FirstName_44254 LastName_44254

20.12.1978
+3726204370
+37255943711

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
29.08.2009–31.12.2011    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool, Teadur (1,00)
2007–30.06.2008    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Uute tootmistehnoloogiate ja -prots.doktorikool, Erakorraline teadur (0,25)
2005–16.01.2009    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool, erakorraline teadur (0,25)
 
 
Haridustee
2004–2008    Filosoofiadoktori kraad (PhD), Tallinna Tehnikaülikool
2001–2004    Farmaatsiamagister, Tartu Ülikool
2001–2001    Gümnaasiumi keemiaõpetaja diplom, Tartu Ülikool
1999–2001    Keemiamagister, Tartu Ülikool
1996–1999    Bakalaureus, Tartu Ülikool
1985–1996    Tallinna 53. Keskkool
 
 
Loometöö
kuue publikatsiooni autor;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
2.3.
2008
5.2.
2008
5.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005

FirstName_44254 LastName_44254

20.12.1978
+3726204370
+37255943711

Career

Institution and position
29.08.2009–31.12.2011    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Organic Chemistry, Researcher (1,00)
2007–30.06.2008    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Uute tootmistehnoloogiate ja -prots.doktorikool, Extraordinary Researcher (0,25)
2005–16.01.2009    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Organic Chemistry, Extraordinary Researcher (0,25)
 
 
Education
2004–2008    Doctor of Philosophy (PhD), Tallinn University of Technology
2001–2004    Master of Pharmacy (M. Pharm.), Tartu University
2001–2001    Diploma of Chemisty teacher, Tartu University
1999–2001    Master of Chemistry (M. Sc.), Tartu University
1996–1999    Bachelor of Chemistry (B. Sc.), Tartu University
1985–1996    Tallinn secondary 53. School
 
 
Creative work
author of six publication;

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
2.3.
2008
5.2.
2008
5.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7114Asendatud 1,2-diketoonide asümmeetrilised reaktsioonid ja nende rakendused bioaktiivste ühendite sünteesil01.01.200731.12.2010FirstName_727351 LastName_727351Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond48 854,06 EUR
MUUIN578Doktorikool - Uued tootmistehnoloogia ja protsessid01.10.200530.06.2008FirstName_712322 LastName_712322Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Füüsikalise keemia õppetool471 348,41 EUR
ETFETF5628Karbonüülühendite asümmeetrilised muundumised01.01.200331.12.2006FirstName_734226 LastName_734226Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond53 894,06 EUR
SFSF0140060s12Katalüütilise asümmeetriline sünteesi ja stereokeemilise analüüsi meetodid ja rakendused 01.01.201231.12.2013FirstName_734240 LastName_734240Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond285 640,00 EUR
MUUIN650Loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase hariduse jätkusuutlikkuse tagamine kõigil õppetasanditel.01.05.200630.06.2008FirstName_715821 LastName_715821Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut, Eesti inseneripedagoogika keskus97 465,78 EUR
SFSF0142725s06Uued asümmeetrilise sünteesi strateegiad ja meetodid01.01.200631.12.2011FirstName_734241 LastName_734241Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond749 371,30 EUR
MUULep7106Vee ja mulla analüüsi kohver kooli õpilastele01.10.200701.12.2008FirstName_719563 LastName_719563Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Analüütilise keemia õppetool5 112,93 EUR
  • Leitud 16 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Jõgi, A.; Jäälaid, R.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). 4´-Asendatud nukleosiidi analoogide süntees ja nende bioloogiline aktiivsus. <i>Teaduskonverentsi teesid: XXXI Eesti Keemiapäevad, Tallinn, 2010.</i> 36.5.2.
Jõgi, A.; Jäälaid, R.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). The synthesis of 4´-substituted nucleoside analogues and their biological activity. <i>Program &amp; Abstracts: International Conference on Organic Synthesis, Riga, Latvia, June27-30,2010.</i> P059.5.2.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Kailas, T.; Müürisepp, M.; Lopp, M. (2009). Synthesis of 4 &#39;-aryl-2 &#39;,3 &#39;-dideoxynucleoside analogues. Tetrahedron, 65 (15), 2959−2965.1.1.
Jõgi, Artur; Ilves, Marit; Paju, Anne; Pehk, Tõnis; Kailas, Tiiu; Müürisepp, Aleksander-Mati; Lopp, Margus. (2008). Asymmetric synthesis of 4'-C-benzyl-2,3-dideoxynucleoside analogues from 3-benzyl-2-hydroxy-2-cyclopentane-1-one. Tetrahedron: asymmetry, 19 (5), 628−634.1.1.
Jõgi, A. (2008). 4&#39;-asendatud 2&#39;,3&#39;-dideoksünukleosiidi analoogide süntees. (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool). Tallinn: TTU Press.2.3.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2008). Synthesis of 4&#39;-substituted 2&#39;,3&#39;-dideoxynucleoside analogues. <i>Balticum Organicum Syntheticum. International Conference on Organic Synthesis. Program and Abstract Book. Vilnius, 2008: Balticum Organicum Syntheticum. International Conference on Organic Synthesis. June 29-July 2, 2008, Vilnius.</i> 97.5.2.
Lopp, M.; Jõgi, A.; Paju, A.; Siirde, K. (2007). New asymmetric chemical oxidation in the synthesis of chiral anti-cancer nucleoside analogues. <i>European Journal of Pharmaceutical Sciences , 32 (1) : Supplement 1: The 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Tallinn-Tartu (Estonia), 13-15 September 2007 .</i> Amsterdam, Boston, London etc.: Elsevier Science BV, S5.5.1.
Paju, Anne; Laos, Marit; Jõgi, Artur; Päri, Malle; Jäälaid, Raissa; Pehk, Tõnis; Kanger, Tõnis; Lopp, Margus (2006). Asymmetric synthesis of 2-alkyl-substituted 2-hydroxyglutaric acid γ-lactones. Tetrahedron Letters, 47 (26), 4491−4493.1.1.
Jõgi, Artur; Pehk, Tõnis; Kailas, Tiiu; Müürisepp, Aleksander-Mati; Kanger, Tõnis; Lopp, Margus (2006). Asymmetric synthesis of 2-phenyl-5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acids. Synthesis-Stuttgart, 18, 3031−3036.1.1.
Laos, M., Jõgi, A., Päri, M., Jäälaid, R., Paju, A., Pehk, T., Kanger, T., Lopp, M. (2006). Asymmetric synthesis of 2-alkyl-substituted 2-hydroxyglutaric acid gamma-lactones. A simple access to DAG-lactone template. <i>, Abstracts of the International Conference on Organic Synthesis-BOS2006, : International Conference on Organic Synthesis-BOS2006, June 25-29, 2006, p.108..</i> 108−108.5.2.
Jõgi, A., Paju, A., Pehk, T., Müürisepp, A.-M., Kailas, T., Lopp, M. (2006). Synthesis of 3-phenyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-ones and their Asymmetric Oxidation. <i> Abstracts of the International Conference on Organic Synthesis-BOS2006: International Conference on Organic Synthesis-BOS2006, June 25-29, 2006,.</i> 100−100.5.2.
"Jõgi, Artur;Ilves, Marit;Paju, Anne;Pehk, Tõnis;Lopp, Margus" (2005). 3-bensüül-2-hüdroksü-2-tsüklopenteen-1-ooni süntees ja selle asümmeetriline oksüdatsioon = The synthesis of 3-benzyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one and its asymmetric oxidation. <i>XXIX Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 29th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference.</i> Tallinn: TTY puuduv kirjastus, 23−24.5.2.
Laos, Marit; Jõgi, Artur; Paju, Anne; Kanger, Tõnis; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus (2005). Asymmetric synthesis of 2-benzyl- and 2-benzyloxymethyl g-lactone acids. <i>14 th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC14).</i> Helsinki: TTY puuduv kirjastus, 309−309.5.2.
"Jõgi, Artur;Paju, Anne;Pehk, Tõnis;Lopp, Margus" (2005). p-asendatud 3-fenüül-2-hüdroksü-2-tsüklopenteen-1-ooni derivaatide süntees ja nende asümmeetriline oksüdatsioon = The synthesis and asymmetric oxidation of p-substituted 3-phenyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one derivates. <i>XXIX Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 29th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference.</i> Tallinn: TTY puuduv kirjastus, 21−22.5.2.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2005). The synthesis and asymmetric oxidation of p-substituted 3-phenyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one derivatives, 29th Estonian Chemistry Days. <i>29th Estonian Chemistry Days, Abstracts of Scientific Conference.</i> 21−22.5.2.
Jõgi, A.; Ilves, M.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2005). The synthesis of 3-benzyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one and its asymmetric oxidation. <i> 29th Estonian Chemistry Days, Abstracts of Scientific Conference.</i> 23−24.5.2.
  • Leitud 1 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisP2008000402.06.2008Rahvusvaheline (IPC)4′-arüül-2′,3′-dideoksünukleosiidi analoogidFirstName_706893 LastName_706893; FirstName_706893 LastName_706893; FirstName_706893 LastName_706893; Raissa Jäälaid; FirstName_706893 LastName_706893; FirstName_706893 LastName_706893Tallinna Tehnikaülikool;
AS Cambrex Tallinn;
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS