• Leitud 198674 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Eastaugh, Christopher Stuart; Kangur, Ahto; Korjus, Henn; Kiviste, Andres; Zlatanov, Tzvetan; Velichkov, Ivaylo; Srdjevic, Bojan; Srdjevic, Zorica; Hasenauer, Hubert (2013). Scaling Issues and Constraints in Modelling of Forest Ecosystems: a Review with Special Focus on User Needs. Baltic Forestry, 19 (2), 316−330.1.1.
Ghassempouri, Tara; Motameni, Homayun (2012). Transforming Fuzzy Communication Diagram to Fuzzy Petri Net. In: International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization (1−6). Shomal University.3.4.
Lumberg, T; Roosi, S; Umborg, J. (1990). Применение локальной вычислительной сети для обучения электротехники. <i> 7. региональная науч.-мет. конф. преподавателей вузов.: 7. региональная науч.-мет. конф. преподавателей вузов. Калининград, КГУ. 1990..</i> Kaliningrad: Kaliningradi Riiklik Ülikool, 99−99.5.2.
Duerbeck, H. W.; Pustylnik, I.; Steinle, H.; Sterken, C. (2002). `European Astronomy in the 20th Century&#39;&#39; at the Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM) for 2001. <i>Astronomische Nachrichten, 323: European Astronomy in the 20th Century, Munich, Germany, 2001.</i> _EditorsAbbr H.W.Duerbeck, I.Pustylnik, H.Steinle, C.Sterken. 523−524.3.1.
Deineko, I. P. (1992). Chemistry of oxygen-organosolv pulping. In: Kennedy, J. F.; Phillips, G. O.; Williams, P. A. (_EditorsAbbr). Ligno-Cellul. [Cellucon 90] (239−246). Horwood, Chichester, UK. .3.1.
Tekkel, M; Veideman, T. (2013). Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumisuuring, 2012 (Health Behavior among Estonian Adult Population, 2012). .2.5.
Marzecova, A., Mikomägi, A., Jüssi, M., Koff, T. (2013). Shifts in the productivity of two small Icelandic lakes over recent centuries: Question of climate and environmental forcing. <i> 5th Nordic Geographers&#39; Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavík, Iceland.</i> 5.2.
Särg, Taive (2008). Eesti kalendrilaulud viisidega. Tallinn: Koolibri.6.2.
Maslov, Vladimir (2002). Ida ja Lääne majandussuhete korraldamise mõningad tähtsad aspektid – investeringud. <i>EESTI VALIKUD IDAS JA LÄÄNE: Eesti valikud Idas ja Läänes, Tallinn, 25.-26. aprillil 2002. a..</i> _EditorsAbbr Karin Vigla, Romet Rand. Audentes University, 35.3.5.
(2003). Ime ideega interrinde küüsis. . 15 aastat isemajandava Eesti ettepanekust ja tänapäev.3.2.
Konts, P.; Lepik, I.; Moora, H.; Pallo, T.; Peterson, K.; Rekker, A.; Tõnisson, K.; Viss, V. (2002). Keskkonnakaitse kaitsejõududes : käsiraamat. Tallinn: Säästva Eesti Instituut.6.2.
Jakobson, Siiri; Sikk, Maiu (1993). Mihhail Bronštein : personaalnimestik = Михаил Лазаревич Бронштейн : персональный указатель литературы. Tallinn; Tartu: University of Tartu.4.2.
Hiiop, Hilkka; Kallas, Merike (2009). Pikva mõisa maalitud laed. Muinsuskaitse aastaraamat, 54−55.3.2.
Rüütel, Ingrid (2011). Rusko-turskata voina (1877-1878) v estonskata pesenna tradicia. Evropa. Dvumesecno izdanie za kultura i socialna poliitika, 5, 44−46.6.6.
Rüütel, Ingrid. (2014). Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid. Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel. CD, DVD ja tekstivihik. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8. CD: Saarlaste lauluvara 20. sajandi alguses. DVD: Saaremaa laule, tantse ja kombeid. Janika Oras (Toim.). . Eesti Kirjandusmuuseum.4.2.
Beerling, David (2012). Smaragdplaneet : kuidas taimed on muutnud Maa ajalugu. Varrak.6.7.
Välja, Leele (2008). Urban Wooden Architecture – Traditions and Significance. <i>Koht ja Paik IV,International Conference Culture, Nature, Semiotics:Location IV, Tallinn-Tartu 2004 .</i> 1.2.
(1998). Болезнь – это шанс. Астра, 10−12.6.3.
(2003). Возвращение идентичности через образование. <i>Материалы международной конференции Русский миръ. Проблемы и перспективы. 28-29 ноября 2002 г. Санкт-Петербург.</i> _EditorsAbbr А.П. Пак. 107−111.5.2.
(1985). Возможность перспективной и ретроспективной диагностики «Я-образов» личности. . Депонированная рукопись в ИНИОН АН СССР ( № 21207 от 19.06.85.), описание рукописи в Указателе «Новая советская литература по общественным наукам. Философские науки,.3.2.
(1982). Межличностное восприятие в процессе становления учебного коллектива. . Взаимодействие коллектива и личности. Таллинн.3.2.
Мосейко, Елена (1982). Методика исследования социально-психологической ориентации личности в группе. . Активизация учебной деятельности. Вып. 2. Москва: Изд-во МГУ.3.2.
(1998). Мужчина и женщина – небесное притяжение? Астра, 12−14.6.3.
(1997). Мы в мире цвета. . Астра.6.3.
Sipelgas, L.; Raudsepp, U. (2015). Comparison of hyperspectral measurements of the attenuation and scattering coefficients spectra with modeling results in the north-eastern Baltic Sea. Estuarine, coastal and shelf science, 165, 1−9.1.1.