FirstName_63758 LastName_63758

7.02.1984
55694494
6202402

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Lektor (0,70)
01.01.2016–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Lektor (0,70)
01.09.2015–31.12.2015    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Lektor (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Assistent (1,00)
01.01.2010–31.08.2010    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Teadur (1,00)
03.09.2007–01.12.2008    Arhitektuuribüroo, Tehnik (1,00)
28.05.2007–22.08.2007    Konstruktsioonilise projekteerimise firma, Insener (1,00)
05.12.2005–25.05.2007    Kinnisvara firma, Ehitusinseneri assistent (0,75)
01.09.2004–30.11.2005    Konstruktsioonilise projekteerimise firma, Tehnik (0,50)
05.07.2004–27.08.2004    Geodeesia firma, Tehnik (1,00)
 
 
Haridustee
2003–2009    TTÜ Tööstus- ja tsiviilehitus (tehnikateaduse magister)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Kahel sügissemestril doktorantuuris on viibitud külalisdoktorandina Tampere Tehnikaülikoolis Soomes;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.1. Arhitektuur ja tööstusdisain
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika
 
 
Lisainfo
Õppetööks on tundide läbiviimine ainetes "Niiskuskahjustuste vältimine ehituses" (loeng+harjutus), "Ehitusfüüsika" (harjutus) ja "Hoonete konstruktisoonid" (harjutus). Lisaks õppetööle kuulub tööülesannete hulka teadus- ja uurimistöö tegemin, nt õhupidavuse ja külmasildade mõõdistamine (talveperioodil) ning raportite koostamine. Osalemine olemasolevate vanemate kortermajade renoveerimisprojektides ning erialased ekspertiisid.
Doktorikooli raames on läbitud kursused: Building Facade Design (Eestis), Solar Energy Systems (Eestis), Simulation and optimisation of indoor climate and energy use of buildings (Eestis), Net zero energy buildings and on-site renewable energy (Soomes), Urban Physics Winter School (Shveitsis), Ehitiste renoveerimine (Eestis), Niiskustehniline dünaamiline simulatsiooniprogramm Delphin (Saksamaal), Moisture in Materials and Structures (Rootsis), Seminar in Research Writing and Methods (Eestis).

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
2.5.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010

FirstName_63758 LastName_63758

7.02.1984
55694494
6202402

Career

Institution and position
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Depratment of Civil Engineering and Architecture, Lecturer (0,70)
01.01.2016–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Lecturer (0,70)
01.09.2015–31.12.2015    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Lecturer (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Teaching assistant (1,00)
01.01.2010–31.08.2010    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Researcher (1,00)
03.09.2007–01.12.2008    Architectural design office, Technician (1,00)
28.05.2007–22.08.2007    Structural design office, Engineer (1,00)
05.12.2005–25.05.2007    Real estate company, Assistant of civil engineer (0,75)
01.09.2004–30.11.2005    Structural design office, Technician (0,50)
05.07.2004–27.08.2004    Geodesy office, Technician (1,00)
 
 
Education
2003–2009    Civil and Building Engineering (M.Sc)
 
 
Additional career information
Two autumn terms were spent in Tampere University of Technology, Finland as a visiting doctoral student;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.1. Architecture and Industrial Design
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering
 
 
Additional information
Teaching courses of "Moisture Safety in the Building Process" (lecture+practice), Building Physics (practice) and Structures of Buildings (practice). In addition to teaching, taking part in scientific research, e.g. heat, air and moisture transfer, measurements of air permeability and thermal bridges (in winter period) and making reports. Taking part in actual renovation projects of older apartment buildings and composing professional expertises.

Courses performed through Doctoral School: Building Facade Design (in Estonia), Solar Energy Systems (Estonia), Simulation and optimisation of indoor climate and energy use of buildings (Estonia), Net zero energy buildings and on-site renewable energy (Finland), Urban Physics Winter School (Switzerland), Renovation of Buildings (Estonia), Hygrothermal dynamic simulation tool Delphin (Germany), Moisture in Materials and Structures (Sweden), Seminar in Research Writing and Methods (Estonia).

