FirstName_38008 LastName_38008

31.07.1963
6454125
53495503

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, Juhtivteadur (0,50)
01.01.2017–...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Professor (0,50)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, Juhtivteadur (1,00)
01.01.2005–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.01.1998–31.12.2004    Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Demograafia Instituut, teadur ja vanemteadur
01.01.1992–31.12.1993    Stockholmi Ülikool, demograafiakeskus, külalisteadur
01.01.1991–31.12.1992    Eesti Statistikaamet, peaspetsialist
01.01.1990–31.12.1991    Rahvastikuinstituut, Väestöliitto, külalisteadur
 
 
Haridustee
1981–1986    Tartu Ülikool, majandusküberneetika spetsialiseerumisega demograafiale
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Statistikanõukogu, liige
2012−...    Population Europe, ekspert
2012−...    Tervise Arengu Instituut, teadusnõukogu liige
2011−...    Artiklite retsenseerimine (Acta Sociologica, Baltic Journal of Economics, Demographic Research, Eesti Arst, European Journal of Population, European Sociological Review, Historical Methods, Journal of Baltic Studies, Population Studies)
2008−...    Ajakirja "Tiltai-Bridges" toimetuskolleegiumi liige
2008−...    Statistikaameti rahvaloenduse teadusnõukogu, liige
2008−...    Statistikaameti rahvaloenduse teadusnõukogu, liige
2007−...    Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika teadusnõukogu, liige
1989−...    European Association for Population Studies, liige
1986−...    Eesti Demograafia Assotsiatsioon, liige
2011−2016    Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon, liige
2008−2009    Eesti Demograafia Instituut, Tallinna Ülikool, direktori kt
2008−2015    Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonnanõukogu, liige
2005−2005    Rahvastikuteaduse habilitatsioonikomisjon, Tallinna Ülikool
2004−2004    Rahvusvaheline loendusmonitooring Moldovas, rühmajuht
2004−2006    Rahvastikuteaduse kaitsmisinõukogu, Tallinna Ülikool, liige
2003−2005    Eesti Teadusfond, demograafia ja inimgeograafia ekspert
2002−2003    Rahvusvaheline loendusmonitooring Makedoonias, ekspert
2000−2003    EU Phare Multi-Country Statistical Cooperation, ekspert
2000−2015    Eesti Demograafia Instituudi teadusnõukogu liige
2000−2008    Eesti Demograafia Instituut, Tallinna Ülikool, suunajuht
1996−1998    Eesti Terviseuuringu teadusnõukogu, liige
1993−1997    EV Isikuandmenõukogu, liige
1992−2004    Eesti Pere- ja Sündimusuuringu teadusnõukogu, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, FirstName_38008 LastName_38008, Parim 2014.a. ilmunud teadusartikkel (sotsiaalteadused), Tallinna Ülikool
2013, FirstName_38008 LastName_38008, Parim 2012.a. ilmunud teadusartikkel (sotsiaalteadused), Tallinna Ülikool
2012, FirstName_38008 LastName_38008, Ajakiri "Akadeemia" artiklipreemia
2011, FirstName_38008 LastName_38008, Generations and Gender Programm kasutajakonverentsi (23-25.mai 2011, Budapest) ettekandeauhind
2010, FirstName_38008 LastName_38008, HTM tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes 1. preemia pälvinud Martin Klesmenti konkursitöö juhendamise eest
2009, FirstName_38008 LastName_38008, ETF 2008.a. lõppenud parimad projektid ("Euroopa põlvkonnaprogramm: Eesti andmemetodoloogia ja kvaliteedianalüüs")
2006, FirstName_38008 LastName_38008, Ajakiri "Akadeemia" parim artikkel socialia (koos K.Katusega)
2006, FirstName_38008 LastName_38008, ETF 2005.a. lõppenud parimad projektid ("Rahvastikupoliitika retseptsioon Eestis")
2001, FirstName_38008 LastName_38008, Parim teadusartikkel, Tallinna Ülikool
2000, FirstName_38008 LastName_38008, Riigi teaduspreemia (sotsiaalteadused, kollektiivi liige)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; PÕHISUUND: Eesti rahvastikuareng (sündimus ja peremoodustus, rahvastikuvananemine), riigiandmekorraldus (andmeallikad, andmekvaliteet, harmoniseerimine)

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
6.1.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.3.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
2.2.
2004
3.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.1.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
2.1.
2000
2.2.
2000
2.2.
2000
2.3.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
2.2.
1999
2.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.1.
1994
1.1.
1994
3.1.
1993
3.3.
1993

FirstName_38008 LastName_38008

31.07.1963
6454125
53495503

Career

Institution and position
01.01.2017–...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, Research Professor (0,50)
01.01.2017–...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Professor (0,50)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, Research Professor (1,00)
01.01.2005–31.08.2015    Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, Research Professor (1,00)
01.01.1998–31.12.2004    Tallinn Pedagogical University, Institute of Estonian Demography, researcher and senior researcher
01.01.1992–31.12.1993    Stockholm University, Demography Unit, visiting scholar
01.01.1991–31.12.1992    Statistical Office of Estonia, peaspetsialist
01.01.1990–31.12.1991    Population Research Institute, Väestöliitto, visiting scholar
 
 
Education
1981–1986    Tartu University, economics with specialisation in demography
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Population Europe, expert
2012−...    National Institute of Health Development, scientific board member
2011−...    Reviews for journals (Acta Sociologica, Baltic Journal of Economics, Demographic Research, Eesti Arst, European Journal of Population, European Sociological Review, Historical Methods, Journal of Baltic Studies, Population Studies)
2008−...    Member of editorial advisory board "Tiltai-Bridges"
2008−...    Population census working group at Statistical Office, member
2008−...    Advisory group for population census at Statistical Office of Estonia, member
2007−...    Population and social statistics working group, member
1989−...    European Association for Population Studies, member
1986−...    Eesti Demographic Association, member
2011−2016    Academic commission, Tallinn University, member
2008−2009    Estonian Institute for Population Studies, Tallinn University, director
2008−2015    Board of social sciences, Tallinn University, member
2005−2005    Habilitation Committee in Demography, Tallinn University
2004−2004    International Census Observation Team to Moldova, team leader
2004−2006    Doctoral Committee in Demography, Tallinn University, member
2003−2005    Estonian Science Foundation, expert in demography and human geography
2002−2003    International Census Observation Mission to FYROM, expert
2000−2003    EU Phare Multi-Country Statistical Cooperation,expert
2000−2015    Scientific Board, Institute of Estonian Demography
2000−2008    Institute of Estonian Demography, Tallinn University, subtheme leader
1996−1998    Estonian Health Survey working group
1993−1997    Governmental Commission for Population and Social Statistics, member
1992−2004    Estonian Family and Fertility Survey working group, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, FirstName_38008 LastName_38008, Article award 2014 (social sciences), Tallinn University
2013, FirstName_38008 LastName_38008, Article award 2012 (social sciences), Tallinn University
2012, FirstName_38008 LastName_38008, Journal "Akadeemia" article award
2011, FirstName_38008 LastName_38008, Generations and Gender Programme User Conference (23-25 May 2011) best paper award
2010, FirstName_38008 LastName_38008, Letter of gratitude by the Ministry of Education and Research for supervising Martin Klesment's doctoral dissertation which was awarded 1st prize in social sciences
2009, FirstName_38008 LastName_38008, Estonian Science Foundation best grant projects in 2008.a. ("Gender and Generations Programme: Estonian survey methodology and data quality analysis")
2006, FirstName_38008 LastName_38008, Journal "Akadeemia" best article socialia (with K.Katus)
2006, FirstName_38008 LastName_38008, Estonian Science Foundation best grant projects in 2005 ("Population policy acceptance in Estonia")
2001, FirstName_38008 LastName_38008, Best article, Tallinn University
2000, FirstName_38008 LastName_38008, National Science Prize (social sciences, team member)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; SPECIALITY: Demographic development of Estonian population (fertility, union formation, population ageing), development of national statistical system (data sources, data quality, harmonisation)
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.3.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.1.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
5.1.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
2.2.
2004
3.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.1.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
2.1.
2000
2.2.
2000
2.2.
2000
2.3.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
2.2.
1999
2.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.1.
1994
1.1.
1994
3.1.
1993
3.3.
1993
  • Leitud 33 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUF/816 (TLÜ teadusprorektori otsus 17.03.16)Ajaloo-demograafilise PUT-taotluse ettevalmistamine 17.03.201630.04.2016FirstName_722570 LastName_722570Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus10 000,00 EUR
MUUTRU15110A ANED - Puudega inimeste alase akadeemiliste ekspertide võrgustik 01.01.201531.12.2018FirstName_712073 LastName_712073Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus30 000,00 EUR
MUU112748Arhiivsete perekonnaseisuandmete sisestamine rahvastikuregistrisse digiteeritud perekonnaseisuaktidelt21.08.200930.06.2010FirstName_1127652 LastName_1127652Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut95 867,47 EUR
1.1.5.3.4.2.1.TRU16122 Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal erinevate sidusgruppide vaates 01.09.201620.12.2017FirstName_982707 LastName_982707Tallinna Ülikool, Avatud Akadeemia; Tallinna Ülikool, Akadeemiline Raamatukogu23 270,00 EUR
MUUTKA15109 (COST Action IS1311)COST INTERFASOL - Põlvkondadevaheline perekonna solidaarsus Euroopas12.05.201411.05.2018FirstName_715782 LastName_715782Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus40 000,00 EUR
TAPTAP17-5Eesti 20. sajandi rahvastikuloo tuumikandmebaasid: pereregister 01.06.201131.05.2013FirstName_971841 LastName_971841Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut142 778,62 EUR
SFSF0130018s11Eesti rahvastiku nüüdisareng: põhisuundumused, tegurid ja ühiskonnamõju01.01.201131.12.2016FirstName_971842 LastName_971842Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut652 210,00 EUR
SFSF0132703s05Eesti rahvastikuareng: sajandilõpu pööre ja ühiskonna taastevõime01.01.200531.12.2010FirstName_1127854 LastName_1127854Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut652 324,21 EUR
MUUVS/2009/0561Eesti Tervise-, tööjätu- ja vananemisuuring (SHARE)15.12.200915.10.2011FirstName_1127628 LastName_1127628Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut; Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut164 945,10 EUR
MUUUF-EDI-2007EL VII Raamprogrammi projektitaotluse ettevalmistus01.05.200731.12.2007FirstName_1127653 LastName_1127653Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut12 864,14 EUR
MUURU/11412 (Eraldise kasutamise leping nr 12.2-3/5358)Eraldisesaaja poolt kasutamine SHARE Eesti V laine välitööde ettevalmistuseks ja 15% ulatuses eesmärgistatud valmisuurusest välitööde läbiviimiseks vastavalt Eraldisesaaja taotluses kirjeldatule 23.05.201230.06.2013FirstName_722614 LastName_722614Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus40 000,00 EUR
MUUFUR EDI 7.09.2009 nr 7 ja 29.04.2013 nr 14 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 7.09.2009 nr 7 ja 29.04.2013 nr 14)Euroopa demograafia doktorikoolis (EDSD) osalemine01.01.201030.06.2016FirstName_722471 LastName_722471Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus36 298,50 EUR
MUU20101301100912Euroopa perinataaltervise näitajate süsteem (jätkuprojekt 2)01.04.201101.04.2014FirstName_715058 LastName_715058Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut3 000,00 EUR
ETFETF7253Euroopa põlvkonnaprogramm: Eesti andmemetodoloogia ja kvaliteedianalüüs01.01.200731.12.2008FirstName_727401 LastName_727401Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus22 778,12 EUR
MUUTAU16202 Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium 01.01.201631.08.2022FirstName_971843 LastName_971843Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus68 093,62 EUR
MUUSSH-2007-3.1.1, grant no 217523Kuidas demograafiline areng mõjutab põlvkondadevahelist solidaarsust, heaolu ja sotsiaalset integratsiooni: MULTLINKS01.03.200801.03.2011FirstName_971844 LastName_971844Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus120 199,98 EUR
MUUTAU13021 (320116)Muutuv perekond ja jätkusuutlik ühiskond - elukaare ja põlvkondadevahelised erisused ning poliitika01.06.201228.02.2017FirstName_971845 LastName_971845Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus92 953,20 EUR
MUUSSP4-CT-2005-022355Naisimmigrantide vajadused ja nende integreerumine vananevates ühiskondades01.12.200501.12.2007FirstName_1127965 LastName_1127965Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut49 819,13 EUR
MUUTKA15108 (VP/2012/008 04.03.07)POPEUR: Euroopa demograafiliste ja ühiskondlike muutuste alase teadmiste vahetamise ning informatsiooni juurdepääsu levitamine 01.01.201331.12.2015FirstName_713158 LastName_713158Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus10 560,00 EUR
TAPTAP8-6Rahvastiku- ja sotsiaalandmete analüüsikeskkonna arendamine01.03.201001.03.2012FirstName_971846 LastName_971846Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut159 779,12 EUR
ETFETF7619Rahvastikuarengu ajastus Eestis01.01.200831.12.2010FirstName_723329 LastName_723329Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus43 470,15 EUR
MUUF/2316 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Rahvastikuarengu kestlikkus kiire vananemisega riikides01.05.201631.12.2018FirstName_722581 LastName_722581Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus90 000,00 EUR
MUUHPSE-CT-2002-00153Rahvastikupoliitika retseptsioonuuring: DIALOG12.11.200212.11.2005FirstName_971931 LastName_971931Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus24 222,51 EUR
MUUTAU15113 (ERA.NET RUS PLUS leping nr 4-8/15/24 )RUS_FAM: Venelaste perekonnad erinevates riikides enamusrahvusega võrdluses15.09.201515.09.2017FirstName_971847 LastName_971847Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus25 000,00 EUR
MUUTRU14099 (Eraldise kasutamise leping nr 3-4/6392 ja 3-4/7314)SHARE 6.laine kaasfinantseerimine18.08.201431.12.2016FirstName_721130 LastName_721130Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut181 716,00 EUR
  • Leitud 220 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Puur,A., Rahnu,L., Abuladze,L., Sakkeus,L., Zakharov,S. (2017). Childbearing among first- and second-generation Russians in Estonia against the background of the sending and host countries. Demographic Research, 36 (41), 1209−1254.1.1.
Jaadla, H.; Puur, A.; Rahu, K. (2017). Socioeconomic and cultural differentials in mortality in a late 19th century urban setting: A linked records study from Tartu, Estonia, 1897–1900. Demographic Research, 36, 1−40.1.1.
Puur, Allan; Rahnu, Leen; Valge, Jaak (2016). <p>Eesti keel sisserändetuultes: Demograafiline tagasivaade 1989–2011 ja edasipilk</p> . Keel ja Kirjandus, 4, I, II, 268−280.1.1.
Frejka, T.; Gietel-Basten, S.; Abolina, L.; Abuladze, L.; Aksyonova, S.; Akrap, A.; Antipova, E.; Bobic, M.; Čipin, I.; Fakeyeva, L.; Foldes, I.; Jasilioniene, A.; Kostova, D. Kotowska, I.; Krimer, B.; von der Lippe, E.; Kurylo, I.; Maslauskaite, A.; Mikolai, J.; Muresan, C.; Petar, V. ... Zvidrins, P. (2016). Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990. Comparative Population Studies, 41 (1), 3−56, 10.12765/CPoS-2016-03en.1.1.
Jaadla, Hannaliis; Puur, Allan (2016). The impact of water supply and sanitation on infant mortality: Individual-level evidence from Tartu, Estonia, 1897–1900. Population Studies, 70 (2), 163−179.1.1.
Puur, Allan; Rahnu, Leen; Maslauskaitė, Aušra ; Stankūnienė, Vlada (2016). The transforming educational gradient in marital disruption in Northern Europe: A comparative study based on GGS data. Journal of Comparative Family Studies, 47 (1), 87−110.1.1.
Hannemann, T.; Kulu, H.; Rahnu, L.; Puur, A.; Haragus, M.; Obućina, O.; González-Ferrer, A.; Neels, K.; Van den Berg, L; Pailhé, A.; Potarca, G.; Bernardi, L. (2016). <p>A Comparative Study on Mixed Marriages among Natives, Immigrants and their Descendants in Europe</p> . Families and Societies Working Paper Series, 56.2.5.
Rahnu, Leen; Puur, Allan; Sakkeus, Luule; Klesment, Martin (2016). <p>Report: Country-specific case studies on mixed marriages. Dynamics of mixed partnerships in Estonia..</p> . Families and Societies Working Paper Series, 57, 63−112.2.5.
Sakkeus, Luule; Klesment, Martin; Puur, Allan (2016). Parental home characteristics of the 1924-1983 birth cohorts in Estonia. In: R. Nugin, A. Kannike, M. Raudsepp (Ed.). Generations in Estonia: Contemporary Perspectives on Turbulent Times (70−102). Tartu: University of Tartu Press. (Approaches to Culture Theory; 5).3.1.
Puur, A.; Sakkeus, L. (2016). Demograafiline küsitlusstatistika taasiseseisvunud Eestis: tagasivaade ja tulevik. Eesti Statistika kvartalikiri (91−97). Tallinn: Statistikaamet. (2).3.2.
Puur, Allan; Sakkeus, Luule (2016). Demograafiline küsitlusstatistika taasiseseisvunud Eestis:tagasivaade ja tulevik. <i>Riiklik statistika muutuvas maailmas. Eesti Statistika Kvartalikiri, 2: Eesti statistikasüsteemi 95.aastapäeva konverents, 25.aprill 2016, Tallinn.</i> Tallinn: Statistikaamet, 91−102.3.4.
Rahnu,L.; Puur,A.; Sakkeus,L.; Klesment,L.; Abuladze,L. (2016). Between the countries of origin and destination: family transitions characteristic of the Second Demographic Transition among Russian-origin population in Estonia, Estonians and Russians in Russia. In: .5.2.
Rahnu, L.; Puur, A.; Sakkeus, L.; Abuladze, L.; Klesment, M. (2016). The impact of migration on family transitions: Russians in Russia and Estonia. <i>European Population Conference 2016 Mainz, Germany.</i> EAPS, 1−3.5.2.
Puur, Allan; Leppik, Lauri; Klesment, Martin (2015). Changes in pension take-up and retirement in the context of increasing the pension age: the case of Estonia in the 2000s. Post-Communist Economies, 27 (4), 497−516.1.1.
Rahnu, Leen; Puur, Allan; Sakkeus, Luule; Klesment, Martin (2015). Partnership dynamics among migrants and their descendants in Estonia. Demographic Research, 32, 1519−1566, DOI:10.4054/DemRes.2015.32.56.1.1.
Puur, A.; Sakkeus, L.; Aben, S. (2015). Rahvaloendus teelahkmel: tähelepanekuid lõpule jõudnud metoodikatööst. Osa I. Akadeemia, 27 (2), 266−282.1.3.
Puur, A.; Sakkeus, L.; Aben, S. (2015). Rahvaloendus teelahkmel:tähelepanekuid lõpule jõudnud metoodikatööst. Osa II. Akadeemia, 27 (3), 421−451.1.3.
Kulu, Hill; Hannemann, Tina; Pailhé, Ariane; Neels, Karel; Rahnu, Leen; Puur, Allan; Krapf, Sandra; González-Ferrer, Amparo; Castro-Martin, Teresa; Kraus, Elisabeth; Bernardi, Laura; Guarin, Andrés; Andersson, Gunnar; Persson, Lotta (2015). A comparative study on fertility among the descendants of immigrants in Europe. Families and Societies Working Paper Series, 40.2.5.
