FirstName_36527 LastName_36527

12.07.1978
7313152
58043513

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2012–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond, Dotsent (1,00)
01.01.2012–31.12.2012    Ameerika Ühendriikide Metsateenistus, Metsahäiringute Uurimiskeskus, Järeldoktor
2010–2011    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Vanemteadur (1,00)
2004–2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, insener (1,00)
2003–2004    Eesti Maaülikool, vanemlaborant (1,00)
01.01.2001–31.12.2001    OÜ Eesti Metsakeskus; spetsialist
 
 
Haridustee
2005–2009    Eesti Maaülikool, metsandus, doktorantuur
2003–2005    Eesti Põllumajandusülikool, metsamajandus, magistriõpe
2002–2003    Rootsi Põllumajandusteadusteülikool, osaline magistriõpe, metsamajandus
1997–2002    Eesti Põllumajandusülikool, bakalaureuse kraad, metsamajandus
1994–1997    C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium, matemaatika-füüsika eriklass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    MC member of COST Action FP1304:Towards robust PROjections of European FOrests UNDer climate change (PROFOUND)
2013−...    MC member of COST Action FP1206:European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR)
2011−...    SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond, nõukogu liige
2007−...    Metsahoiu Sihtasutus, nõukogu liige
2004−...    SNS koostöövõrgustiku "Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management" koordinaator
2000−...    MTÜ Õppiv Organisatsioon, juhatuse liige
2015−2015    Külalistoimetaja ajakirja Metsanduslikud Uurimused erinumbrile "Järvselja looduskaitseala – kujunemine, uuritus ja väärtus"
2015−2015    Metsanduse ja Loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavade bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni esimees, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool
2013−2013    Scientific Certification Systems Latvia välisekspert LVM FSC sertifitseerimisel
2013−2013    Metsanduse õppekava bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni esimees, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool
2010−2011    Külalistoimetaja ajakirja Journal of Forest Research erinumbrile "Approaches for forest disturbance studies: natural variability and tree regeneration"
2010−2011    Külalistoimetaja ajakirja Metsanduslikud Uurimused erinumbrile "Temporal and spatial validation of forest models"
2008−2009    Külalistoimetaja ajakirja "Baltic Foretsry" eriväljaandele "Contrasting Factors Causing Disturbances in Forest Ecosystems: Observations and Experiments"
2007−2010    SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond, juhatuse liige
2006−2007    Külalistoimetaja ajakirja "Forest Ecology and Management" erinumbrile "Disturbances at multiple scales as the basis of forest ecosystem restoration and management"
1999−2000    EPMÜ Üliõpilasesindus, kultuuritoimkonna esimees
1999−2000    Eesti Põllumajandusülikool, nõukogu liige
 
 
Loometöö
Loodusfotod Metsakalender 2015. ;
Loodusfotod konverentsi "Sustaining ecosystem services in forest landscapes, August 23.–29. 2015 in Tartu, Estonia" materjalides.;
Loodusfotod Metsakalender 2014.
;
Loodusfotod konverentsi "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, August 11.–14. 2014 in Tartu, Estonia" materjalides. ;
Loodusfotod: Bobrow, A.; Holtsmann, J.; Kaljurand, H.; Kangur, T.; Käiss, E.; Leben, M.; Molodov, A.; Mägi, T.; Oras, K.; Paas, M.; Torn, D.; Välk, A; Holtsmann, J.; Kaljurand, H.; Kangur, A.; Kangur, T.; Kusmin, J.; Käiss, E.; Leben, M.; Molodov, A.; Mägi, T.; Paas, M.; Penek, O.; Pere, J.; Torn, D.; Välk, A. (2010). Ida-Virumaa parandkultuurist [Vorguteavik]. Narva: Eesti Loodusfoto ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, FirstName_36527 LastName_36527, Eesti Kodu-uurimise Seltsi aastapreemia raamatu "Järvselja pärandkultuuri radadel" eest
2012, FirstName_36527 LastName_36527, Certificate of Appreciation, Center of Forest Disturbance Science, US Depertment of Agriculture
2009, FirstName_36527 LastName_36527, Diplom doktori väitekirja eest üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
2002, FirstName_36527 LastName_36527, Stipendiun osalemaks magistriprogrammis "Sustainable forestry around the Southern Baltic Sea Region"
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: Metsaökosüsteemide dünaamika, pikaajaliste metsanduslike püsikatsealade uurimine
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus
 
 
Lisainfo
Oma teadustöös olen keskendunud metsaökosüsteemide pikaajalise dünaamika uurimisele ja analüüsimisele, eriti seda vahetult mõjutavate looduslike ja inimpõhjuslike häiringute koosmõju uurimisele.

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.3.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.3.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
4.1.
2004
3.2.
2002
6.3.
2002

FirstName_36527 LastName_36527

12.07.1978
7313152
58043513

Career

Institution and position
2012–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Management, Associate Professor (1,00)
01.01.2012–31.12.2012    US Forest Service, Southern Research Station, Center for Forest Disturbance Science, Postdoctor
2010–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Senior Researcher (1,00)
2004–2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, engineer (1,00)
2003–2004    Estonian University of Life Sciences, senior laboratory assistant (1,00)
01.01.2001–31.12.2001    OÜ Eesti Metsakeskus; specialist
 
 
Education
2005–2009    Estonian University of Life Sciences, forestry, Post graduate study
2003–2005    Estonian Agricultural University, forest management, master degree
2002–2003    Swedish University of Agricultural Scienses, master study, forest management
1997–2002    Estonian Agricultural University, bachelor degree, forest management
1994–1997    C.R. Jakobson Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    MC member of COST Action FP1304:Towards robust PROjections of European FOrests UNDer climate change (PROFOUND)
2013−...    MC member of COST Action FP1206:European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR)
2011−...    Järvselja Training and Experimental Forest Centre, member of council
2007−...    Foundation for Forest Conservation, member of council
2004−...    SNS network "Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management" coordinator
2000−...    Learning Organization, board member
2015−2015    Guest Co-Editor for journal Forestry Studies special issue " Järvselja nature conservation area – history, studies and values"
2015−2015    EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, chairman of the B.Sc. thesis evaluation committee in Forestry and Natural resource management study programs
2013−2013    Annual LVM Forest management and Stump-to-Forest Gate Chain-of-Custody Surveillance Evaluation, external expert for Scientific Certification Systems Latvia
2013−2013    EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, chairman of the B.Sc. thesis evaluation committee in Forestry
2010−2011    Guest Co-Editor for Journal of Forest Research special feature "Approaches for forest disturbance studies: natural variability and tree regeneration"
2010−2011    Guest Co-Editor for journal Foresry Studies special issue "Temporal and spatial validation of forest models"
2008−2009    Guest Co-Editor for Baltic Forestry special issue "Contrasting Factors Causing Disturbances in Forest Ecosystems: Observations and Experiments"
2007−2010    Järvselja Training and Experimental Forest Centre, board member
2006−2007    Guest Co-Editor, Forest Ecology and Management special issue "Disturbances at multiple scales as the basis of forest ecosystem restoration and management"
1999−2000    EPMÜ Student Union
1999−2000    Estonian Agriculturl University, member of council
 
 
Creative work
Nature photographs for "Metsakalender 2015";
Nature photos for conference "Sustaining ecosystem services in forest landscapes, August 23.–29. 2015 in Tartu, Estonia".;
Nature photographs for "Metsakalender 2014";
Nature photos for conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, August 11.–14. 2014 in Tartu, Estonia".;
Nature photos: Bobrow, A.; Holtsmann, J.; Kaljurand, H.; Kangur, T.; Käiss, E.; Leben, M.; Molodov, A.; Mägi, T.; Oras, K.; Paas, M.; Torn, D.; Välk, A; Holtsmann, J.; Kaljurand, H.; Kangur, A.; Kangur, T.; Kusmin, J.; Käiss, E.; Leben, M.; Molodov, A.; Mägi, T.; Paas, M.; Penek, O.; Pere, J.; Torn, D.; Välk, A. (2010). Ida-Virumaa parandkultuurist [Vorguteavik]. Narva: Eesti Loodusfoto ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, FirstName_36527 LastName_36527, Society of Estonian Areal Studies annual Prize for the book "Cultural heritage in Järvselja"
2012, FirstName_36527 LastName_36527, Certificate of Appreciation, Center of Forest Disturbance Science, US Depertment of Agriculture
2009, FirstName_36527 LastName_36527, Diploma of the Estonian Ministry of Education and Research for PhD thesis
2002, FirstName_36527 LastName_36527, Scholarship for MSc programme "Sustainable forestry around the Southern Baltic Sea Region"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
 
 
Additional information
My research interests are focussed to analysis of long-term forest ecosystem dynamics and to the role of natural and anthropogenic disturbances to forest succession. Incorporation of natural disturbance patterns into forest management and nature conservation and renewable resource management planning.

