• Leitud 14635 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU301LEesti ehituse projekteerimisnormide eelnõu üheksas etapp01.01.199301.11.2001FirstName_717151 LastName_717151Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool43 332,10 EUR
MUUCCCConditions of democracy in Europe, 1919-193901.01.199331.12.2009FirstName_719915 LastName_719915Audentes AS; Audentes AS, Rahvusvaheline Ülikool Audentes / International University Audentes1 278,23 EUR
MUUL00-12Kunda piirkonna veereziim (seire)01.01.199431.12.2006FirstName_720350 LastName_720350Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut4 179,82 EUR
MUUV150Aktsioon EUROPRACTICE01.01.199531.12.2004FirstName_713006 LastName_713006Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutitehnika instituut, Arvutisüsteemide diagnostika ja verifitseerimise õppetool 0,06 EUR
MUUV188Puhaste ainete ja segude andmebaasi loomine01.01.199531.12.2016FirstName_716445 LastName_716445Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Füüsikalise keemia õppetool151 175,00 EUR
MUUG5873 (ETF5873)Lõikeprotsessi matemaatilise modelleerimise alused01.01.199631.12.2004FirstName_721041 LastName_721041Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootmistehnika õppetool2 556,47 EUR
MUUT226 (0140226s98)Eesti maapõue ratsionaalse kasutamise litoloogilis-mineraloogilised eeldused01.01.199731.12.2001FirstName_713118 LastName_713118Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool23 455,58 EUR
MUUT225 (0140225s98)Eesti energeetilise ressursi säästliku kasutuse teed ja vahendid01.01.199731.12.2001FirstName_713998 LastName_713998Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool336 175,27 EUR
MUUL99/10Loodusmälestiste andmepank01.01.199731.12.2003FirstName_717163 LastName_717163Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut3 834,70 EUR
MUUNorra_Kirso_1997 (120400/730)Raskemetallide ja püsivate orgaaniliste saasteainete seostumine ja vastastikune toime mullas01.01.199731.12.1998FirstName_720117 LastName_720117Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut26 192,66 EUR
MUUGI9711 (0140226s98)Eesti maapõue ratsionaalse kasutamise litoloogilis-mineraloogilised eeldused.01.01.199731.12.2001FirstName_720216 LastName_720216Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut19 812,61 EUR
MUUGI9710 (0330357s98)Hiliskvaternaari kliima- ja keskkonnamuutused ning põhjavete kujunemine Skandinaavia jäätumise mõjupiirkonnas: isotoop-geokeemilised rekonstruktsioonid01.01.199731.12.2001FirstName_734551 LastName_734551Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut178 952,62 EUR
MUUT222 (0140222s98)Energiasäästlike elektriajamite väljatöötamine ja rakendamine Eesti energeetikas, tööstuses ja transpordis01.09.199730.12.2001FirstName_721883 LastName_721883Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool27 801,57 EUR
MUUGEOBALTICAHoidlakivimite ja nendes sisalduva fluidumi iseloomustus Balti riikides01.10.199731.12.2000FirstName_722065 LastName_722065Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut23 800,00 EUR
ETFETF grant 3236Monograafia "Eesti XX sajandi arhitektuur"01.01.199831.12.1999FirstName_725260 LastName_725260Eesti Kunstiakadeemia4 154,00 EUR
ETFETF grant"Eesti kunsti ajaloo" 6-köitelise väljaande koostamine01.01.199831.12.2002FirstName_733583 LastName_733583Eesti Kunstiakadeemia0,00 EUR
MUUT245 (0140245s98)Telekommunikatsioonitehnika alased uuringud01.01.199831.12.2002FirstName_713768 LastName_713768Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Telekommunikatsiooni õppetool61 674,74 EUR
MUUT233 (0140233s98)Integreeritud mõõte- ja kvaliteedisüsteemid01.01.199831.12.2002FirstName_713859 LastName_713859Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehhatroonikainstituut, Kvaliteeditehnika ja metroloogia õppetool81 487,35 EUR
MUU0070052s98Kohalike taastuvate energiavarude täpsustamine, päikeseenergia kasutamise tehnoloogia täiustamine ning tuumaenergeetika problemaatilisuse uurimine01.01.199831.12.2002FirstName_712690 LastName_712690Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool84 043,82 EUR
MUUG3422 (ETF3422)Kaltsiumoksiidi käitumine põlevkivi põletamisel keevkihi tingimustes01.01.199831.12.2001FirstName_712750 LastName_712750Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool28 121,13 EUR
MUUT237 (0140237s98)Süsteemide analüüs, modelleerimine ja juhtimine01.01.199831.12.2002FirstName_712954 LastName_712954Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Automaatikainstituut, Reaalajasüsteemide õppetool231 040,61 EUR
MUUT235 (0140235s98)Elektronmaterjalide keemia, füüsika ja tehnoloogia01.01.199831.12.2002FirstName_712986 LastName_712986Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool278 654,79 EUR
MUUG3423 (ETF3423)Dünaamiliste süsteemide juhtimise ja modelleerimise meetodid01.01.199831.12.2001FirstName_712999 LastName_712999Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Automaatikainstituut, Automaatjuhtimise ja süsteemianalüüsi õppetool11 568,01 EUR
MUUSF0140221Bs98Juhtimis- ja tarkvarasüsteemide projekteerimise meetodid ja vahendid raalintegreeritud süsteemides01.01.199831.12.2002FirstName_713069 LastName_713069Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut45 121,62 EUR
MUUT244 (0140244s98)Digitaalsüsteemide projekteerimise ja diagnostika alased uuringud, väljatöötlused ja rakendused01.01.199831.12.2002FirstName_713150 LastName_713150Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutitehnika instituut, Arvutisüsteemide diagnostika ja verifitseerimise õppetool 417 982,18 EUR