Põldma, A.; Puur, A. (2015). Educational Policies: Estonia. 1−8.2.5.
Basten, S.; Frejka, T.; Abolina, L.; Abuladze, L.; Aksyonova, S.; Akrap, A.; Antipova, E.; Bobic, M.; Čipin, I.; Fakeyeva, L.; Foldes, I.; Jasilioniene, I.; Kostova, D.; Kotowska, I.; Krimer, B.; von der Lippe, E.; Kurylo, I.; Maslauskaite, A.; Mikolai, J.; Muresan, C. ... Zvidrins, P. (2015). Fertility and family policies in Central and Eastern Europe. Oxford: Oxford University, Department of Social Policy and Intervention.2.5.
Hannemann, Tina; Kulu, Hill; González-Ferrer, Amparo; Pailhé, Ariane; Rahnu, Leen; Puur, Allan. (2015). Partnership Dynamics among Immigrants and Their Descendants in Four European Countries. <i>Population Association of America annual meeting, San Diego, California, April 30-May 2.</i> 5.2.
Van Bavel, Jan; Klesment, Martin; Beaujouan, Eva; Brzozowska, Zuzanna; Puur, Allan; Reher, David; Requena, Miguel; Sandström, Glenn; Sobotka, Tomas; Zeman, Kryštof (2015). Women&#39;s education and cohort fertility during the baby boom in the West. <i>Population Association of America annual meeting, San Diego, California, April 30-May 2.</i> 5.2.
Billingsley, Sunnee; Puur, Allan; Sakkeus, Luule (2014). Jobs, careers, and becoming a parent under state socialist and market conditions: Evidence from Estonia 1971-2006. Demographic Research, 30, 1733−1768, 10.4054/DemRes.2014.30.64.1.1.
Klesment, Martin; Puur, Allan; Rahnu, Leen; Sakkeus, Luule (2014). Varying association between education and second births in Europe: comparative analysis based on the EU-SILC data. Demographic Research, 31, 813−860, 10.4054/DemRes.2014.31.27.1.1.
Hannemann, Tina; Kulu, Hill; González-Ferrer, Amparo; Pailhé, Ariane; Rahnu, Leen; Puur, Allan (2014). Report: A Comparative Study on Partnership Dynamics among Immigrants and Their Descendants. Families and Societies Working Paper Series, 14.2.5.
  • Leitud 7 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Demograafilised protsessid Tartu luteriusulises elanikkonnas 19. sajandi lõpul - doktorikraadFirstName_682912 LastName_682912; FirstName_682912 LastName_682912Kaitstud2017Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
Eesti demograafiline nüüdisajastumine:pereregistri ainese analüüsMark GortfelderdoktorikraadFirstName_673616 LastName_673616; FirstName_673616 LastName_673616JuhendamiselTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
Eesti rahvastiku arengusuundumused Teise maailmasõja mõjuperioodil - doktorikraadFirstName_690226 LastName_690226; FirstName_690226 LastName_690226JuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut
Eesti riiklike vanaduspensionäride vaesusriski struktuursed põhjused ning nende võrdlus SHARE uuringu osalevate riikide vanaduspensioni saajategaLastName_671623, FirstName_671623doktorikraadFirstName_671623 LastName_671623; FirstName_671623 LastName_671623JuhendamiselTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications - doktorikraadFirstName_687650 LastName_687650; FirstName_687650 LastName_687650Kaitstud2010Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut
Living arrangements and mortality of older adults: evidence from the Belgian population in the turn of 21st century - doktorikraadFirstName_682923 LastName_682923; FirstName_682923 LastName_682923JuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut
Partnership dynamics in second half of the 20th century: evidence from Estonia and other GGS countries of Europe - doktorikraadFirstName_690225 LastName_690225; FirstName_690225 LastName_690225Kaitstud2016Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus
  • Leitud 2 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
1959 rahvaloenduse algmaterjali digitaliseeritud kogu. Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia InstituutFirstName_707702 LastName_707702
SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe)Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskusFirstName_707738 LastName_707738