• Leitud 14635 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUNorra_Kirso_1997 (120400/730)Raskemetallide ja püsivate orgaaniliste saasteainete seostumine ja vastastikune toime mullas01.01.199731.12.1998FirstName_720117 LastName_720117Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut26 192,66 EUR
ETFETF grant 3236Monograafia "Eesti XX sajandi arhitektuur"01.01.199831.12.1999FirstName_725260 LastName_725260Eesti Kunstiakadeemia4 154,00 EUR
ETFETF grant 4185Monograafia "Eesti XX sajandi arhitektuur" illustratsioonid01.01.200031.12.2000FirstName_723896 LastName_723896Eesti Kunstiakadeemia1 917,00 EUR
MUUGEOBALTICAHoidlakivimite ja nendes sisalduva fluidumi iseloomustus Balti riikides01.10.199731.12.2000FirstName_722065 LastName_722065Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut23 800,00 EUR
MUUSMTAT03043/42Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange01.01.200531.01.2001FirstName_716140 LastName_716140Tartu Ülikool3 684,89 EUR
MUU047LTerasesulatusahju DSP-3M kaarleegi voolutugevuse regulaatori rekonstrueerimine04.12.200002.02.2001FirstName_714537 LastName_714537Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool11 823,65 EUR
MUU044LAS Silmet keemilise analüüsi labori kaasajastamine08.11.200020.02.2001FirstName_720585 LastName_720585Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Analüütilise keemia õppetool2 960,39 EUR
MUU027FPõlevkivi poolkoksi ja tema tuha kasutusvõimaluste uurimine03.04.200028.02.2001FirstName_716265 LastName_716265Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Anorgaanilise keemia õppetool15 837,31 EUR
MUU101LTeoreetilised alused ja tehnilised tingimused elektrituulikute liitumiseks elektrivõrgu alajaamadega20.01.200120.03.2001FirstName_717362 LastName_717362Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool3 259,49 EUR
MUU120LAS Eesti Metallieksport vanametalli ümbertöötlemisseadme veski peamootori avariilise isolatsioonirikke ekspertiis ja mootori kaitseseadmete väljatöötamine01.02.200130.03.2001FirstName_716637 LastName_716637Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool3 834,70 EUR
MUU029LKloori käitumine põlevkivi keevkiht põletamise tingimustes15.05.200031.03.2001FirstName_712621 LastName_712621Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool18 534,38 EUR
MUUV120Teadmuste hankimine tootmise juhtimiseks ja töötlemise plaanimiseks, kasutades IDEF metodoloogiat01.04.200031.03.2001FirstName_714489 LastName_714489Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootmistehnika õppetool5 911,83 EUR
MUU042LEesti asfaldinormide 2002.a versiooni väljatöötamine15.11.200021.05.2001FirstName_719798 LastName_719798Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Teedeinstituut, Teetehnika õppetool5 448,47 EUR
MUU108LPõhivõrgu elektritariifide (aktiiv- ja reaktiiv) metoodiliste aluste ja mudeli väljatöötamine01.03.200131.05.2001FirstName_716362 LastName_716362Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool10 545,42 EUR
MUU112LRistmike läbilaskvuse arvutamise metoodiline juhend12.03.200104.06.2001FirstName_719004 LastName_719004Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Teedeinstituut, Teetehnika õppetool3 770,79 EUR
MUUV76Eesti ehitusinseneride euronormidealane täiendkoolitus (TEMPUS PHARE IB JEP 13193-98)15.12.199814.06.2001FirstName_719543 LastName_719543Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool25 564,66 EUR
MUU127LAS Viisnurk 6 kV kõrgepingemootorite toitelülituse ekspertiis01.05.200130.06.2001FirstName_713816 LastName_713816Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool1 278,23 EUR
MUUV154Heterogeensete riist- ja tarkvarasüsteemide süntees (EST-004-98)01.07.199830.06.2001FirstName_713171 LastName_713171Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutitehnika instituut, Arvutisüsteemide projekteerimise õppetool 0,06 EUR
MUU148LFreesimisprotsessi optimeerimine01.03.200130.06.2001FirstName_720241 LastName_720241Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootmistehnika õppetool1 493,23 EUR
MUU037LTuletõrjeveevarustuse projekteerimisnorm01.07.200030.06.2001FirstName_720923 LastName_720923Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool8 116,78 EUR
MUU131LAS ''VIISNURK'' 480kW ja 630kV kõrgepingemootorite koormuste määramine''.15.05.200130.07.2001FirstName_719042 LastName_719042Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool754,16 EUR
MUUV145Ehitustööliste ja ehitusinseneride pideva ametialase enesetäienduse ja standardite Euroopa projekt (PANCECS)- Leonardo koostöövõrk01.12.199931.07.2001FirstName_715993 LastName_715993Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitustootluse instituut, Ehitustehnoloogia õppetool6 821,93 EUR
MUU137LKoormusgraafikute registreerimine, analüüs ja koormuste optimeerimine ettevõttes AS Rapla Dairy01.06.200130.08.2001FirstName_719597 LastName_719597Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool639,12 EUR
MUU026LEesti Energia AS Jaotusvõrk 0,4 kV elektritarbijate tüüpkoormusgraafikute koostamine08.03.200031.08.2001FirstName_718895 LastName_718895Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool22 369,08 EUR
MUU146LEksperthinnang AS Narva Elektrijaamade seisukorra ja investeeringuvajaduste kohta14.09.200124.09.2001FirstName_712711 LastName_712711Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool3 016,63 EUR