Ammooniumlämmastiku spektrofotomeetriline määramine
Ammooniumlämmastiku spektrofotomeetriline määramine , Eesti mereinstituut, FirstName_67903 LastName_67903.
Teenus
Ammooniumlämmastiku spektrofotomeetriline määramine
Spectrophotometric determination of ammonium nitrogen
  • {{row.Name}}
Ammooniumlämmastiku spektrofotomeetriline määramine mere- ja pinnaveest, põhineb standardil ISO 7150-1
Spectrophotometric determination of ammonium nitrogen from seawater, the method is based on ISO 7150-1
  • Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus
  • Veevarustus ja jäätmekäitlus
ADAPTER; Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus; Veevarustus ja jäätmekäitlus
ADAPTER; Agriculture, forestry, fishery; Water Supply and Waste
tel: +372 671 8908; silvie.lainela@ut.ee