Ehituslikud ekspertiisid (ehitusekspertiis)
Ehituslikud ekspertiisid (ehitusekspertiis), Ehituse ja arhitektuuri instituut, FirstName_68593 LastName_68593.
Teenus
Ehituslikud ekspertiisid (ehitusekspertiis)
Building/construction expertise
  • {{row.Name}}
Erinevad ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid - kandevõime, ehitusavarii, ehitusfüüsika, niiskuskahjustused jms
Expertise of building design and buildings - load-bearing capacity, failure, building physics, moisture damage etc
  • {{item.DisplayName}}
  • Ehitus ja kinnisvara
ADAPTER; Ehitus ja kinnisvara
ADAPTER; Construction and real estate
jarek.kurnitski@ttu.ee
Kontaktisik: Jarek Kurnitski 6202406, jarek.kurnitski@ttu.ee