FirstName_1152 LastName_1152

27.04.1961
737 5219

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2016–...    Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti kirjanduse professor (1,00)
01.01.2016–31.01.2016    Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti kirjanduse professor (1,00)
01.02.2011–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti kirjanduse professor (1,00)
17.12.2010–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Professor (1,00)
01.10.2010–31.12.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, vanemteadur (1,00)
01.05.2010–30.06.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, vanemteadur (1,00)
01.01.2010–31.12.2010    Firenze Ülikool, külalislektor (Erasmus)
01.10.2009–31.12.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, vanemteadur (1,00)
01.01.2009–31.12.2009    Turu Ülikool, külalislektor (Finnplus)
01.01.2008–31.01.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kirjandusteooria dotsent (1,00)
29.05.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kirjandusteooria dotsent (0,50)
29.05.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, erakorraline vanemteadur (0,50)
01.09.2006–28.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kirjandusteooria dotsent (0,50)
01.09.2006–28.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, erakorraline vanemteadur (0,50)
01.01.2005–31.12.2005    Göttingeni Ülikool, külalislektor (Socrates/Erasmus)
01.01.2005–31.12.2005    Viini Ülikool, külalislektor (Socrates/Erasmus)
01.01.2003–31.12.2006    International Baccalaureate Organisation (IBO), vastutav eksamineerija
01.09.2001–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti kirjanduse dotsent (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    USA J. W. Fulbrighti stipendiaat, California Ülikooli filosoofiaosakond Berkeleys
01.01.1995–31.12.1998    Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, eesti kirjanduse õppetooli hoidja
01.01.1992–31.12.2001    Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, eesti kirjanduse õppetooli dotsent
01.01.1989–31.12.1991    Tartu Ülikool, filoloogiateaduskond, eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri vanemõpetaja
01.01.1988–31.12.1992    Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi nooremteadur
01.01.1986–31.12.1988    Tartu Ülikool, filoloogiateaduskond, eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri nooremteadur
01.01.1984–31.12.1985    M. Härma nim Tartu 2. Keskkooli õpetaja
 
 
Haridustee
1985–1988    Tartu Ülikool, aspirantuur
1979–1984    Tartu Ülikool, eesti filoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Heuremata (monograafiasari), toimetuskolleegium
2016−...    Kirjanduse ja teatriteaduse osakonna juhataja
2015−...    Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu
2012−...    Interlitteraria, toimetuskolleegium
2012−...    Methis: Studia humaniora Estonica, toimetuskolleegium
2012−...    TÜ rahvusteaduse (eesti kirjanduse) professor
2007−...    Studia litteraria Estonica (kirjandusteaduslik sari) peatoimetaja
2007−...    TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudi nõukogu
2006−...    Association for the Advancement of Baltic Studies
2006−...    Studia Philosophica Estonica toimetuskolleegium
1999−...    Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ekspert
1999−...    Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon, juhatuse liige 2012
TÜ filosoofiateaduskonna nõukogu liige
TÜ kirjanduse ja rahvaluule osakonna nõukogu liige
Eesti Kirjanduse Seltsi juhatuse liige
Õpetatud Eesti Seltsi juhatuse liige
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Analüütilise Filosoofia Selts
2007−2009    European Thematic Network Project ACUME 2 (Bologna Ülikool), Eesti esindaja
2006−2007    TÜ baasfinantseeritava teadusteema "Emakeelne sõnakunst kui rahvuskultuuri telgstruktuur" teemajuht (500 000 krooni)
 
 
Loometöö
Tallinna Linnateatri loomenõukogu liige 2007-2008;
Kirjanik: luule, romaan, esseistika, kriitika, draama; Eesti Kirjanike Liidu liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, FirstName_1152 LastName_1152, Keele ja Kirjanduse aastapreemia
2010, FirstName_1152 LastName_1152, Eesti Terminoloogia Ühingu stipendium
2007, FirstName_1152 LastName_1152, Eesti Kultuurkapitali loomestipendium
2003, FirstName_1152 LastName_1152, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia: järelsõna antoloogiale "Eesti ballaad" (koost ja toim A. Merilai)
2001, FirstName_1152 LastName_1152, US Department of State J. William Fulbright Grant
1993, FirstName_1152 LastName_1152, Keele ja Kirjanduse aastapreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Poeetika, pragmapoeetika; kirjandusteooria; eesti kirjandus ja luule; kirjandusõpetus
 
 
Lisainfo
Filoloogiakandidaat (Ph.D)
Tartu Ülikool, 1990

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
6.9.
2015
1.2.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
6.5.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
6.5.
2011
6.5.
2011
6.5.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
6.9.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
6.2.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.5.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
2.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
6.2.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.4.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.7.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
4.2.
2000
6.5.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
6.6.
1998
6.6.
1998
6.7.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.5.
1997
4.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.3.
1997
6.5.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
1.3.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.5.
1996
4.1.
1996
6.2.
1996
6.6.
1996
6.6.
1996
1.3.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
1.2.
1994
2.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
6.3.
1994
6.3.
1994
6.3.
1994
6.6.
1994
6.6.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1993
6.6.
1993
6.6.
1993
6.6.
1993
3.3.
1992
6.3.
1992
6.6.
1992
6.6.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
2.2.
1991
3.2.
1991
5.2.
1991
6.6.
1991
6.6.
1991
1.2.
1990
1.2.
1990
1.3.
1990
5.2.
1990
6.2.
1990
6.3.
1990
6.3.
1990
6.3.
1990
6.6.
1990
1.3.
1989
3.3.
1989
6.3.
1989
6.7.
1989
1.2.
1986

FirstName_1152 LastName_1152

27.04.1961
737 5219

Career

Institution and position
01.02.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Professor of Estonian Literature (1,00)
01.01.2016–31.01.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Professor of Estonian Literature (1,00)
01.02.2011–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Professor of Estonian Literature (1,00)
17.12.2010–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Chair Professor (1,00)
01.10.2010–31.12.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow (1,00)
01.05.2010–30.06.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2010–31.12.2010    University of Florence, guest lecturer (Erasmus)
01.10.2009–31.12.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2009–31.12.2009    University of Turku, guest lecturer (Finnplus)
01.01.2008–31.01.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor (1,00)
29.05.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor (0,50)
29.05.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.09.2006–28.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor (0,50)
01.09.2006–28.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.01.2005–31.12.2005    University of Göttingen, guest lecturer (Socrates/Erasmus)
01.01.2005–31.12.2005    University of Vienna, guest lecturer (Socrates/Erasmus)
01.01.2003–31.12.2006    International Baccalaureate Organisation (IBO), diploma examiner
01.09.2001–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Fulbright visiting scholar, Department of Philosophy, University of California, Berkeley
01.01.1995–31.12.1998    Acting head, Chair of Estonian Literature, University of Tartu
01.01.1992–31.12.2001    Associate professor, Chair of Estonian Literature, University of Tartu
01.01.1989–31.12.1991    Lecturer, Chair of Estonian Literature, University of Tartu
01.01.1988–31.12.1992    Junior researcher, Institute of Language and Literature, Tallinn
01.01.1986–31.12.1988    Junior researcher, Department of Estonian Literature and Folklore, University of Tartu
01.01.1984–31.12.1985    Teacher, Tartu 2nd Secondary School
 
 
Education
1985–1988    University of Tartu, post-graduate study
1979–1984    University of Tartu, Estonian philologist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Heuremata (monographic series), Advisory Board
2016−...    Head of the Department of Literature and Theatre Research
2015−...    Council of Estonian Literary Museum
2012−...    Interlitteraria, Advisory Board
2012−...    Methis: Studia humaniora Estonica, Advisory Board
2012−...    Professor of Estonian Studies (Estonian literature) at the University of Tartu
2007−...    Studia Litteraria Estonica (series of literary research), editor-in-chief
2007−...    Board of the Institute of Culture Studies and Arts, University of Tartu
2006−...    Association for the Advancement of Baltic Studies
2006−...    Advisory Board of the Studia Philosophica Estonica
1999−...    Expert of The State Examination and Qualification Centre
1999−...    Estonian Association of Comparative Literature, Advisory Board 2012
Board of the Faculty of Philosophy
Board of the Department of Literature and Folklore
Board of the Estonian Literary Society
Board of the Estonian Learned Society
Estonian Writers’ Union
Estonian Society for Analytic Philosophy
2007−2009    European Thematic Network Project ACUME 2 (at the University of Bologna), Estonian representative
2006−2007    Leader of the grant "Estonian Art of Words as the Groundwork for National Culture", University of Tartu (500 000 EEK)
 
