APSF0140060s12AP13Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140060s12 raames01.01.201231.12.2014FirstName_730087 LastName_730087Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond60 800,00 EUR
APSF0140060s12AP12Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140060s12 raames01.01.201231.12.2013FirstName_730560 LastName_730560Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond62 840,00 EUR
  • Leitud 192 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Elek, G.Z.; Borovkov, V.; Lopp, M.; Kananovich D. (2017). Enantioselective synthesis of epoxyketones via aerobic oxidation of cyclopropanols. <i>Abstract book: Open Readings 2017 – Internat. Conf. for students of physics and natural sciences. Vilnius, Lithuania, 2017.</i> Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 140.5.2.
Aid, T.; Paist, L.; Lopp, M.; Kaljurand, M.; Vaher, M. (2016). An optimized capillary electrophoresis method for the simultaneous analysis of biomass degradation products in ionic liquid containing samples. Journal of Chromatography A, 1447, 141−147, 10.1016/j.chroma.2016.04.027.1.1.
Tammiku-Taul, J.; Park, R.; Jaanson, K.; Luberg, K.; Dobchev, D. A.; Kananovich, D.; Noole, A.; Mandel, M.; Kaasik, A.; Lopp, M.; Timmusk, T.; Karelson, M. (2016). Indole-like Trk receptor antagonists. European Journal of Medicinal Chemistry, 121, 541−552, 10.1016/j.ejmech.2016.06.003.1.1.
Maljutenko, Karolin; Paju, Anne; Järving, Ivar; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus (2016). Kinetic resolution of epoxy alcohols with the Sharpless Ti-isopropoxide/tartaric ester complex. Tetrahedron-Asymmetry, 27, 608−613, 10.1016/j.tetasy.2016.05.007.1.1.
Kananovich, D. G.; Adamson, J.; Osadchuk, I.; Kudrjashova, M.; Lopp, M. (2016). Alkyltitanium ate complexes generated from alkylmagnesium halides and titanium TADDO Late: NMR and computational study. <i> International Conference in Organic Synthesis : Balticum Organicum Syntheticum, Riga, Latvia, 3-6. July 2016.</i> BOS, 84.5.2.
Konik, Y.; Zubrytski, D.; Gathergood, N.; Kananovich, D.; Lopp, M. (2016). Facile synthesis of distally fluorinated ketones by copper-mediated oxidative ring cleavage of cyclopropanols. <i>Balticum Organicum Syntheticum, 3-6 July 2016, Riga, Latvia.</i> Riga, Latvia: Latvian Institute of Organic Synthesis, 85.5.2.
Paju, A.; Kostromarova, D.; Matkevitš, K.; Laos, M.; Pehk, T.; Kanger, T.; Lopp, M. (2015). 3-Alkyl-1,2-cyclopentanediones by Negishi cross-coupling of a 3-bromo-1,2-cyclopentanedione silyl enol ether with alkylzinc reagents: an approach to 2-substituted carboxylic acid gamma-lactones, homocitric and lycoperdic acids. Tetrahedron, 71 (49), 9313−9320, 10.1016/j.tet.2015.10.014.1.1.
Kananovich, D. G.; Konik, Y. A.; Zubrytski, D. M.; Järving, I.; Lopp, M. (2015). A Simple Access to β-Trifluoromethyl-Substituted Ketones via Copper-Catalyzed Ring-Opening Trifluoromethylation of Substituted Cyclopropanols. Chemical Communications, 51, 8349−8352, 10.1039/C5CC02386F.1.1.
Preegel, Gert; Ilmarinen, Kaja; Järving, Ivar; Kanger, Tõnis; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus (2015). Enantioselective Organocatalytic Michael Addition-Cyclization Cascade of Cyclopentane-1,2-dione with Substituted (E)-2-oxobut-3-enoates. Synthesis, 3805−3812.1.1.
Aid, T.; Lopp, M.; Vaher, M. (2015). Capillary electrophoresis method for determining biomass degradation products and monitoring glucose conversation to 5-hydroxymethylfurfural in ionic liquids. <i>ITP2015/NoSSS2015 Final Program and Book of Abstracts.</i> Helsinki University Press, P23.5.2.
