FirstName_54044 LastName_54044

27.03.1956
5511051

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–...    Eesti Taimekasvatuse Instituut, vaneminsener (1,00)
2009–...    Eesti Maaviljeluse Instituut, Vaneminsener (1,00)
01.01.1989–...    Adek OÜ juhataja/omanik
2006–31.12.2007    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, doktorant (1,00)
2004–2009    Eesti Maaviljeluse Instituut, Vaneminsener (0,20)
01.01.1997–31.12.2002    Ericsson Eesti , projektijuht, osakonnajuhataja
 
 
Haridustee
2006–...    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Elektroonikainstituut; doktorant (0.00)
1980–1985    TTÜ mittestatsionaarne aspirantuur
1973–1978    TTÜ tööstuselektroonika
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
NJF (Nordic Association of Agricultural Sciences) Soil and Crop Sensor Seminar 2010 organiseerimiskomitee liige;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.2.
2012
2.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
1.3.
2006
6.6.
2006
6.7.
2005
1.2.
1990
3.2.
1989
3.2.
1987
3.2.
1987

FirstName_54044 LastName_54044

27.03.1956
5511051

Career

Institution and position
2009–...    Estonian Research Institute of Agriculture, Senior engineer (1,00)
01.01.1989–...    Adek LLC owner /board director
2006–31.12.2007    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Other staff (1,00)
2004–2009    Estonian Research Institute of Agriculture, Senior engineer (0,20)
01.01.1997–31.12.2002    Ericsson Project Manager, Department Manager
 
 
Education
2006–...    Ph.D Student Tallinn University of Technology , Faculty of Infotechnology, Department of Electronics
1973–1978    Tallinn University of Technology
 
 
Additional career information
Member of the Organizing Committee of the NJF (Nordic Association of Agricultural Sciences) Soil and Crop Sensor seminar 2010.;