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.3.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.3.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
4.1.
2004
3.2.
2002
6.3.
2002
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T12010PKTFEesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus01.01.201231.12.2014FirstName_720928 LastName_720928Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut549 104,94 EUR
MUU8-2/T12023MIKO (2151)Eesti metsanduslike mudelite ja andmestike infosüsteemi ForMIS arendamine01.03.201228.02.2013FirstName_720164 LastName_720164Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut30 696,00 EUR
MUU8-2/T8141MIMIEesti pikaajaliste metsanduslike katsealade infosüsteemi väljatöötamine01.09.200830.09.2009FirstName_1145029 LastName_1145029Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut28 072,42 EUR
MUU8-2/T13013MIMBJärvselja looduskaitseala seire25.09.201230.11.2013FirstName_715590 LastName_715590Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut23 045,00 EUR
MUU8T160084MIKOJärvselja vanade puistu kasvukäigu ja hooldusraiete püsiproovitükkide kordusmõõdistamine ja korrastamine 14.03.201630.05.2017FirstName_721992 LastName_721992Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut9 015,51 EUR
MUU8-2/T7131MIMIJärvselja vanade puistu kasvukäigu püsiproovitükkide puuanalüüside kogumine ja andmete töötlemine27.08.200731.10.2007FirstName_1144758 LastName_1144758Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut7 801,95 EUR
MUU8-2/T7102MIMIKIKi 2007.a. metsanduse programmi projekt nr 40, Eesti pikaajaliste metsanduslike katsealade inventeerimine ja taastamine01.09.200731.08.2008FirstName_1144506 LastName_1144506Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut23 450,59 EUR
SFSF0432486s03Looduslike häringute ja inimtegevuse mõju metsaökosüsteemide dünaamikale ja mitmekesisusele01.01.200331.12.2007FirstName_1144669 LastName_1144669Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut387 528,29 EUR
MUU8-2/T8074PKPK (5.6-7.1/23)Metsa puistuandmete kordusseire metsa taastamise 50 püsiseirealal29.04.200812.01.2009FirstName_1144374 LastName_1144374Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut10 181,13 EUR
MUU8-2/T9002MIMIMetsakorralduslikud uuringud01.01.200931.12.2012FirstName_1144674 LastName_1144674Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut294 505,58 EUR
ETFETF8496Mikroreljeefi ja ökoloogiliste faktorite mõju puurinde looduslikule uuendusele häiringualadel01.01.201031.12.2012FirstName_726181 LastName_726181Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut36 813,44 EUR
SFSF0170014s08Muutuvate kliimatingimuste mõju boreaalse ja parasvöötme metsade häiringureziimile01.01.200831.12.2013FirstName_1145083 LastName_1145083Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut523 048,05 EUR
ETFETF5768Puu ja puistu mudelite ja andmestike infosüsteem01.01.200431.12.2007FirstName_1144273 LastName_1144273Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut44 695,44 EUR
MUU8-2/T11091MIKO (614)Taasmetsastatud põlevkivikarjääride ökosüsteemide dünaamika uurimine01.07.201130.09.2012FirstName_719670 LastName_719670Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut29 635,00 EUR
  • Leitud 81 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Jõgiste, K.; Korjus, H.; Stanturf, J. A.; Frelich, L. E.; Baders, E.; Donis, J.; Jansons, A.; Kangur, A.; Köster, K.; Laarmann, D.; Maaten, T.; Marozas, V.; Metslaid, M.; Nigul, K.; Polyachenko, O.; Randveer, T.; Vodde, F. (2017). Hemiboreal forest: natural disturbances and the importance of ecosystem legacies to management. Ecosphere, 8 (2), e01706, 10.1002/ecs2.1706.1.1.
