FirstName_43872 LastName_43872

22.03.1949
7313358
5081671

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Professor (1,00)
2005–...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond, juhataja (1,00)
2001–2008    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Dotsent (1,00)
2000–2001    Eesti Põllumajandusülikool, Lektor (1,00)
1995–1999    Patendibüroo Käosaar OÜ, patendivolinik (1,00)
 
 
Haridustee
1986–1989    Valgevene Põllumajandustehnika ja -energeetika Instituut (БИИМЭСХ), aspirantuur
1977–1979    Moskva Patendiinstituut
1972–1977    Eesti Põllumajanduse Akadeemia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Eesti Maaülikool, nõukogu liige
2015−...    Ajakirja "Sankt-Peterburgi Riikliku Põllumajandusülikooli toimetised" teadusnõukogu liige
2015−...    Põllundusmehaanika teaduskonverentsi "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ" korralduskomitee liige
2015−...    Ajakirja "Agronomy Research" toimetuskolleegiumi liige
2014−...    Ajakirja "Agricultural Engineering" (ASU) toimetuskollegiumi liige
2013−...    Rahvusvaheline konverents "Engineering of Agricultural Technologies", Aleksandras Stulginskise Ülikool, Kaunas, teaduskomitee liige
2011−...    Rahvusvaheline konverents "Engineering for Rural Development", Läti Põllumajandusülikool, Jelgava, programmkomitee liige
2010−...    Rahvusvaheline konverents "Biosystems Engineering", Eesti Maaülikool; Tartu, teaduskomitee esimees
2006−...    Taastuvenergia keskuse nõukogu liige
2005−...    Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi nõukogu liige
2012−2015    Ajakirja "Agronomy Research" toimetaja
2009−2013    Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2005−2013    Tehnikaalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, FirstName_43872 LastName_43872, Outstanding Paper Award - CIGR, International Commission of Agricultural Engineering
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogia; PÕHISUUND: Põllumajandustehnika

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
2.4.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
2.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.5.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
6.2.
2008
3.4.
2007
3.5.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2002
3.1.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.1.
2001
3.1.
2001
3.5.
2001
3.4.
2000
3.4.
1999
6.7.
1993
6.7.
1992
6.7.
1990
6.7.
1988
6.7.
1988
6.7.
1988
6.7.
1986
6.7.
1986
6.7.
1986
6.7.
1985
6.7.
1985
6.7.
1984

Tööstusomand

Tööstusomand

FirstName_43872 LastName_43872

22.03.1949
7313358
5081671

Career

Institution and position
2008–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Professor (1,00)
2005–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Department of Agricultural and Production Engineering, Other staff (1,00)
2001–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Associate Professor (1,00)
2000–2001    Estonian Agricultural University, Lecturer (1,00)
1995–1999    Patent Agency Käosaar OÜ, patent attorney (1,00)
 
 
Education
1986–1989    Institute of Agricultural Engineering (БИИМЭСХ), postgraduate studies, Minsk, Belarus
1977–1979    Moskow Patent Institute
1972–1977    Estonian Academy of Agriculture
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Member of Council of Estonian University of Life Sciences
2015−...   
2015−...    Member of the Organizing Committee of Scientific Conference Agricultural Mechanics "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ"
2015−...    Member of Editorial Board of Journal "Agronomy Research"
2014−...    Member of Editorial Board of Journal "Agricultural Engineering"
2013−...    International Scientific Conference "Engineering of Agricultural Technologies", Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Member of Scientific Committee
2011−...    International Scientific Conference "Engineering for Rural Development", Latvia University of Agriculture, Jelgava, Member of Program Committee
2010−...    International Scientific Conference "Biosystems Engineering", Estonian University of Life Sciences; Tartu, Chairman of Scientific Committee
2006−...    Member of the renewable energy council
2005−...    Member of Council of Institute of Technology in Estonian University of Life Sciences
2012−2015    Editor of Journal "Agronomy Research"
2009−2013    Member of Council of Estonian University of Life sciences
2005−2013    Member of the commission of PhD Defending on engineering

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, FirstName_43872 LastName_43872, Outstanding Paper Award - CIGR, International Commission of Agricultural Engineering
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.13. Mechanical Engineering, Automation Technology and Manufacturing Technology
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
2.4.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
2.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.5.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
6.2.
2008
3.4.
2007
3.5.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2002
3.1.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.1.
2001
3.1.
2001
3.5.
2001
3.4.
2000
3.4.
1999
6.7.
1993
6.7.
1992
6.7.
1990
6.7.
1988
6.7.
1988
6.7.
1988
6.7.
1986
6.7.
1986
6.7.
1986
6.7.
1985
6.7.
1985
6.7.
1984

Industrial property

Industrial property
  • Leitud 26 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T12146TEPTAddinoli kahetaktilise mootoriõli MZ 408 kasutusvõimaluste laiendamine20.09.201225.11.2012FirstName_720454 LastName_720454Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond4 000,00 EUR
MUU8-2/T12127TEPT (3.2.1101.12-0013)Advanced Thin Hard Coatings in Tooling01.06.201231.12.2014FirstName_719530 LastName_719530Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond120 650,00 EUR
MUU8-2/T12186TEDTAjakirja "Agronomy Research" erinumbri koostamine ja väljaandmine15.08.201214.08.2014FirstName_716421 LastName_716421Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut2 918,00 EUR
MUU8-2/T8049TETEBaasfinantseeritav teadusteema "Biotehnilised süsteemid"27.03.200831.03.2012FirstName_717458 LastName_717458; FirstName_717458 LastName_717458Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut201 739,61 EUR
MUU8-2/T12153TEPTBiogaasi tootmine sõnniku ja luhaheina segust15.10.201230.06.2013FirstName_715467 LastName_715467Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut16 000,00 EUR
MUU8-2/T10165TETECNC freespingi mehaanikaosa analüüs ja projekteerimine18.06.201031.08.2010FirstName_718730 LastName_718730Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut3 195,58 EUR
MUU8-2/T14122TIPTEnergiatootmiseks sobivate mikrovetikate kasvukeskkonna juhtimise tehnoloogiate arendamiseks vajalikud katsed ja konsultatsioon01.09.201430.10.2014FirstName_967088 LastName_967088Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut4 170,00 EUR
MUU8-2/T13002TEDTIntegreeritud biotehnilised süsteemid01.01.201331.12.2016FirstName_714807 LastName_714807Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut256 000,00 EUR
MUU8-2/T14028TIPTIntegreeritud õlipüüduriga sademevee restkaev16.12.201328.02.2014FirstName_715281 LastName_715281Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut16 000,00 EUR
MUU8-2/T12123TEPTKartulijääkidest bioetanooli tootmise potentsiaali uurimine27.08.201230.04.2013FirstName_967089 LastName_967089Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond16 000,00 EUR
MUUAR12134Kõrgtehnoloogiliste õhukeste pinnete rakendamine tööriistade kulumiskindluse tõstmisel.01.09.201230.06.2015FirstName_721731 LastName_721731Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut855 012,84 EUR
MUU8L160001TIPT (KA-JUH-2/531)Kütusesegude segamise ja kihistumise uuring ning mootorikatsed08.01.201631.12.2017FirstName_721352 LastName_721352Eesti Maaülikool, tehnikainstituut32 570,00 EUR
MUU8-2/T12094TEPTLõngasöötja09.04.201231.08.2012FirstName_717886 LastName_717886Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond4 000,00 EUR