Publications

Category
Year
Publication
 
2.2.
2012
2.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
1.3.
2006
6.6.
2006
6.7.
2005
1.2.
1990
3.2.
1989
3.2.
1987
3.2.
1987
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUPA1-RUP-011 (8.5-3.1/684 2.2)Agroökoloogiliste vahekultuuride kasutuselevõtmine tootmise tõhustamiseks ja mullaomaduste parandamiseks maheköögiviljade kasvatamisel01.02.201531.01.2018FirstName_710214 LastName_710214Eesti Taimekasvatuse Instituut102 800,00 EUR
MEMRUP50401016 (3.4-23/552 1.7)Biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti ohutu kasutamine põllumajanduses19.05.201101.12.2014FirstName_729296 LastName_729296Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut59 628,00 EUR
SFSF0140061s12Energiasäästlikud elektroonikasüsteemid01.01.201231.12.2013FirstName_728869 LastName_728869Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond468 120,00 EUR
MUU50401018 (3.4-23/552 1.5)Erinevate viljelusmeetodite (sh otsekülv) rakendusteaduslik kompleksuuring01.01.201231.12.2014FirstName_710231 LastName_710231Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut404 348,00 EUR
SFSF0142737s06Missioonikriitiliste sardsüsteemide elektroonsed komponendid ja alamsüsteemid01.01.200631.12.2011FirstName_728602 LastName_728602Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond1 187 937,80 EUR
ETFETF7243Mitmekomponendiliste ja mitme kandjaga mõõtesignaalide süntees ja analüüs: signaalide sünkroon- ja adaptiivtöötluse meetodite ja vahendite arendus 01.01.200731.12.2009FirstName_1083144 LastName_1083144Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond33 257,58 EUR
MUU3.4-23/109 alapunkt 1.3Mullaharimise intensiivsuse mõju vedelsõnnikuga väetatud põllukultuuride saagile ja kvaliteedile ning mulla seisundile01.01.200731.12.2011FirstName_714647 LastName_714647Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut527 271,10 EUR
MUUBaas 1Põllu- ja rohumaakultuuride saagi kvantiteedi ja kvaliteedi optimeerimine agrotehniliste võtete ja erinevate tehnoloogiate integreerimisel01.01.200531.12.2008FirstName_714660 LastName_714660Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut90 257,05 EUR
MUU5.1.15Väetussüsteemide aluste täiustamine lähtuvalt õigusaktidest ja Hea põllumajandustava nõuetest01.01.200331.12.2007FirstName_714801 LastName_714801Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut155 573,73 EUR
MUURUP-016 (8.5-3.1/684 1.4)Ülevaade alternatiivsete mullaparandusainete kasutusvõimalustest ja tehnoloogiatest mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses01.05.201531.12.2015FirstName_721338 LastName_721338Eesti Taimekasvatuse Instituut44 000,00 EUR
RPPA1-RUP-016 (10.1.-2/430 1.1)Ülevaade alternatiivsete mullaparandusainete kasutusvõimalustest ja tehnoloogiatest mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses aastatel 2016-201701.03.201630.11.2017FirstName_729485 LastName_729485Eesti Taimekasvatuse Instituut60 000,00 EUR
  • Leitud 15 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Tamm, K.; Nugis, E.; Edesi, L.; Lauringson, E.; Talgre, L.; Viil, P.; Plakk, T.; Võsa, T.; Vettik, R.; Penu, P. (2016). Impact of cultivation method on the soil properties in cereal production. Agronomy Research, 14 (1), 280−289.1.1.
Tamm, K.; Nugis, E.; Edesi, L.; Lauringson, E.; Talgre, L.; Viil, P.; Plakk, T.; Võsa, T.; Vettik, R.; Penu, P. (2016). Impact of cultivation method on the soil properties in cereal production. Agronomy Research, 14 (1), 280−289.1.1.
Viil, Peeter; Tamm, Kalvi; Kadaja, Jüri; Plakk, Tiit; Koik, Enno; Vettik, Raivo; Võsa, Taavi; Siim, Jaanus; Saue, Triin (2012). Vedelsõnnik ja mullaharimine. Saku: Eesti Maaviljeluse Instituut.2.2.
Plakk, T. (2010). Sensors based on soil electrical properties. <i>NJF Report: Sensors for soil and plant mapping and terrain analyses, Skara, Sweden, 27.-28. October 2010.</i> _EditorsAbbr Bo Stenberg. Skara, Sweden: NJF Nordic Association of Agricultural Sciencies, 3−8. (6(7)).3.4.
Viil, Peeter; Tamm, Kalvi; Plakk, Tiit; Koik, Enno; Vettik, Raivo; Võsa, Taavi; Siim, Jaanus (2010). Raps teaduses ja päevaprobleemides. Saku: Eesti Maaviljeluse Instituut.2.2.
Kadaja, Jüri; Plakk, Tiit; Saue, Triin; Nugis, Edvin; Viil, Peeter; Särekanno, Marje (2009). Measurement of soil water and nutrients by its electrical properties. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B - Soil &amp; Plant Science, 59, 447−455, 10.1080/09064710802342335.1.1.
Saue, Triin; Kadaja, Jüri; Plakk, Tiit (2008). Measurement of soil water content by percometer. <i>Workshop Program &amp; Papers, 1: 1st Global Workshop on High Resolution Digital Soil Sensing &amp; Mapping, 5-8 veebruar, Sydney.</i> Sydny, Australia: International Union of Soil Sciences, The Australian Centre for Precision Agriculture, 184−192.3.4.
Plakk, Tiit (2008). Percometer – a capacitive probe instrument for soil dielectric constant and conductivity measurement and monitoring. In: International Conference on Metrology of Environmental, Food and Nutritional Measurements., 9.-12.09.2008, Budapest, Hungary (17−19). Budapest, Ungari: IMEKO - MEFNM2008.3.4.
Plakk, Tiit; Hannolainen, Erkki-Gennadi (2006). Mulla omaduste uurimine tootmispõldudel elektriliste parameetrite mõõtmise teel. Transactions of ERIA, LXXI (71), 239−246.1.3.
Plakk, T. (2006). Percomeetri kasutamine mullauuringutes. Infoleht (1−5). Estonian Research Institute of Agriculture.6.6.
Plakk, Tiit (2005). Muldade elektrofüüsikalised omadused. 1−6.6.7.
Plakk, Tiit (1990). Correlation Between Availability of Moisture to Plants and dielectric constant of soil. Soviet Soil Science, 22/21, 98−105.1.2.
Plakk, Tiit (1989). Mulla niiskuse dielektriline mõõtmine. Transactions of ERIA, LXV, 39−59.3.2.
Plakk, Paul; Plakk, Peeter; Plakk, Tiit (1987). Regularity in the structure of the electrical double layer of metals and aqueous solutions of strong electrolytes. Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimetised, 651, 132−147.3.2.
Plakk, T (1987). Об «аномальные дисперзии» диэлектической проницаемости почв. Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimetised, XXXIV, 148−154.3.2.
  • Leitud 5 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Kasulik mudelU2009000333.04.2009Rahvusvaheline (IPC)Meetod aine suhtelise dielektrilise läbitavuse mõõtmise täpsuse tõstmiseksFirstName_703870 LastName_703870Tiit Plakk
Kasulik mudel3.04.2009Rahvusvaheline (IPC)Meetod aine suhtelise dielektrilise läbitavuse mõõtmise täpsuse tõstmiseksFirstName_702923 LastName_702923Tiit Plakk;
Eesti Maaviljeluse Instituut;
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Kasulik mudelU2003000342.07.2003Rahvusvaheline (IPC)Meetod ainete suhtelise dielektrilise läbitavuse määramiseksFirstName_703868 LastName_703868Tiit Plakk
Patentne leiutisP20080001028.02.2008Rahvusvaheline (IPC)Meetod mahulise niiskuse määramiseks mullakihisFirstName_704354 LastName_704354; FirstName_704354 LastName_704354; FirstName_704354 LastName_704354; FirstName_704354 LastName_704354Eesti Taimekasvatuse Instituut
Kasulik mudelU2005000248.04.2005Rahvusvaheline (IPC)Meetod mulla soolsuse määramiseks elektrilise mõõtmise teelFirstName_702925 LastName_702925Tiit Plakk;
Eesti Maaviljeluse Instituut;
Eesti Taimekasvatuse Instituut
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
FirstName_709018 LastName_709018Ainete dielektrilise läbitavuse ja elektrijuhtivuse mõõtmineAdek OÜ