Noe, Steffen M.; Hõrrak, Urmas; Mirme, Sander; Kaasik, Marko; Krasnova, Alisa; Krasnov, Dmitrii; Komsaare, Kaupo; Kangur, Ahto (2017). SMEAR Estonia - air ion, aerosol and precursor gas measurements. <i>3rd ACTRIS-2 General Meeting and Science Meeting.</i> Granada, Spain: ACTRIS-2, 1−1.5.2.
Motallebi Hasankola, Seyedeh Azimeh; Kangur, Ahto (2016). Are allometric relationships between tree height and diameter dependent on environmental conditions and management? Trees Structure and Function, 30 (4), 1429−1443, 10.1007/s00468-016-1379-4.1.1.
Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Kangur, Ahto; Paluots, Teele; Põllumäe, Priit (2016). Habitat Quality Assessment of Herb-rich Spruce Forests in Estonia. Journal of Engineering Science and Technology Review, 9 (2), 12−17.1.1.
Noe, Steffen M.; Krasnova, Alisa; Krasnov, Dmitrii; Niinemets, Ülo; Jõgiste, Kalev; Hõrrak, Urmas; Vana, Marko; Mirme, Sander; Komsaare, Kaupo; Kangur, Ahto (2016). Dynamics of Carbon, Nitrogen and other climate relevant trace gases measured at SMEAR Estonia. <i>Report Series in Aerosol Sciences, 180: Proceedings of the 2nd Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Conference and the 6th PEEX Meeting, Beijing, China, 18-20 May 2016.</i> Ed. Hanna K. Lappalainen, Alla Borisova, Dong Liang, Joonas Enroth and Markku Kulmala. Helsinki: Finnish association for aerosol research, 354−360.3.1.
Laarmann, Diana; Korjus, Henn; Sims, Allan; Kangur, Ahto; Kiviste, Andres; Stanturf, John (2015). Evaluation of afforestation development and natural colonization on a reclaimed mine site. Restoration Ecology, 23 (3), 301−309, 10.1111/rec.12187.1.1.
Kängsepp, Vivika; Kangur, Ahto; Kiviste, Andres (2015). Looduslikult uuenenud lehtpuuenamusega noorte segapuistute kõrgusjaotuse dünaamika Järvselja püsikatsealadel. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 63, 100−110, 10.1515/fsmu-2015-0011.1.1.
Korjus, Henn; Põllumäe, Priit; Kangur, Ahto (2015). Milleks vajame Järvseljale metsakorralduslikku näidisala? Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 63, 151−159, 10.1515/fsmu-2015-0014.1.1.
Kiviste, Andres; Hordo, Maris; Kangur, Ahto; Kardakov, Anton; Laarmann, Diana; Lilleleht, Ando; Metslaid, Sandra; Sims, Allan; Korjus, Henn (2015). Monitoring and modeling of forest ecosystems: the Estonian Network of Forest Research Plots. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 62, 26−38, 10.1515/fsmu-2015-0003.1.1.
Noe, S. M.; Niinemets, Ü.; Krasnova, A.; Krasnov, D.; Motallebi, A.; Kängsepp, V.; Jõgiste, K.; Hõrrak, U.; Komsaare, K.; Mirme, S.; Vana, M.; Tammet, H.; Bäck, J.; Veasla, T.; Kulmala, M.; Petäjä, T.; Kangur, A. (2015). SMEAR Estonia: Perspectives of a large-scale forest ecosystem - atmosphere research infrastructure. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 63, 56−84, 10.1515/fsmu-2015-0009.1.1.
Nigul, Kristi; Kangur, Ahto; Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Sims, Allan; Metslaid, Marek; Kiviste, Andres (2015). Assessment of tree diameter distributions for describing structural legacies in hemiboreal forest, in Estonia. <i>Proceedings of the Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT; Brasov, Romania; 24-25.10.2014.</i> Brasov: Transilvania University Press, 57−62.3.1.
Kiviste, Andres; Hordo, Maris; Kangur, Ahto; Kardakov, Anton; Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Lilleleht, Ando; Metslaid, Sandra; Sims, Allan (2015). Monitoring and evaluating forest dynamics: the Estonian Network of Forest Research Plots. <i>Proceedings of the Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT; Brasov, Romania; 24-25.10.2014.</i> Brasov: Transilvania University Press, 110−117.3.1.
Noe, S. M.; Kangur, A.; Hõrrak, U.; Krasnova, A.; Krasnov, D.; Cordey, H.P.E. (2015). Overview and first results from SMEAR Estonia. <i>Report Series in Aerosol Sciences, 163: Proceedings of the 1st Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Conference and the 5th PEEX Meeting.</i> Ed. Kulmala,M., Zilitinkevich, S., Lappalainen, H.K:, Kyrö, E.-M., Kontkanen, J. Helsinki: Finnish association for aerosol research, 318−321.3.4.
Nigul, Kristi; Kangur, Ahto; Korjus, Henn; Kiviste, Andres; Laarmann, Diana; Sims, Allan; Metslaid, Marek (2015). Assessment of tree diameter distributions for describing structural legacies in hemiboreal forest in Estonia. <i>Book of Abstracts: Sustaining ecosystem services in forest landscapes, IUFRO Landscape Ecology Conference, 23-30 August 2015 Tartu, Estonia.</i> 199−199.5.2.
Noe, Steffen M.; Krasnova, Alisa; Krasnov, Dmitrii; Kangur, Ahto (2015). Eesti SMEAR-jaama andmete kasutus jätkusuutliku biomassi tootmise jälgimisel. <i>TEUK XVII - Taastuvate Energiaallikate Uurimine ja Kasutamine, 17: TEUK XVII, Tartu, Estonia, 2015.</i> Toim. Elis Vollmer. Tartu, Estonia: Eesti Maaülikool, 104−110.5.2.
Kangur, Ahto; Märdla, Silja; Arumäe, Tauri; Jürgenson, Harli; Kask, Priit (2015). Üksikpuu kõrguse mõõtmine. Eesti Mets, 2, 34−39.6.3.
Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Sims, Allan; Paluots, Teele; Kangur, Ahto (2014). Assessment of novel forest ecosystems on post-mining restoration site in Aidu, Estonia. In: András Polgár, Tamás Bazsó, Gabriella Nagy, Borbála Gálos (Ed.). Local and Regional Challenges of Climate Change Adaptation and Green Technologies (35−44). Sopron: University of West Hungary Press.3.2.
Korjus, Henn; Kangur, Ahto; Sims, Allan; Paluots, Teele (2014). Männikud ja looduskaitse. Malle Kurm (Toim.). Mänd Eestis (314−341). Tartu: Eesti Maaülikool.3.2.
Kängsepp, Vivika; Kangur, Ahto; Kiviste, Andres. (2014). Tree Height Distribution in Young Naturally Regenerated Forests in Järvselja, Estonia. In: András Polgár, Tamás Bazsó, Gabriella Nagy, Borbála Gálos (_EditorsAbbr). Local and Regional Challenges of Climate Change Adaptation and Green Technologies (45−52). Sopron: University of West Hungary Press.3.2.
Nigul, Kristi; Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Sims, Allan; Jõgiste, Kalev; Frelich, Lee E. (2014). Forest structure assessment for describing structural legacies in semi-natural hemiboreal forest. <i>Book of Abstracts: Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, 11–14 August 2014, Tartu, Estonia.</i> Ed. Ahto Kangur, Marek Metslaid, W. Keith Moser, Piret Trei. Tartu: Eesti Maaülikool, 65−65. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
Noe, Steffen M.; Niinemets, Ülo; Kangur, Ahto; Hõrrak, Urmas; Soosaar, Kaido; Mander, Ülo (2014). Interdisciplinary research at the SMEAR Estonia station. <i>EGU General Assembly 2014.</i> (Geophysical Research Abstracts; 16).5.2.
Kiviste, Andres; Hordo, Maris; Kangur, Ahto; Kardakov, Anton, Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Lilleleht, Ando; Metslaid, Sandra; Sims, Allan (2014). Long-term monitoring and evaluating forest dynamics: the Estonian Network of Forest Research Plots. <i>Book of abstracts: International symposium &quot;Forest and sustainable development&quot;, Brașov, Romania, 24-25 October 2014.</i> Brașov: Transilvania University of Brașov, 47.5.2.
Jõgiste, Kalev; Vodde, Floor; Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Korjus, Henn; Nigul, Kristi (2014). Management of disturbance legacies in forest ecosystems of the hemiboreal zone. <i>Book of Abstracts: Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, 11–14 August 2014, Tartu, Estonia.</i> Toim. Ahto Kangur, Marek Metslaid, W. Keith Moser, Piret Trei. Tartu: Eesti Maaülikool, 8−8. (Transactions of the Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences; 40).5.2.
Metslaid, Sandra; Kangur, Ahto; Hordo, Maris; Kiviste, Andres (2014). Radial growth-climate relationships along the stem in Scots pine. <i>Materials of the 3rd International Conference of Dendrochronologist from the Baltic States: BaltDendro 2014, Järvselja, 25-28.august 2014.</i> _EditorsAbbr Kristina Sohar. Tartu, 17−17.5.2.
Motallebi, Azimeh; Hordo, Maris; Kangur, Ahto (2014). Relationships of Scots pine (Pinus sylvestris L.) height and diameter growth with climate factors in Estonia. <i>Materials of the 3rd International Conference of Dendrochronologist from the Baltic States: BaltDendro 2014, Järvselja, 25-28.august 2014.</i> _EditorsAbbr Kristina Sohar. Tartu, 18−18.5.2.
  • Leitud 15 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
SMEAR Eesti seirejaama neelualade puistute kirjeldus ja majandamineSandra SaarmagistrikraadFirstName_659393 LastName_659393; FirstName_659393 LastName_659393JuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Assessment of climate effects on Scots pine (Pinus sylvestris L.) growth in Estonia LastName_700478, FirstName_700478doktorikraadFirstName_700478 LastName_700478; FirstName_700478 LastName_700478JuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Hariliku männi kõrguskasvude analüüs mudelpuude mõõtmiste andmetelLauri JunkinmagistrikraadFirstName_686432 LastName_686432; FirstName_686432 LastName_686432Kaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Hariliku männi tüvevormi analüüsPriit NilsonmagistrikraadFirstName_686434 LastName_686434; FirstName_686434 LastName_686434Kaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Harvendusraiete kavandamise normatiivi analüüsMihkel MetsmagistrikraadFirstName_659394 LastName_659394; FirstName_659394 LastName_659394JuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Inimtegevuse mõju uuring Järvselja looduskaitsealalJuta LipmeistermagistrikraadFirstName_686438 LastName_686438JuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Järvselja metsakorralduslik mudelala: rakendus ja lahendusTõnis PinkmagistrikraadFirstName_672709 LastName_672709; FirstName_672709 LastName_672709Kaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Järvselja põlismetsa puistute kasvudünaamika uurimine metsakorraldusandmete põhjalManuela KollommagistrikraadFirstName_686433 LastName_686433Kaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Lehise tüvemahu juurdekasvu analüüs Järvselja andmestikulIndrek NiidumagistrikraadFirstName_659395 LastName_659395; FirstName_659395 LastName_659395JuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Looduslike ja inimtekkeliste häiringute esinemise riski hindamine ja modelleerimine pikaajalise säästliku metsamajandamise kavandamisel. - doktorikraadFirstName_686437 LastName_686437; Lee E. FrelichJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Looduslikult uuenenud noorendike kõrguskasvu dünaamika analüüs Järvselja püsikatsealadelVivika KängseppmagistrikraadFirstName_686431 LastName_686431Kaitstud2013Eesti Maaülikool
Modelling of anthropogenic and natural forest disturbances for sustainable forest management > - doktorikraadFirstName_698599 LastName_698599JuhendamiselEesti Maaülikool
Puistu keskmise kõrguse arvutamine noorendikes - magistrikraadFirstName_686436 LastName_686436; FirstName_686436 LastName_686436Kaitstud2007Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Tree growth modelling in naturally regenerated broadleaves dominated mixed forestsVivika KängseppdoktorikraadFirstName_686439 LastName_686439JuhendamiselEesti Maaülikool
Üksikpuude mahu arvutamine noorendikes - magistrikraadFirstName_686435 LastName_686435; FirstName_686435 LastName_686435; FirstName_686435 LastName_686435Kaitstud2007Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
FirstName_709308 LastName_709308Metsa ja puidu mõõtmine. Konsultatsioon, koolitus ja praktilised teenused nii kasvava metsa kui ümarmaterjali hindamiseks, arvestuse pidamiseks, metsamajanduslike tööde kvaliteedi hindamiseks ja ostu-müügitehingute tegemiseks. Eesti Maaülikool