• Leitud 14635 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
Design for AllDesign for All - Tallinn for All. Tallinna ühistranspordi infograafika uuendamine01.05.201101.06.2012FirstName_710406 LastName_710406Eesti Kunstiakadeemia, Disainiteaduskond0,00 EUR
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
- MTÜ Eesti Tehnoloogikasvatuse Liit0,00 EUR
- 29.11.201629.11.2016Tallinna Tehnikaülikool0,00 EUR
- 19.02.201631.10.2016FirstName_711789 LastName_711789; FirstName_711789 LastName_711789; FirstName_711789 LastName_711789Tallinna Tehnikaülikool0,00 EUR
TRU16205A (6-9/154)Analüüsi teostamine Eestis kehtiva meediateenuse regulaatorasutuse regulatsiooni vastavuse kohta audiovisuaalmeedia direktiivi ettepanekule 01.10.201631.10.2016FirstName_711793 LastName_711793Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut0,00 EUR
ESPAD 2015Eesti kooliõpilaste alkoholi- ja narkootikumide tarvitamise küsitlusuuring 2015 01.02.201531.03.2015FirstName_711798 LastName_711798Tervise Arengu Instituut0,00 EUR
TRU17009A Georadari uuring Narva mnt 51 alal 11.01.201711.01.2017FirstName_711799 LastName_711799Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
TRU15014A (223-17)Lubatud heitkoguste (LHK) projekti seletuskirja osade koostamine 16.01.201730.06.2017FirstName_711801 LastName_711801Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
KBFI,KF-34Uue toote EfferAqua joogivee tablettide ohutuse ja efektiivsuse hinnang25.01.201209.04.2012FirstName_711802 LastName_711802Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut0,00 EUR
Traditions & InnovationsTraditions & Innovations13.04.201524.04.2015FirstName_711803 LastName_711803Eesti Kunstiakadeemia, Disainiteaduskond0,00 EUR
Fashion EmpowermentFashion Empowerment01.01.201131.12.2012FirstName_711804 LastName_711804Eesti Kunstiakadeemia, Disainiteaduskond0,00 EUR
PR95024 / PR04014 (PR95024 / PR04014 "Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas I osa (1.10.2016−31.12.2020)")Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas I osa01.10.201631.12.2020FirstName_711807 LastName_711807Eesti Kunstimuuseum0,00 EUR
1.1.5.A/717Probleemipõhise õppe rakendamine I kooliastme loodusõpetuses KÜSIMIKS 01.02.201731.01.2018FirstName_1107844 LastName_1107844Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut0,00 EUR
1.1.5.A/817Ühiskonnaõpetus ühiskonna sidususe toetajana 01.02.201731.01.2018FirstName_1163943 LastName_1163943Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut0,00 EUR
1.1.5.A/617IKT põhise uurimusliku õppe juurutamine Eesti üldhariduskoolide matemaatikaõppes 01.02.201731.01.2018FirstName_1170328 LastName_1170328Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut0,00 EUR
1.2.5.ESA: S3VTSpektraalsete mõõtmiste kvaliteedi parandamine hägusate vete ja järvede kohal (S3VT)01.01.201731.12.2020FirstName_1021681 LastName_1021681Tartu Observatoorium0,00 EUR
1.1.5.2.1.7.8-2/L15122VLVS (EU48686)Tervislik toit01.07.201531.12.2022FirstName_986616 LastName_986616Eesti Maaülikool0,00 EUR
PUT; PUT_SPPUT1512Mikroplastiku kahjulike mõjude hindamine mere- ja magevee zooplanktonile01.01.201731.12.2021FirstName_736409 LastName_736409Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut0,00 EUR
ETFETF grant"Eesti kunsti ajaloo" 6-köitelise väljaande koostamine01.01.199831.12.2002FirstName_733583 LastName_733583Eesti Kunstiakadeemia0,00 EUR
MUUTRU16152A Georadaritööd Paljassaare veepuhastusjaamas 28.09.201630.09.2016FirstName_710153 LastName_710153Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUULep17028Poolautonoomse roomiksõiduki 3D simulatsiooni loomine27.02.201730.04.2017FirstName_710565 LastName_710565Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut0,00 EUR
MUUMMTAT_2013Automaatne süntaksianalüüs ja mitmesõnalised keelendid08.03.201307.03.2017FirstName_713476 LastName_713476Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut0,00 EUR
MUU8-2/T12044MIKO (FP0603)Forest models for research and decision support in sustainable forest management12.12.200711.12.2011FirstName_713523 LastName_713523; FirstName_713523 LastName_713523Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut0,00 EUR