Anemomeetrite ja diferentsiaalrõhu mõõturite kalibreerimine
Anemomeetrite ja diferentsiaalrõhu mõõturite kalibreerimine, Keemia instituut, FirstName_37102 LastName_37102.
Teenus
Anemomeetrite ja diferentsiaalrõhu mõõturite kalibreerimine
Calibration of anemometers and differential pressure sensors
  • {{row.Name}}
Anemomeetreid kasutatakse tuule kiiruse mõõtmiseks. Katsekoja keemiametroloogia laboris on anemomeetrite kalibreerimiseks võimalik kasutada kahte teineteisest sõltumatut süsteemi, mis täidavad Eesti riigi õhu liikumise kiiruse tugietaloni rolli. Väiksematel õhu liikumise kiirustel kasutatakse TÜ Katsekojas konstrueeritud pöördnoole etaloni ja suurematel kiirustel kasutatakse Euroopa Liidu toel hangitud tuuletunneli etaloni. Tihti on kalibreeritavad anemomeetrid varustatud ka manomeetriga, et mõõta Pitot’ toruga tekitatud rõhku. Tuuletunnelietaloni koosseisu kuuluvat diferentsiaalmanomeetrit kasutataksegi manomeetrite kalibreerimiseks. Mõlemad kalibreerimisteenused on akrediteeritud standardi ISO/IEC 17025 järgi (kalibreerimislabor nr K025). Seega saab nii anemomeetri kui ka manomeetri kalibreerida samas kohas. Samuti kalibreerime anemomeetrite juurde kuuluvaid termomeetreid.
  • Ehitus ja kinnisvara
  • Energia
Energia; Ehitus ja kinnisvara; ADAPTER
Energy; Construction and real estate; ADAPTER
737 6034, martin.vilbaste@ut.ee