MUU8-2/T5142TETE05Masinaehitustehnoloogia alase õppe- ja teadustöö kvaliteedi parandamine EPMÜ-sse tippspetsialisti toomise läbi01.10.200530.06.2008FirstName_716756 LastName_716756Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut83 314,78 EUR
MUU8-2/T13016TEPTMetsaveohaagise arendamine täiendavalt vahetatava kallurkastiga haagiseks02.01.201301.04.2013FirstName_717358 LastName_717358Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut4 000,00 EUR
MUU8-2/T13009TIPT (4910)Mikrovetikate kasvatamine energiasektoris tekkiva süsihappegaasi sidumiseks01.01.201330.11.2014FirstName_967090 LastName_967090Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut42 332,35 EUR
MUU8-2/T12097TEPTModifitseeritud toite- ja süütesüsteemiga kolbmootori testimine, diagnoosimine ja häälestamine06.06.201222.06.2012FirstName_715385 LastName_715385Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond4 000,00 EUR
MUUAR16077Nutika tootmise tuumiktaristu 01.01.201731.12.2018FirstName_732217 LastName_732217Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootmistehnika õppetool1 595 172,55 EUR
MUU8-2/T13044MSDSPeamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses01.02.201331.12.2016FirstName_733783 LastName_733783Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut200 000,00 EUR
MUU8-2/T7199TETEPõllumajandusettevõttes taimeõli tootmine ja omatarbeks kasutamine mootorikütusena kombineeritult kvaliteetse loomasööda tootmisega01.12.200730.04.2008FirstName_716894 LastName_716894Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut5 112,93 EUR
MUU8-2/T9019TETEReoveesettest bioenergia ja komposti tootmiseks vajalike tehnoloogiate arendamine15.01.200915.03.2009FirstName_1144843 LastName_1144843Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut4 793,37 EUR
MUU8-2/T10102TETE (7)Rohtsest biomaterjalist vedela biokütuse tootmisvõimaluste uurimine01.08.201031.12.2011FirstName_715379 LastName_715379Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut32 828,47 EUR
MUU8-2/T12185TEPTSeljakoti kandmise mehhanism05.11.201231.01.2013FirstName_716463 LastName_716463Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond4 000,00 EUR
MUU8-2/T7145TETETahke biokütuse tootmistehnoloogia arendamine01.09.200720.01.2008FirstName_719897 LastName_719897Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut7 476,07 EUR
MUU8-2/T12126TEPTTeravilja jääkidest biokütuse tootmine13.08.201210.04.2013FirstName_967091 LastName_967091Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond12 000,00 EUR
  • Leitud 174 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Podkuiko, L.; Olt, J.; Kikas, T. (2017). Growth of Scenedesmus obliquus under artificial flue gas with a high sulphur concentration neutralized with oil shale ash. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 66 (2), xxx−xxx, 10.3176/proc.2017.2.03 [ilmumas].1.1.
Raud, Merlin; Mitt, Marion; Oja, Tõnu; Olt, Jüri; Orupõld, Kaja; Kikas, Timo (2017). Utilization potential of urban greening waste: Tartu case-study. Urban Forestry and Urban Greening, 21, 96−101, 10.1016/j.ufug.2016.11.014.1.1.
Arak, M.; Olt, J. (2017). Determination of the connection force between berries and stem in blueberry plants. <i>Proceedings of the 45th International Symposium on Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24.02.2017.</i> Ed. Igor Kovacev. University of Zagreb, 589−595.3.1.
Küüt, K.; Raide, V.; Ilves, R.; Küüt, A.; Olt, J. (2017). Endurance test methodology and assessment of common rail fuel supply system wear while using bioethanol fuels. <i>Actual Tasks on Agricultural Engineering Conference Proceedings: 45th International symposium &quot;Actual Tasks on Agricultural Engineering&quot;, Opatija, 21-24.02.2017.</i> Ed. Igor Kovačev. University of Zagreb, Faculty of Agriculture: University of Zagreb, 111−119 [ilmumas].3.1.
Soots, K.; Olt, J. (2017). Testing the adjustable drum belt sorter for blueberry size sorting. <i> Actual Tasks on Agricultural Engineering Conference Proceedings: 45th International symposium &quot;Actual Tasks on Agricultural Engineering&quot;, Opatija, 21-24.02.2017.</i> University of Zagreb, 199−206.3.1.
Kikas, Timo; Tutt, Marti; Raud, Merlin; Alaru, Maarika; Lauk, Ruth; Olt, Jüri (2016). Basis of Energy Crop Selection for Biofuel Production: Cellulose vs. Lignin. International Journal of Green Energy, 13 (1), 49−54, 10.1080/15435075.2014.909359.1.1.
Raud, Merlin; Tutt, Marti; Olt, Jüri; Kikas, Timo (2016). Dependence Of The Hydrolysis Efficiency On The Lignin Content In Lignocellulosic Material. International Journal of Hydrogen Energy, 41 (37), 16338−16343, 10.1016/j.ijhydene.2016.03.190.1.1.
Adamchuk, V.; Bulgakov, V.; Skorikov, N.; Yezekyan, T.; Olt, J. (2016). Development a new design of wood chopper for grape vine and fruit tree pruning and the results of field testing. Agronomy Research, 14 (5), 1519−1529.1.1.
Soots, K.; Leemet, T.; Tops, K.; Olt, J. (2016). Development of belt sorters smoothly adjustable belt drums. Agronomy Research, 14 (3), 917−ˇ928.1.1.
Olt, Jüri; Liyvapuu, Alexander; Madissoo, Marten; Maksarov, Viacheslav (2016). Dynamic simulation of chip formation in the process of cutting. International Journal of Materials and Product Technology, 53 (1), 1−14.1.1.
Adamchuk, V.; Olt, J.; Petrychenko, I. (2016). Mathematical model of motion of seed drill combination. Journal of Agricultural Engineering, xxx−xxx [_isbeingpublished].1.1.
Raud, Merlin; Olt, Jüri; Kikas, Timo (2016). N2 explosive decompression pretreatment of biomass for lignocellulosic ethanol production. Biomass &amp; Bioenergy, 90, 1−6, 10.1016/j.biombioe.2016.03.034.1.1.
Tutt, Marti; Raud, Merlin; Kahr, Heike; Pointner, Manuel; Olt, Jüri; Kikas, Timo (2016). Nitrogen explosion pretreatment of lignocellulosic material for bioethanol production. Energy Sources, 38 (12), 1785−1789, 10.1080/15567036.2014.1002950.1.1.
Soots, K.; Olt, J. (2016). Non-stationary processing center for small and medium sized blueberry farms. Research in Agricultural Engineering (RAE), 0 [_isbeingpublished].1.1.
Adamchuk, A.; Bulgakov, V.; Nadykto, V.; Ihnatiev, Y.; Olt, J. (2016). Theoretical research into the power and energy performance of agricultural tractors. Agronomy Research, 14 (5), 1511−1518.1.1.
Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Gorobey, V.; Olt, J. (2016). Theory of the oscillations of a toothed disc opener during its movement across irregularities of the soil surface. Agronomy Research, 14 (3), 711−724.1.1.
Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Arak, M.; Nadykto, V.; Kyurchev, V.; Olt, J. (2016). Theory of vertical oscillations and dynamic stability of combined tractor-implement unit. Agromomy Research, 14 (3), 689−710.1.1.
Vlasov, A.; Ilves, R.; Küüt, A.; Olt, J. (2016). Применение биоэтанола второго поколения в малообъемном двигателе и влияние на экологические показатели. Транспорт на альтернативном топливе, 50 (2), xxx−xxx [_isbeingpublished].1.2.
Olt, J.; Maksarov, V. (2016). Cutting process simulation on the basis of rheological properties of metals. In: Katalinic, B. (_EditorsAbbr). Proceedings of the 26th International DAAAM Symposium &quot;Intelligent Manufacturing &amp; Automation&quot; 21-24th October 2015 (229−237). Vienna, Austria: DAAAM International Vienna.3.1.