 
Creative work
Creative Consultant of the Tallinn City Theatre 2007-2008;
Writer: poetry, novel, essays, criticism, drama; Estonian Writers' Union;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, FirstName_1152 LastName_1152, Annual award of monthly "Keel ja Kirjandus"
2010, FirstName_1152 LastName_1152, Scholarship of the Estonian Society of Terminology
2007, FirstName_1152 LastName_1152, Annual fellowship of The Estonian Cultural Endowment
2003, FirstName_1152 LastName_1152, Annual article award of The Estonian Cultural Endowment
2001, FirstName_1152 LastName_1152, US Department of State J. William Fulbright Grant
1993, FirstName_1152 LastName_1152, Annual award of monthly "Keel ja Kirjandus"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: Poetics, pragmapoetics; literary theory, language philosophy; Estonian literature and Poetry; didactics
 
 
Additional information
Candidate of Philology (Ph.D.)
University of Tartu, 1990

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
6.9.
2015
1.2.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
6.5.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
2.2.
2011
2.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
6.5.
2011
6.5.
2011
6.5.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
6.9.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
6.2.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.5.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
6.6.
2004
2.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
6.2.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.4.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.7.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
4.2.
2000
6.5.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
6.6.
1998
6.6.
1998
6.7.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.5.
1997
4.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.3.
1997
6.5.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
1.3.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.5.
1996
4.1.
1996
6.2.
1996
6.6.
1996
6.6.
1996
1.3.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
1.2.
1994
2.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
6.3.
1994
6.3.
1994
6.3.
1994
6.6.
1994
6.6.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1993
6.6.
1993
6.6.
1993
6.6.
1993
3.3.
1992
6.3.
1992
6.6.
1992
6.6.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
2.2.
1991
3.2.
1991
5.2.
1991
6.6.
1991
6.6.
1991
1.2.
1990
1.2.
1990
1.3.
1990
5.2.
1990
6.2.
1990
6.3.
1990
6.3.
1990
6.3.
1990
6.6.
1990
1.3.
1989
3.3.
1989
6.3.
1989
6.7.
1989
1.2.
1986
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182140s02Eesti kirjandus ja maailmakirjandus intertekstuaalsuse paradigmas01.01.200231.12.2006FirstName_1070398 LastName_1070398Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond124 499,89 EUR
IUTIUT20-1Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas01.01.201431.12.2019FirstName_1024304 LastName_1024304Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut221 200,00 EUR
ETFETF6521Eesti kirjanduskultuuri tsenter ja perifeeria01.01.200531.12.2007FirstName_1070235 LastName_1070235Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond16 457,63 EUR
MUUPFLKU15911Eesti kirjanike võrguleksikon-EWOD01.01.201531.12.2015FirstName_721374 LastName_721374Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut5 000,00 EUR
MUUPFLKUEesti kultuuriprotsesside integreeritud analüüs01.01.201331.12.2013FirstName_733548 LastName_733548Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut15 000,00 EUR
TKTK145Eesti-uuringute tippkeskus01.01.201601.03.2023FirstName_1007349 LastName_1007349Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut1 581 787,32 EUR
MUUPFLKUKultuuriteaduste ja kunstide integratsioon ja rahvusvahelistumine01.01.201031.12.2012FirstName_733545 LastName_733545Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut59 349,96 EUR
SFSF0180040s07Maailmakirjandus eesti kultuuris. Eesti kirjandus maailmakirjanduses (ajalooline ja kaasaegne paradigma)01.01.200731.12.2012FirstName_1069668 LastName_1069668Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond270 567,97 EUR
  • Leitud 288 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Merilai, A. (2017). Muusapoja pojad: Nooruse kihermeid II. Keel ja Kirjandus, 3, 211−219.1.1.
Merilai. A. (2017). Viivi Luige olmesümbolism. Looming, 2, 278−284.1.3.
Merilai, A. (2016). Deiktiline lähilugemine. Keel ja Kirjandus, 8-9, 669−680.1.1.
Merilai, A. (2016). Kaval-Ain ja vanapagan: Nooruse kihermeid I. Keel ja Kirjandus, 7, 489−503.1.1.
Merilai, A. (2016). Maamesilasena maailmas ehk lihtsalt Jüri Talveti meetodist. Methis. Studia humaniora Estonica, 17/18, 50−57, 10.7592/methis.v14i17/18.13210.1.2.
Merilai, A. (2016). Autori kahekeelsus: Oidipus, Tess ja Mäeküla piimanaine. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (_EditorsAbbr). Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad (13−35, 309). Tartu Ülikooli Kirjastus. (Studia litteraria Estonica; 18).3.2.
Merilai, A. (2016). DJ K-ga koopiakirju miksimas [3. trükk]. Neeme Lopp (_EditorsAbbr). Kivisildnik, põhjendamatu järjekindluse dogmaatik (78−83). Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduste ja visuaalkultuuri instituut. (Etüüde nüüdiskultuurist; 6).3.2.
Lukas, Liina; Merilai, A. (2016). Eesti kirjandus digitaalses ja võrdlevas paradigmas. <i>Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents: Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid: 28. ja 29. aprillil 2016 Jõgeva jahimajas Trofee.</i> Tartu: EKM Teaduskirjastus, 21−22.5.2.
Merilai, A. (2016). The Double-Tongued Author: Oedipus, Tess and the Milkwoman of the Manor. <i>Ethical Literary Criticism, Comparative Literature, and World Literature: International Association for Ethical Literary Criticism. 6th Conference. October 1–7, 2016. Abstracts .</i> University of Tartu: Tartu Ülikool, 40−41.5.2.
Merilai, A. (2016). Positivistlik hõllandus. Keel ja Kirjandus, 6, 468−470.6.9.
Merilai, A. (2016). Unforced Flourishing: Understanding Jaan Kaplinski by Thomas Salumets. University of Toronto Quarterly, 85 (3, Summer), 498−499, 10.3138/utq.85.3.498.6.9.
Merilai, A. (2015). Kalevipoeg: Aspects of Genre and Authorship. Journal of Baltic Studies, 46 (4), 497−510, 10.1080/01629778.2015.1027936.1.1.
Merilai, A. (2015). Tammsaare &#39;aga-ometi&#39;. Keel ja Kirjandus, 5, 297−315.1.1.
Merilai, Arne; Lotman, Maria-Kristiina (2015). Parallelistlik poeetika. Methis. Studia humaniora Estonica, 13 (16), 4−7, 10.7592/methis.v13i16.12449.1.2.
Hasselblatt, Cornelius (2015). Eemalt vaadates: Veerand sajandit eesti kirjandusega. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Talvet, Jüri (2015). Luulest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Merilai, Arne; Lotman, Maria-Kristiina (2015). Methis. Studia humaniora Estonica. Poeetika erinumber. 16 (sügis 2015). Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Merilai, A. (2015). Kalevipoeg as a lyro-epic epic and its ‘postmodern’ authorship. <i>Symposium. Epics and the Related Genres between Orality and Literacy. Abstracts. University of Tartu. Nov 3, 2015.</i> _EditorsAbbr Madis Arukask, Jingyi Gao, Ülo Valk. Tartu: Department of Estonian and Comparative Folklore, Institute for Cultural Research and Fine Arts, Univ, 11.5.2.
Merilai, A. (2015). Longing for Independence in 19th-Century Estonian Literature. <i>Longing and Belonging / Désir et Appartenance. Book of Abstracts / Résumés des Communications.: European Network of Comparative Literary Studies 6th Biennial Congress / VIe Congrès du Réseau Européen d’Études Littéraires Comparées. Dublin City University &amp; National University of Ireland, Galway 24-28 August.</i> Dublin: REELC/ENCLS, 115.5.2.
Merilai, A. (2015). Vaikusest sündiv loits. Igor Kotjuh, Kajar Pruul (_EditorsAbbr). Kius olla julge II: Luuletajad luulest. 19 esseed (93−100). [Tallinn]: Kirjastus Kite.6.7.
Merilai, A. (2015). Tooma rõõmusõnumid. Methis. Studia humaniora Estonica, 12 (15), 194−198, 10.7592/methis.v12i15.12124.6.9.
Merilai, A. (2014). The Ages of Dickens in Estonian Literature. Some Comparative Perspectives with a Marxist Exposure. Interlitteraria, 19 (2), 372−387, 10.12697/IL.2014.19.2.10.1.2.
Merilai, A. (2014). Keelenormide ümbermängimisest kunstilistel eesmärkidel. Oma Keel, 2, 3−12.1.3.
Merilai, A. (2014). Õnne tähendus [3. tr]. Maia Tammjärv, Kristina Paju, Nele Tammeaid, Neeme Lopp (_EditorsAbbr). Õnne kogum: artiklid, esseed ja pildid õnnest 2010-2014 (6−11). Tartu: Trükikoda Greif.3.2.
Merilai, A. (2014). Ühendväljateooria ahvatlused. Mitmuslik tekstianalüüs. Tiit Hennoste (_EditorsAbbr). Rahvusvahelised rahvusteadused. Artiklikogumik rahvusülikooli 95. juubeliks (147−153, 167-168). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
  • Leitud 38 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Accentuation, Memory and Rhetorical Structure of Literary Narrative LastName_632082, FirstName_632082doktorikraadFirstName_632082 LastName_632082; Franco Moretti; FirstName_632082 LastName_632082JuhendamiselTartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Lünk kirjanduse ruumis. Võimalikke lähenemisi ühele kirjandusteoreetilisele mõisteleJoosep SusimagistrikraadFirstName_630119 LastName_630119; FirstName_630119 LastName_630119Kaitstud2016Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Dialoog varasema Liivi-tõlgendusega: Juhan Liivi luule tema kirjutise „Ääremärkused“ valguses - magistrikraadFirstName_690174 LastName_690174Kaitstud2015Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Ebausaldusväärne kirjandus: tehnikad ja tüpoloogiaMaia TammjärvdoktorikraadFirstName_689743 LastName_689743; FirstName_689743 LastName_689743JuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Eesti kirjanduse gootikaTriin PloommagistrikraadFirstName_668217 LastName_668217JuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Eesti Kirjanduse Selts aastatel 1907-1944 - doktorikraadFirstName_674766 LastName_674766; FirstName_674766 LastName_674766JuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Eesti kirjanduskriitika poeetika 20. sajandi kirjandusajakirjades - doktorikraadFirstName_680159 LastName_680159; FirstName_680159 LastName_680159JuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Ei kogemine nihilismi mõtlemises filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel - doktorikraadFirstName_643223 LastName_643223; FirstName_643223 LastName_643223Kaitstud2010Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Filosoofia osakond
Ekstrapolatiivne kirjutamine - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_689741 LastName_689741; FirstName_689741 LastName_689741Kaitstud2004Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Enesekolonisatsiooni tsiviliseeriv sündmuslikkus Jakob Pärna Jakob Pärna teoste "Oma tuba, oma luba" ja "Must kuub" ning A. H. Tammsaare romaani "Ma armastasin sakslast" näitelmagistrikraadFirstName_690173 LastName_690173Kaitstud2015Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Kirjanduse ja teatriteaduse osakond
Erinevate subjektimõistmiste vastumäng Vaino Vahingu ja Madis Kõivu romaanis "Endspiel. Laskumine orgu"Valle-Sten Maistemagistrikraad (teaduskraad)FirstName_660192 LastName_660192Kaitstud1998Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Foto funktsioon fiktsioonis - magistrikraadFirstName_690175 LastName_690175Kaitstud2014Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Foto funktsioon fiktsioonis. Kirjanduse ja fotograafiliste kujutiste seosed - doktorikraadFirstName_689744 LastName_689744; FirstName_689744 LastName_689744JuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Harold Bloomi mõjuängi teooria teoreetilisel ja praktilisel ristteel - magistrikraadFirstName_689742 LastName_689742; FirstName_689742 LastName_689742Kaitstud2011Tartu Ülikool
Ida mõjud eesti luules - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_690169 LastName_690169Kaitstud2006Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Ilmi Kolla ja tema aeg : biograafilise lähenemisviisi võimalusi nõukogude aja uurimise kontekstis - doktorikraadFirstName_690167 LastName_690167Kaitstud2006Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Iroonia Heiti Talviku ja Betti Alveri luules - doktorikraadFirstName_690166 LastName_690166Kaitstud2009Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Iroonia mõistest Heiti Talviku luule näitelKatrin Ennusmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_660191 LastName_660191Kaitstud2003Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Iroonia mõistest Heiti Talviku luule näitel - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_690170 LastName_690170Kaitstud2003Tartu Ülikool
Jaan Kross ja W.G. Sebald kui pettunud modernistid: kirjanike amodernne trajektoor "Tabamatuses" ja "Saturni rõngastes" Märten Rattasepp magistrikraadFirstName_630118 LastName_630118; FirstName_630118 LastName_630118Kaitstud2016Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Karl Ast-Rumor. Elu ja looming - doktorikraadFirstName_690184 LastName_690184; FirstName_690184 LastName_690184JuhendamiselTartu Ülikool
Kirjandus kui infrastruktuur - doktorikraadFirstName_690185 LastName_690185JuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Kirjandusliku mõtte areng Noor-Eesti eelsel perioodil: eesti kirjandusajakirjad aastatel 1878-1906 - doktorikraadFirstName_678552 LastName_678552; FirstName_678552 LastName_678552JuhendamiselTartu Ülikool
Kirjanduslikud omailmad ja nende autobiograafilised lättedBrita MeltsdoktorikraadFirstName_667265 LastName_667265; FirstName_667265 LastName_667265Kaitstud2016Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Kirjanduse ja teatriteaduse osakond
Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi - doktorikraadFirstName_680156 LastName_680156Kaitstud2014Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut