• Leitud 14635 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULEP16003„Tallinna Peatänav“17.12.201530.03.2017FirstName_712089 LastName_712089Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Majandussotsioloogia õppetool3 950,00 EUR
MUULLTOM16192„Rohumaaribade taimestiku uuringu" välitööd ja analüüs09.05.201614.11.2016FirstName_732184 LastName_732184Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut11 750,00 EUR
MUURU/314 (Partnerlusleping nr 10.1-9/11/909 )„Rahvusvaheline teadusalane koostöö Eesti osalemiseks üle-Euroopalises vanemaealist 50+ rahvastikku käsitlevas longituudses uuringus“ (edaspidi „SHARE Eesti“) 16.11.201131.08.2016FirstName_710379 LastName_710379Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut418 203,00 EUR
MUUAI FUR 10.12.12-2 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38)„Muutused ja kohanemine Eesti ühiskonnas varauusajast 20.sajandini“, uue IUT taotluse teema ja uurimisrühma moodustamine ja ettevalmistamine01.01.201331.12.2013FirstName_722465 LastName_722465Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut10 000,00 EUR
MUUEITSA13„Magistriõppeaine „Mikroprotsessorsüsteemid“ sisu loomine  ning selle laborikeskkonna väljatöötamine"01.05.201210.11.2012FirstName_712781 LastName_712781Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Automaatikainstituut, Siduteooria ja -disaini õppetool6 320,00 EUR
MUUEU27390„Krüos” -Krüogeense külmutamise teel valmistatud jääpärlite tehnoloogia väljatöötamine jäätisetööstuse tarvis01.08.200730.11.2007FirstName_719986 LastName_719986AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus12 782,33 EUR
MUUY_A124 (2-14.3.1/12/3)„Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine ja levimus ning võimalikud interventsioonid: lapsest täiskasvanuni prospektiivses longituud kohordis (ELIKTU)01.09.201228.02.2015FirstName_710211 LastName_710211Tervise Arengu Instituut199 998,00 EUR
1.1.5.3.4.2.1.TRU16201 „Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis" 01.11.201631.12.2017FirstName_919089 LastName_919089Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut12 590,00 EUR
MUUARP8102C„Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” meetme „Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine“ kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm „PRIMUS“ alaprojekt ""01.11.201330.04.2014FirstName_719307 LastName_719307Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut, Eesti inseneripedagoogika keskus7 522,80 EUR
MUUARP8102„Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” meetme „Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine“ kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm „PRIMUS“01.01.200831.05.2014FirstName_718098 LastName_718098Tallinna Tehnikaülikool1 179 789,93 EUR
MUUSFLAJ14133/1„Forschungen zur baltische Geschichte“ Eesti ajalugu käsitlevate kaastööde publitseerimine01.04.201531.08.2015FirstName_713531 LastName_713531Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut3 050,00 EUR
MUUTA/911 (Teenusleping 118)„Euroopa Liidu alase õppe parandamine üldhariduslikes põhikoolides ja gümnaasiumides“ osa I „Uuring „Euroopa Liiduga seotud teemade õpetamine üldhariduskoolis“.13.01.201131.05.2011FirstName_717707 LastName_717707Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut9 583,00 EUR
MUU8-2/T11157MSDS„Eesti piimanduse strateegia 2011-2020“ töödokumendi täiendamine analüüsiga, mis käsitleb esmatootjaid, töötlejaid, toetusmeetmeid, piimatoodete tarbimise trende ja piimandussektori panust Eesti majandusse06.12.201120.12.2011FirstName_733837 LastName_733837Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut4 200,00 EUR
MUUTöövõtulepingule nr 4-1/16/67 (30.06.16)„Eesti argilliidist metaangaasi eraldamise majanduslike mõjude eelhinnang“30.06.201624.10.2016FirstName_722705 LastName_722705BiotaP OÜ4 900,00 EUR
ETF55101“Tänapäeva folkloori teooria: protsessid, müüdid, hoiakud, globaliseerumine versus lokaalsus”01.01.200531.12.2005FirstName_724241 LastName_724241Eesti Kirjandusmuuseum10 225,86 EUR
MUU18-20/71“Rahvusvaheline hüdroloogia ja ökoloogia konverents” 20-23.04.2009, Viin, Austria. Projektis: IWRM-net (Integrated water resource management) võrgustik.20.04.200923.04.2009Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut1 597,79 EUR
EKKMEKKM12-272“Punktkirja arendamine Eestis”01.01.201231.12.2012FirstName_730747 LastName_730747Tartu Emajõe Kool7 000,00 EUR
MUU8-3/38 ARH2016/VIII (S03-16/0016L)“Housing models” & "The Nordic Model" ühisseminarid 07.03.201630.06.2016FirstName_722746 LastName_722746Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond, Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond, Urbanistika 1 200,00 EUR
MUU18-20/269“Eesti osalemine Rahvusvahelisel Multidistsiplinaarsel iwrm-net Seminaril”, 2-3. november, 2009, Gland, Šveits. Projektis: IWRM-net (Integrated water resource management) võrgustik.02.11.200903.11.2009Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut2 236,91 EUR
MUUPO-14/128 ARH 2014/XIII (9-1/14/30)“Eesti energiamajanduse pikaajalise arengukava 2030” keskkonnamõju strateegillise hindamise raames valdkondade stsenaariumidega eeldatavalt kaasneva maastiku muutuse ruumilise mõju visualiseerimine25.06.201404.07.2014FirstName_719018 LastName_719018Eesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond5 760,00 EUR
EKKMEKKM14-368’Teoreetiline keeleteadus Eestis V01.01.201431.12.2018FirstName_1034817 LastName_1034817Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut3 690,00 EUR
MUUEU675746‘Immunoprofile-directed stratification of patients with the autoimmune disorder thrombotic thrombocytopenic purpura’ 01.04.201528.02.2019FirstName_722213 LastName_722213Protobios OÜ90 000,00 EUR
ETFETF7556ˇInimese papilloomiviiruse E2 valgu interaktsioonid rakuliste faktoritega01.01.200831.12.2011FirstName_726718 LastName_726718Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut85 700,57 EUR
ETFETF5519Žestide kommunikatiivsed ja sotsiokultuurilised aspektid01.01.200331.12.2006FirstName_1070458 LastName_1070458Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond10 428,89 EUR
2.1.1.5Šokolaadide sensoorne analüüs01.12.201129.02.2012FirstName_722955 LastName_722955AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus8 600,00 EUR