FirstName_45951 LastName_45951

20.03.1951
6454125

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1994–...    Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus, Teadur
01.09.2015–31.12.2016    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, Teadur (0,50)
1998–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut, Teadur (1,00)
01.01.1990–31.12.1994    Eesti Statistikaamet, rahvastikustatistik
01.01.1972–31.12.1989    Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut, insener
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2000−...    Rahvastikuteaduse kraadinõukogu, teadussekretär
1999−...    Euroopa Demograafia Assotsiatsioon, liige
1998−...    Eesti Demograafia Instituut, teadussekretär
1996−...    Eesti Pere- ja Sündimusuuringu Teadusnõukogu, liige
1995−...    Eesti Demograafia Assotsiatsioon, teadussekretär
2006−2007    VI Raamprogramm FEMAGE, rahvuslik koordinaator
2004−2006    Akadeemilise raamatukogu nõuandev komisjon, liige
2003−2005    V Raamprogramm DIALOG, rahvuslik koordinaator
1999−2005    Eesti rahvastikupoliitika uuring, koordinaator

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, FirstName_45951 LastName_45951, Parim teadusartikkel, Tallinna Ülikool
2000, FirstName_45951 LastName_45951, Riigi teaduspreemia (sotsiaalteadused, kollektiivi liige)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; PÕHISUUND: Eesti rahvastikuareng ja rahvastikupoliitika (sotsiaal- ja rahvastikupoliitika ning selle seosed demograafilise arenguga, poliitikameetmete süsteem; rahvastikupoliitika retseptsioon)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.2.
2009
2.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2003
2.1.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
2.2.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
6.7.
2000
1.3.
1999
2.2.
1999

FirstName_45951 LastName_45951

20.03.1951
6454125

Career

Institution and position
1994–...    Estonian Interuniversity Population Research Centre, Researcher
01.09.2015–31.12.2016    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, Researcher (0,50)
1998–31.08.2015    Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, Researcher (1,00)
01.01.1990–31.12.1994    Estonian Statistical Office, population analyst
01.01.1972–31.12.1989    Estonian Research Institute for Construction, engineer
 
 
R&D related managerial and administrative work
2000−...    Defence Committee in Demography, academic secretary
1999−...    European Association for Population Studies, member
1998−...    Estonian Institute for Population Research, research secretary
1996−...    Estonian Family and Fertility Survey Working Group, member
1995−...    Estonian Demographic Association, research secretary
2006−2007    VIth framework programme FEMAGE, Estonian coordinator
2004−2006    Advisory Board at Academic Library, Tallinn University
2003−2005    Vth framework programme DIALOG, Estonian coordinator
1999−2005    Estonian Population Policy Acceptance Study, coordinator

Qualifications

Honours & awards
2001, FirstName_45951 LastName_45951, Best paper award, Tallinna University
2000, FirstName_45951 LastName_45951, National science award (social sciences, team member)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; SPECIALITY: Population development and population policies in Estonia (social and population-related policies; system of policy measures; population policy acceptance)

