Aiakultuuride sordivõrdluskatsed, väetuskatsed, säilituskatsed, saagi biokeemiline analüüs
Aiakultuuride sordivõrdluskatsed, väetuskatsed, säilituskatsed, saagi biokeemiline analüüs, Eesti Maaülikool, FirstName_36601 LastName_36601.
Teenus
Aiakultuuride sordivõrdluskatsed, väetuskatsed, säilituskatsed, saagi biokeemiline analüüs
Cultivar comparison, fertilisation, postharvest experiments with horticultural crops, determination of biochemical composition of fruits
  • {{row.Name}}
Katsetes selgitatakse välja erinevate sortide talvekindlus, saagikus, saagi dünaamika ja kvaliteet, viljade biokeemiline koostis (mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete, vitamiinide ja antotsüaanide sisaldus), säilivus tavaõhuga hoidlas ja erinevates pakendites. Ilutaimede puhul uuritakse haljastusväärtust (õitsemisaeg, õiterohkus, puhmiku läbimõõt jne). Väetuskatsete abil on võimalik leida efektiivsemaid väetisi, selgitada sobivamaid väetamise aegasid, optimaalseid koguseid, uurida erinevate väetiste koosmõjusid.
The aim of the cultivar comparison and agrotechnological experiments is to determine plants’ winter hardiness, yield and their quality characteristics, biochemical composition of the fruits (soluble solids, organic acids, different vitamins, phenolic compounds) of different horticultural crops. Fertilization experiments enable to optimise plant nutrition. The effect of storage temperature, different packaging materials, gas composition in modified or controlled atmosphere on fruit quality is determined in postharvest experiments. In ornamentals the main target is to evaluate the decorative aspects of the plants (time and duration of flowering, plant vigour etc).
  • {{item.DisplayName}}
  • Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus
Adapter; Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus; aiandustootjad, aiandustoodangu töötlejad ja turustajad, sordiaretusfirmad, sisendite (väetiste, multšide jne) tootjad
Adapter; producers and processers of horticultural crops, plant breeding companies, producers of input materials (fertilizers, mulches etc.)
731 3514, kadri.karp@emu.ee