Kananovich, D.G.; Reino, A.; Ilmarinen, K.; Rõõmusoks, M.; Karelson, M.; Lopp, M. (2014). A General Approach to the Synthesis of 5-S-functionalized Pyrimidine Nucleosides and their Analogues. Organic and Biomolecular Chemistry, 12, 5634−5644, 10.1039/C4OB00597J.1.1.
Ošeka, M.; Noole, A.; Žari, S.; Öeren, M.; Lopp, M.; Kanger, T. (2014). Asymmetric Diastereoselective Synthesis of Spirocyclopropane Derivatives of Oxindole. European Journal of Organic Chemistry, 2014 (17), 3599−3606.1.1.
Paju , Anne; Oja, Karolin; Matkevitš, Katharina; Lumi, Priit; Järving, Ivar; Pehk, Tõnis. (2014). Asymmetric synthesis of tertiary 2-substituted 5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acids. Heterocycles, 88 (2), 981−995.1.1.
Kõllo, M.; Aav, R.; Tamp, S; Jarvet, J.; Lopp, M. (2014). Asymmetric synthesis of the 2,2,3-trisubstituted cyclopentanone, D-ring fragment of 9,11-secosterols. Tetrahedron, 70 (38), 6723−6727, 10.1016/j.tet.2014.07.079.1.1.
Preegel, G.; Noole, A.; Ilmarinen, K.; Järving, I.; Kanger, T.; Pehk, T.; Lopp, M. (2014). Enantioselective Organocatalytic Michael Addition of Cyclopentane-1,2-diones to Nitroolefins. Synthesis, 46 (19), 2595−2600, 10.1055/s-0034-1378374.1.1.
Reile, Indrek; Kalle, Sigrid; Werner, Franz; Järving, Ivar; Kudrjashova, Marina; Paju, Anne; Lopp, Margus (2014). Heterogeneous Platinum Catalytic Aerobic Oxidation of Cyclopentane-1,2-diols to Cyclopentane-1,2-diones. Tetrahedron, 70 (22), 3608−3613.1.1.
Kulinkovich, O.G.; Kananovich, D.G.; Lopp, M.; Snieckus, V. (2014). Insight into the Mechanism and Stereochemistry of the Transformations of Alkyltitanium Ate-Complexes. An Enhanced Enantioselectivity in the Cyclopropanation of the Carboxylic Esters with Titanacyclopropane Reagents. Advanced Synthesis and Catalysis, 356 (17), 3615−3626, 10.1002/adsc.201400480.1.1.
Osadchuk, I.; Pehk, T.; Paju, A.; Lopp, M.; Öeren, M.; Tamm, T. (2014). Isomers and conformers of complexes of Ti(OiPr)4 with cyclopentane-1,2-dione: NMR study and DFT calculations. International Journal of Quantum Chemistry, 114 (15), 1012−1018, 10.1002/qua.24619.1.1.
Žari, S.; Kudrjashova, M.; Pehk, T.; Lopp, M.; Kanger, T. (2014). Remote Activation of the Nucleophilicity of Isatin. Organic Letters, 16 (6), 1740−1743, 10.1021/ol500421k.1.1.
Paju, A.; Kanger, T.; Müürisepp, A-M.; Aid, T.; Pehk, T.; Lopp, M. (2014). Sonogashira cross-coupling of 3-bromo-1,2-diones: an access to 3-alkynyl-1,2-diones. Tetrahedron, 70 (35), 5843−5848, 10.1016/j.tet.2014.06.037.1.1.
Lopp, M. (2014). Stereokeemia. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.2.4.
Kananovich, D.G.; Reino, A.; Ilmarinen, K.; Rõõmusoks, M.; Karelson, M.; Lopp, M. (2014). A general approach to the synthesis of 5-S-functionalized pyrimidine nucleosides. <i>BOS 2014 - International Conference on Organic Synthesis.</i> 77.5.2.
Noole, A.; Ošeka, M.; Malkov, A.; Lopp, M.; Kanger, T. (2014). Asymmetric organocatalytic synthesis of spiro-cyclopropyloxindoles. <i>Balticum Organicum Syntheticum: International Conference on Organic Synthesis 2014, Lithuania, Vilnius, July 6-9, 2014.</i> 5.2.
Lippur, K.; Lopp, M.; Kanger, T. (2014). Calcium-catalyzed asymmetric reactions of 1,3-dicarbonyl compounds. <i>8th Biennial International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum, July 6-9, 2014, Vilnius.</i> -, 94.5.2.
Kriis, K.; Ausmees, K.; Plado, A.; Pehk, T.; Lopp, M.; Kanger, T. (2014). Diastereoselective multicomponent cascade reaction for the synthesis of heterobicyclic heptanes. <i>Program and Abstract Book of 8th Biennial International Conference on Organic Synthesis: Balticum Organicum Syntheticum, Vilnius, July 6-9, 2014.</i> 5.2.
  • Leitud 26 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
1,2-tsüklopentaandioonide süntees Negishi sidestusreaktsioonil: lihtne meetod lükoperikhappe ja selle homoanaloogi sünteesiksDiana KostromarovamagistrikraadFirstName_582667 LastName_582667; FirstName_582667 LastName_582667Kaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
3-alküültsüklopentaan-1,2-dioonid asümmeetrilistes oksüdeerimis- ja alküleerimisreaktsioonides - doktorikraadFirstName_697693 LastName_697693Kaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool
Alküüdvaikude omaduste parandamise HALS stabilisaatorite ja UV-absorberite abil - magistrikraadFirstName_563831 LastName_563831Kaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Asendatud 1,2-etüleendiamiinide fragmentatasioonJaak SuurperemagistrikraadFirstName_613003 LastName_613003Kaitstud2002Tallinna Tehnikaülikool
Bitsüklilised oksiraanid ja liitium/BF3 reagent prostaglandiinide enantiomeersete vaheühendite sünteesil - doktorikraadFirstName_692570 LastName_692570; FirstName_692570 LastName_692570Kaitstud1990Eesti Teaduste Akadeemia
C2-sümmeetriliste bimorfoliinide asümmeetriline süntees ja kasutamine kiraalse ligandina ketoonide hüdriidülekandega taandamisel - doktorikraadFirstName_692632 LastName_692632; FirstName_692632 LastName_692632Kaitstud2004Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Catalytic conversion of recalcitrant glycopolymers: investigation of saccharification and isomerization with enzyme mimicing ionic liquids - doktorikraadFirstName_684607 LastName_684607; FirstName_684607 LastName_684607JuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Cyclopentane-1,2-dione and Cyclopent-2-en-1-one in asymmetric organocatalytic reactionsGert PreegeldoktorikraadFirstName_702261 LastName_702261; FirstName_702261 LastName_702261; FirstName_702261 LastName_702261Kaitstud2016Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Desoksüsahhariidide estrite kemoensümaatiline süntees - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_641709 LastName_641709; FirstName_641709 LastName_641709Kaitstud2003Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Evaluation of the Biological Effects of Engineered Nanoparticles on Unicellular Pro- and Eukaryotic Organisms - doktorikraadFirstName_642184 LastName_642184; FirstName_642184 LastName_642184Kaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Humiinainete interaktsioonid metalli katioonidega - doktorikraadFirstName_652221 LastName_652221Kaitstud2004Tallinna Tehnikaülikool
Karbatsüklid kui võimalikud nukleosiidide analoogide prekursorid - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_659899 LastName_659899Kaitstud2003Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool
Lipase-catalysed Reactions of Prostaglandins - doktorikraadFirstName_641707 LastName_641707; FirstName_641707 LastName_641707Kaitstud2004Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
Metal- and Organocatalyzed Asymmetric Oxidation - doktorikraadFirstName_688860 LastName_688860JuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Novel catalytic transformations in application to smart synthesis of carbo- and heterocyclesGabor Zoltan ElekdoktorikraadFirstName_657752 LastName_657752; FirstName_657752 LastName_657752JuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Rohelise keemia õppetool
PAMAM dendrimeeride süntees, struktuuri iseloomustamine ja modifitseerimine - doktorikraadFirstName_642965 LastName_642965Kaitstud2002Tallinna Tehnikaülikool
Prokiraalsete ja ratseemiliste ketoonide asümeetriline oksüdatsioon Sharplessi katalüsaatori manulusel - doktorikraadFirstName_652218 LastName_652218Kaitstud2001Tallinna Tehnikaülikool
Prostaglandiin I2 karbotsükliliste analoogide süntees - doktorikraadFirstName_641705 LastName_641705; FirstName_641705 LastName_641705Kaitstud1990Eesti Teaduste Akadeemia
Prostaglandiinide E ja F analoogide süntees kupraatmeetodil - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_608414 LastName_608414Kaitstud1992Tartu Ülikool
Prostaglandiinide, nende analoogide ja vaheühendite isomeerse koostise uurimine vedelikkromatograafilisel meetodilMadis LõhmusdoktorikraadFirstName_690469 LastName_690469; FirstName_690469 LastName_690469Kaitstud1989Eesti Teaduste Akadeemia
Riboosi karbanaloogi prekursori süntees - magistrikraadFirstName_582996 LastName_582996; FirstName_582996 LastName_582996Kaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Synthesis of 4'-substituted 2'3'-dideoxynucleoside Analogues - doktorikraadFirstName_549160 LastName_549160; FirstName_549160 LastName_549160Kaitstud2008Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Synthesis of 9,11-secosterol intermediates - doktorikraadFirstName_641372 LastName_641372; FirstName_641372 LastName_641372Kaitstud2005Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool
Synthesis of 9,11-SecosterolsMarek KõllodoktorikraadFirstName_582085 LastName_582085JuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Synthesis of Cyclopentane and Tetrahydrofuran Derivatives - doktorikraadFirstName_652868 LastName_652868; FirstName_652868 LastName_652868Kaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
  • Leitud 6 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisP20060001725.05.2006Rahvusvaheline (IPC)(2-hüdroksü-3-okso-tsüklopentüül)-äädikhappe estrid ja meetod nendest ainetest (-)-R- ja (+)-S-homosidrunhappe g-laktooni ja vastavate (-)-R- ja (+)-S-homosidrunhappe soolade valmistamiseksFirstName_706457 LastName_706457; FirstName_706457 LastName_706457; FirstName_706457 LastName_706457; FirstName_706457 LastName_706457; Raissa Jäälaid; FirstName_706457 LastName_706457Tallinna Tehnikaülikool;
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS;
AS Cambrex Tallinn
Patentne leiutisP2008000402.06.2008Rahvusvaheline (IPC)4′-arüül-2′,3′-dideoksünukleosiidi analoogidFirstName_706893 LastName_706893; FirstName_706893 LastName_706893; FirstName_706893 LastName_706893; Raissa Jäälaid; FirstName_706893 LastName_706893; FirstName_706893 LastName_706893Tallinna Tehnikaülikool;
AS Cambrex Tallinn;
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS
Patentne leiutisUS13/923,49521.06.2013Rahvusvaheline (IPC)A method for preparation of (2-hydroxy-3-oxo-cyclopent-1-enyl)-acetic acid estersFirstName_706488 LastName_706488; FirstName_706488 LastName_706488; FirstName_706488 LastName_706488Tallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisSU1983363180312.08.1983Rahvusvaheline (IPC)Derivates of endo-3-hydroxy-anti-2-(4-phenoxy-3-hydroxy-1E-butenyl)-bicyclo/3,2,0/heptan-6-one as semiproduct for synthesis of 16-phenoxysubstituted analogues of F2 alpa prostaglandin and (4-phenoxy-3-alkoxy-1E-butenyl)-1-pentynylcuprates of lithium as raw material for producing derivatives of endo-3-hydroxy-anti-2(4-phenoxy-3-hydroxy-1E-butenyl)-bicyclo-/3,2,0/-heptane-6-oneFirstName_703613 LastName_703613; FirstName_703613 LastName_703613; FirstName_703613 LastName_703613; FirstName_703613 LastName_703613; Madis Närep; Toomas VälimäeTA Keemia Instituut
Patentne leiutisUS15/249,39027.08.2016Indole-like TRK receptor antagonistsFirstName_970909 LastName_970909; FirstName_970909 LastName_970909; FirstName_970909 LastName_970909; FirstName_970909 LastName_970909; FirstName_970909 LastName_970909Tallinna Tehnikaülikool;
Tartu Ülikool
Patentne leiutisP2004000099.01.2004Rahvusvaheline (IPC)Meetod (-)-R-homosidrunhappe- ja (+)-S-homosidrunhappe laktoonide saamiseksFirstName_703612 LastName_703612; FirstName_703612 LastName_703612; FirstName_703612 LastName_703612; Margus Eek; FirstName_703612 LastName_703612AS ProSyntest