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
2.5.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
2.2.
2011
2.2.
2011
2.5.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
  • Leitud 29 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUVEU15033COST tegevuskava TD1406 – Innovatsioon ajalooliste hoonete arukas haldamises (i2MHB)06.05.201505.05.2019FirstName_721658 LastName_721658; FirstName_721658 LastName_721658Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut0,00 EUR
MUULep9066Eesti eluasemefondi puidust korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga20.06.200931.03.2011FirstName_716960 LastName_716960Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitusteaduskonna dekanaat157 070,99 EUR
MUULep8092Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga01.09.200831.10.2010FirstName_719360 LastName_719360Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitusteaduskonna dekanaat162 487,25 EUR
MUULep10067Eesti erinevates piirkondades aastatel 1990-2010 kasutusele võetud korterelamute kaardistamine30.06.201021.05.2012FirstName_719190 LastName_719190Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitusteaduskonna dekanaat159 779,12 EUR
MUULep12174Eesti Post AS aadressil Pallasti 28 asuva sorteerimiskeskuse I korruse majasisene logistika. I etapp19.10.201216.11.2012FirstName_717455 LastName_717455Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Logistika õppetool, Veonduslogistika õppetool1 000,00 EUR
MUUV649Energiatõhususe renoveerimise majanduslikud ja tehnilised lahendused avalikele hoonetele14.06.201331.12.2016FirstName_721649 LastName_721649Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool1,00 EUR
MUULep10008Harmet OÜ hoonemoodulite deklareeritava õhulekkearvu analüüs18.01.201015.03.2010FirstName_712298 LastName_712298Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool2 556,47 EUR
MUUV510Hoonete energiatõhususe parandamise töökindlus - tõenäolise toimivuse ja maksumuse hindamine01.03.200930.06.2014FirstName_733140 LastName_733140Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool1,00 EUR
MUUAR12059Hoonete keskkonnamõju vähendamine läbi energiatõhususe parandamise01.01.201231.12.2014FirstName_736221 LastName_736221Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool280 000,00 EUR
MUULEP16023KODASEMA ehitusfüüsikaline ja energiatõhususuuring ning hoone edasiarendamiseks lahenduste välja pakkumine22.02.201615.04.2016FirstName_721409 LastName_721409Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool18 000,00 EUR
MUULep15002Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmejooniste ja tüüpkorterite venilatsioonilahenduste koostamine05.01.201530.04.2015FirstName_721650 LastName_721650Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool58 000,00 EUR
MUULep13065Kortermaja aadressiga Sõpruse pst 244, Tallinn rekonstrueerimisjärgne uuring19.04.201331.03.2014FirstName_732776 LastName_732776Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool15 000,00 EUR
IUTIUT1-15Liginullenergia hoonete lahendused ja nende rakendamine hoonete renoveerimisel01.01.201331.12.2018FirstName_1025299 LastName_1025299Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut895 000,00 EUR
MUUVIR548Läänemere ajalooliste maakirikute jätkusuutlik haldamine01.01.201231.12.2013FirstName_712289 LastName_712289Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool218 814,00 EUR
MUULep10132Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I16.12.201001.01.2011FirstName_712290 LastName_712290Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool18 236,00 EUR
MUUVERT15056Magistriprogrammid hoonete sisekliimast Nepaalis ja Bhutanis01.01.201631.12.2018FirstName_721673 LastName_721673Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool49 370,00 EUR
MUUVY577Magistriprogrammid taastuvenergiast ja hoonete energiatõhususest Kesk-Aasias ja Venemaal (Mapree).15.10.201214.10.2015FirstName_712288 LastName_712288Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool37 666,96 EUR
MUULMIN12198Mõisakoolide sisekliima- ja materjaliuuringud I etapp18.12.201221.12.2012FirstName_712299 LastName_712299Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool12 157,00 EUR
MUURP13113Mõisakoolide sisekliima- ja materjaliuuringud II etapp25.04.201316.12.2013FirstName_721648 LastName_721648Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool15 412,00 EUR
MUULEP12028Palkseinte seespoolse lisasoojustamise uuring12.01.201230.06.2013FirstName_712296 LastName_712296Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool11 424,00 EUR
MUULep11061Puidust müratõkkeseina teostatavus-, tasuvusuuringute läbiviimine sh. ettevõtte ja turu majanduslik analüüs30.08.201131.10.2011FirstName_719397 LastName_719397Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool8 000,00 EUR
MUULMIN13122Rakendusuuring "Radooniohutu ehitamise lahenduse olemasolevatele ja uutele hoonetele"18.08.201330.11.2014FirstName_721653 LastName_721653Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool50 000,00 EUR
MUUVA481Soome energia- ja niiskustehniliste arvutuste testaastad01.06.201030.11.2010FirstName_712300 LastName_712300Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool4 500,02 EUR
MUULep12012Suur-Ameerika tn 1 büroohoone projekteerimisalane konsultatsioon ja tehnilise toe tagamine13.01.201230.09.2012FirstName_712295 LastName_712295Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool25 500,00 EUR
MUUVIE647Suurema energiatõhususega ehitiste tööde kvaliteedi ja vastavuse parandamine01.03.201428.02.2017FirstName_721657 LastName_721657Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool83 427,00 EUR
  • Leitud 31 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kuusk, K.; Kalamees, T.; Link, S.; Ilomets, S.; Mikola, A. (2017). Case-study analysis of concrete large-panel apartment building at pre- and post low-budget energy-renovation. Journal of Civil Engineering and Management, 23 (1), 67−75, 10.3846/13923730.2014.975741.1.1.
Ilomets, S.; Kuusk, K.; Paap, L.; Arumägi, E.; Kalamees, T. (2016). Impact of linear thermal bridges on thermal transmittance of renovated apartment buildings. Journal of Civil Engineering and Management, 1−9, 10.3846/13923730.2014.976259.1.1.
Ilomets, S.; Kalamees, T. (2016). Evaluation of the criticality of thermal bridges. Journal of Building Pathology and Rehabilitation, 1 (1), 1−13, 10.1007/s41024-016-0005-6.1.2.
Ilomets, S.; Kalamees, T.; Lahdensivu, J.; Klõšeiko, P. (2016). Impact of ETICS on corrosion propagation of concrete facade. <i>Energy Procedia, 96: SBE16 Tallinn and Helsinki Conference; Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, Tallinn and Helsinki.</i> Ed. J. Kurnitski. Scopus: Elsevier, 67−76.3.1.
Ilomets, S.; Kalamees, T.; Lahdensivu, J. (2016). Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation. <i>Proceedings of CESB16: Central Europe towards Sustainable Building 2016, Prague, 22-24.06.2016.</i> Czech Technical University in Prague, 1113−1120.3.1.
Kuusk, K.; Ilomets, S.; Kalamees, T.; Tuudak, S.; Luman, A. (2014). Renovation vs. demolition of an old apartment building: energy use, economic and environmental analysis. <i>NSB 2014 10th Nordic Symposium on Building Physics, 15-19 June 2014, Lund, Sweden.</i> Ed. J. Arfvidsson, L-E. Harderup, A. Kumlin, B. Rosencrantz.3.2.
Ilomets, S.; Kalamees, T. (2013). Case-study analysis on hygrothermal performance of ETICS on concrete wall after low-budget energy-renovation. <i>Proceedings of XII International Conference on Performance of Exterior Envelopes of Whole Buildings: XII International Conference on Performance of Exterior Envelopes of Whole Buildings: Florida, USA, December 1-5, 2013.</i> ASHRAE, -.3.1.
Kalamees, T.; Ilomets, S.; Kuusk, K.; Paap, L. (2013). Indoor Temperature and Humidity Conditions in Modern Estonian Apartment Buildings. <i>Proceedings of CLIMA 2013 : 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, Prague 16th-19th June, 2013: Prague, Czech Republic, on June 16 – 19.</i> Elsevier, 1−10.3.1.
Kalamees, T.; Jylhä, K.; Tietäväinen, H.; Jokisalo, J.; Ilomets, S.; Hyvönen, R.; Saku, S. (2012). Development of weighting factors for climate variables for selecting the energy reference year according to the EN ISO 15927-4 standard. Energy and Buildings, 47, 53−60, 10.1016/j.enbuild.2011.11.031.1.1.
Kalamees, T.; Ilomets, S.; Liias, R.; Raado, L.-M.; Kuusk, K.; Maivel, M.; Ründva, M.; Klõšeiko, P.; Liho, E.; Paap, L.; Mikola, A.; Seinre, E.; Lill, I.; Soekov, E.; Paadam, K.; Ojamäe, L.; Kallavus, U.; Mikli, L.; Kõiv, T.-A. (2012). Eesti eluasemefondi ehitustehniline seisukord - ajavahemikul 1990-2010 kasutusele võetud korterelamud : uuringu lõpparuanne. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.2.5.
Alev, Ü.; Kalamees, T.; Arumägi, E.; Ilomets, S. (2012). Comparison of thermal performance of mineral wool and reflective insulation on internally insulated log wall. <i>Proceedings of Healthy Buildings 2012: Healthy Buildings 2012. Brisbane, Austraalia 8.-12. juuli 2012.</i> Brisbane, Austraalia: Queensland University of Technology, 1−6.3.1.
Ilomets, S; Kalamees, T; Raado, L-M (2012). Performance testing of frost damage model by hygrothermal simulation. <i>Proceedings of the 5th International Building Physics Conference (IBPC). Kyoto, Japan, May 28-31, 2012: 5th International Building Physics Conference. Kyoto, Japan, May 28-31, 2012.</i> Ed. The 5th IBPC organizing committee. 73−80.3.2.
Kalamees, T; Arumägi, E; Thalfeldt, M; Ilomets, S; Klõšeiko, P; Alev, Ü. (2012). The analysis of indoor hygrothermal loads based on measurements in multi-storey wooden apartment buildings. <i>Proceedings of 5th IBPC: International Building Physics Conference, The Role of Building Physics in Resolving Carbon Reduction Challenge and Promoting Human Health in Buildings.</i> Kyoto, Japan, May 28-31, 225−232.3.4.
Kalamees, T.; Kuus, K.; Arumägi, E.; Ilomets, S.; Maivel, M. (2012). The analysis of measured energy consumption in apartment buildings in Estonia. <i>IEA Annex 55 (RAP-RETRO), Working meeting: : Vienna, Austria. 23-25 April.</i> 6p.3.4.
Kalamees, T; Ilomets, S; Liias, R; Raado, L-M; Kuusk, K; Maivel, M; Ründva, M; Klõšeiko, P; Liho, E; Paap, L; Mikola, A; Seinre, E; Lill, I; Soekov, E; Paadam, K; Ojamäe, L; Kallavus, U; Mikli, L; Kõiv, T-A. (2012). Eesti eluasemefondi ehitustehniline seisukord – ajavahemikul 1990–2010 kasutusele võetud korterelamud. .. Tallinn Technical University Press.2.2.
Kalamees, Targo; Arumägi, Endrik; Just, Alar; Kallavus, Urve; Mikli, Lauri; Thalfeldt, Martin; Klõšeiko, Paul; Agasild, Tõnis; Liho, Eva; Haug, Priit; Tuurmann, Kristo; Liias, Roode; Õiger, Karl; Langeproon, Priit; Orro, Oliver; Välja, Leele; Suits, Maris; Kodi, Georg; Ilomets, Simo; Alev, Üllar ... Kurik, Lembit (2011). Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga : uuringu lõpparuanne. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.2.5.
Ilomets, S.; Kalamees, T.; Agasild, T.; Õiger, K.; Raado, L.-M. (2011). Durability of concrete and brick facades of apartment buildings built between 1960-90 in Estonia. <i>XII DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, Proceedings, 3: XII DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, Portugal,Porto,2011.</i> 1171−1178.3.2.
Ilomets, S.; Kalamees, T.; Paap, L. (2011). Evaluation of the thermal bridges of prefabricated concrete large-panel and brick apartment buildings in Estonia. <i>9th Nordic Symposium on Building Physics, 29 May - 2 June 2011, Tampere, Finland, 3.</i> Tampere University of Technology, 943−950.3.2.
Arumägi, E.; Ilomets, S.; Kalamees, T.; Tuisk, T. (2011). Field Study of Hygrothermal Performance of Log Wall with Internal Thermal Insulation. <i>International Conference on Durability of Building Materials and Components. Proceedings: XII DBMC. International Conference on Durability of Building Materials and Components, Porto, Portugal, 2011.</i> FEUP Edicoes, 811−819.3.2.
Kalamees, T.; Niemelä, J.; Kurnitski, J.; Tark, T.; Vuolle, M.; Ilomets, S. (2011). Strategy for Achieving Low-energy Houses in Estonia. . PHN11, 4th Nordic Passive House Conference, 17 - 19 October, 2011 Helsinki, Finland. (1−10). Finnish Association of Civil Engineers RIL.3.2.
Kalamees, T.; Ilomets, S.; Arumägi, E.; Alev, Ü.; Kõiv, T.-A.; Mikola, A.; Kuusk, K.; Maivel, M. (2011). Indoor Hygrothermal Conditions In Estonian Old Multi-storey Brick Apartment Buildings. <i>The 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate: June 5-10. Austin, Texas, USA.</i> 6p.3.4.
Kalamees, T.; Jylhä, K.; Tietäväinen, H.; Jokisalo, J.; Ilomets, S.; Ruosteenoja, K.; Hyvönen, R.; Saku, S.; Hutila, A. (2011). Principles to select new test reference year assessing the annual energy for heating and cooling of buildings in Finland. <i>The 12th International Conference on Air Distribution in Rooms: June 19-22, Trondheim, Norway.</i> 8p.3.4.
Kalamees, T; Arumägi, E; Ilomets, S. (2011). The analysis of indoor hygrothermal conditions in multi-storey wooden apartment buildings. <i>IEA Annex 55 (RAP-RETRO), Working meeting: Porto, Portugal; 18-20 April.</i> 17p.3.4.
Jylhä, K.; Tietäväinen, H.; Ruosteenoja, K.; Kalamees, T.; Jokisalo, J.; Ilomets, S.; Hyvönen, R.; Saku, S. (2011). Assessment of energy demand for heating and cooling of buildings in the changing climate of Finland. <i>SB11 Helsinki World Sustainable Building Conference. 18-21 October 2011, Helsinki, Finland.</i> 8.5.2.
Jylhä, K.; Tietäväinen, H.; Ruosteenoja, K.; Kalamees, T.; Jokisalo, J.; Ilomets, S.; Hyvönen, R.; Saku, S. (2011). Climate change and energy demand for heating and cooling of buildings in Finland. <i>European Geosciences Union General Assembly.</i> Vienna, Austria, 03 – 08 April,.5.2.
  • Leitud 2 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Raudbetoonfassaadi armatuurterase aktiivse korrosiooni analüüs - magistrikraadFirstName_630184 LastName_630184; FirstName_630184 LastName_630184Kaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool
Raudbetoonfassaadi külmakindlus ning seda mõjutavate kliima ja materjaliomaduste analüüs soojus- ja niiskustehnilise tarkvara abilGerli EnulamagistrikraadFirstName_667279 LastName_667279Kaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Ehitiste projekteerimise instituut
  • Leitud 9 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
FirstName_917705 LastName_917705 Ehituslikud ekspertiisid (ehitusekspertiis)Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut
FirstName_917722 LastName_917722 Laborikatsed kliimakambrisTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut
FirstName_917729 LastName_917729Ehituskonstruktsioonide kandevõime katsetamineTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut
FirstName_917502 LastName_917502Konsultatsioon: energiatõhusus, sisekliima, tehnosüsteemid ja taastuvenergia allikadTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut
FirstName_917654 LastName_917654Külmasildade termograafiaTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut
FirstName_917561 LastName_917561Laborikatsed liginullenergia testhoonesTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut
FirstName_917639 LastName_917639Materjaliomaduste mõõtmineTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut
FirstName_917536 LastName_917536TarkvarasimulatsioonidTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut
FirstName_917646 LastName_917646Õhupidavuse (õhutiheduse, õhulekete) mõõtmineTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut