FirstName_56633 LastName_56633

3.01.1984
6177514

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.12.2016–...    Eesti Keele Instituut, arhiivihaldur-nooremteadur (1,00)
01.04.2014–14.12.2016    Eesti Keele Instituut, arhiivihaldur-helitehnik (1,00)
01.09.2011–31.03.2014    Eesti Keele Instituut, Assistent / helitehnik (1,00)
01.01.2011–31.08.2011    Eesti Keele Instituut, Assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2016–...    doktorant (ekstern), Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
2007–2010    magistrant, Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
2004–2007    bakalaureuseõpe, Tatu Ülikool, filosoofiateadukond, eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduskollektsioonide ekspertnõukogu liige
2011−...    Emakeele Seltsi liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendkoolitused:
07.03.2016 - 03.04.2016 "Programmeerimisest maalähedaselt" (MTAT.TK.006 Eno Tõnisson jt, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut, Eesti, 1 EAP)

Konverentsiettekanded:
31.05.2016 konverents "Teaduskollektsioonid ja avatud teadus" (Eesti Biokeskus, Tartu). Ettekanne "Eesti keele rahvuskollektsioon" (kaasautor Liina Lindström)
27.06.2015 XLVIII J. V. Veski päev teemal "Eesti keelevara digiajastul" (Tartu Ülikool). Ettekanne "EMSUKA heliarhiivi digitaalsed võimalused"
19.11.2014 rahvusvaheline seminar „Soome-ugri keelte andmebaasid ja e-leksikograafia“ (Eesti Keele Instituut). Ettekanne „Enne ja pärast andmebaasi. Andmete säilitamine, kaitse ja esitus EKI keelekogude näitel“;

FirstName_56633 LastName_56633

6177514

Career

Institution and position
15.12.2016–...    Institute of the Estonian Language, archive administrator and junior researcher (1,00)
01.04.2014–14.12.2016    Institute of the Estonian Language, archive administrator and sound technician (1,00)
01.09.2011–31.03.2014    Institute of the Estonian Language, assistant / sound technician (1,00)
01.01.2011–31.08.2011    Institute of the Estonian Language, assistant (0,50)
 
 
Education
2016–...    PhD student (external), University of Tartu, faculty of humanities and arts, institute of Estonian and general linguistics
2007–2010    MA, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics
2004–2007    BA, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Estonian and Finno-Ugric Languages
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Member of the expertise board of scientific collections (Estonian Ministry of Education and Research)
2011−...    member of Mother Tongue Society
 
 
Additional career information
Additional training:
07.03.2016 - 03.04.2016 "About Programming" (MTAT.TK.006 Eno Tõnisson et al, Institute of Computer Science, University of Tartu, Estonia, 1 EAP)
Conference presentations:
31.05.2016 Conference "Scientific Collections and Open Science" (Estonian Bio Centre, Tartu, Estonia). Presentation "The National Collection of Estonian Language” (co-author Liina Lindström)
27.06.2015 XLVIII day of J. V. Veski "Estonian Language Resources In Digital Era" (University of Tartu, Estonia). Presentation "Digital possibilities of sound archive of AEDFUL"
19.11.2014 international workshop "Databases of Finno-Ugric Languages and e-lexicography". (IEL, Tallinn, Estonia). Presentation "Before and After the Database. Preservation, Protection and Presentation of Data, example of Language Collections of IEL";
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT35-1Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine01.01.201531.12.2020FirstName_1023088 LastName_1023088Eesti Keele Instituut222 000,00 EUR
  • Leitud 2 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Raasik, Liis; Uusküla, Mari (2014). Konverents uurali ja indoeuroopa keelte kontaktidest. Keel ja Kirjandus, 3, 249−251.6.3.
Mäemets, Merike; Viljak, Silja (2013). Rannu lugemik : murdetekstid. Rannu: Rannu Maanaiste Selts "Laine".6.2.
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivEesti Keele InstituutFirstName_707732 LastName_707732