Publications

Category
Year
Publication
 
2.2.
2009
2.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
2.2.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2003
2.1.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
2.2.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
6.7.
2000
1.3.
1999
2.2.
1999
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUTRU15110A ANED - Puudega inimeste alase akadeemiliste ekspertide võrgustik 01.01.201531.12.2018FirstName_712073 LastName_712073Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus30 000,00 EUR
SFSF0130018s11Eesti rahvastiku nüüdisareng: põhisuundumused, tegurid ja ühiskonnamõju01.01.201131.12.2016FirstName_971842 LastName_971842Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut652 210,00 EUR
SFSF0132703s05Eesti rahvastikuareng: sajandilõpu pööre ja ühiskonna taastevõime01.01.200531.12.2010FirstName_1127854 LastName_1127854Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut652 324,21 EUR
MUUUF-EDI-2007EL VII Raamprogrammi projektitaotluse ettevalmistus01.05.200731.12.2007FirstName_1127653 LastName_1127653Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut12 864,14 EUR
ETFETF7253Euroopa põlvkonnaprogramm: Eesti andmemetodoloogia ja kvaliteedianalüüs01.01.200731.12.2008FirstName_727401 LastName_727401Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus22 778,12 EUR
MUUSSH-2007-3.1.1, grant no 217523Kuidas demograafiline areng mõjutab põlvkondadevahelist solidaarsust, heaolu ja sotsiaalset integratsiooni: MULTLINKS01.03.200801.03.2011FirstName_971844 LastName_971844Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus120 199,98 EUR
MUUSSP4-CT-2005-022355Naisimmigrantide vajadused ja nende integreerumine vananevates ühiskondades01.12.200501.12.2007FirstName_1127965 LastName_1127965Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut49 819,13 EUR
MUUTKA15108 (VP/2012/008 04.03.07)POPEUR: Euroopa demograafiliste ja ühiskondlike muutuste alase teadmiste vahetamise ning informatsiooni juurdepääsu levitamine 01.01.201331.12.2015FirstName_713158 LastName_713158Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus10 560,00 EUR
ETFETF7619Rahvastikuarengu ajastus Eestis01.01.200831.12.2010FirstName_723329 LastName_723329Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus43 470,15 EUR
MUUHPSE-CT-2002-00153Rahvastikupoliitika retseptsioonuuring: DIALOG12.11.200212.11.2005FirstName_971931 LastName_971931Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus24 222,51 EUR
MUUTRU14099 (Eraldise kasutamise leping nr 3-4/6392 ja 3-4/7314)SHARE 6.laine kaasfinantseerimine18.08.201431.12.2016FirstName_721130 LastName_721130Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut181 716,00 EUR
ETFETF8904Uued rahvastikuteabe allikad: registripõhise analüüsi pilootuuring Eestis01.01.201131.12.2014FirstName_971834 LastName_971834Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut52 800,00 EUR
ETFETF8325Välispäritolu rahvastik: sotsiaalsed võrgustikud teise demograafilise ülemineku kontekstis01.01.201031.12.2013FirstName_972751 LastName_972751Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut47 549,17 EUR
  • Leitud 91 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Abuladze, L.; Sakkeus, L.; Põldma, A. (2017). ANED Country report on Social Protection and Article 28. 2.5.
Abuladze, L.; Sakkeus, L.; Põldma, A.; Tambaum, T. and the ANED core team (2016). ANED 2015 TASK 5 European 2015/2016 country fiche on disability: Estonia. 2.5.
Põldma, A.; Puur, A. (2015). Educational Policies: Estonia. 1−8.2.5.
Põldma, A. (2015). Family Policies: Estonia. 1−8.2.5.
Põldma, A. (2015). Kuveit. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (23). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2015). Kõrgõztan. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (55−56). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, Asta (2015). Küpros. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (120). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, Asta (2015). Laos. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (209). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, Asta (2015). Leedu. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (267−268). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, Asta (2015). Lesotho. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (345−346). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, Asta (2015). Libeeria. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (367−368). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, Asta (2015). Liechtenstein. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (375). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, Asta (2015). Liibanon. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (389). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, Asta (2015). Liibüa. Rahvastik. TEA Entsüklopeedia (390). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Puur, Allan; Põldma, Asta (2014). Eesti sündimusareng ja sündimuse mõjutamise võimalused: lühianalüüs. 1−21.6.7.
Põldma, A. (2014). Komoorid. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (111). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2014). Kongo DV. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (127−128). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2014). Kongo Vabariik. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (133). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2014). Kosovo. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (211). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2014). Kreeka. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (242−243). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2014). Kuuba. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (374−375). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2013). Kambodža. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (26−27). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2013). Kamerun. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (33). Tallinn: Technical Univ Wroclaw.6.1.
Põldma, A. (2013). Kanada. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (42−43). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
Põldma, A. (2013). Kasahstan. Rahvastik. TEA entsüklopeedia (140−141). Tallinn: TEA Kirjastus.6.1.
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti Demograafia Raamatukogu digitaliseerimineTallinna Ülikool, Eesti Demograafia InstituutFirstName_917746 LastName_917746