FirstName_51597 LastName_51597

16.02.1952
6199929
(372)56 989 289
Tiina Selke PhD, Prof., TLÜ muusikaõpetaja magistriõppekava juht, TLÜ Muusika osakonna juhataja 2007-2013 on uurinud Eesti muusikaharidust 20./21. sajandil (PhD 2007). Ta koordineerib õppetööd, MA õppekava ja muusikaõpetuse sotsioloogilisi uurimusi ning juhib CFMAE konverentse ja ajakirja CFMAE asutajana juhib ajakirja väljaandmist, samuti on 2013 aastast alates koolinoorte digitaalse heliloomingu konkursi initsiaator ja žürii liige. Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoori dirigent.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2012–31.08.2017    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, muusikaõpetuse metoodika professor (1,00)
01.01.1998–...    Ääsmäe School, Ääsmäe põhikool, folkloori ja muusikaõpetaja (0,30)
01.09.2012–2015    Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, muusikaõpetuse metoodika professor (1,00)
2007–31.08.2012    Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Dotsent (1,00)
2005–2007    Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond, Lektor (1,00)
01.01.1998–31.12.2003    Tallinna Pedagoogiline Seminar, õpetaja: muusikadidaktika ja -ajalugu, muusika erivajadustega lastele
01.01.1998–31.12.2007    Audentese Erakool, plokkflöödi õpetaja
01.01.1992–31.12.2008    Vanalinna Hariduskolleegium, Viktor Kornienko Gümnaasium, Mustamäe 2. Lasteaed-algkool, muusika ja flöödiõpetaja
1981–2005    Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond, Helikabineti juhataja, vanemlaborant, tunnitasuline õppejõud (1,00)
01.01.1974–31.12.1981    Põltsamaa Keskkool, muusikaõpetaja
 
 
Haridustee
2001–2005    Tallinna Ülikool, doktorantuur, kasvatusteaduste teaduskond
1992–1995    Tallinna Pedagoogikaülikool, magistratuur, kultuuriteaduskond
1970–1974    Tallinna Pedagoogiline Instituut, laulmise ja muusika eriala
1968–1970    Tallinna 22. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    MERYC. European Network of Music Educators and Researchers of Young Children - rahvusvahelise komisjoni liige, 2015 konverentsi peakorraldaja
2012−...    Oponeering Juri Spigini dok.dissert (Läti)Osvojenije osnov improvizatsii v protsesse obutsenija utsitelei muziki v võsei skole
2011−...    Rahvusvahelise konverentsi "Muusika- ja kunstikasvatus muutumises: eile, täna, homme" (CFMAEYTT2011) peakorraldaja (Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut)
2011−...    Arts, Skills, Education and Cultures -eelretsenseeritav teadusartiklite kogumik, evalveerija, Väljaandja Helsinki Ülikool
2011−...    EuNet MERYC. European Network of Music Educators and Researchers of Young Children - konverentsi ettekandeid ja teadusväljaandeid retsenseeriva rahvusvahelise komisjoni liige (European panel of reviewers)
2011−...    Ajakirja "The Changing Face of Music and Art Education - Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy" asutaja ja peatoimetaja (ISSN 2228-0715, 0723 Online/PDF)
2009−...    Person.Colour.Nature.Music - rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja toimetuskolleegiumi liige. Väljaandja Daugavpilsi Ülikool.
2006−...    Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakonna teadusmetoodilise arenduskeskuse Riho Pätsi Keskus juhataja
2005−...    Problems in Music Pedagogy - rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja toimetuskolleegiumi liige. Väljaandja Daugavpilsi Ülikool.
1998−...    Eesti Muusikaõpetajate Liit
2015−2015    Hinnang S.Nevaneni dokt.dissert-le „Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaborations, Evaluation research of arts education project in early childhood education centres...(Fin)
2015−2015    Oponeering Marju Raju doktoridissertatsioonile “Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest“
2011−2012    EDUKO õpetajakoolituse seminaride korraldamine (TTS2011 & 2012)
2008−2016    Rahvusvahelise muusikakasvatuse uurijate uhenduse CREME(The Community for Research in European Music Education) liige ja uhenduse eelretsenseeritava on-line ajakirja European Journal of Research in Music Education toimetuskolleegiumi liige
2007−2017    Rahvusvaheliste konverentside "Muusikakasvatus muutumises" (CFME09) ja "Muusikakasvatus eile, täna, homme" (MEYTT2010) peakorraldaja (Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Muusika osakond)
2007−2013    Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakonna juhataja
2005−2007    CIRME - rahvusvahelise uurimisgrupi liige
2005−2017    EuroTeam - rahvusvaheline muusikaõpetajate ettevalmistamist koordineeriv koostöövõrgustik
2004−2004    Rahvusvaheliste konverentsi "Muusikakasvatus muutumises" (CFME04) peakorraldaja (Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Muusika osakond)
2004−2017    Retsenseerimised HTM ja kirjastuste AVITA ja Koolibri muusikaõpikutele
1998−1998    MUS-E rahvusvahelise muusikakasvatuse konverentsi peakorraldaja
1994−2009    Rahvusvahelise MUS-E projekti koordinaatorite komitee liige
 
 
Loometöö
1974-81 Põltsamaa segakoori "Heli" dirigent;
2000-2015 ansambel "Pihlamari" kunstiline juht;
2005 I koht (senior-kat) rahvusv. vokaalansamblite festivalil "Veskitammi lauluratas" ansambliga "Pihlamari"
2006 I koht (senior-kat) rahvusv. vokaalansamblite festivalil "Veskitammi lauluratas" ansambliga "Pihlamari"
;
2010 I koht (senior-kat) vokaalansamblite festivalil "Veskitammi lauluratas" ansambliga "Pihlamari";
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoori ja vokaalansambel Pihlamari

