Pilditöötluse rakendused objektide tuvastamiskes ja mõõtmiseks masinaehituses, meditsiinis ja muudes rakendustes
Pilditöötluse rakendused objektide tuvastamiskes ja mõõtmiseks masinaehituses, meditsiinis ja muudes rakendustes, Siduselektroonika teaduslabor , FirstName_38325 LastName_38325.
Teenus
Pilditöötluse rakendused objektide tuvastamiskes ja mõõtmiseks masinaehituses, meditsiinis ja muudes rakendustes
Image processing applications for object recognition and geometrical measurements, in machine building, medicine and other fields.
 • {{row.Name}}
Tänapäevased pilditöötluslahendused võimaldavad lihtsalt, kiirelt ja täpselt tuvastada erinevaid objekte, leida 2- või 3-D kujutistelt mitmeid mõõtmeid ja suurusi ning omadusi. Mõistlik on vabavaraliste efektiivsete teekide kasutamine (OpenCV, VTK/ITK jmt), samuti masinõppe meetodite rakendamine.
Modern image processing solutions allow easily, efficiently and precisely to reconize various objects, determine from 2-D and 3-D images various dimensions and features. It could be reasonable of using of various efficient free and open-source libraries (OpenCV, VTK/ITK etc) and also the machine learning methods.
 • Ehitus ja kinnisvara
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 • Logistika
 • Kunstid ja vaba aeg
 • Mäetööstus
 • Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus
 • Tervishoid ja biotehnoloogia
 • Turism, majutus ja toitlustus
 • Töötlev tööstus
 • Veevarustus ja jäätmekäitlus
ADAPTER; Erinevad tootmis- ja teenindus ning tervishoiu ja teadus-ettevõtted.
ADAPTER; Various production-, service-, healthcare and reserach organizations.
kokkuleppel
6202167
Kontaktisik: Olev Märtens 6202167, olev.martens@ttu.ee