Olt, J.; Maksarov, V. (2016). Development of chatter-resistant system of cutting tool. <i>Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 26.</i> _EditorsAbbr Katalinic, B. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 223−228.3.1.
Krasnyy, V.; Maksarov, V.; Olt, J. (2016). Increase of wear and fretting resistance of mining machinery parts with regular roughness patterns. <i>Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium, 27 (1): Intelligent Manufacturing and Automation.</i> _EditorsAbbr B. Katalinic. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 0151−0156.3.1.
Olt, Jüri; Liivapuu, Olga; Maksarov, Viacheslav; Liyvapuu, Alexander; Tärgla, Tanel (2016). Mathematical Modelling of Cutting Process System. In: Engineering Mathematics I (173−186). Springer International Publishing. (Springer Proceedings in Mathematics &amp; Statistics).3.1.
Yezekyan, Tatevik; Olt, Jüri (2016). Vineyard floor management with novel free-active inter-row tiller. <i>15th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings, 15: 15th International Scientific Confernce &quot;Engineering for Rural Development&quot;, Jelgava, 25.-27.05.2016.</i> Engineering for Rural Development, 1266−1273.3.1.
Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Arak, M.; Olt, J. (2016). Theory of impact interaction between the feeler and standing sugar beet root crowns during their scalping. <i>Book of proceedings, 7: VII International Scientific Agriculture Symposium &quot;Agrosym 2016&quot;, Jahorina, October 6-9, 2016.</i> _EditorsAbbr Dušan Kovacević. University of East Sarajevo, 63−70.3.2.
Maksarov,V.; Osminko, D.; Olt, J. (2016). Анализ методов получения внутренних прецизионных поверхностей гидроцилиндров механизированных крепей. <i>Технологические процессы в машиностроении, 3: Инновации на транспорте и в машиностроении, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 28.-29.04.2016.</i> _EditorsAbbr Д.Ю. Тимофеев. Санкт-Петербург: ООО «Полиграфические технологии», 94−97.3.2.
  • Leitud 23 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Ajamiga käitatava pöördvärava arendus - magistrikraadFirstName_630817 LastName_630817Kaitstud2007Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Bio-additives for piston engine fuelLastName_632981, FirstName_632981doktorikraadFirstName_632981 LastName_632981JuhendamiselEesti Maaülikool
Biogaasi pooltööstuliku katsereaktori pilootprojektVano Kupatadze, Veiko ProovelmagistrikraadFirstName_630815 LastName_630815Kaitstud2007Eesti Maaülikool
Characteristics of bioethanol fuel obtained from lignocellulose biomass in internal combustion reciprocating engines with spark- and compression-ignition - doktorikraadFirstName_632525 LastName_632525Kaitstud2013Eesti Maaülikool
Factors affecting biochemical composition of lignocellulosic biomass and its effect on selection of pretreatment method and on bioethanol production potential - doktorikraadFirstName_629390 LastName_629390; FirstName_629390 LastName_629390Kaitstud2015Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Fuel supply system of piston engine working on liquid biofuels - doktorikraadFirstName_632524 LastName_632524Kaitstud2014Eesti Maaülikool
Improving the capacity parameters of a motor generator running on special purpose alcohol fuel - doktorikraadFirstName_632526 LastName_632526; FirstName_632526 LastName_632526JuhendamiselEesti Maaülikool
Isotermilise furgooni põrandapaneeli mudel - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_630813 LastName_630813Kaitstud2004Eesti Maaülikool
Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogiaKaarel SootsdoktorikraadFirstName_666146 LastName_666146JuhendamiselEesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Kvaliteedijuhtimisstandardi ISO 9001:2000 olulisus ja selle rakendamine nüüdisaegses tootmisettevõttesJanek PaulsonmagistrikraadFirstName_630816 LastName_630816Kaitstud2007Eesti Maaülikool
Masinaehitusettevõtte mõõtelabori projektlahendusKristo AntmagistrikraadFirstName_630994 LastName_630994Kaitstud2010Eesti Maaülikool
New methods of vineyard cultivation and ways of investment in ArmeniaLastName_644282, FirstName_644282doktorikraadFirstName_644282 LastName_644282JuhendamiselEesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Plastmasside mehaaniliste omaduste mõju lõiketöödeldavuseleKaarel Tamulmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_630814 LastName_630814Kaitstud2007Eesti Maaülikool
Portatiivne kohtväetusseadeJaan PettaimagistrikraadFirstName_630992 LastName_630992Kaitstud2011Eesti Maaülikool
Põllutöömasinate juhtimise õppestendTaavi KausmagistrikraadFirstName_630993 LastName_630993Kaitstud2015Eesti Maaülikool
Raalprojekteerimise õpetamise moderniseerimine EMÜ Tehnikainstituudis - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_630812 LastName_630812Kaitstud2007Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Rohusöödarulluri ja -mähkuri tehnikataseMeelis Jursmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_630810 LastName_630810Kaitstud2003Eesti Põllumajandusülikool
Sujuvalt muudetava fraktsioneerimispiluga mustikasorteer - magistrikraadFirstName_630818 LastName_630818Kaitstud2009Eesti Maaülikool
Surface quality improvement of hard-to-cut materials with modified cutting tool at finishing turningLastName_630405, FirstName_630405doktorikraadFirstName_630405 LastName_630405Kaitstud2016Eesti Maaülikool
Taimeõli tootmise pooltööstuslik katseseade - magistrikraadFirstName_630811 LastName_630811Kaitstud2008Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys - doktorikraadFirstName_632523 LastName_632523Kaitstud2012Eesti Maaülikool
The dependence on the structure of machinery and the locality of plots on cereal farm work activities - doktorikraadFirstName_632522 LastName_632522; † emer. prof. Heino MöllerKaitstud2009Eesti Maaülikool
The impact of bio fuel on the exhaust gas emission of a two-stroke internal combustion engine - doktorikraadFirstName_632527 LastName_632527; FirstName_632527 LastName_632527; FirstName_632527 LastName_632527JuhendamiselEesti Maaülikool
  • Leitud 36 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisP20140004930.12.2014Rahvusvaheline (IPC) RihmsorteerFirstName_706784 LastName_706784; FirstName_706784 LastName_706784; FirstName_706784 LastName_706784Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Patentne leiutisP20140001123.04.2014Rahvusvaheline (IPC)Gravitatsiooniline impulssmeetod ja seade lõikeenergia määramiseksFirstName_705604 LastName_705604; FirstName_705604 LastName_705604; FirstName_705604 LastName_705604; FirstName_705604 LastName_705604; FirstName_705604 LastName_705604; Riho Martinson; FirstName_705604 LastName_705604; FirstName_705604 LastName_705604; FirstName_705604 LastName_705604Eesti Maaülikool
Patentne leiutis23.12.1984Rahvusvaheline (IPC)Implement hitch assemblyFirstName_703702 LastName_703702; Tiit MarrandiEesti Põllumajanduse Akadeemia
Patentne leiutis31.12.1988Rahvusvaheline (IPC)Implement hitch assemblyFirstName_703700 LastName_703700; Tiit MarrandiEesti Põllumajanduse Akadeemia
Patentne leiutis22.12.1988Rahvusvaheline (IPC)Implement hitch assemblyFirstName_704520 LastName_704520; Tiit MarrandiEesti Põllumajanduse Akadeemia
Patentne leiutisP20130000231.01.2013Rahvusvaheline (IPC)KanepikoristiFirstName_704557 LastName_704557; Aare AanEesti Maaülikool
Patentne leiutisP20130000231.01.2013Rahvusvaheline (IPC)KanepikoristiFirstName_704603 LastName_704603; FirstName_704603 LastName_704603Eesti Maaülikool
Patentne leiutis29.12.1988Rahvusvaheline (IPC)Keszülek mezögazdasagi aggregat kapcsolasara erögephezFirstName_703703 LastName_703703; Tiit MarrandiEesti Põllumajanduse Akadeemia
Patentne leiutisP20110002117.03.2011Rahvusvaheline (IPC)Kolbmootori küttesegu moodustamise meetod ja põimtoitesüsteemFirstName_704245 LastName_704245; Arne Küüt, Risto IlvesEesti Maaülikool
Patentne leiutisP20110002117.03.2011Rahvusvaheline (IPC)Kolbmootori küttesegu moodustamise meetod ja põimtoitesüsteemFirstName_707288 LastName_707288Eesti Maaülikool
Patentne leiutis24.01.1989Rahvusvaheline (IPC)Koppelvorrichtung für eine LandmaschineFirstName_703701 LastName_703701; Tiit MarrandiEesti Põllumajanduse Akadeemia
Patentne leiutisFI1988000589420.12.1990Rahvusvaheline (IPC)Koppking foer jordbruksaggregatFirstName_703704 LastName_703704; Tiit MarrandiEesti Põllumajanduse Akadeemia
Patentne leiutisP-13_14910.10.2013Rahvusvaheline (IPC)Kutsmeslu preseFirstName_704518 LastName_704518; Taavi Leola; Mati HeinlooEesti Maaülikool
Patentne leiutisP2013000162.05.2013Rahvusvaheline (IPC)Lignotselluloossest biomassist etanooli tootmise integreeritud läbivooluline seadeFirstName_704602 LastName_704602; FirstName_704602 LastName_704602Eesti Maaülikool
Patentne leiutisP20110007729.12.2011Rahvusvaheline (IPC)Lisatoitesüsteem vedelate biokütuste doseerimiseks sisepõlemismootorisFirstName_704338 LastName_704338; Risto Ilves; Arne Küüt, Villu MikitaEesti Maaülikool
Patentne leiutisP20120002428.11.2012Rahvusvaheline (IPC)Lisatoitesüsteem vedelate biokütuste doseerimiseks survesüütega mootorisseFirstName_704558 LastName_704558; FirstName_704558 LastName_704558; Taavi PõriEesti Maaülikool
Patentne leiutisP20120002428.11.2012Rahvusvaheline (IPC)Lisatoitesüsteem vedelate biokütuste doseerimiseks survesüütega mootorisseFirstName_704556 LastName_704556; Risto Ilves; Taavi PõriEesti Maaülikool
Patentne leiutisP20140005030.12.2014Rahvusvaheline (IPC)Lämmastiklõhkamismeetod biomassi rakustruktuuri lõhkumiseksFirstName_706957 LastName_706957; FirstName_706957 LastName_706957; FirstName_706957 LastName_706957; FirstName_706957 LastName_706957Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond;
Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Patentne leiutisP2010000445.05.2010Rahvusvaheline (IPC)MarjasorteerFirstName_704565 LastName_704565; Kaarel SootsEesti Maaülikool
Patentne leiutisP2010000445.05.2010Rahvusvaheline (IPC)MarjasorteerKaarel Soots; FirstName_704320 LastName_704320Eesti Maaülikool
Patentne leiutisP2010000445.05.2010Rahvusvaheline (IPC)MarjasorteerFirstName_704519 LastName_704519; FirstName_704519 LastName_704519Eesti Maaülikool
Patentne leiutisP20090004813.07.2009Rahvusvaheline (IPC)MustikakoristiFirstName_704115 LastName_704115; Margus ArakEesti Maaülikool
Patentne leiutisP20090004813.07.2009Rahvusvaheline (IPC)MustikakoristiFirstName_704361 LastName_704361; FirstName_704361 LastName_704361Eesti Maaülikool
Kasulik mudelU20110004425.05.2011Rahvusvaheline (IPC)Portatiivne kohtväetusseadeFirstName_704114 LastName_704114; Jaan PettaiEesti Maaülikool
Kasulik mudelU20110004425.05.2011Rahvusvaheline (IPC)Portatiivne kohtväetusseadeFirstName_704329 LastName_704329; Jaan PettaiEesti Maaülikool