Helisalvestis: 2011 Läbi aastaaegade. Helen Tobias-Duesberg. Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor. (CD) Recordings: 2011 Through the Seasons. Helen Tobias-Duesberg. Female Alumnae Choir of Tallinn University of technology (CD) Baltic Disc.
Helisalvestis: 2009 Ansambel Pihlamari (CD). Recordings: 2009 Ansambel Pihlamari. Baltic Disc.
;
2013. aasta kontserdid TTÜ Vilistlaste naiskoori dirigendina
03. märts  dirigent Silvia Melliku juubelikontsert
06. aprill kontsert Koeru Kultuurimajas Rakke ja Kadrina naiskooridega
20. aprill kl 12.00 kontsert Mederi saalis Soome naiskooriga Mystica
23. aprill kl 19.00 Jüripäevakontsert Lindakivi keskuses naiskooriga Gaudete
19. mai kell 10 kontsert Riias kirikus Golgotha Baptist Church
8. juuni naiskooride laulupäev Põlvas
21. juuni esinemised TTÜ lõpuaktustel 
20. august osalemine Tallinna laulupäeval
19. september - esinemine Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli 20.sünnipäeval
17. november - 30. tegevusaasta juubelikontsert Mustpeade majas
19. detsember-  jõulukontsert Tallinnas Rootsi Mihkli kirikus
27. detsember-  jõulukontsert Haapsalu Toomkirikus;
2012. aasta kontserdid ja esinemised TTÜ Vilistlaste naiskoori dirigendina
12. veebruar - sõbrapäeva kontsert Valtu seltsimajas
16. veebruar - Tiinapäeva kontsert (Tiina Selke "60") Glehni lossis
11. märts - Ester Mägi 90. sünnipäevale pühendatud nais- ja neidudekooride võistulaulmine Tallinna Ülikoolis
31. märts - kontsert Saku mõisas koos meeskooriga Vantaan Laulu
21. mai - kontsert "Tuule tiibadel" naiskooriga Viva Musica Vene Kultuurikeskuses
24. mai - kevadkontsert Glehni lossis "Lauluga reisile"
30. mai-5. juuni - osavõtt III rahvusvahelisest koorifestivalist Krakówis "Cracovia Cantans"
1. juuni esinemine kontserdil "Light and Singing Concert" St.
2. juuni konkurss M.Karlowicža nim. Muusikakoolis (kategooria F - populaarne, folk, gospel, spirituaalid)    
2. juuni esinemine kontserdil "Singing at Night" Peter & Pauli kirikus
21. oktoober sügiseselt sädelev sünnipäevakontsert Valtu Seltsimajas
27. november Kontsert Hopneri majas. Kaastegev naiskoor Viva Musica
15. detsember Jõulukontsert Tallinnas Rootsi-Mihkli kirikus
16. detsember Jõulukontsert Pärnu-Jaagupi kirikus;
2015. aasta kontserdid TTÜ Vilistlaste naiskoori dirigendina
8.märts kontsert Viinistu kunstigaleriis
14.märts Emakeelepäeva kontsert Tallinnas
20.märts kontsert Laagri Veskitammi kultuurikeskuses

kontserdid ja esinemised vokaalansambel "Pihlamari"ga
7.jaan esinemine Hiiu hooldekodus
24.jaan kontsert "Minu lapsepõlve laulud" Kadrioru +Eakate eneseabikeskuses
24.jaan kontsert "Minu lapsepõlve laulud" Merivälja pansionaadis
4.veebr esinemineHiiu hooldekodus
20.märts esinemine Veskitammi kultuurikeskuses Laagris
21.aprill kontsert "Minu lapsepõlve laulud" Kivimäe eakate keskuses

;
2014. aasta Kontserdid ja esinemised TTÜ Vilistlaste naiskoori dirigendina
25. jaanuar - esinemine Vene Kultuurikeskuses festivalil VI Фестиваль Русского Хорового Общества Эстонии "Хрустальный ключ"
20. veebruar - esinemine Toompeal, Sotsiaaldemokraatliku partei aastakonverentsil
22. veebruar - EV 96. aastapäevale pühendatud kontsert Metodisti kirikus (ENLS)
14. märts - emakeelepäevale pühendatud kontsert Saua valla Kultuurikeskuses koos Inseneride meeskooriga
10.-14. aprill osalemine koorifestivalil Horvaatias
4. juuni kevadkontsert Kaja kultuurikeskuses, Tallinnas
27. juuni esinemised TTÜ lõpuaktustel
5-6. juuli osalemine üldlaulupeol
20. august esinemine Vabaduse platsil Kammermuusika Päevadel
18.september esinemine TTÜ vilistlasõhtul
19. oktoober kl 15-17 ENLS 20. juubeli kontsert Estonias
02. november kontsert Muusikasillad Narvas
08. november kontsert Muusikasillad Sillamäel
22. november kontsert Muusikasillad Tallinnas Vene Kultuurikeskuses
07. detsember advendikontsert Tapa Jakobi kirikus
16. detsember advendikontsert Tallinnas Nelipühi koguduses
30. tegevusaasta 2012/2013 kontserdid
21. oktoober sügiseselt sädelev sünnipäevakontsert Valtu Seltsimajas
27. november Kontsert Hopneri majas. Kaastegev naiskoor Viva Musica
15. detsember Jõulukontsert Tallinnas Rootsi-Mihkli kirikus
16. detsember Jõulukontsert Pärnu-Jaagupi kirikus
03. märts Silvia Melliku juubelikontsert
06. aprill kontsert Koeru Kultuurimajas Rakke ja Kadrina naiskooridega
20. aprill kl 12.00 kontsert Mederi saalis Soome naiskooriga Mystica
23. aprill kl 19.00 Jüripäevakontsert Lindakivi keskuses naiskooriga Gaudete
19. mai kell 10 kontsert Riias kirikus Golgotha Baptist Church
8. juuni naiskooride laulupäev Põlvas
21. juuni TTÜ lõpuaktusel


2014 aasta kontserdid ansambel Pihlamari juhendaja ja klaverisaatjana
21.03 esinemine Saue valla kultuurikeskuses
5.04 osalemine U.Naissoo nim ansamblite onkursil Põltsamaal
31.05 Esinemised Harjumaa eakate päeval
21.08 esinemine Pihlamarjade festivalil Lool
22-25.08 kontsertreis Ida-Virumaal ja Narvas nelja kontserdiga
17.10 Esinemine saue valla kultuurikeskuses
10. detsember advendikontsert Nõmme raamatukogus ja esinemised hooldekodudes.;
2011. aasta kontserdid ja esinemised TTÜ Vilistlaste naiskoori dirigendina
06. aprill- kontsert Tallinna Ülikoolis
10. aprill- kontsert Soomes Vantaa Põllumajandusmuuseumis 
16. mai - kontsert Tallinnas Püha Vaimu kirikus
21. mai - kontsert Peterburi Jaani kirikus
09. juuni - kevadkontsert Glehni lossis 
13. oktoober  - helilooja Andres Valkonen "60" TTÜ Aulas
01. november -  hingedepäeva kontsert ning koori uue CD plaadi esitlus G.Adolfi Gümnaasiumi Mederi saalis
11. detsember - advendikontsert Hageri kirikus
17. detsember - advendikontsert koos TTÜ Inseneride Meeskooriga Metodisti kirikus;
2000 ja 2009-... Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste naiskoor dirigent;
1981-1993 Tallinna Pedagoogilise Instituudi naiskoori abidirigent;
1989-1994 Kultuurigildi ja Kristliku Ühenduse Noortekoori dirigent;
1974- tänaseni erinevate ansamblite ja kooride dirigent;
33. tegevusaasta 2015/2016 kontserdid
16. oktoober Lõimumisprojekti "MUUSIKASILLAD" galakontsert Vene Kultuurikeskuses
1. november Laulasmaa Spa Hotelli saalis
26. november kontsert-tuluõhtu TTÜ Tudengimajas
9. detsember kontsert Saue koguduse majas
12. detsember kontsert Jaani kirikus
13. detsember kontsert Püha Vaimu kirikus
30. jaanuar esinemine paari lauluga üritusel Hrustalnõi Kljutš Vene Kultuurikeskuses
25. veebruar Laagris Veskitammi Kultuurikeskuses
06. märts Nõmme Kultuurikeskuses
17-20.03 konkurss ja kontserdid USAs Provos
22. aprill Tänukontsert TTÜ tudengimajas
8. mai kontsert Hopneri majas Inseneride meeskooriga
22. mai Elvas koos Konguta segakoori ja ansambliga Viva Musica
4. juuni Pärnu Naislaulupäev;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Helisalvestis: 2009 Ansambel Pihlamari (CD).;
Helisalvestis: 2011 Läbi aastaaegade. Helen Tobias-Duesberg. Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor. (CD);
Loengud välisülikoolides 1994-2016
Jyväskylä ülikoolis (2011-2016)loengud
Daugavpilsi Ülikoolis (2009-2014)
1.Muusikakasvatuse filosoofia ja ajalugu kursuste raames (MC0220 Issues in Education)
2.Muusika didaktika, pillide rühmaõpe kursuse (POM10MU Music pedaggy raames)
3. õpetajakoolituse praktika
4.Arusaamu musikaalsusest eesti elanikkonna seas
;
Õpetatavad kursused: muusikakasvatuse filosoofia ja ajalugu; muusikapsühholoogia; etnomuusika; põhikooli muusikakasvatuse metoodika; Kodaly metoodika; muusika erivajadustega inimestele; pilliõppe rühmatöö metoodika; ;
Rahvusvaheliste konverentside ettekanded
2016:
17-20.juuli International Conference „Person. Color. Nature. Music. Shiaulai Ülikool(Leedu)/Daugavpilsi Mark Rothko Art Center (Läti); plenaarettekanne "Kodaly´s method in Estonia"
2015:
5-9. mai CFMAE/MERYC International Conference "Playful Sounds - Personhood", Tallinn University, ettekanne Playful learning or playful teaching?" ja töötuba "Plokkflöödi rühmaõpe klassitunnis"
2014:
23-26.09 2014 Rahvusvaheline konverents "Problems in Music Pedagogy" Daugavpilsi Ülikool peaettekanne "Playfulness as a method in teaching"
2013:
26.-27.09.2013 Intern. Scientific Conference Problems in Music Pedagogy Daugavpils University: Ettekanne Influence of the cultural and social background on the notions in music and music education in Estonia
1.-3.11.2013 The Music Education Gathering 2013 t SOCIETY FOR MUSIC EDUCATION THIRD ANNUAL CONFERENCE SMEI at St. Patrick's College, Drumcondra (Dublin).Ettekanne:The impact of socio-cultural, technological and ideological factors to general music education in Baltic countries: Studies and practice in Estonia 2005-2013

17-21.07.2013 MERYC conference and Board Meeting" Haag De Haagse Hogeschool: Estonian 6-8 years old children voice range" or about " The possibility to overcome the negative attitude of 6-7years old children to unfamiliar music".

18-19.04.2013 CFMAE conference Tallinn University
;
2016 28.09-4.10 Rahvusvaheline konverents Belgradis 19TH PEDAGOGICAL FORUM OF PERFORMING ARTS 30.09-02.10. 2016“. Serbia. Ettekanne:"Building experience of playfulness in music education". Töötuba praktilisest rühmaõppest. Koolide külastus.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, FirstName_51597 LastName_51597, Tallinna konverentsisaadik
2010, FirstName_51597 LastName_51597, Eesti teaduse populariseerimise auhinna nominent (Kategoorias "Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel")
2009, FirstName_51597 LastName_51597, Riho Pätsi Koolimuusikafondi laureaat muusikauurija kategoorias
2007, FirstName_51597 LastName_51597, Eesti e-ülikooli "aasta e-kursus 2006" tiitel kursusele "Kodaly metoodika"
2004, FirstName_51597 LastName_51597, Eesti e-ülikooli aasta e-kursuse auhind kursusele "Etnomuusika CMM 7026"
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S270 Pedagoogika ja didaktika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS ERIALA: H320 Musikoloogia
 
 
Lisainfo
2012. a. erinevad täienduskoolitused seoses tööga 0,25 Haridusinnovatsiooni keskuses.

20.juunil 2012 Tallinna Ülikoolis seminar juhendajatele "Kuidas juhendada suurepärast doktoritööd". Seminari läbiviijaks on prof. Peter K. Smith (Goldsmith Kolledžis, London).

13.06.2012 seminar pedagoogilise praktika juhendajatele-peametoodikutele TLÜ

17-18.04.2012 The Estonian-Finnish Graduate Student Workshops (Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool (HKDK) on toetatud ESF programmi " Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni" alameetme "Doktorikoolid" kaudu). Helsinki Ülikoolis
2014 täiendkoolitused ja osalemine konverentsidel
5.-6.12. 2014 III eesti teaduskeele konverents. Sümpoosion „Muusika- ja kunstikasvatuse oskuskeele rakendamisest“. Ettekanne: Plokkflöödi rühmatöö metoodika oskussõnu. TLÜ

4.12. 2014. Koolivalik – kes keda valib ja milleks. Uuringu tutvustus: Eesti ja Tallinna koolivalik rahvusvahelises võrdluses. Paneeldiskussioon: Kooliturgude valupunktid läbi erinevate pilkude. Rahvusvaheline koolivalikualane töötuba. TTÜ, Mektory.

18.11. 2014. eDidaktikumi koolitus. SA Archimedes, TLÜ

20-21.10.2014 Oxfordi Ülikooli Prof Lynn McAlpine'i koolitus "Effective research supervision" "Examining supervision: an individual and collective responsibility" Mäetaguse mõisahotellis (Iisaku, Mäetaguse) TÜ, Haridusteaduste Instituut TLÜ Kasvatusteaduste Instituut doktorikool
25-26.09. 2014 loengud „Issues in education“, „Music didactics:Recorder group teaching“ „Scientific researches in TLU music department, Philosophy, ideology, practice and music education in Estonia“ Jyväskylä Ülikoolis ettevalmistamine ja läbiviimine

2013 täienduskoolitus ja osalemine konverentsidel
16.-17. 12.2013 Tallinnas, Nordic Hotel Forumis VÕTA-teemaline konverents "Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences".
1-3.11.2013 Society for Music Education in Ireland (SMEI) : Music Education Gathering Conference 2013 at St Patrick’s College, Drumcondra, Dublin Ettekanne: The impact of socio-cultural, technological and ideological factors to general music education in Baltic countries . Studies and practice in Estonia 2005-2013.

12-14.10.2013 Küprose Euroülikooli dotsendi Yiannis Miralise pilliõppe koolitus
26-28.09.2013 konverents “Problems of Music Pedagogy”.Ettekanne:Influence of the cultural and social background on the notions in music and music education in Estonia

27-29.08.2013 Suveakadeemia 2013:Tähenduslik õppimine ja õpetamine. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi täiendusõppe programm 26 tundi 1EAP Dee L.Fink
17-21.07.2013 MERYC2013 Euroopa rahvusvahelisel väikelaste muusikakasvatuse teadlaste konverents MERYC2013 ettekanne väikelaste muusikakasvatusest Eesti"Estonian 6-8 years old children voice range" .
19-20.03.2013 SPSS – tugi õppejõu teadustöös 12 tundi
19-20.11.2012 Hindamis ja tagasisidemeetodid (TLU reg nr 2011/2108) 12 tundi K.Karu
13-17. august 2012 Mentorõppejõudude koolitajate arendusprogramm. Mentor´s trainers training. Tartu Ülikool P2AV.TK.524. 40 tundi, 1,5EAP
Mentori koolitused:
15-19. august 2011 Õppejõust saab mentor. Mentor Development Tartu Ülikooli täiendusõppeprogramm P2AV.TK.183 (Angi Malderez)80tundi 3EAP
8-10.august 2011 Õppejõudude koolitusvaldkonna kovisiooni seminar. Primus/Archimedes.
2015 27-30.05 külalislektor Klaipeda Ülikoolis. Loengud: Philosophy of music education, compare studies in Baltic states. Playful teaching or playful learning.
2014 külalislektor Jyväskylä Ülikooli kasvatusteaduste osakonnas. loengud, praktikumid, konsultatsioonid, praktikatundide vaatlused-analüüsid.
2010 külalislektor Pescara Konservatooriumis (Conservatorio Statale di Musica Luisa D'Annunzio – Pescara), Itaalia . Loengud: Music education in Estonia and Baltic countries traditions and new trends Musical life in Estonia and Estonian composers Beliefs about musicality among Estonian population.
Loometöö
2005 I koht (B-kat) rahvusvahelisel vokaalansamblite festivalil "Veskitammi lauluratas" ansambliga "Pihlamari"
2006 ja 2010 I koht (B-kat) rahvusvahelisel vokaalansamblite festivalil "Veskitammi lauluratas" ansambliga "Pihlamari"
16. 10. 2012 Doktorantuur koostöös ettevõttega – võimalused ja väljakutsed, SA Archimedes seminar 8t, koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Tallinn
17.-18.10.2012 Rühmatöö meetodid, ESF programmi Primus koolitus 16 t, (R.Valgmaa, E.Nõmm)

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2016
6.9.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2014
4.1.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
1.2.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
2.3.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
4.2.
2004
3.2.
2003
6.3.
2001
6.3.
2001
1.2.
1999
6.6.
1998
3.2.
1995

FirstName_51597 LastName_51597

16.02.1952
6199929
(372)56 989 289
Tiina Selke (PhD, Prof., Head of MA program and TLU Department of Music in 2007-13) has investigated general music education in Estonian school in the 20th/21st century (PhD-thesis, 2007). She coordinates teaching, the MA curriculum and sociological research in music pedagogy as well as CFMAE conference organizing and as a establisher of the peer-reviewed journal CFMAE coordinates the publishing of the Journal.She is an initiator and member of the joury of the digital music contest for school-children (2014). Conductor of Female Alumnae Choir of Tallinn University of Technology.

Career

Institution and position
01.09.2012–31.08.2017    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Professor of Music Didactics (1,00)
01.01.1998–...    Ääsmäe School, Aäsmäe School, teacher of folklore and music (0,30)
01.09.2012–2015    Tallinn University, Institute of Fine Arts, professor of music didactics (1,00)
2007–31.08.2012    Tallinn University, Institute of Fine Arts, Associate Professor (1,00)
2005–2007    Tallinn University, Institute of Fine Arts, Department of Music, lector (1,00)
01.01.1998–31.12.2003    Tallinn Pedagogical College, lecturer: music didactics & history, music for children with special needs
01.01.1998–31.12.2007    Audentes School, recorder teacher
01.01.1992–31.12.2008    music and class-recorder teacher in the comprehensive schools Old Town Educational College, VK Gymnasium and Mustamäe Kindergarten-primary-school Nr 2
1981–2005    Tallinn University, Institute of Fine Arts, Department of Music, Studio-phonotheque, head, time service lecturer (1,00)
01.01.1974–31.12.1981    Põltsamaa Gymnasium, music teacher
 
 
Education
2001–2005    Tallinn University, department of education, doctoral studies
1992–1995    Tallinn Pedagogical University, department of culture, master studies
1970–1974    Tallinn Pedagoigical Institute, speciality of music and singing
1968–1970    Tallinn Secondary School No. 22
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    MERYC. European Network of Music Educators and Researchers of Young Children member of European panel, chief of the organising committee for 2015 conference
2012−...    Oponent to J.Spigin dissertation "Osvojenije osnov improvizatsii v protsesse obutsenija utsitelei muziki v võsei skole".
2011−...    Organizer-in-chief of international conference "The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, Today, Tomorrow" (CFMAEYTT2011) (Tallinn University Institute of Fine Arts)
2011−...    Arts, Skills, Education and Cultures - peer-reviewed English-language publication of the Research Group of Arts, Skills, Education and Cultures,evaluator. University of Helsinki
2011−...    EuNet MERYC. European Network of Music Educators and Researchers of Young Children European panel of reviewers
2011−...    Founder and managing editor of "The Changing Face of Music and Art Education - Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy" (ISSN 2228-0715, 0723 Online/PDF)
2009−...    Person.Colour.Nature.Music (peer-reviewed journal) - member of the international editorial board
2006−...    Head of the scientific-methodical Riho Päts Centerof in the Music Department, Institute of Fine Arts, Tallinn Universit
2005−...    Problems in Music Pedagogy (peer-reviewed journal) member of the international editorial board
1998−...    Estonian Society for Music Education
2015−2015    Statement Nevanens dissertation„Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaborations, Evaluation research of arts education project in early childhood education centres and schools“
2015−2015    Opponent to Marju Raju PhD dissertation "Some aspects of singing development, the song creating process and favorite songs of Estonian children"
2011−2012    Organizer of EDUKO Teacher Training Seminars (TTS2011 & 2012)
2008−2016    Member of the intern.association 'CREME' member of the edit. board of the peer-reviewed e-journal ' EJRME '(European Journal of Research in Music Education)publish.by Sibelius Academy,Roehampton University,Universita di Bologna,Universität Mozarteum
2007−2017    Organizer-in-chief of international conferences "The Changing Face of Music Education" (CFME09) and "Music education yesterday, today, tomorrow" (MEYTT2010) (Tallinn University, Institute of Fine Arts Department of Music)
2007−2013    Head of the Music Department Tallinn University, Faculty of Fine Arts
2005−2007    Member of interntional research/group of music pedagogy CIRME by Roehampton University
2005−2017    EuroTeam - international network for coordination music teacher's preparation
2004−2004    Organizer-in-chief of international conference "The Changing Face of Music Education" (CFME04) (Tallinn University, Institute of Fine Arts Department of Music)
2004−2017    Evaluations for Ministery of Education and Research, and publishers AVITA and Koolibri music education textbooks and different educational materials
1998−1998    MUS-E organizer-in-chief of international conference
1994−2009    International Coordinator's Committe for MUS-E project
 
 
Creative work
1974-1981 Mixed Choir "Heli" in Põltsamaa;
2000-2015 vocal ensamble "Pihlamari" chief conductor;
2005 I prizeand 2006 I prize with ensamble "Pihlamari" (senior cat.) Festival for vocal ensambles "Veskitammi lauluratas" Estonia
;
2010 I prize with ensamble "Pihlamari" (senior cat.) Festival for vocal ensambles "Veskitammi lauluratas" Estonia
;
Female Alumnae Choir of Tallinn University of Technology and vocal ensemble Pihlamari
Recordings: 2011 Through the Seasons. Helen Tobias-Duesberg. Female Alumnae Choir of Tallinn University of technology (CD) Baltic Disc. gs:
2009 Ansambel Pihlamari. Baltic Disc. ;
8.03. concert in Viinistu art museum
14.03. concert in Salme Culture Center
11.04 Female choir contest in Tallinn III place in B-category
11.06 concert in Nõmme Culture Center
26.06 performance in TTU inauguration ceremony;
;
2015
different concerts with female choir and female ensamble "Pihlamari";
;
;
2000 ja 2009-... Female Alumnae Choir of Tallinn University of Technology - conductor;
1981-1993 Female Choir of Tallinn Pedagogical Institute, conductor;
1989-1994 Youth choir of Christian Society and Culture Guild of Tallinn chief-conductor;
1974- up today Conducting several vocal ensembles and choirs (incl. male ensemble Cantus), , senior female choir of Tallinn Technical University, Youth choir of Christian Society and Culture Guild of Tallinn etc), participating international contests in Neerpelt(Ned.), Nantes (Fr), Riva La Garda and Genova (It), concert tours in European countries. From 2000- up today female vocal ensamble Pihlamari, has won several prizes in in Estonia.;
2015/16 season
16.10 concert Immersion project "Muusikasillad"(Music-bridges) in Russiand Culture Center
1.11 concert in Laulasmaa
26.11 concert in TTU
9.12 concert in Saue parish
12.12 concert in Jaani church
13.12 concert in Holy Ghost Chursh
30.01.2016 performance in festival Hrustalnõi Kljutš
25.02 concert in Laagri
06.03 concert in Nõmme Culture Center
17-20.03 choir content and concerts in USA, in Utah, Provo
22.04 concert in TTU
08.05 concert in Hopner´s Hous, Tallinn
22.05 performance in Elva together with Konguta Mixed Choir
04.06 Female choir´s festival in Pärnu;
 
 
Additional career information
Recordings: 2009 Ansambel Pihlamari. Baltic Disc.;
Recordings: 2011 Through the Seasons. Helen Tobias-Duesberg. Female Alumnae Choir of Tallinn University of technology (CD) Baltic Disc.;
Lectures held at universities abroad: 2011, 2012, 2013
2014, 2015, 2016 Lecturing in Jyväskylä University (Finland). Lectures:Philosophy of music education; methods of group-teaching of instruments; Recorder-teaching in group
2015 Lecturing in Klaipeda University
2013 Lecturing in European University Cyprus Lectures:Music education in Baltic countries:traditions and trends; Basic of Z.Kodaly relative solmisation
2012 Lecturing in Huelva University (Spain)
2011 Lecturing in Paris Conservatoire and Strasbourg Conservatoire (France);
2010 lecturing in Pescara (Conservatorio Statale di Musica Luisa D'Annunzio – Pescara), Italy . Lectures: Music education in Estonia and Baltic countries traditions and new trends Musical life in Estonia and Estonian composers Beliefs about musicality among Estonian population.
2009 Joensuu University (Finand), 2008 in Porto Politechnical Institute (Portugal), Roehampton University (UK);
2009, 2008, 2007, 2005 and 2003 Daugavpils University (Latvia);
2005 in Dublin Froebel College (Irland) and in Kodaly Institute in Kecskemet / F.Liszt Academy of Music (Hungary),
1994 in Trondheim University and Levanger Pedagogical College (Norway).
;
Lecturing courses: didactics of music; music psychology; philosophy and history of music education; musical activities for people with special needs; Kodaly approach; ethnomusicology; group method for instrument teaching ;
Papers in the international conferences
2016:
17-20.juuli International Conference „Person. Color. Nature. Music. Shiaulai University (Lithuania)/Daugavpils Mark Rothko Art Center (Latvia); plenarsession "Kodaly´s method in Estonia"
2015:
5-9.05.2015 CFMAE/MERYC International Conference "Playful Sounds - Personhood", Tallinn University, a)contribution "Playful learning or playful teaching?"
b)workshop "Classroom recorder"
2014:
23-26.09. 2014 International Conference "Problems in Music Pedagogy" Daugavpils University keynote speaker "Playfulness as a method in teaching"
2013:
26.-27.09.2013 Intern. Scientific Conference Problems in Music Pedagogy Daugavpils University: Ettekanne Influence of the cultural and social background on the notions in music and music education in Estonia
1.-3.11.2013 The Music Education Gathering 2013 t SOCIETY FOR MUSIC EDUCATION THIRD ANNUAL CONFERENCE SMEI at St. Patrick's College, Drumcondra (Dublin).Ettekanne:The impact of socio-cultural, technological and ideological factors to general music education in Baltic countries: Studies and practice in Estonia 2005-2013

17-21.07.2013 MERYC conference and Board Meeting" Haag De Haagse Hogeschool: Estonian 6-8 years old children voice range" or about " The possibility to overcome the negative attitude of 6-7years old children to unfamiliar music".

18-19.04.2013 CFMAE conference Tallinn University
;
2016. 28.09-4.10. International 19TH PEDAGOGICAL FORUM OF PERFORMING ARTS 30.09-02.10. 2016“.Belghrad, Serbia. Presentation and workshop "Building experience of playfulness in music education";

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, FirstName_51597 LastName_51597, The ambassy of Tallinn Conferences
2010, FirstName_51597 LastName_51597, Nominent for prize "Popularisation of Estonian science"
2009, FirstName_51597 LastName_51597, Riho Päts Music Education Fund year's award, the honorable title for scientific research in music education
2007, FirstName_51597 LastName_51597, e-University prize "Course of a year 2006" for web-based course "Kodaly method"
2004, FirstName_51597 LastName_51597, e-University prize "Course of a year 2004" for web-based course "Ethnomusics CMM 7026"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S270 Pedagogy and didactics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS SPECIALTY: H320 Musicology
 
 
Additional information
2016.autumn supplementary courses (7) connected with staff member 0,25 in Centre for Innovation in Education (HIK)
16-17.12.2013 Primus seminar 2013 ’Exchanging Practices on RPL(recognition of prior learning) – Learning from Nordic-Baltic Experiences’
12-14.10 2013 Instrument Teaching Method and Rehearsal Techniques (code No POC0026 in register of TLU Continuing Education curricula) 26 hours dr Yiannis Miralis
26-28.09.2013 konverents “Problems of Music Pedagogy”.Presentation:Influence of the cultural and social background on the notions in music and music education in Estonia
27-29.08.2013 Summer academy 2013: Creating Significant Learning and teaching dr Dee L.Fink
17-21.07.2013 MERYC2013 International conference. Presentations:"Estonian 6-8 years old children voice range"
19-20.03.2013 SPSS – supportive tool for scientific research. 12hours
1-3.11.2013 Society for Music Education in Ireland (SMEI) : Music Education Gathering Conference 2013 at St Patrick’s College, Drumcondra, Dublin Presentation: The impact of socio-cultural, technological and ideological factors to general music education in Baltic countries . Studies and practice in Estonia 2005-2013.
13-17. August 2012 Mentor´s trainers training. University of Tartu P2AV.TK.524. 40 tundi, 1,5EAP
15-19.August 2011 Mentor Development University of Tartu P2AV.TK.183 (Angi Malderez)80tundi 3EAP
8-10.August 2011 Seminar of Covision for the mentors. Primus/Archimedes.
2015 27-30.05 lecturing in Klaipeda university (Lithuania). lectures:Philosophy of music education, compare studies in Baltic states. Playful teaching or playful learning.
2014 lecturing in Jyväskylä University department of education. Lectures, practical teaching of recorder group-methods, consultations, supervision and analyse of teaching practice lessons in the school.
2010 lecturing in Pescara (Conservatorio Statale di Musica Luisa D'Annunzio – Pescara), Italy . Lectures: Music education in Estonia and Baltic countries: traditions and new trends; Musical life in Estonia and Estonian composers; Beliefs about musicality among Estonian population.
2005, 2006, 2010 I prize (B kat) international festival "Veskitammi lauluratas" for vocal ensamble with ensamble "Pihlamari"

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2016
6.9.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2014
4.1.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.2.
2012
1.2.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
2.3.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
4.2.
2004
3.2.
2003
6.3.
2001
6.3.
2001
1.2.
1999
6.6.
1998
3.2.
1995
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUF/2614 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38 ja 29.04.2013)CFMAE teadusajakirja väljaandmine 01.01.201331.12.2016FirstName_722179 LastName_722179Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut9 050,00 EUR
MUURU/1914 (10.1-8.1/13/813)Eestikeelse terminoloogia programmi 2013–2017 täitmine TLÜ poolt 2013-201404.11.201318.12.2016FirstName_712101 LastName_712101Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut43 900,00 EUR
MUUF/1514 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 18.11.13 nr. 28)Rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlase David Elliotti loengud ja CFMAE14 keynote ettekanne21.04.201427.04.2014FirstName_722283 LastName_722283Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut1 500,00 EUR
MUUF/1815 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9)TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus 01.05.201531.12.2020FirstName_972204 LastName_972204Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool23 000,00 EUR
MUUF/3216 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.16 )TLÜ teaduskeelekeskuse edasiarendus 01.04.201631.12.2017FirstName_735433 LastName_735433Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut20 000,00 EUR
  • Leitud 67 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Selke, Tiina (2016). Kodály´s method in Estonia. <i>Person. Colour. Nature. Music.: 9th International Conference Person. Colour. Nature. Music. 17.-19.07.2016 Daugavpils (Läti).</i> Ed. Čačka M., Iliško, D. Šlahova, A. Daugavpils: Dardedze Holografija, 219−228.3.4.
Selke, Tiina (2016). Marju Raju. Some aspects of singing development, the song creating process and favorite songs of Estonian children [Mõningaid aspekte Eesti Laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest].ARVUSTUS. Res Musica (145−147).6.9.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard (2015). From playfulness to personhood. CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education, 7 (1), 9−12.1.2.
Selke, Tiina (2015). Playful learning or playful teaching:some guidelines for classroom recorder. The Changing Face of Music and Art Education., 7 (2), 9−22.1.2.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Beaudoin, Paul (väljaandjad ja toimetajad) (2015). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 7 (1). In: Selke, Tiina (peatoimetaja ja koordineeriv toimetaja); Lock, Gerhard (tegevtoimetaja); Beaudoin, Pau (Ed.). MERYC: Playful Sounds - Personhood (1−109). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut, Muusika osakond. (Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy; 7).4.1.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Beaudoin, Paul (väljaandjad ja toimetajad) (2015). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 7 (2). In: Selke, Tiina (peatoimetaja); Lock, Gerhard (tegevtoimetaja); Beaudoin, Paul külalistoimetaja) (Ed.). MERYC: Playful Sounds - Personhood (2) (1−88). Tallinn: Tallinna Ülikool, BFMi kunstide didaktika suund. ( Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy) [ilmumas].4.1.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Mõistlik-Tamm, Marit (väljaandjad ja toimetajad) (2014). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 6 (1). In: Lock, Gerhard (tegevtoimetaja), Mõistlik-Tamm, Marit (Koordineeriv toimetaja) (Ed.). Communication and Processes (1−125). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut, Muusika osakond. (Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy; 6).4.1.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Mõistlik-Tamm, Marit (väljaandjad ja toimetajad) (2014). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 6 (2). In: Tiina Selke (peatoimetaja); Lock, Gerhard (tegevtoimetaja); Mõistlik-Tamm, Marit (koordineeriv toime (Ed.). Communication and Processes (1−147). Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut, Muusika osakond. (Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy; 6).4.1.
Kai Anier, Maia Muldma, Tiina Selke (2014). Muusikamaa I klassi muusikaõpik. Meelis Lainvoo, Mall Põldmäe (Toim.). (1−144). Tallinn, Eesti: Koolibri.6.2.
Kai Anier, Maia Muldma, Tiina Selke (2014). Muusikamaa I klassi töövihik. (1−40). Tallinn, Eesti: Koolibri.6.2.
Selke, Tiina (2013). „Teenagers students´expectation to music lesson activities and wellbeing“ (2013 ilmumas). Problems in Music Pedagogy, 15 [ilmumas].1.2.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Mõistlik, Marit (väljaandjad ja toimetajad) (2013). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 5 (1). In: Lock, Gerhard (tegevtoimetaja) (Ed.). Inspiration and Improvisation (1−165). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut, Muusika osakond. (Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy; 5).4.1.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Mõistlik, Marit (väljaandjad ja toimetajad) (2013). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 5 (2). In: Lock, Gerhard (tegevtoimetaja) (Ed.). (1−115). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut, Muusika osakond. (Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy; 5).4.1.
Selke, Tiina (2013). kaaskiri David Hendy raamatu &quot;Müra, heli, hääled. Inimkonna ajalugu läbi helide ja kuulamise&quot; tõlkele. . Imeline Ajalugu.6.7.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard (2012). Notions about creativity through musicality. CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education, 4 (2), 19−32.1.2.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Mõistlik, Marit (väljaandjad ja toimetajad) (2012). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 4 (1). Lock, Gerhard (tegevtoimetaja). Creativity, Musicality, Well-Being (1) (1−103). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut, Muusika osakond. (Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy; 4).4.1.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Mõistlik, Marit (väljaandjad ja toimetajad) (2012). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 4 (2). In: Lock, Gerhard (tegevtoimetaja) (Ed.). Creativity, Musicality, Well-Being (2) (1−117). (Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy; 4).4.1.
