Ammooniumlämmastiku määramine spektrofotomeetriliselt
Ammooniumlämmastiku määramine spektrofotomeetriliselt , Mereökoloogia labor, FirstName_36979 LastName_36979.
Teenus
Ammooniumlämmastiku määramine spektrofotomeetriliselt
Spectrophotometric determination of ammonium nitrogen
  • {{row.Name}}
Ammooniumlämmastiku määramine spektrofotomeetriliselt mere ja pinnaveest, meetod põhineb Grassoff 1999, alumine määramispiir on 2 µg N/l.
Spectrophotometric determination of ammonium nitrogen, the method is based on Grassoff 1999, limit of quantification is 2 µg N/l
  • {{item.DisplayName}}
  • Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus
Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus; Riigiasutused, firmad, eraisikud
Agriculture, forestry, fishery; State institutions, companies, private persons
12.00 (+km)
inga.lips@msi.ttu.ee; 6204306
Manuaalne spektrofotomeetriline meetod.