Lock, Gerhard (koostaja ja toimetaja); Selke, Tiina (koostaja); Mõistlik, Marit (koostaja) (2012). “Creativity, musicality and wellbeing: practical teachers&#39; mentor training” (2nd Teacher Training Seminar TTS2012). 1−24.4.2.
Mõistlik, Marit.; Selke, Tiina (2011). Assessment of participation or musicality: Pilot study among Estonian music teachers. Problems of Education in the 21st Century, 30, 61−73.1.2.
Selke, T.; Mõistlik, M. (2011). The Changing Face of Music and Art Education. CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education, 3, 3−113.4.1.
Selke, Tiina; Lock, Gerhard; Mõistlik, Marit (väljaandjad ja toimetajad) (2011). The Changing Face of Music and Art Education Vol. 3. Lock, Gerhard; Mõistlik, Marit (tegevtoimetajad). (1−113). Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut, Muusika osakond. (Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy; 3).4.1.
Pikkel, Merike; Selke, Tiina (2011). Eight grade students´interest in music as a school subject and activities in music lessons. A pilot study. In: T.Selke, G.Lock, M.Mõistlik (Ed.). The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, Today, Tomorrow (47−49). Tallinn: Tallinn University Institute of Fine Arts Department of Music . (The Changing Face of Music and Art Education; 4).5.2.
Selke, Tiina (2011). TEENAGERS-STUDENTS‘ INTEREST IN MUSIC AS A SCHOOL SUBJECT AND ACTIVITIES IN MUSIC LESSONS: A PILOT STUDY. 18−20.5.2.
Selke, Tiina (2011). Teenagers´ expectation on music lesson activities: what makes music lesson intresting for 8th, 9th grade pupils. In: T.Selke, G.Lock, M.Mõistlik (Ed.). The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, Today, Tomorrow (35−38). Tallinn: Tallinn University Institute of Fine Arts Department of Music . (The Changing Face of Music and Art Education; 4).5.2.
Toming, Ülle; Selke, Tiina (2010). Classical ballet and music belong together. L. Leetmaa’s legacy. Problems in Music Pedagogy, 6, 75−84.1.2.
  • Leitud 27 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
60+ inimeste õpihuvid muusikavaldkonnasLeevi KaustelmagistrikraadFirstName_694108 LastName_694108Kaitstud2015Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut
16.-19. aastaste gümnaasiumiõpilaste arusaamu musikaalsusestJaanika PalkmanmagistrikraadFirstName_694101 LastName_694101Kaitstud2012Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut
5.-6. kl õpilaste muusikatunni tegevuste eelistusedAnu RaudmagistrikraadFirstName_668766 LastName_668766JuhendamiselTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
6-7. aastaste laste muusikalised eelistusedLivia JakobsonmagistrikraadFirstName_694033 LastName_694033Kaitstud2008Tallinna Ülikool
6-7aastaste laste vanemate, lasteaia direktorite ning muusikaõpetajate eelistused muusikalistele loovtegevustele lasteaiasLiis PollimagistrikraadFirstName_668756 LastName_668756Kaitstud2016Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
9.klassi õpilaste õppetegevuste eelistusi muusikatunnis Kaida TrujevtsevamagistrikraadFirstName_694037 LastName_694037Kaitstud2011Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond
Alternatiivpedagoogikad viiuli algõpetuses Eestis ja NorrasEdda HvenekildemagistrikraadFirstName_694100 LastName_694100Kaitstud2012Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond
Arusaamu musikaalsusest Eesti venekeelse elanikkonna seasJaana DanilsonmagistrikraadFirstName_694103 LastName_694103Kaitstud2013Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut
Arvuti kasutamine muusika loomisel 7.-11.klassi õpilaste seasJevgeni SuitsmagistrikraadFirstName_694104 LastName_694104Kaitstud2014Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut
Eesti 6-7 aastaste laste hääleulatuse loomulik kasutusalaMarika RohtsaarmagistrikraadFirstName_694099 LastName_694099Kaitstud2012Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut
Eesti autorite plokkflöödi õpikudAndres MaameesmagistrikraadFirstName_694034 LastName_694034; FirstName_694034 LastName_694034Kaitstud2008Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond
Eesti üldhariduskooli 7.klassi õpilaste õppetegevuste eelistusi muusikatunnisMerike PikkelmagistrikraadFirstName_694036 LastName_694036Kaitstud2011Tallinna Ülikool
Eesti üldhariduskooli muusikaõpetaja ülesanded üldsuse arvamustesLarissa FahretdinovamagistrikraadFirstName_694035 LastName_694035Kaitstud2010Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut
H.Kaljuste muusikaõpetuse metoodikunaLeelo AmbosmagistrikraadFirstName_694032 LastName_694032Kaitstud2004Tallinna Ülikool
Laulukonkursid lapse ja lapsevanema hinnangute põhjalMargrit KitsmagistrikraadFirstName_694107 LastName_694107Kaitstud2015Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut
Loovus ja muusikaline digilooming 12-19-aastaste noorte seas.Mariann NurkmagistrikraadFirstName_668767 LastName_668767JuhendamiselTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Muusikakasvatuse probleemide retseptsioon ajalehes "Nõukogude Õpetaja" ja "Õpetajateleht" 1950-2003Karin SarapuumagistrikraadFirstName_694030 LastName_694030Kaitstud2004Tallinna Ülikool
Muusikakooli õpilaste heaolutunne pilliõppesKatre KruusemagistrikraadFirstName_668759 LastName_668759Kaitstud2016Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Muusikaline loovliikumine lasteaias 3-7 a lastegaJohanna OravasmagistrikraadFirstName_694106 LastName_694106Kaitstud2015Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut
Muusikaliste väärtushinnangute kujundajad üldhariduskooli 9. ja 12. klassidesAnne KruusemagistrikraadFirstName_694031 LastName_694031Kaitstud2004Tallinna Ülikool
Muusikaõpetaja ülesanded õpetajate endi ja üldsuse arvates Meryt PastakmagistrikraadFirstName_694109 LastName_694109JuhendamiselTallinna Ülikool, Kunstide Instituut
Teraapilisest lähenemisest muusikaõpetuses: muusikatund kui heaolu ja elukestva muusikaharrastuse allikasMarit Mõistlik-TammdoktorikraadFirstName_694102 LastName_694102; FirstName_694102 LastName_694102Kaitstud2013Tallinna Ülikool
The role of music-theatre in developing musical culture of the childrenVioleta Cvirkaite-BendelstondoktorikraadFirstName_694110 LastName_694110; Jelena DavidovaJuhendamiselDaugavpilsi Ülikool
Vene õppekeelega põhikoolide 9. kl õpilaste ootused muusikatunnileOlga SavkinamagistrikraadFirstName_668765 LastName_668765Kaitstud2016Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Õpilaste ja õpetajate õppetegevuste eelistused seitsmenda klassi muusikatunnisIlino PoommagistrikraadFirstName_694105 LastName_694105Kaitstud2014Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut